Daily Bible Verse:              Hebrews 4:16

‘So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most.’

- You have the right and the privilege to approach your gracious God.
- You don’t need to run and hide; you can step forward with boldness.
- His mercy is waiting for you.
- When you need it the most, His help is just a prayer away.

Prayer: Lord, You know exactly what I am facing and going through. I choose to boldly call upon You for the help that I so desperately need. I believe that Your mercy and Your gracious kindness will make a way for me. Amen.


Daily Bible Verse: Hebrews 4:16
‘So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most.’


Daily Bible Verse: Hebrews 6:19
‘We have this hope as an Anchor for the soul, firm and secure.’

Daily Thought - Archive

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 30:5

Daaglikse Bybel Vers: Spreuke 30:5 - ‘Elke woord van God is gelouter; Hy is ‘n skild vir die wat by Hom skuil.’

Daaglikse Bybel Vers:              Spreuke 30:5

Elke woord van God is gelouter; Hy is ‘n skild vir die wat by Hom skuil.

- Elke woord van God is suiwer en gevul met hoop.
- Moenie ooit in Sy woord in jou lewe twyel of wantrou nie.
- Hy is die perfekte beskerming vir almal wat op Hom staatmaak.
- Wanneer jy in Hom skuil, sal jy ontdek dat Hy ‘n skild rondom jou is.

Gebed: Vader, ek ontvang U woord in my lewe. Ek wil U beter ken en ek begeer om U as ‘n lewende realiteit te ervaar terwyl ek op U vertrou en in U skuiling soek. Amen.


January 23, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 14:14

Daaglikse Bybel Vers: Exodus 14:14 - ‘Die HERE sal vir jou stry, en julle moet stil wees.’

Daaglikse Bybel Vers:              Exodus 14:14

Die HERE sal vir jou stry, en julle moet stil wees.

- Die Een wat die wind en die golwe beveel is aan jou kant.
- Wanneer ons nie verder kan stry nie sal Hy vir ons stry.
- Ons probeer soms om te veel dinge in ons eie krag te hanteer.
- Laat ons stil wees en rus in Sy vermoë om die deurbraak en oorwinning vir ons te vermag.

Gebed: Vader, ek kies hier en nou om stil te wees en met vertroue in die werk wat U doen te rus. Ek gee my stryd en dinge oor in U bekwame hande. Amen.


January 22, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 32:7

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 32:7 - ‘U is ‘n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid; U omring my met vrolike gesange van bevryding.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 32:7

U is ‘n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid; U omring my met vrolike gesange van bevryding.

- Die Here se belofte aan jou is dat Hy jou sal beskerm.
- Hy sal jou skuilplek wees, jou toevlug en jou bergvesting.
- Hy wil jou met hoop en gelowige verwagting vul.
- Hy wil kom en jou met ‘vrolike gesange van bevryding’ omring.

Gebed: Vader, U is my skuilplek. U is die Een wat my van moeilikheid beskerm en U is die Een wat my mond vul met gesange van bevryding en oorwinning in my lewe. Amen.


January 19, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 4:31

Daaglikse Bybel Vers: Deuteronòmium 4:31 - ‘Want die HERE jou God is ‘n barmhartige God; Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie; en Hy sal die verbond van jou vaders wat Hy hulle besweer het, nie vergeet nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Deuteronòmium 4:31

Want die HERE jou God is ‘n barmhartige God; Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie; en Hy sal die verbond van jou vaders wat Hy hulle besweer het, nie vergeet nie.

- Die Here se hart teenoor jou is ‘n hart wat met medelye en genade gevul is.
- Feit is ons word vertel dat Hy met medelye en genade GEVUL is.
- Hy sal jou elke dag met Sy goedhartigheid en Sy genadige teenwoordigheid begunstig.
- Hy sal Sy woorde en beloftes aan jou nooit faal, vernietig of vergeet nie.

