Daily Bible Verse:              1 John 1:5

‘The Lord is light, and in Him there is no darkness at all.’

- We should never doubt the Lord’s goodness towards us.
- Even if we are going through difficult times, His goodness remains.
- There is no darkness in Him at all, so let go of the mistaken tone of distrust.
- Reject every unwarranted suspicion regarding His faithfulness and believe.

Prayer: Lord, You are my light and my salvation. I will trust and not be afraid. I will believe that You are good and that there is ‘no darkness’ in Your heart towards me. Amen.


Daily Bible Verse: 1 John 1:5
‘The Lord is light, and in Him there is no darkness at all.’


Daily Bible Verse: Matthew 7:11
‘So if you who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him!’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 84:6

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 84:6 - ‘Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in U is, in wie se hart die gebaande weë is.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 84:6

Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in U is, in wie se hart die gebaande weë is.

- God is die sterkte van almal wat op Hom vertrou.
- Terwyl jy op Hom vertrou, word Hy jou sterkte.
- Wanneer Hy ons versterk, weet ons wat dit beteken om geseën te wees.
- Laat ons die pad volg wat ons na Hom, ons veilige vesting en ons krag, toe lei.

Gebed: Vader, ek kies om my geloof, hoop en vertroue vandag in U te plaas. Mag ek die krag wat ek nodig het in U alleen vind en mag ek U volg, want U is my Here en my Verlosser. Amen.


October 31, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 5:13

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 5:13 - ‘…, en net toe hulle die stem verhef met die trompette en met die simbale en met die musiekinstrumente, en met: Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid! Is die huis, die huis van die HERE, vervul met ‘n wolk.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Kronieke 5:13

‘…, en net toe hulle die stem verhef met die trompette en met die simbale en met die musiekinstrumente, en met: Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid! Is die huis, die huis van die HERE, vervul met ‘n wolk.’

- Wanneer ons begin om God te loof en aanbid, verander alles.
- Toe hulle, hulle stemme verhef het was die tempel met ‘n wolk gevul.
- Wanneer ons God loof, wil Sy teenwoordigheid ons lewens indring.
- Jou liggaam is ‘n tempel vir Sy Gees, laat Hom toe om in te kom en jou van binne te vervul.

Gebed: Vader, ek verhef my stem vandag en loof U heilige naam. U is goed en U liefde duur tot in ewigheid. Kom en vul my hart en my lewe met die wolk van U teenwoordigheid vandag. Amen.


October 30, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 29:13

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 29:13 - ‘En nou, onse God, ons loof U, en ons prys u heerlike Naam.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 29:13

En nou, onse God, ons loof U, en ons prys u heerlike Naam.

- Wanneer het jy laas die tyd geneem en die Here bedank vir alles wat Hy vir jou gedoen het?
- Wanneer het jy laas jou dankbaarheid teenoor Hom betuig?
- Nou is ‘n goeie tyd om die tyd te neem om Hom te bedank vir sy groot getrouheid.
- Dankbaarheid en lof moet die lewensstyl van ons keuse wees.

Gebed: Vader, ek wil nou dadelik die oomblik neem om U vir U groot goedertierenheid, getrouheid en liefde teenoor my te bedank. Ek sal U loof so lank as wat ek lewe. Amen.


October 27, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 29:12b

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 29:12b - ‘…; en in u hand is krag en mag, en in u hand is dit om alles groot en sterk te maak.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 29:12b

…; en in u hand is krag en mag, en in u hand is dit om alles groot en sterk te maak.

- Die hand van God is magtig om te red en sterk om te verlos.
- Vertrou op die Here en Sy krag en mag om jou situasie te hanteer.
- Deur Sy hand en Sy besluit kan Hy jou ophef en jou groot maak. 
- Deur Sy Gees kan Hy kom en jou versterk en kragtig maak.

Gebed: Vader, ek bid dat U my lewe sal verander. Verhef my en gee my krag en verlos my deur U krag en mag. Amen.


