Daily Bible Verse:              Isaiah 40:31

‘Those who trust in the LORD will find new strength. They will soar high on wings like eagles.’

- Trusting in the Lord produces wonderful results in our lives.
- As we trust, the Lord steps into the situation and we find new strength.
- When we operate in His strength and power, we can soar like eagles.
- When we soar in His strength, we see everything from a different perspective.

Prayer: Lord, I place my full hope, confidence and trust in You today. May I soar like an eagle and see things from Your perspective, as I trust and rely on You! Amen.


Daily Bible Verse: Isaiah 40:31
‘Those who trust in the LORD will find new strength. They will soar high on wings like eagles.’


Daily Bible Verse: Isaiah 40:29
‘He gives power to the faint, and to him who has no might He increases strength.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 3:9-10

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 3:9-10 - ‘Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste; dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos.’

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 3:9-10

Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste; dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos.

- Ons lewens behoort ‘n lewende voorbeeld te wees van mense wat God vereer en lief het.
- Elke aspek van ons lewens moet die feit demonstreer dat Hy ons prioriteit is.
- Sy belofte om vir ons op wonderlike wyses te voorsien en seën sal daaruit voortspruit. .
- Dit begin wanneer ons die vaste besluit neem om Hom eerste te stel en dit eindig in seën.

Gebed: Vader, Ek kies om U te eer in alles wat ek sê en doen. Ek wil tot U heerlikheid en U eer lewe. Dit is my vaste besluit en my gekose doel. Amen.


February 16, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 31:21

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 31:21 - ‘…, het hy met sy hele hart gehandel en voorspoed gehad.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Kronieke 31:21

‘…, het hy met sy hele hart gehandel en voorspoed gehad.

- Wanneer ons die Here eerste stel in alles wat ons doen, sal ons Sy seën vir seker sien.
- Wanneer ons heelhartig doen wat ons moet doen, sal die Here dit voorspoedig maak.
- Doen alles wat jou hande vind om te doen asof jy dit vir die Here doen.
- Hy is die een wat ons uiteindelik beloon en die een wat sien wat ander nie sien nie.

Gebed: Vader, ek kies om U die eerste plek in my lewe te gee. U is MY Here. Mag alles wat ek doen U vereer en U Naam loof. Amen.


February 15, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 58:9

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 58:9 - ‘Dan sal jy roep, en die HERE sal antwoord; jy sal skreeu om hulp, en Hy sal sê: Hier is Ek!’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 58:9

Dan sal jy roep, en die HERE sal antwoord; jy sal skreeu om hulp, en Hy sal sê: Hier is Ek!

- Ons is so bevoorreg en gelukkig om die Here te kan aanroep om hulp.
- Ons lewe nie alleen nie want Hy is met ons.
- Vandag sê Hy vir jou: ‘ Hier is Ek!’
- Hy is die een wat ons gebede en roepe hoor en Hy help ons.

Gebed: Vader, dankie dat U nou op die oomblik hier met my is. U het belowe om my nooit te verlaat of te versaak nie en ek neem vandag U hand. Amen.


February 14, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Markus  1:17

Daaglikse Bybel Vers: Markus  1:17 - En Jesus sê vir hulle: Kom agter My aan, ….’

Daaglikse Bybel Vers:              Markus  1:17

En Jesus sê vir hulle: Kom agter My aan, ….

- Die Here verlang na ‘n verhouding met elkeen van ons.
- Hy wil hê dat ons na Hom toe moet kom en Hom volg.
- Wanneer ons, ons lewens aan Hom oorgee kan Hy ons op wonderlike wyses gebruik.
- Kom ons aanvaar die uitnodiging en volg Hom met ons hele hart.

Gebed: Vader, dankie dat u na my roep om U te volg. Om U te volg sal my beste besluit en die keuse van my hart wees. Mag ek U dien en die nabyheid van U teenwoordigheid in my daaglikse lewe, ken. Amen.


