Daily Bible Verse:              Psalm 23:6

‘Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.’

- You can be reassured of the Lord’s grace and care for you each day.
- He knows the days of our lives and He planned and purposed each one.
- As His child, your eternal destiny is settled and secure.
- As we walk the road of life, He will watch over and pursue us with His love.

Prayer: Lord, thank You for Your goodness and mercy on my life. May I rest secure in You with the full knowledge that You know and understand me and have a plan for my life.  Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 23:6
‘Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.’


Daily Bible Verse: Psalm 42:11b (TPT)
‘For I know my God will break through for me.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 33:21

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 33:21 - ‘want ons hart is bly in Hom, omdat ons op sy heilige Naam vertrou’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 33:21

‘want ons hart is bly in Hom, omdat ons op sy heilige Naam vertrou’

- Om in God te vertrou bring Sy hulp in ons omstandighede.
- Die uitvloei daarvan om Hom te vertrou is dat Hy kan werk en vir ons verlossing bring.
- Wanneer ons sien wat Hy gedoen het gee dit vir ons rede om te juig en bly te wees.
- Kom ons juig in Sy magtige krag en Sy getrouheid in elke belofte.

Gebed: Vader, my hart is verheug in U. My vertroue, my verwagtinge en my geloof is in U, my Here en my God. Amen.


August 16, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Johannnes 16:22

Daaglikse Bybel Vers: Johannnes 16:22 - ‘Julle het dan ook nou droefheid, maar ek sal julle weer sien en julle hart sal verbly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannnes 16:22

Julle het dan ook nou droefheid, maar ek sal julle weer sien en julle hart sal verbly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie.

- Ons het hierdie ewige hoop dat ons ons Here van aangesig tot aangesig sal sien.
- Gedurende ons aardse bestaan mag dinge rof gaan.
- Maar ons is ewige geestelike wesens wat ‘n tydelike ondervinding op aarde het.
- Niemand kan jou beroof van die blydskap dat jy weet dat jy jou Here en God sal sien nie.

Gebed: Vader, ek verlang na die dag wanneer ek U van aangesig tot aangesig sal sien. Dit is ‘n vreugde om te weet dat ek U eendag sal sien en ek kan daarna uitsien met wonder en verwagting. Amen.


August 15, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 14:1

Daaglikse Bybel Vers: Johannes 14:1 - ‘Laat julle harte nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.’

Daaglikse Bybel Vers:              Johannes 14:1

Laat julle harte nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.

- Dit is maklik om toe te laat dat ons harte ontsteld en bekommerd raak.
- As ons om ons kyk na omstandighede is daar baie redes om te vrees.
- Maar ons het ‘n wonderlike Hemelse Vader wat ons lief het en vir ons sorg.
- Jou Verlosser het jou lief en Hy sê vir jou om nie jou hart te laat ontsteld word nie.

Gebed: Vader, ek glo in U en ek weet dat U my Vader is. Ek sal U vertrou en in U rus en ek sal nie toelaat dat my hart onsteld wees nie, maar ek sal glo. Amen.


August 14, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 3:16

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 3:16 - ‘So spreek die HERE: Maak hierdie dal vol gate. '

Daaglikse Bybel Vers:              2 Konings 3:16

‘So spreek die HERE: Maak hierdie dal vol gate. '

- Die Here kan ons soms vra om die vreemdste dinge te doen.
- Ons mag miskien nie eers verstaan hoekom Hy vir ons sê om sekere dinge te doen of te sê nie.
- Wanneer dit gebeur kan jy weet dat die Here jou vir ‘n wonderwerk gereed maak.
- Kom ons wees gehoorsaam en doen wat Hy sê, selfs al verstaan ons nie, dan sien ons wat Hy sal doen.

Gebed: Vader, mag ek getrou wees in gehoorsaamheid om te doen wat U vir my lei en sê om te doen. Ek weet dat U eenvoudige aksies van gehoorsaamheid kan neem en hulle in wonderwerke uit U hand kan omskep. Amen.


