Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - WAAR IS JY

WAAR IS JY

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • WAAR IS JY

  WAAR IS JY?

  Inleiding:
  - Waar staan jy vandag met God?
  - Het jy ooit werklik jou lewe en jou hart vir Hom gegee?
  - Is Hy JOU Verlosser en JOU God?

  - Miskien dien jy en het jy God al vir jare lief…..
  - Maar is jy daar waar jy met Hom behoort te wees?
  - Geniet jy die verhouding wat jy voorheen geken het?
  - Geniet jy die verhouding waarna jy met Hom verlang?
  - Staan daar enigiets in die pad wat jou verhouding met Hom kan blokeer?
  - Is daar enigiets wat jy vir hom wegsteek?
  - Waar is jy vandag wat God betref?

  Skriflesing: Genesis 2:15-3:10

  1. VERHOUDING – GOD SE OORSPRONKLIKE ONTWERP.

  - Genesis 3:8 'En hulle het die stem van die HERE God gehoor terwyl Hy wandel in die tuin in die aanwindjie…. '
  - ‘n Verhouding was God se plan en bedoeling vir Sy skepping.
  - Hy sou in die koel deel van die dag kom en met Adam en Eva wandel en met hulle gesels.
  - Ek is mal oor die prentjie van met iemand loop in die koel deel van die dag.
  - Dit is nie ‘n prent van ‘n resiesbaan of ‘n vinnige afspraak nie.
  - Dit is ‘n prent van onverhinderde, ontspanne interaksie.
  - God het selfs die omgewing waarin hulle sou wandel geskep en dit was ‘n manjifieke tuin.
  - So skep die Here die omgewing en die geleentheid vir gemeenskap met Hom.
  - Sy uiterste doel met alles wat Hy doen is ‘n verhouding en die herstel van ‘n verhouding.
  - Selfs toe Hy Sy Seun, Jesus, gestuur het was dit ‘n opsetlike poging om die mensdom terug te bring in ‘n verhouding met Homself.
  - ‘n Verhouding is by God ‘n prioriteit.
  - Die vraag wat ons onsself moet vra is; is ‘n verhouding ‘n prioriteit by ons, en veral wanneer dit kom by ‘n verhouding met God?
  - Dit was ‘n prioriteit vir die Skepper van die Heelal om tyd te maak en doelgerig met die mensdom in ‘n gefokusde en geskikte omgewing gemeenskap te hê.
  - Dit is nog steeds ‘n prioriteit van die Skepper van die Heelal om met elkeen van ons te ontmoet en interaksie te hê.
  - ‘n Verhouding met jou is wat God in Sy hart begeer.

  2. ONS MOET ONS SENSITIWITEIT AANGAANDE SY TEENWOORDIGHEID ONTWIKKEL

  - Ons moet ons sensitiwiteit teenoor God ontwikkel.
  - Weet ons werklik in die lewe wanneer Hy probeer om ons aandag te trek of wanneer Hy teenwoordig is?
  - In die verhaal van Adam en Eva in die tuin, is daar ‘n vers wat hieroor spreek.
  - Genesis 3:8 ' En hulle het die stem van die HERE God gehoor terwyl Hy wandel in die tuin in die aanwindjie….'
  - Ek was nog altyd lief vir hierdie vers want dit is iets spesiaals.
  - Die Tuin van Eden moes ‘n baie groot plek gewees het en Adam en Eva kon in enige rigting weggedwaal het.
  - Maar op n sekere tyd van die dag het hulle ‘n sekere klank gehoor.
  - Hulle het hierdie klank so goed geken, want dit was die stem van die Here God wanneer Hy opgedaag het vir Sy gebruiklike wandeling saam met hulle.
  - Hierdie vertaling gebruik ‘stem van die HERE God’ vir dit wat hulle gehoor het.
  - Is ons sensitief genoeg om te hoor en te reageer op Sy ‘stem’ in ons lewens?
  - Of is ons eenvoudig te besig en te verdiep in die dinge van die lewe om te weet dat Hy ons roep tot ‘n dieper vehouding met Hom?
  Jesaja 59:2 'maar julle ongeregtighede het ‘n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie. '
  - Ongeregtighede, is die woord wat die Bybel gebruik vir sonde of verkeerde dinge.
  - Sonde verander die dinamika.
  - Onthou dat Adam en Eva in ‘n verhouding met die Here was.
  - Hulle was nie vreemdelinge vir God nie.
  - Maar sonde het veroorsaak dat hulle hulself en vir God in ‘n ander lig gesien het.
  - Gevolglik het hulle gekies om hulle voorkoms te verander (bedek met blare) en vir God weg te kruip.
  - In die proses is onskuld verlore.
  - Moenie sonde ‘n vastrap plek in jou lewe gee nie.
  - Reken onverbiddelik met sonde af en wanneer dit gebeur moenie weghardloop en vir God wegkruip nie, hardloop eerder na Hom toe.
  - Bely jou sondes gou, want Hy is gereed om te vergewe.
  - 1 Johannes 1:9 'As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. '
  - Onhou dat niks van God verberg kan word nie.
  - Laat ons so lewe dat ons ons verhouding met Hom bewaar en ontwikkel en kom ons bly weg van sonde en die vermoë wat dit het om skeiding tusen ons en ons kosbare skepper te bring.