February 13, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Hàbakuk 1:5

Daaglikse Bybel Vers: Hàbakuk 1:5 - Aanskou onder die nasies en merk op, en staan verstom, verstom; want Ek gaan iets in julle dae doen wat julle nie sal glo as dit vertel word nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Hàbakuk 1:5

Aanskou onder die nasies en merk op, en staan verstom, verstom; want Ek gaan iets in julle dae doen wat julle nie sal glo as dit vertel word nie.

- Dit is die tyd en die seisoen om God te glo om groot en wonderlike dinge te doen.
- Moenie toelaat dat jou visie en verwagting van God te klein wees nie.
- Miskien het jy gedink dat God se goedheid net vir ander bedoel was?
- Nee, Sy goedheid, Sy genade en Sy wonderlike planne is vir jou ook.

Gebed: Vader, dankie vir die wonderlike planne wat U vir my lewe en my toekoms het. Ek lig my visie hoër en vertrou U vir dinge wat ek nie eers sou glo as iemand my daarvan vertel het nie. Amen.


February 12, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 26:15

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 26:15 - ‘….; en sy roem is verbrei want hy is wonderbaarlik gehelp totdat hy sterk geword het.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Kronieke 26:15

….; en sy roem is verbrei want hy is wonderbaarlik gehelp totdat hy sterk geword het.

- Die Here wil langs jou kom en jou in ‘n wonderlike manier help.
- Watter hulp het jy vandag nodig?
- Vra die Here vir die hulp wat jy in jou situasie nodig het.
- Hy kan enige situasie omdraai uit ‘n tragedie na ‘n oorwinning.

Gebed: Vader, ek bid dat U my sal help. Tree in my situasie in en gee my die wysheid en leiding wat ek nodig het. Mag ek in U oorwinning en U krag lewe! Amen.


February 9, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 25:9

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 25:9 - ‘…..: Die HERE kan u baie meer gee as dit.’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Kronieke 25:9

‘…..: Die HERE kan u baie meer gee as dit.

- Ons moet dit wat God kan doen in ons situasies, nooit beperk nie.
- God kan veel meer doen as wat jy vra of selfs dink.
- Wat jy mag verloor het is niks in vergelyking met wat Hy nog vir jou kan gee.
- Ons dien ‘n baie Goeie Vader en Hy weet hoe om vir Sy kinders goed te wees.

Gebed: Vader, mag ek U nooit beperk of in U vermoë om dinge te herstel en om wonderlike ding te doen, twyfel nie. Mag ek in voortdurende verwagting en vertroue in U, lewe. Amen.


February 8, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 27:5

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 27:5 - ‘Want Hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil;….’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 27:5

Want Hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil;….

- Probleem tye wat onvermydelik op ons pad kom, is deel van die lewe.
- In hierdie tye het ons die Here wat ons naby Homself wil ‘wegsteek’.
- Ons harte kan by God skuil wanneer tye moeilik raak.
- Kom ons lewe in die skadu van die almagtige.

Gebed: Vader, ek bid dat U my naby Uself sal hou ten tye van die dinge en omstandighede wat ek moet hanteer. Mag ek U teenwoordigheid in elke oomblik ken en geniet. Amen.


February 7, 2018

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 16:9

Daaglikse Bybel Vers: 2 Kronieke 16:9 - ‘want die HERE-sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is;

Daaglikse Bybel Vers:              2 Kronieke 16:9

want die HERE-sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is;

- Die Here wil in jou situasie intree en Sy krag wys.
- Die Here wil Homself sterk bewys om jou onthalwe.
- Ons harte is perfek teenoor Hom wanneer ons al ons hoop op Hom plaas.
- Geen situasie ontsnap sy sig nie, laat ons dus in Sy krag en vermoë vertrou.

Gebed: Vader, ek bid dat U sal kom en Uself kragtig om my onthalwe wys. Tree in my situasie in en mag ek die kragtige en magtige hand van God aan die werk sien. Amen.


February 6, 2018