August 11, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 3:17

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 3:17 - ‘Want so spreek die HERE: Julle sal geen wind sien nie, en julle sal geen reën sien nie, en tog sal hierdie dal vol water word, sodat julle self en julle vee en julle ander diere kan drink.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Konings 3:17

Want so spreek die HERE: Julle sal geen wind sien nie, en julle sal geen reën sien nie, en tog sal hierdie dal vol water word, sodat julle self en julle vee en julle ander diere kan drink.

- Die Here is die God van die wonderlike en die bonatuurlike.
- Hy kan water bring en valleie vul sonder dat reën val.
- Hy kan situasies omdraai sonder enige rasionele verduidelikings.
- Verwag dat Hy groot dinge in jou lewe sal doen en moenie tob oor hoe dit sal gebeur nie.

Gebed: Vader, ek plaas my volle geloof en vertroue in U. U is my wonderwerkende Hemelse Vader en niks is vir U te moeilik nie. Amen.


August 10, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 1:11

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 1:11 - ‘en vir hom gesê: Man van God, …’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Konings 1:11

‘en vir hom gesê: Man van God,
…’

- O dat mense dit van jou en van my sou sê.
- Kan mense na jou kyk en jou ‘n man of vrou van God noem?
- Ons moet so lewe dat ons Sy lig reflekteer.
- Wandel in die geloof en in die vaste oortuiging van wie jy in God is.

Gebed: Vader, ek bid dat as mense na my lewe kyk dat hulle sal sien dat ek in U weë wandel en dat ek poog om U te behaag in alles wat ek sê en doen. Amen.


August 9, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Johannes 2:17

Daaglikse Bybel Vers: 1 Johannes 2:17 - ‘En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.

Daaglikse Bybel Vers:              1 Johannes 2:17

En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.

- In die lewe hanteer ons die tydelike en die ewige.
- Die tydelike dinge is van min waarde en die ewige dinge is wat regtig saak maak.
- Wanneer dit ons prioriteit is om te doen wat God wil hê dat ons moet doen, is ons besig met ewige dinge.
- Moenie tyd verkwis op dinge wat verby sal gaan nie, laat ons die wil van God doen.

Gebed: Vader, ek kies om aan U gehoorsaam te wees en U te volg. Help my dat my aandag nie deur ander dinge afgelei sal word nie en dat ander dinge wat min ewige waarde het, nie my tyd sal verkwis nie en mag ek my lewe so leef dat dit U sal behaag. Amen.


August 8, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 4:12

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 4:12 - ‘as jy loop, sal jou treë nie belemmer word nie, en as jy hardloop, sal jy nie struikel nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 4:12

as jy loop, sal jou treë nie belemmer word nie, en as jy hardloop, sal jy nie struikel nie.

- Die Here wil hê dat jy voorspoedig moet wees en nie struikel nie.
- Ons is dikwels so bang vir val dat ons nie eers probeer loop nie.
- Moenie toelaat dat jou vrese jou verhinder of beperk in wat jy kan doen nie.
- Tree met vertroue vorentoe, wetende dat Hy jou sal lei en standvastig maak.

Gebed: Vader, dankie dat U vandag die struikelblokke en slaggate voor my verwyder. Ek besef dat U my treë sal lei en dat U my sal beskerm sodat ek nie foute sal maak nie. Amen.


August 7, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Konings 19:5

Daaglikse Bybel Vers: 1 Konings 19:5 - ‘…: en kyk , daar raak ‘n engel hom aan…’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Konings 19:5

…: en kyk , daar raak ‘n engel hom aan…

- Die Here wil kom en ons lewens deurkruis met die bonatuurlike.
- Dit is moontlik dat engele dikwels kom en ons lewens aanraak wanneer ons moeilike situasies moet hanteer.
- Die Bybel leer ons dat die engel van die Here ‘n laer om ons trek.
- Laat ons lewe met die verwagting dat die Here sal kom en ons lewens in wonderlike maniere aanraak.

Gebed: Vader, ek nooi U uit om te kom en my lewe aan te raak. Ek verlang na ‘n aanraking uit die hemel op my lewe en my omstandighede. Mag dit ‘n realiteit in my daaglikse wandel met U word. Amen.


August 4, 2017