October 26, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 29:12a

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 29:12a - ‘En die rykdom en die eer kom van U, en U heers oor alles; …’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 29:12a

En die rykdom en die eer kom van U, en U heers oor alles; …’ 

- Elke baie goeie en perfekte gawe kom van ons HemelseVader af.
- Die Here wil jou seën met Sy rykdom en Sy eer.
- Hy heers oor alle dinge en werk goed vir ons beswil uit.
- Verwag die beste en glo dat Hy meer kan doen as wat jy, jou kan verbeel.

Gebed: Vader, ek herken dat alles uit U hand kom. U weet wat ek nodig het en wat die beste vir my is en daarom kies ek om U te vertrou en ek lewe met hoop en verwagting. Amen.


October 25, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 49:10

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 49:10 - ‘Hulle sal geen honger en geen dors hê nie, en die woestyngloed en die son sal hulle nie steek nie; want hulle Ontfermer sal hulle lei en hulle saggies aanbring na die fonteine van water.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 49:10

Hulle sal geen honger en geen dors hê nie, en die woestyngloed en die son sal hulle nie steek nie; want hulle Ontfermer sal hulle lei en hulle saggies aanbring na die fonteine van water.

- Die Here is vandag met jou om jou te lei en te rig.
- Daar mag seisoene van moeite en uitdagings wees.
- Maar die Here sal daardie seisoene verander en ‘n beter seisoen bring.
- Hy het ‘n plek langs fonteine van water wat Hy net vir jou voorberei het!

Gebed: Vader, lei en rig my dit bid ek, deur die storms en probleme van die lewe, en bring my by die ruim plek wat U vir my langs die fonteine van water voorberei het. Amen.


October 24, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 4:31

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 4:31 - ‘Want die HERE jou God is ‘n barmhartige God; …’

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 4:31

Want die HERE jou God is ‘n barmhartige God; …

- Jou Hemelse Vader is ‘n barmhartige, liefdvolle en goedhartige God.
- Sy genade is elke oggend nuut.
- Sy getrouheid teenoor jou is groot en buite ons begrip.
- Hy wil op styg en Sy barmhartigheid teenoor jou wys.

Gebed: Vader, U is my getroue, genadige en barmhartige Here en Verlosser. Ek vertrou en bid dat U in my situasie sal werk terwyl ek vertrou en rus in U getrouheid. Amen.


October 23, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 28:20b

Daaglikse Bybel Vers: 1 Kronieke 28:20b - ‘…; Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie, totdat jy al die dienswerk aan die huis van die HERE voltooi het.’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Kronieke 28:20b

…; Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie, totdat jy al die dienswerk aan die huis van die HERE voltooi het.

- Die Here het ‘n taak en ‘n doel met ons lewens.
- Hy sal tot aan die einde aan jou getrou bly.
- Hy sal jou nie nie faal of verlaat voordat Sy doele nie vervul is nie.
- Rus in sy ewige liefde en steun vir jou.

Gebed: Vader, ek verklaar dat U my helper is en ek sal vertrou en nie bevrees wees nie. Amen.


October 20, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Josua 1:5

Daaglikse Bybel Vers: Josua 1:5 - ‘….; soos Ek met Moses gewees het, sal Ek met jou wees; …’

Daaglikse Bybel Vers:              Josua 1:5

….; soos Ek met Moses gewees het, sal Ek met jou wees; …

- Die Here was met Moses en hy het wonderbare dinge sien gebeur.
- Die Here is met jou en daarom kan jy ook wonderlike dinge verwag.
- Moenie twyfel day Hy met jou is nie, glo liewer dat Hy met jou is.
- Wanneer die Here met ons is, kan wonderwerke voor ons oë plaasvind.

Gebed: Vader, ek verbly my in die wete dat U vandag en elke dag in die toekoms, met my is. Ek kan rus en vertrou dat omdat U met my is hoef ek nie te vrees nie. Amen.


October 19, 2017