Daily Bible Verse:              Isaiah 40:31

‘Those who trust in the LORD will find new strength. They will soar high on wings like eagles.’

- Trusting in the Lord produces wonderful results in our lives.
- As we trust, the Lord steps into the situation and we find new strength.
- When we operate in His strength and power, we can soar like eagles.
- When we soar in His strength, we see everything from a different perspective.

Prayer: Lord, I place my full hope, confidence and trust in You today. May I soar like an eagle and see things from Your perspective, as I trust and rely on You! Amen.


Daily Bible Verse: Isaiah 40:31
‘Those who trust in the LORD will find new strength. They will soar high on wings like eagles.’


Daily Bible Verse: Isaiah 40:29
‘He gives power to the faint, and to him who has no might He increases strength.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 11:25

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 11:25 - ‘...: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe;’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 11:25

...: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe;

- Die Here bied ons die moontlikheid van die ewige lewe.
- Ons kan hierdie lewe en Sy opstandingskrag vind in wat Hy vir ons op die kruis gedoen het.
- Sonde en die dood mag ons enigste alternatief gewees het, maar Hy het vir ons lewe gebring.
- Laat ons met niks minder as Sy lewe in ons lewe tevrede wees nie.

Gebed: Vader, dankie dat U die opstanding en die lewe is. Ek ontvang U lewe in my lewe, en ek verklaar dat ek in U glo en daarom sal ek LEWE. Amen.


April 17, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 37:4

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 37:4 - ‘en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 37:4

en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.

- Wanneer ons die Here eerste plaas in ons lewens, kan vele wonderlike dinge gebeur.
- Ons verhouding met die Here moet ‘n bron van groot vreugde in ons lewens wees.
- As ons, ons vreugde en vervulling in Hom vind, maak Hy die onmoontlike moontlik.
- Hy het jou lief en Hy wil jou begeertes en geheime verlange vervul.

Gebed: Vader, ek kies om myself in U te verlustig. U is die Een wat my laste kan ophef, my hart genees, en dit vir my moontlik maak om die dinge waarvoor ek so heimlik smag, te sien. Amen.


April 16, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 2:23

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 2:23 - ‘....: En Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is ‘n vriend van God genoem.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jakobus 2:23

....: En Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is ‘n vriend van God genoem.’

- Die vraag is: ‘Glo ons God werklik, of twyfel ons in Hom?
- Wanneer ons gedagtes met twyfel gevul raak, behoort Sy getrouheid ons die sekerheid te gee wat ons nodig het.
- Abraham was ‘n man wat twyfel oorwin het en geglo het.
- Kom ons doen dieselfde, kom ons verwerp twyfel en mag ons harte met geloof en vertroue gevul wees.

Gebed: Vader, ek wil soos Abraham wees wie U kon glo ongeag hoe die omstandighede om hom voorgekom het. Ek kies om te glo en ek kies om twyfel en vrees te verwerp. Mag ek ook as U vriend geken word.  Amen.


April 15, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 2:22

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 2:22 - ‘Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy (Abraham se)werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jakobus 2:22

Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy (Abraham se)werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke.

- Geloof en aksie werk saam om God se doele te bereik.
- Sonder geloof kan ons God nie behaag nie.
- Sonder aksies kan ons nie bereik wat die Here beplan het vir ons om te bereik nie.
- Wees met geloof gevul en laat daardie geloof jou inspireer om te doen wat Hy jou sê om te doen.

Gebed: Vader, dit is my begeerte dat my lewe vir U lof en eer sal bring. Ek kies om meer te doen as om slegs U leiding gehoorsaam te wees en om sodoende alles te wees wat U bedoel het dat ek moet wees.  Amen.


April 12, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Filippense 4:6

Daaglikse Bybel Vers: Filippense 4:6 - ‘Wees oor niks besorg nie, ....’

Daaglikse Bybel Vers:              Filippense 4:6

Wees oor niks besorg nie, ....

- Die lewe omring ons met vele redes om angstig en bekommerd te wees.
- Die Here sê ons moet nie angstig wees nie.
- Kommer en angs is nie deel van Sy plan vir jou lewe nie.
- Gee die bekommernisse en besorgdheid vir Hom en lewe in die geloof dat Hy sal onderneem.

Gebed: Vader, ek bring al die dinge wat my bekommerd maak en angs in my lewe veroorsaak en ek gee dit nou dadelik vir U. Ek kies om U te vertrou en sal nie angs, vrees of twyfel in my lewe toelaat nie.   Amen.


April 11, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 3:6

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 3:6 - ‘Ken Hom in al jou weë dan sal Hy jou paaie gelykmaak.’

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 3:6

Ken Hom in al jou weë dan sal Hy jou paaie gelykmaak.

- Elke tree en besluit in die lewe moet deur die Here gelei word
- Ons moet die Here onthou voordat ons besluit om op te tree.
- As Hy die Here van ons lewens is saI ons Sy wil soek in alles wat ons doen.
- Hy belowe om ons te lei en om ons die weg te wys waarin ons moet gaan terwyl ons van Hom afhanlik is.

Gebed: Vader, dankie dat ek elke besluit wat ek moet maak voor U voete kan neerlê. Dankie dat U my weë sal aanwys en my sal wys waarheen ek moet gaan.  Amen.


April 10, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 7:12

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 7:12 - ‘Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; ....’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 7:12

Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; ....’

- ‘n Groot deel van die lewe gaan oor ons interaksie met ander mense.
- Ons is nie alleen op die aarde geplaas nie, ons is omring met ander mense.
- Alles wat ons doen moet deur barmhartigheid gemotiveer word en nie deur selfsugtigheid nie.
- Ons moet altyd onthou dat wat ons saai sal ons maai.

Gebed: Vader, dankie dat U my hier geplaas het midde van ander mense wat ook in U beeld geskape is. Mag ek hoop, liefde en barmhartigheid teenoor almal toon, wat ek vandag ontmoet.  Amen.


April 9, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 1:27

Daaglikse Bybel Vers: Jakobus 1:27 - ‘Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dït: om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jakobus 1:27

Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dït: om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld.

- As Christene is daar twee aspekte tot ons lewens, een na buite en een na binne.
- Eerstens moet ons bewus wees van die stryd van ander mense en ons moet hulle help.
- Dan moet ons, ons harte bewaar sodat ons nie deur die wêreld besmet word nie.
- Met rein harte en mededeelsame geeste kan ons die Here met ons lewens vereer.

Gebed: Vader, dit is my begeerte om ‘n instrument in U hand te wees. Mag ek ‘n seën wees vir almal om my wat behoeftig is en mag my hart rein en onbesmet bly, sodat U my kan gebruik. Amen.


April 8, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 10:25

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 10:25 - ‘Wanneer ‘n stormwind verbygaan, is die goddelose nie meer nie; maar die reverdige is vir ewig gegrondves.’

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 10:25

Wanneer ‘n stormwind verbygaan, is die goddelose nie meer nie; maar die reverdige is vir ewig gegrondves.

- ‘Stormwinde’ is onvermydelik deel van ons menslike bestaan.
- Wanneer die storms kom, het hulle die vermoë om ons weg te waai.
- Met die Here in ons lewens het ons ‘n fondasie waarop ons kan staan.
- Staan sekuur op jou fondasie, jy sal veilig en sekuur beskerm word.

Gebed: Vader, dankie dat U die fondasie van my lewe is. Ek kan vas en veilig staan omdat U die anker en rots is waarop ek staan en daarom sal die storms van die lewe my nie vernietig nie. Amen.


April 5, 2019