Daily Bible Verse:              Psalm 23:6

‘Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.’

- You can be reassured of the Lord’s grace and care for you each day.
- He knows the days of our lives and He planned and purposed each one.
- As His child, your eternal destiny is settled and secure.
- As we walk the road of life, He will watch over and pursue us with His love.

Prayer: Lord, thank You for Your goodness and mercy on my life. May I rest secure in You with the full knowledge that You know and understand me and have a plan for my life.  Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 23:6
‘Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.’


Daily Bible Verse: Psalm 42:11b (TPT)
‘For I know my God will break through for me.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 4:4

Daaglikse Bybel Vers: Matthéüs 4:4 - ‘'….: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.’

Daaglikse Bybel Vers:              Matthéüs 4:4

‘'….: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.’

- Die mensdom het voedsel (brood) nodig om te oorleef.
- Maar daar is ander behoeftes in die lewe wat nie met fisiese dinge bevredig kan word nie.
- Daar is ‘n groter dimensie dan net ons fisiese bestaan.
- Daar is ‘n aspek van ons daaglikse lewens wat net God kan voorsien.

Gebed: Vader, ek herken vandag dat ek U in my lewe nodig het. Ek kan nie van fisiese brood alleen lewe nie, ek het U en U woorde van lewe nodige om my te onderhou en deur te dra. Amen.


August 29, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 7:9

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 7:9 - ‘…Hierdie is ‘n dag van goeie boodskap,…’

Daaglikse Bybel Vers:              2 Konings 7:9

‘…Hierdie is ‘n dag van goeie boodskap,…’

- Is dit moontlik dat vandag ‘n dag van goeie nuus kan wees?
- Verwag jy die ergste wanneer jy die beste van God behoort te verwag?
- Vandag kan ‘n dag van deurbraak wees, vandag kan ‘n dag van wonderwerke wees.
- Kom ons glo dat die ergste verby is en dat die beste nog vorentoe vir ons wag.

Gebed: Vader, Ek vertrou U vandag vir goeie nuus. U is my wonderwerkende, jukbreukende Here en Verlosser. Ek glo U vir wonderlike dinge. Amen.


August 28, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 6:17

Daaglikse Bybel Vers: 2 Konings 6:17 - En Elisa het gebid en gesê: HERE, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die HERE het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elisa..

Daaglikse Bybel Vers:              2 Konings 6:17

En Elisa het gebid en gesê: HERE, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die HERE het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elisa.

- Daar is baie meer wat met jou is dan die wat teen jou is.
- Ons kan nie net met ons fisiese oë na ons situasies kyk nie.
- Ons moet God vra om ons oë te open om dinge uit Sy perspektief te ‘sien’.
- Wanneer ons dinge uit Sy perspektief sien, het ons nie nodig om te vrees nie.

Gebed: Vader, gee my ‘oë’ om verder te sien as wat ek met my fisiese oë sien. Mag ek in U ewige dimensie in sien en mag hierdie begrip die manier waarin ek dinge sien, verander! Amen.


August 25, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 103:2 + 4

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 103:2 + 4 - ‘Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! Wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 103:2 + 4

‘Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! Wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede.’

- Geen verderf is so diep dat God nie daarin kan uitreik na jou en jou daaruit optrek nie.
- Wanneer ons op ons mismoedigste voel, moet ons nooit vergeet dat Hy sterk bly nie.
- Sy genadige liefde en ewige goedertierenheid reik altyd na ons uit.
- Ons kan dus ons hoofde lig en onsself aan Sy goedheid en liefde herinner.

Gebed: Vader, dankie vir U ewigdurende liefde en sorg vir my. Ek vra dat U my sal oplig uit die situasies en omstandighede wat my ten gronde wil trek. Mag ek U liefde en getrouheid teenoor my elke liewe dag sien! Amen.


August 24, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 55:18

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 55:18 - ‘Hy (die Here) verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want met menigtes is hulle teen my.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 55:18

‘Hy (die Here) verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want met menigtes is hulle teen my.’

