Daily Bible Verse:              Psalm 62:8

‘Trust in Him at all times… for God is our Refuge.’

- We have Someone to Whom we can go when we face difficulty.
- We have the Lord, Who is our Refuge and our place of safety.
- Therefore we can trust in and rely on Him at ALL times.
- Right now, He offers you the security and refuge that you need!

Prayer: Lord, I choose to find my safety and security in You and in You alone. I make a quality decision to trust in You completely, knowing that You are my Refuge, and You will take care of me. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 62:8
‘Trust in Him at all times… for God is our Refuge.’


Daily Bible Verse: Genesis 22:11
At that moment the angel of the LORD called to him from heaven, ‘Abraham! Abraham!’ ‘Yes,’ Abraham replied. ‘Here I am!’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 30:18

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 30:18 - ‘En daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees, en daarom sal Hy Hom verhef om Hom oor julle te ontferm;’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 30:18

‘En daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees, en daarom sal Hy Hom verhef om Hom oor julle te ontferm;’

- Hierdie vers openbaar soveel oor die karakter van God, aan ons.
- Sy begeerte is om vir jou goed te wees en om Sy genade en medelye aan jou te wys.
- Dit is wat Hy vir jou en jou gesin wil doen.
- Onthou dat Hy elke oomblik met jou is.

Gebed: Vader, dankie dat U vir my 'n goeie Vader wil wees. U eie aard wil my U liefde en barmhartigheid teenoor my wys. Mag ek my sorge opsy skuif en U volkome vertrou. Amen.


March 25, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 45:2

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 45:2 - ‘Ek self sal voor jou uit gaan en hoogtes gelykmaak; koperdeure sal Ek verbreek en ystergrendels stukkend slaan.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 45:2

‘Ek self sal voor jou uit gaan en hoogtes gelykmaak; koperdeure sal Ek verbreek en ystergrendels stukkend slaan.’

- Die Here is aan jou kant.
- Hy neig oor na jou met guns en beskerming.
- Moenie op jou eie krag staatmaak nie.
- Hy sal die krag van jou lewe wees en Hy sal die struikelblokke uit die weg ruim.

Gebed: Vader, Ek kom vandag na U toe, want U is die Een wat die hoogtes gelykmaak en deurbraak bring. Ek sal dus nie vrees nie, maar ek sal op U staatmaak en in U rus. U is die Een wat die krag in my lewe is. Amen.


March 24, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 35:4

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 35:4 - Sê aan die wat vervaard is van hart: Wees sterk, wees nie bevrees nie! Kyk, julle God kom; … Hy self sal kom en julle verlos.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 35:4

Sê aan die wat vervaard is van hart: Wees sterk, wees nie bevrees nie! Kyk, julle God kom; … Hy self sal kom en julle verlos.’

- Selfs as kinders van God kan ons bang en onrustige harte moet hanteer.
- Ek wil jou vandag bemoedig en verseker dat God met jou is.
- Hy is die Een wat persoonlik sal intree en jou sal red.
- Laat hierdie goddelike versekering jou besorgde en twyfelende hart rustig maak.

Gebed: Vader, ek gee U my bevreesde en angstige hart. Ek kies om U meer te vertrou as wat ek twyfel en bekommerd is. Ek kies geloof bo vrees, en ek dank U dat U my sal kom red. Amen.


March 23, 2022

Daaglikse Bybel Vers: 1 Korinthiërs 16:13

Daaglikse Bybel Vers: 1 Korinthiërs 16:13 - ‘Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Korinthiërs 16:13

‘Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.’

- Ons leef in 'n tyd en 'n seisoen wat moed en krag benodig.
- Ons kan nie deur die heersende kwessies en gebeure rondgegooi word nie.
- Ons moet vasstaan in ons geloof in die Here.
- Wees sterk en moedig, jou stryd is reeds gewen.