Gebed: Vader, ek verklaar dat U my God is en dat U goedhartigheid en genade teenoor my geen grense ken nie. Dankie vir U goedertierenheid en U getrouheid elke dag. Amen.


January 18, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Josua 1:5

Daaglikse Bybel Vers: Josua 1:5 - ‘……, sal Ek met jou wees; Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Josua 1:5

‘……,  sal Ek met jou wees; Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie.

- Hierdie is ‘n belofte wat jy elke dag van jou lewe saam met jou kan dra.
- Die Here se belofte aan jou is dat Hy met jou sal wees.
- Hy sal met jou wees en Hy sal met jou bly – moenie vrees nie.
- Jy kan in Sy voortdurende teenwoordigheid in jou lewe, vertrou.

Gebed: Vader, dankie dat U altyd met my is. Niks kan my van U liefde en sorg vir my skei nie. Ek kies om in hierdie kennis en hierdie belofte te rus. Amen.


January 17, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:79

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:79 - ‘…. , om ons voete na die pad van vrede te rig.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:79

…. , om ons voete na die pad van vrede te rig.

- Elke dag wat die Here ons gee is ‘n dag waarin Hy ons wil lei en rig.
- Vandag is niks anders nie, laat Hom toe om elke tree wat jy gee te lei .
- Hy wil jou by ‘n plek bring waar daar vrede is, reg langs die stil waters.
- Gee Hom jou hand en laat Hom toe om jou die weg te wys.

Gebed: Vader, ek plaas my hand vandag in U hand. U is my Goeie Herder en my getroue leidsman en U sal my lei na ‘n plek van groen weivelde. Amen.


January 16, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 54:10

Daaglikse Bybel Vers: Jesaja 54:10 - ‘Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die HERE, jou Ontfermer.’

Daaglikse Bybel Vers:              Jesaja 54:10

Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die HERE, jou Ontfermer.

- Soms gaan ons deur tye van onsekerheid en selfs bewing.
- Maar niks wat die lewe ons bied sal God se liefde van ons verwyder nie.
- Materiële dinge mag ons faal, maar Sy liefde en beloftes bly sekuur.
- Jy kan vasstaan en sekuur wees in die Here en Sy groot liefde vir jou.

Gebed: Vader, ek ontvang U goedertierenheid teenoor my. Ek verwerp elke twyfel en aarseling en ek staan vas op die fondasie van U liefde, maak nie saak wat die omstandighede is waarin ek myself bevind nie. Amen.


January 15, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 89:35

Daaglikse Bybel Vers: Psalm 89:35 - ‘Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie.’

Daaglikse Bybel Vers:              Psalm 89:35

Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie.

- Die Here sal nooit Sy verbond en beloftes teenoor jou verbreek nie.
- Hy is ‘n God wat Sy beloftes nakom en Hy vervul elke woord wat Hy gespreek het.
- Dit mag miskien nie presies uitwerk soos wat jy beplan het nie, maar Hy sal jou nie faal nie.
- Hy is die getroue, betroubare God wat Sy verbond nakom.

Gebed: Vader, dankie vir U verbond van vrede oor my lewe. Ek herinner myself aan U getrouheid en ek vier die waarheid dat ek volkome op U kan staatmaak. Amen.


January 12, 2018

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:49

Daaglikse Bybel Vers: Lukas 1:49 - ‘Want Hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy Naam.’

Daaglikse Bybel Vers:              Lukas 1:49

Want Hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy Naam.

- Die Magtige Een, die Heer der Leerskare, wil groot dinge vir jou doen.
- Dit gaan ons verstand te bowe dat die skepper van die heelal belangstel in eenvoudige mense!
- Die waarheid is dat Hy omgee vir elkeen van ons.
- Hy noem elkeen van ons op ons naam, Hy hoor ons gebede en Hy wil groot dinge doen.

Gebed: Vader, dankie vir die groot en wonderlike dinge wat U vir U kinders doen. Dankie dat U my naam ken en spesifieke dinge vooraf vir my voorberei het. Amen.


January 11, 2018