- Almal van ons het stryd, uitdagings en moeilikhede van die lewe.
- Die Here wil kom en jou ongeskonde red uit die stryd.
- Die uitdagings van vandag mag baie fasette hê.
- Die Here sal jou red en verlos terwyl jy aanhou om Hom te vertrou.

Gebed: Vader, dankie dat U die een is wat my ongeskonde wil red uit die stryd waarin ek is. U is my verlosser en ek kan my lewe met vertroue en hoop in U hande plaas! Amen.


August 23, 2017

Daaglikse Bybel Vers: 1 Samuel 23:14

Daaglikse Bybel Vers: 1 Samuel 23:14 - ‘En Dawid het gebly in die woestyn, in die bergvestings, ook op die gebergte in die woestyn Sif; en Saul het hom aldae gesoek, maar God het hom nie in sy hand oorgegee nie. ’

Daaglikse Bybel Vers:              1 Samuel 23:14

‘En Dawid het gebly in die woestyn, in die bergvestings, ook op die gebergte in die woestyn Sif; en Saul het hom aldae gesoek, maar God het hom nie in sy hand oorgegee nie. ’

- Wanneer die Here jou beskerming is, kan niks en niemand jou aanraak nie.
- Die vyand van jou siel soek om jou te vernietig.
- Maar as God met jou is, wie kan teen jou wees?
- Lewe onder die skadu van Sy vleuels en rus verseker en kalm.

Gebed: Vader, dankie dat U die een is wat my kan beskerm, onderhou en versorg.  U weet wat ek moet hanteer en waarteen ek moet stry en U kan my die oorwinning gee. Amen.


August 22, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 32:7

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 32:7 - ‘U is ‘n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid;…’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 32:7

‘U is ‘n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid;…’

- Die Here is jou heilige skuilplek, jou plek van veiligheid en sekuriteit.
- Hy wil kom en jou hart vul met die hoop van verlossing.
- Wanneer jy bang is kan jy jou vertroue in Hom plaas.
- Jy is sterk in die sterkte van die Here in jou lewe.

Gebed: Vader, kom en vul my hart vandag met die krag wat net van U af kom. Ek kies U as my heilige skuilplek. Ek sal op U vertrou! Amen.


August 21, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 40:4

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 40:4 - 'En Hy het ’n nuwe lied in my mond gegee, ’n lofsang tot eer van onse God.'

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 40:4

'En Hy het ’n nuwe lied in my mond gegee, ’n lofsang tot eer van onse God.'

- Watter tipe liedjies sing jy op ‘n daaglikse basis?
- Is dit ‘n lied van wanhoop en ontmoediging of ‘n lied van hoop en vertroue?
- Die Here wil kom en ‘n nuwe lied in jou mond sit.
- Hy wil jou ‘n lied van lof instede van ‘n gees van swaarmoedigheid gee.

Gebed: Vader, ek vra dat U sal kom en vir my ‘n nuwe lied in my gees gee. Verwyder al die bekommernisse en laste en laat my hart weer huppel. Amen.


August 18, 2017

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 28:7

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 28:7 - ‘Die HERE is my sterkte en my skild; op Hom het my hart vertrou, en ek is gehelp;…’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 28:7

‘Die HERE is my sterkte en my skild; op Hom het my hart vertrou, en ek is gehelp;…’

- Die Here is die bron van albei natuurlike en geestelike sterkte.
- Hy gee ons Sy sterkte tenmidde van ons swakheid en moedeloosheid.
- Laat Sy sterkte die krag van jou hart wees maak nie saak wat jy moet hanteer nie.
- Moenie jou vertroue op dinge wat faal plaas nie, vertrou op Hom met jou hele hart.

Gebed: Vader, vergewe my dat ek my hoop in die verkeerde dinge plaas. Ek kies om op U te vertrou, om op U staat te maak en in U te glo met my hele hart, en dan sal ek weet dat U my sal help. Amen.


August 17, 2017