Daily Bible Verse:              Matthew 7:7

‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’

- Never give up on God’s faithfulness towards you.
- He wants to give you that which you have been trusting Him for.
- He wants you to find the peace and hope you are longing for.
- He also wants to open the right doors at just the right time.

Prayer: Lord, thank You for Your great faithfulness to me. I choose to ask and to keep on asking, to seek and to keep on seeking and to knock and to keep on knocking, because I know that You will come through for me. Amen.


Daily Bible Verse: Matthew 7:7
‘Ask and keep on asking and it will be given to you; seek and keep on seeking and you will find; knock and keep on knocking and the door will be opened to you.’


Daily Bible Verse: Matthew 6:34
‘Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 32:7

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 32:7 - ‘U is vir my 'n skuilplek, U beskerm my teen aanvalle, U laat my oorwinningsliedere sing.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 32:7

‘U is vir my 'n skuilplek, U beskerm my teen aanvalle, U laat my oorwinningsliedere sing.’

- Jy het 'n veilige skuilplek waar jy kan wegkruip.
- Die Here is jou sterk Toring en jou Verlosser.
- Hy kan alle probleme hanteer wat in jou rigting kom.
- Hy sal jou die oorwinning gee en jy sal weer van vreugde sing.

Gebed: Vader, dankie dat U my skuilplek is. U is die veilige plek waar ek my hoop en krag kan vind. Beskerm my teen moeilikheid en gee my die vreugde om te weet dat U my gered het. Amen.


September 29, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 68:20

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 68:20 - ‘Geloof sy die Here! Dag na dag dra Hy ons! God is ons hulp!’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 68:20

‘Geloof sy die Here! Dag na dag dra Hy ons! God is ons hulp!’

- Die Here is elke dag met jou om jou te dra en te onderhou.
- Hy hef jou op en dra jou laste.
- Niks is vir Hom te moeilik om te dra nie.
- Kom ons dank en loof Hom wat ons in Sy arms kan dra.

Gebed: Vader, ek loof en dank U vandag omdat U my met U weldade oorlaai. U is met my om my op te hef en om my te dra. Amen.


September 28, 2022

Daaglikse Bybel Vers: 1 Petrus 5:7

Daaglikse Bybel Vers: 1 Petrus 5:7 - ‘Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Petrus 5:7

‘Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.’

- Jy kan Hom al jou angs, al jou bekommernisse en al jou besorgdheid gee.
- Jy kan die gewig van al hierdie dinge los.
- Hy sorg met diepe toegeneentheid vir jou.
- Hy waak versigtig oor jou om jou te help en te dra.

Gebed: Vader, dankie vir U volmaakte liefde en sorg vir my. Ek lê vandag al my angs, bekommernisse, sowel as my sorge en besorgdheid in U magtige hande. U sorg vir my en U sal sorg vir die dinge wat ek aan U toevertrou het. Amen.


September 27, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 35:4

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 35:4 - ‘Sê aan die wat vervaard is van hart: Wees sterk, wees nie bevrees nie!’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 35:4

‘Sê aan die wat vervaard is van hart: Wees sterk, wees nie bevrees nie!’

- Vrees en angs kan ons van ons krag beroof en ons selfvertroue ondermyn.
- Die Here wil hê dat jy krag en vertroue moet hê.
- Hy reik uit na die met onrustige harte om hulle gerus te stel.
- Hy sê vandag vir jou: ‘Wees sterk, moenie vrees nie!’

Gebed: Vader, dankie vir die krag en vertroue wat U my vandag gee. Ek ontvang hierdie troos en in ruil daarvoor gee ek U my vrese, my twyfel en my angs. Help my om deur U krag in my, vordering te kan maak. Amen.


September 26, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 7:38

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 7:38 - ‘Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. '

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 7:38

‘Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. '

- Om in God te glo bring lewe in ons wese.
- Die Here is die Bron van die lewende water wat ons so broodnodig het.
- Hy wil nuwe lewe uit jou binneste laat vloei.
- Verklaar jou vertroue in Hom en mag hierdie lewende water in jou vloei.

Gebed: Vader, ek verklaar dat ek in U, my Verlosser en my Here glo. Ek vra dat U 'n stroom lewende water uit my binneste sal laat vloei en mag my lewe nooit weer dieselfde wees nie. Amen.


September 23, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 58:11

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 58:11 - ‘En die Here sal jou gedurigdeur lei…’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 58:11

‘En die Here sal jou gedurigdeur lei…’

- Die Here sal jou gedurigdeur lei en rig.
- Hy sal jou weg rig en jou wys watter pad om te gaan.
- Dit is nie 'n waarborg dat alles altyd maklik of gelyk sal wees nie.
- Wat dit wel beteken, is dat Hy die hele pad met jou sal wees.

Gebed: Vader, dankie dat U my sal vergesel en met my op my lewensreis sal wees. Ek weet dat U teenwoordigheid, en U voortdurende leiding elke dag daar sal wees om my te versterk en te rig. Amen.


September 22, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Deuterònomium 31:3

Daaglikse Bybel Vers: Deuterònomium 31:3 - ‘Die Here jou God, Hy trek voor jou oor; …’

Daaglikse Bybel Vers:              Deuterònomium 31:3

‘Die Here jou God, Hy trek voor jou oor; …’

- Moses het altyd die volk gelei, maar nou sou die Here hulle lei.
- Soos 'n Goeie Herder sal die Here voor jou uitgaan.
- Hy sal 'n weg maak en Hy sal jou help om die struikelblokke te oorkom.
- Jy kan met selfvertroue die toekoms intree, want Hy sal voor jou uitgaan.

Gebed: Vader, ek kies om U te volg soos wat skape hulle herder volg. U, O God ken die toekoms en daarom kan ek met vertroue vorentoe beweeg want U gaan voor my uit. Amen.


September 21, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 23:20

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 23:20 - ‘Kyk, Ek stuur 'n Engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat Ek gereedgemaak het.’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 23:20

‘Kyk, Ek stuur 'n Engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat Ek gereedgemaak het.’

- Die Here wil jou lei en rig.
- Hy is altyd daar om jou te wys watter weg jy moet neem.
- Hy wil jou tree vir tree lei.
- Hy het reeds vir jou 'n plek voorberei, volg dus Sy leiding.

Gebed: Vader, waar ek die toekoms betree, bid ek dat U, ‘n engel voor my sal uitstuur om die pad vir my voor te berei sodat ek in U weg en planne vir my lewe kan wandel. Amen.


September 20, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 33:27b

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 33:27b - ‘,,,en Hy het die vyand voor jou uit verdrywe en gesê: Verdelg!’

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 33:27b

‘,,,en Hy het die vyand voor jou uit verdrywe en gesê: Verdelg!’

- Die Here wil hê dat ons Sy vryheid in ons lewens moet geniet.
- Hy wil nie hê dat ons deur enige vyand teruggehou of vasgehou moet word nie.
- Daarom tree Hy in en verdryf die vyand.
- Hy wil enige vyand wat jou wil verwoes, summier vernietig.

Gebed: Vader, ek bid dat U sal intree en alles wat my lewe wil verwoes, afbreek en vernietig, sal uitdryf en vernietig. Ek kies U planne vir my lewe en ek weet dat U vir my sal veg. Amen.


September 19, 2022