Daily Bible Verse:              Psalm 23:6

‘Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.’

- You can be reassured of the Lord’s grace and care for you each day.
- He knows the days of our lives and He planned and purposed each one.
- As His child, your eternal destiny is settled and secure.
- As we walk the road of life, He will watch over and pursue us with His love.

Prayer: Lord, thank You for Your goodness and mercy on my life. May I rest secure in You with the full knowledge that You know and understand me and have a plan for my life.  Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 23:6
‘Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.’


Daily Bible Verse: Psalm 42:11b (TPT)
‘For I know my God will break through for me.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 4:17

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 4:17 - ‘….; en so sal ons altyd by die Here wees.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Thessalonicense 4:17

‘….; en so sal ons altyd by die Here wees.

- Om vir ewig by die Here te wees, dit is Sy plan vir jou toekoms.
- Ons is ewige geestelike wesens wat ‘n tydelike fisiese ondervinding beleef.
- Soms is die lewe so oorweldigend dat ons dink dit is al wat daar is.
- Maar laat my toe om jou te herinner dat jou bestemming is om vir ewig by die Here te wees.

Gebed: Vader, dank U vir hierdie aardse lewe waarmee U my geseën het. Maar mag ek nooit vergeet dat ek net een asemteug weg van U teenwoordigheid en my ewige toekoms by U, is. Amen.


October 26, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 4:1

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 4:1 - ‘…, soos julle van ons geleer het hoe julle moet wandel en God behaag, …’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Thessalonicense 4:1

…, soos julle van ons geleer het hoe julle moet wandel en God behaag, …

- Hoe ons, ons lewens lei kan vir die Here eer en lof bring.
- Ons daaglikse lewe moet iets wees wat Hom vereer.
- Dit begin met elke besluit wat ons neem en elke houding wat ons kies.
- Wees gedetermineerd om te lewe sodat alles wat jy doen, Hom sal behaag.

Gebed: Vader, ek bid dat my lewe ‘n offer met ‘n welriekende geur aan U sal wees. U sien elke keuse en besluit wat ek neem en ek kies om te lewe sodat dit vir U lof en heerlikheid sal bring. Amen.


October 25, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 3:13

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 3:13 - ‘sodat Hy julle harte kan vesterk ……’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Thessalonicense 3:13

sodat Hy julle harte kan vesterk ……

- Ons harte moet sterk wees om die dinge en uitdagings van die lewe te oorleef.
- Ons kan sterk harte hê, of ons kan harte hê wat ons as gevolg van vrees en bekommernisse in die steek kan laat.
- Die Here is die Een wat ons harte kan kom en versterk.
- Hy sal jou hart sterk maak sodat jy die lewe met vertroue kan aandruf.

Gebed: Vader, ek vra dat U sal kom en my hart rig en versterk. Verstrek my sodat ek vas kan staan in die storms van die lewe en om tot die einde in U krag te bly staan. Amen.


October 24, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 1:4

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 1:4 - ‘omdat ons weet van julle verkiesing, broeders wat deur God bemin word.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Thessalonicense 1:4

omdat ons weet van julle verkiesing, broeders wat deur God bemin word.

- Jy is waardevol en kosbaar vir die Here en Hy het jou baie lief.
- Hy het jou gekies omdat Hy vir jou omgee en ‘n doel vir jou lewe het.
- Jy is sy kosbare kind en Hy sal vir jou sorg.
- Rus in Sy liefde en wees sekuur want jy behoort aan Hom.

Gebed: Vader, dankie dat U my as U eie kind uitgekies het. Ek sal vertrou en nie vrees nie, want wat kan enige mens aan my doen terwyl ek ‘n Hemelse Vader het, wat my liefhet en vir my sorg? Amen.


October 23, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 1:1

Daaglikse Bybel Vers: 1 Thessalonicense 1:1 - ‘Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus!’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Thessalonicense 1:1

Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus!’

