Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - WAT IS 'N CHRISTEN?

WAT IS 'N CHRISTEN?

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • WAT IS 'N CHRISTEN?

  WAT IS ‘N CHRISTEN?

  - Wat is ‘n Chrisen?
  - Is JY ‘n Christen?
  "Ek het in ‘n Christen huis groot geword." – Dit maak JOU nie ‘n Christen nie.
  "My moeder het altyd kerk toe gegaan." - Dit maak JOU nie ‘n Christen nie.
  "Ek glo daarin om goed te doen en om ander mense te help." – Baie mense wat geen tyd vir Christus het nie doen dit ook. Dit maak JOU nie ‘n Christen nie.
  "Ek is gedoop en voorgestel." – Duisende wat min vir Christus omgee is ook. Dit maak JOU nie ‘n Christen nie.
  - "Ek glo in God." – Die duiwel glo ook. Dit maak JOU nie ‘n Christen nie.
  - Baie mense Sê en DINK hulle is Christene maar hulle steur hulle nie aan Christus nie.

  WEL, WAT IS DAN ‘N CHRISTEN?
  - Kom ons begin heel voor.
  - In die begin toe God die mens geskep het, het Hy hom goed en perfek en sondeloos gemaak. Hy wou gehad het dat die mens Sy vriend, wat die aarde sou versorg, moes wees. Alles wat God gemaak het is perfek.
  - Maar, God het die mens nie ‘n robot gemaak nie. Hy het hom ‘n kosbare gawe gegee van ‘n vrye wil om tussen goed en kwaad te kan kies. Hy begeer dat die mens Hom vrylik sal lief hê.
  - Maar, die mens het gekies om ongehoorsaam teenoor God te wees; hy het die verkeerde keuse gemaak. Hy het verkies om homself te behaag liewer as om God te behaag. Hy het GESONDIG. So het sonde die wêreld ingekom. Dit is ‘n siekte wat ons almal het, "want almal het gesondig..."  Romeine 3:23
  - Sonde is nie net moord, steel, roof en egbreuk nie.  Dit sluit baie meer in.


  WAT IS SONDE?

  - Ek sondig wanneer ek nie die standaarde wat God vir my gestel het, bereik nie. (Romëine 3:23).  Die slaagpunt vir ‘n eksamen is 50.  As jy 49 kry het jy gedruip.  As iemand anders net 5 punte kry het hy gedruip.  Dit help nie om te sê, "ek het baie beter gedoen as die een wat net 5 gekry het nie."  Julle het albei gedruip.
            50  -     SLAAG
            49   -    DRUIP
              5  -     DRUIP
  - Jy mag dink jy is nie te sleg nie, beter as die meeste ander.  Maar dit is nie die punt nie, want nie een van ons het enigsins naby God se perfekte standaard gekom nie – Jesus Christus. Ons kan nie eers ons eie standaarde bereik nie.  Miskien het ons nie iets baie boos gedoen nie. Ons is eenvoudig net sondaars  omdat ons nie goed genoeg is nie.
  - Ek sondig as ek net vir myself leef. Ek sondig as ek sê, 'Ek is my eie baas, dit is my eie lewe, ek kan daarmee doen wat ek wil.' Ek sondig wanneer ek weier om in Jesus Christus te glo. (Johannes 16:9)

  WAT SONDE DOEN

  - Sonde verwoes! Sonde is soos ‘n lelike klad op ‘n skoon bladsy. Om selfsugtig, lui en onbedagsaam te wees of om leuens te vertel en smerige stories te vertel besoedel ‘n mens se karakter.  Sonde verwoes die geluk van ‘n huisgesin of ‘n vriendskap.
  - Sonde versprei! Sonde is soos onkruid in ‘n tuin; as dit nie uitgeroei word nie sal dit die tuin vervuil.  Klein oneerlike dade en ongehoorsaamheid word gou gewoontes wat ons nie kan breek nie.
  - Sonde vervreem! Jesaja 59:1-2 Sonde is soos ‘n dik wolk wat die son blokkeer. Die resultaat is God blyk myle ver weg te wees. God is rein en heilig.  Hy haat sonde.  Hy kan nie en sal nie na sonde kyk nie.  Sonde blokkeer die pad na Hom toe. Sonde vervreem jou van God in hierdie lewe en in die hiernamaals.Wees baie duidelike hieromrent; hel is ‘n wrede en aaklikge realiteit vir AMAL wat Jesus Christus in hierdie lewe verwerp.
  - Wat gaan jy daaromtrent doen? Jy kan nie die versperring op jou eie verwyder nie en jy kan jouself nie red nie, en om ander te help of om goed te doen sal ook nie die versperring verwyder nie.
  - As sonde ons van God vervreem is daar dan geen hoop vir ons nie? Het God ons in ons ellende gelos? Wat is God se antwoord?
  - God se antwoord is die kruis van Sy Seun, waar Hy Sy liefde vir ons bewys en gedemonstreer het, , "maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. "  (Romeine 5:8)
  - MAAR, HOE het Christus se dood God se liefde vir ons, bewys?  Hoe het dit die versperring van sonde tussen ons en God verwyder?
  - God se karakter is soos ‘n muntstuk met wee kante. GEREGTIGHEID en LIEFDE. Sy geregtigheid veroordeel die mens regmatiglik, want sonde moet gestraf word. Sy liefde veroorsaak dat Hy verlang dat die mens weereens Sy vriend moet word.  Op die kruis is Sy geregtigheid en Sy liefde perfek vervul. Sonde moes gestraf word, daarom het God in Sy liefde Sy Seun,  gestuur om in ons plek te sterf, Hy het die doodstraf vir ons sonde gedra. Deur namens ons te sterf, het Hy die versperring wat ons van God vervreem het, verwyder en die weg vir ons geopen.  
  - "Daar was geen ander goed genoeg om die prys vir ons sonde te betaal nie. Net Hy kon die deur van die hemel open en ons laat ingaan. "