Gebed: Vader, dankie dat ek in my geloof en in my vertroue in U kan vasstaan. Ek sal sterk en vol moed wees, want my hoop is op U, en U is die krag van my lewe. Amen


March 22, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Efesiërs 3:16

Daaglikse Bybel Vers: Efesiërs 3:16 - ‘Ek bid dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van Sy heerlikheid om met krag versterk te word deur Sy Gees in die innerlike mens,’

Daaglikse Bybel Vers:              Efesiërs 3:16

‘Ek bid dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van Sy heerlikheid om met krag versterk te word deur Sy Gees in die innerlike mens,’

- Ons verstaan nie die krag in God, wat tot ons beskikking is nie.
- Die Here is die Bron van onbeperkte hulpbronne en onbeperkte krag.
- Besef dat Sy krag joune kan wees, om te deel en te geniet.
- Wanneer ons die punt bereik waar ons nie kan aangaan nie, het Sy krag eers begin.

Gebed: Vader, U teenwoordigheid in my lewe maak die verskil. Mag U lewe in my, my swakheid in krag en my gebrek in oorvloed verander. Amen.


March 21, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Philippense 4:8

Daaglikse Bybel Vers: Philippense 4:8 - ‘Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is — watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.’

Daaglikse Bybel Vers:              Philippense 4:8

‘Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is — watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.’

- Die gedagtes wat ons bedink, het 'n invloed op ons lewens.
- Ons gedagtes het die krag om ons lewens en die lewens van ander te vorm.
- Ons kan ons gedagtes met vrees en twyfel vul, en van ons krag beroof word.
- Of ons kan goeie dinge bedink en bemagtig word.

Gebed: Vader, ek kies om my verstand, en die gedagtes wat my verstand vul, toe te laat om met U gedagtes in lyn te wees. Mag my gedagtes met die hoop en verwagting van U goedheid teenoor my, gevul wees. Amen.


March 18, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Daniël 6:10

Daaglikse Bybel Vers: Daniël 6:10 - ‘En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan; en hy het in sy bo-kamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het drie maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voo

Daaglikse Bybel Vers:              Daniël 6:10

‘En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan; en hy het in sy bo-kamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het drie maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het.’

- Maak nie saak wat die lewe oor jou pad bring nie, moet nooit vergeet dat God met jou is nie.
- Daniël het slegte nuus ontvang, maar hy het aanhou bid.
- Ons fokus en hoop moet in die Here wees en nie in die nuusberigte nie.
- Ons moet elke saak wat ons aangaan, neem en dit 'n saak van gebed maak.

Gebed: Vader, in 'n wêreld van verandering en onsekerheid, kies ek om op U te vertrou, Ek sal met 'n verwagting van U getrouheid en liefde teenoor my leef en ek sal nie deur situasies en omstandighede onthuts word nie. Amen.


March 17, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Philippense 4:6

Daaglikse Bybel Vers: Philippense 4:6 - ‘Wees oor niks besorg nie,…’

Daaglikse Bybel Vers:              Philippense 4:6

‘Wees oor niks besorg nie,…’

- In die lewe, en nou meer as ooit, is bekommernisse en sorge 'n werklikheid.
- Wie is nie bekommerd oor alles wat om ons aangaan nie?
- In sulke tye kan ons God se Woord neem en dit op ons lewens toepas.
- Jy kan sonder vrees, jou versoeke na God toe bring – Hy is jou Vader.

Gebed: Vader, in hierdie tyd, en te midde van alles wat aangaan, kies ek om op U te vertrou en nie in vrees en angs te lewe nie. U, o Here, is in beheer van alle dinge en niks is vir U te moeilik nie. Amen.


March 16, 2022

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 37:23

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 37:23 - ‘Deur die Here word die gange van 'n man bevestig, en Hy het 'n welbehae in Sy weg.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 37:23

‘Deur die Here word die gange van 'n man bevestig, en Hy het 'n welbehae in Sy weg.’

- Glo jy dat die Here in elke aspek van jou lewe belangstel?
- Jy hoef nie die lewe op jou eie te doen nie, Hy is met jou.
- Nou dadelik wil Hy jou treë rig.
- Hy weet wat die beste is en Hy sal sorg dat dit gebeur.

Gebed: Vader, ek bid dat U my treë sal kom rig. Ek is bewus dat U weet wat die beste vir my lewe is, daarom vra ek U om beheer oor elke aspek te neem en ek sal U volg. Amen.


March 15, 2022