- Daar is twee dinge wat die Here wil hê ‘n realiteit in ons lewens moet wees.
- Hy wil hê dat ons Sy genade en Sy vrede daagliks in ons lewens sal ondervind.
- Hierdie is geskenke wat ons kan aanryp en ontvang vir onsself.
- Ontvang Sy oorvloedige genade en Sy onbeperkte vrede vandag in jou hart en in jou lewe.

Gebed: Vader, ek ontvang U genade en vrede nou dadelik in my hart en in my situasie. Ek verklaar dat U genade en U vrede my deel en erfenis is en ek ontvang dit in my lewe en laat dit toe om my omstandighede te verander. Amen.


October 22, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 27:14

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 27:14 - ‘Wag op die Here! Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja, wag op die HERE!’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 27:14

Wag op die Here! Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja, wag op die HERE!

- Ongeduld  kan vele wonderlike geleenthede vernietig.
- In die meeste areas van die lewe is tydsberekening baie belangrik.
- Die Here ken die perfekte tyd vir elke deurbraak wat ons nodig het.
- So wag, wees geduldig, neem ter harte, wees dapper en verwag groot ding van God.

Gebed: Vader, vergewe my dat ek ongeduldig raak en altyd dadelik antwoorde van U verwag,. U kyk na dinge uit ‘n ander perspektief en dus kan ek sekuur rus en geduldig vertrou terwyl U elke detail van my lewe uitwerk. Amen.


October 19, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 27:13

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 27:13 - ‘O, As ek nie geglo het dat ek die goedheid van die HERE sal sien in die land van die lewendes nie …..’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 27:13

O, As ek nie geglo het dat ek die goedheid van die HERE sal sien in die land van die lewendes nie …..

- Moenie ophou om die Almagtige te vertrou nie.
- Staan sterk en sekuur, wetende dat Hy vir jou die deurbraak sal gee.
- Jy SAL Sy goedheid in jou leeftyd sien.
- Moenie hastig wees nie en moenie ongeduldig wees nie, Hy sal doen dit wat jy nie kan nie.

Gebed: Vader, ek verklaar dat ek op U vertrou, my Here en my Verlosser. U laat alles vir my  tengoede meewerk, sodat ek met sekere verwagting kan lewe en glo dat ek U goedheid in hierdie leeftyd sal sien.   Amen.


October 18, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 31:20

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 31:20 - ‘O, Hoe groot is u goedheid wat U weggelê het vir die wat U vrees, wat U uitgewerk het vir die wat by U skuil, in teenwoordigheid van die mensekinders!’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 31:20

O, Hoe groot is u goedheid wat U weggelê het vir die wat U vrees, wat U uitgewerk het vir die wat by U skuil, in teenwoordigheid van die mensekinders!

- Kan jy die prentjie sien: ‘Die Here is besig om sy seën vir jou weg te lê!’
- Terwyl jy tot Sy eer lewe en in Hom vertrou, berei Hy seëninge vir jou voor.
- Dit is Sy plan om sy guns en seën oor jou lewe uit te giet.
- Soek skuiling by Hom, vertrou Hom en Hy sal jou voor die hele mensdom seën.

Gebed: Here, ek vertrou tenvolle op U. U is my skuilplek en my beskerming. Mag ek U goedheid, guns en seën oor my lewe ondervind. Amen.


October 17, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 23:5

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 23:5 - ‘U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 23:5

U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

- Die Here beplan wonderlike en goeie dinge vir jou.
- Jy mag dalk vyande gehad het, maar Hy sal jou na ‘n plek van vrede bring.
- Hy sal jou lewe salf met guns en seëninge.
- Jy sal rede tot blydskap hê en jou beker sal oorloop.

Gebed: Vader, U is die een wat vir my wonderlike dinge kan voorberei al lyk my situasie hopeloos. Ek vra dat U hierdie wonderwerk vir my sal doen en mag my lewe met U vreugde gevul wees. Amen.


October 16, 2018