  JOU DEEL

  Eerste tree: Iets om te BELY.  1 Johannes 1:9
  - Jy moet bely dat in die oë van God het jy gesondig.
  - Wees diep bedroef oor jou sonde.
  - Haat dit en wees gewillig om van elke gedagte, woord, aksie en gewoonte wat jy weet verkeerd is, weg te draai.

  Tweede tree: Iets om te VERANDER.  Lukas 13:3
  - "Nee, sê Ek vir julle, maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom.
  - Jesus verander lewens wat gewillig is om te verander.
  - Bekering beteken om tenvolle om te draai.
  - Dit is ‘n besluit om met ‘n nuwe lewe te begin.
  - JY moet hierdie besluit neem.
  - HY sal jou help om dit reg te kry.
  - Sal jy dit nou doen?

  Derde tree: Iets om te GLO.  11 Korinthiërs 5:15
  - "……; en Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is.
  - Ware geloof is totale toewyding aan Jesus Christus.
  - Dit beteken om tenvolle te vertrou op wat Hy vir jou gedoen het.
  - "Want Hy (God die Vader) het Hom(Jesus, die Seun) wat geen sonde geken het nie, SONDE VIR ONS GEMAAK, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. "  
  - 2 Korinthiërs 5:21  Ware geloof is om jou hele lewe en ewige bestemming in die hande van Jesus te plaas, wat alreeds op die kruis gesterf het, terwyl Hy al die skuld en straf van jou sonde gedra het.

  Vierde tree: Iets om te DOEN.  Openbaring 3:20. 
  - Deur hierdie tree te gee sal jy die krag ontvang om aan te hou om ‘n veranderde lewe te lei.
  - Nooi Jesus Christus in jou lewe in om jou Here te wees en om jou te beheer, jou Verlosser om jou te reinig, jou Vriend om jou te lei en met jou te wees. 
  - So veel mense mis hierdie laaste tree en kom dus nooit so ver as om Jesus Christus te ken nie.
  - Geen vers in die Bybel maak hierdie laaste duideliker as Openbaring 3:20 nieJesus praat, "Kyk , Ek staan by die, deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My. "
  - Jesus wag buite die deur van jou lewe. Hy sal nie Sy weg binne forseer nie.
  - Hy wil binne genooi word.
  - Die handvatsel is aan die binnekant, net jy kan die deur oopmaak.
  - Jy word ‘n ware Christen wanneer jy die deur van jou lewe vir Jesus Christus oopmaak.

  - Bepeins Matthéüs 10:38 Jesus het nooit belowe dat dit maklik sal wees om Hom te volg nie.  

  - Verwag teëkanting, bespotting en misverstand – want elke deel van jou lewe, jou vriendskap, werk, familie, tyd, geld, alles moet onder Sy beheer kom.

   

  As jy nou dadelik ‘n besluit wil neem, soek ‘n stil plek, kniel en bid hierdie gebed in alle erns:

   

  Liewe Here Jesus, 

  Ek weet dat ek in my gedagtes, woorde en aksies gesondig het. 

  Daar is soveel goeie dinge wat ek nie gedoen het nie.

  Daar is soveel sondige dinge wat ek wel gedoen het.

  Ek is jammer oor my sonde en draai nou weg van alles wat ek weet verkeerd is.

  Ek weet dat U, U lewe op die kruis vir my gegee het,  

  Dankbaar gee ek nou my lewe terug aan U.

  Nou vra ek U om in my lewe in te kom:

  Kom in as my Verlosser om my te reinig,

  Kom in as my Here om my te beheer,

  Kom in as my Vriend om met my te wees, 

  en deur U genade, 

  Sal ek U in volkome gehoorsaamheid dien al die dae van die oorblywende jare van my lewe.

  Amen


  Laat ons asseblief weet as jy hierdie gebed gebid het. Jy kan vir op ‘n e-pos stuur na andrew@alivetogod.com.  Ons wil graag vir jou meer inligting stuur en vir ons voorbidders vra om vir jou te bid.

  Deur: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.