Daily Bible Verse:              1 John 1:5

‘The Lord is light, and in Him there is no darkness at all.’

- We should never doubt the Lord’s goodness towards us.
- Even if we are going through difficult times, His goodness remains.
- There is no darkness in Him at all, so let go of the mistaken tone of distrust.
- Reject every unwarranted suspicion regarding His faithfulness and believe.

Prayer: Lord, You are my light and my salvation. I will trust and not be afraid. I will believe that You are good and that there is ‘no darkness’ in Your heart towards me. Amen.


Daily Bible Verse: 1 John 1:5
‘The Lord is light, and in Him there is no darkness at all.’


Daily Bible Verse: Matthew 7:11
‘So if you who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him!’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 23:6

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 23:6 - ‘Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 23:6

‘Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.’

- Jy kan elke dag van die Here se genade en sorg vir jou, verseker wees.
- Hy ken die dae van ons lewens en Hy het vir elkeen ‘n doel en ‘n plan.
- As Sy kind is jou ewige bestemming gevestig en sekuur.
- Hy sal met Sy liefde oor ons waak dwarsdeur ons lewenswandel.

Gebed: Vader, dankie vir U goedheid en U genade oor my lewe. Mag ek sekuur in U rus met die volle wete dat U my ken en verstaan en ‘n plan vir my lewe het.  Amen.


January 18, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 42:12b

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 42:12b - ‘Hoop op God, want ek sal Hom nog loof – die verlossing van my aangesig en my God!’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 42:12b

Hoop op God, want ek sal Hom nog loof – die verlossing van my aangesig en my God!

- Ons moet doelbewus ons hoop en geloof op die Here plaas.
- Hoop is daardie geloof dat God vir ons ‘n deurbraak sal gee.
- Mag  ek jou uitdaag om jou hoop op God te plaas?
- Hy kan donkerte in lig, bedroefdheid in vreugde en moeilikheid in oorwinning verander.

Gebed: Vader, ek neem vandag ‘n ernstige besluit om my hoop en vertroue op U te plaas. Wees die Here van my lewe en die Rots waarop ek staan. Amen.


January 17, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 42:12a (TPT)

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 42:12a (TPT) - ‘Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? ’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 42:12a

Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my?

- Daar is vele dinge wat kan kom en ons ontmoedig en onrustig maak.
- Ons word dikwels deur sulke uitdagende situasies en omstandighede geteister.
- Ons kan toelaat dat dit ons oorweldig of ons kan kies om die Here te vertrou.
- Een woord van die Here kan enige oomblik alles tengoede laat omdraai.

Gebed: Vader, ek praat met my eie siel en sê vir myself dat ek nie ontmoedig, onrustig of bedroef sal wees nie, want U is met my en ek sal U vertrou selfs terwyl ek nie verstaan nie. Amen.


January 16, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 16:5

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 16:5 - ‘Die HERE is die deel van my erfenis en van my beker; U onderhou my lot.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 16:5

Die HERE is die deel van my erfenis en van my beker; U onderhou my lot.

- Dit is ‘n wonderlike vreugde om te weet dat ons toekoms in die Here se hande is.
- Ons hoef nie alles te laat uitwerk nie of om elke situasie op te los nie.
- Hy is in beheer en Hy is ons voorsiener en ons bron.
- Gee elke aangeleentheid, bekommernis en sorg vir Hom en Hy sal dit vir jou op los.

Gebed: Vader, ek plaas my lewe en my toekoms in U hande. U is my bron en ek sal u dop hou en sien hoe U my onderhou. Amen.


January 15, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Klaagliedere 3:24

Daaglikse Bybel Vers: Klaagliedere 3:24 - ‘Die HERE is my deel, sê my siel, daarom sal ek op Hom hoop.’

Daaglikse Bybel Vers:              Klaagliedere 3:24

Die HERE is my deel, sê my siel, daarom sal ek op Hom hoop.

- Wanneer ons besef dat die Here al is wat ons het, dan besef ons dat ons alles het wat ons nodig het.
- Moenie jou hoop op ander dinge plaas nie, plaas jou hoop op Hom.
- Sê diep in your hart, ‘Die HERE is al wat ek nodig het; Ek kan op Hom staatmaak’
- Daarom kan jy hoop hê en met vertroue gevul wees.

Gebed: Vader, U is my Alfa en Omega. U is my begin en my einde. Al my hoop en vertroue is in U gevestig en ek maak staat op U vir alles wat ek nodig het.  Amen.


January 14, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Klaagliedere 3:23

Daaglikse Bybel Vers: Klaagliedere 3:23 - ‘hulle is elke môre nuut; u trou is groot.’

Daaglikse Bybel Vers:              Klaagliedere 3:23

hulle is elke môre nuut; u trou is groot.

- Ons moet onsself daaraan herinner dat die Here getrou is, en Sy getrouheid is groot.
- Hy was in die verlede ons Getroue Een en Hy is ons hoop vir die komende jaar.
- Boonop maak Hy Sy nuwe barmhartighede op ‘n daaglikse basis vir ons beskikbaar.
- Omhels, gryp en ontvang Sy nuwe barmhartighede vir vandag en vir hierdie nuwe jaar.

Gebed: Vader, dankie vir U vars, nuwe barmhartighede wat nou op die oomblik vir my beskikbaar is. Help my om hierdie jaar tenvolle aan te gryp, volledig oortuig dat U getrou is en dat ek niks het om te vrees nie. Amen.


January 11, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 1 Timòtheüs 4:12

Daaglikse Bybel Vers: 1 Timòtheüs 4:12 - ‘Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees ‘n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Timòtheüs 4:12

Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees ‘n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid.

- Ek en jy het ‘n doel en plan wat ons moet vervul.
- Ons moet soos skynende ligte wees en voorbeelde wees vir almal om ons.
- Of jy oud of jonk is laat Sy lig deur jou skyn.
- Sy lig wat deur ons skyn, kan die wêreld waarin ons leef, verander.

Gebed: Vader, mag U lig deur my skyn sodat almal om my van U teenwoordigheid bewus sal wees en mag hoop hulle siele oorstroom as gevolg van my voorbeeld. Amen.


January 10, 2019

Daaglikse Bybel Vers: 1 Timòtheüs 4:10

Daaglikse Bybel Vers: 1 Timòtheüs 4:10 - ‘…, omdat ons gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder is van alle mense, insonderheid van die gelowiges.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Timòtheüs 4:10

…, omdat ons gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder is van alle mense, insonderheid van die gelowiges.

- Hierdie is ‘n goeie tyd van die jaar om ‘n paar kwaliteits besluite te neem.
- Neem ‘n rukkkie en herbevestig jou hoop in die Here.
- Jy kan op Hom staatmaak waar jy die toekoms betree.
- As jy net kan glo, is alles moontlik.

Gebed: Vader, ek sien vol hoop en geloof uit dat U my Verlosser sal wees en dat niks in my toekoms sal gebeur wat ek nie sal kan hanteer as U met my is nie.  Amen.


January 9, 2019

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 43:18

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 43:18 - ‘Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 43:18

Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie.

- Dit is nou tyd vir ‘n verandering in perspektief.
- Ons moet ophou om in die tru-spieëltjie te kyk en begin om vorentoe te kyk.
- Wat in die verlede is, is verby en die toekoms lê vir ons voor.
- Kyk vorentoe, kyk vorentoe en wees met verwagting en hoop gevul.

Gebed: Vader, ek vier dit wat U vorentoe vir my beskikbaar gestel het. Help my om die verlede agter te laat en om ‘n toekoms waar U tenvolle in beheer is, te omhels. Amen.


January 8, 2019