  3. DAARDIE TYD – DIE KOEL TYD VAN DIE DAG.
  - Jare gelede was daar ‘n man wat ons familie baie goed geken het. Hy was ‘n groot man wat God in ons land gebruk het. Hy het eendag vir ons vertel dat hy ‘n sekere kwotasie voor in sy dagboek gehad het. Die kwotasie het die volgende gesê: ‘Daar is net twee dae in my lewe, HIERDIE dag en DAARDIE dag!’  Hy het ons vertel dat hy volgens daardie beginsel gelewe het dat daar net twee dae is wat regtig saak maak in ons lewens, vandag en daardie dag wanneer ons die Here sal sien.
  - Lewe is met ‘n dag vergelyk.
  - Dit het ‘n dagbreek of ‘n geboorte, dit het ‘n dag periode gedurende die hitte van die dag en dan het dit ‘n einde of ‘n sonsondergang, wat gewoonlik uit die koel deel van die dag vloei.
  - Wanneer ons in die ‘hitte van die dag’ in ons lewens is, mag dit voel of dit vir ewig gaan voortduur.
  - Die waarheid is dat die ‘koel deel van die dag’ soms vinnig of onverwags kan opdaag.
  - Genesis 3:8 ‘ En hulle het die stem van die HERE God gehoor terwyl Hy wandel in die tuin in die aanwindjie…. '
  - Daar is twee dinge wat ons in hierdie frase kan in lees: ‘in die aandwindjie’.

  - 1. God was baie geduldig met hulle. Hy het hulle nie dadelik betugtig nie, maar Hy het gewag.
  - Die Here is baie geduldig met ons.
  - 2 Petrus 3:9 'Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.’

  - Ons kan soms vir God sien as hierdie figuur wat wag om weerligstrale uit te giet om met ons af te reken.
  - Die Here se begeerte is dat ons ons moet bekeer voordat oordeel nodig is.
  - Jakobus 2:13 '…; en die barmhartigheid roem teen die oordeel.'
  - 2. Die Here het hulle nie verlaat nie, Hy het nog na hulle toe gekom.
  - Selfs al het hulle verkeerd opgetree en God, wat alwetend is, geweet het van hulle oortredings, het Hy nog getrou na hulle toe gekom op presies dieselfde tyd in presies dieselfde manier.
  - Ons dien so ‘n getroue Vader en Hy is ‘n Goeie, Goeie Vader.
  - In ons situasie, verlaat of versaak Hy ons nie, maar Hy kom na ons toe.

  4. WAAR IS JY?

  - In die verlede toe die Here hulle in die tuin kom ontmoet het, was hulle gereed om Hom te ontmoet.
  - Maar hiedie keer het hulle weggehardloop en weggekruip.
  - Maar die Here, wat presies geweet het waar hulle was, roep na hulle en vra die mensdom een van die mees belangrike vrae, Waar is jy?

  - Waar is jy wat jou verhouding met God betref?
  - 1. Versteek jy dinge?
  - Genesis 3:7 'Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het vyeblare aanmekaargewerk  en vir hulle skorte gemaak.'
  - Om te probeer om dinge beter te laat lyk as wat hulle is werk nooit met God nie. Dit mag op ‘Facebook’ werk, maar God sien deur al ons pogings om dinge weg te steek.
  - Spreuke 28:13 'Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.'
  - 2. Steek jy enigiets vir God weg?
  - Genesis 3:9-10 ‘Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom: Waar is jy? En hy antwoord: Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak; daarom het ek my verberg.’
  - Ons kan nooit enigiets van God verberg nie.
  - Hy sien alles, weet alles en het ons altyd lief.
  - Hebreërs 4:13 'En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.’
  - Ons sien dus dat dit futiel is om dinge te probeer bedek of om te probeer wegkruip.
  - Waar is jy?
  - Is daar enige aspek wat ontbloot moet word.?
  - Het jy nodig om uit die skaduwees uit te tree tot in Sy heerlike lig?

  4. KOM HUISTOE NA DIE ARMS VAN DIE EEN WAT JOU LIEFHET EN VIR JOU SORG!
  - Ek wonder dikwels wat sou gebeur het as Adam en Eva hulself nie weggesteek het nie maar uitgekom het en aan God se voete neergeval het en om vergifenis gevra het?
  - Ons sal nooit weet wat sou gebeur het as hulle nie dinge probeer bedek het en nie weggekruip het nie, maar ons weet dat as gevolg van wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het, kan ons ‘tuis kom’ na die arms van ons Hemelse Vader.
  - In die verhaal van die verlore seun sien ons dinge haarfyn geïllustreer.
  - Lukas 15:20 'En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels  en hartlik gesoen.'
  - Dit is nie nodig om enigiets te bedek nie en dit is nie nodig om weg te kruip nie.
  - Gaan Sy ope arms binne met wat dit ookal is wat jy moet dra.
  - Hy is gereed en gewillig om jou te ontvang en alles te bedek.
  - Let op na die reaksie:
  1. Terwyl hy nog op pad was, van ver af het sy vader hom gesien!
  - Sy vader het gewag en vir jare uitgesien na hierdie oomblk.
  - Die oomblik waarna die vader verlang het het uiteindelik aangebreek.
  2. Sy vader het innig jammer vir hom gevoel.
  - Die oorspronklike Grieks spreek van iets wat in sy innerlike of selfs in die organe van sy liggaam plaasgevind het. Dit spreek van die diepste gevoel van liefde. ‘n Kropgevoel van liefde kan dit dalk beter beskryf.
  3. Hy hardloop na sy seun.
  - Vir ‘n ou man om te hardloop is moeilik en onwaardig, maar hierdie vader, ‘n beeld van ons Hemelse Vader het so na sy seun toe gehardloop.
  4. Hy het sy arms om hom gegooi.
  - Hierdie was ‘n tere omhelsing, dit was ‘n kragtige, onwillekeurige en demonstratiewe aksie en sou alle twyfel en bespiegeling verwyder.
  5. Hy het hom gesoen.
  - Hierdie het ‘n intieme en unieke persoonlike oomblik tussen’n vader en sy seun geword.
  - Die Here wag om dit vir jou te doen.
  - Kom tuis!

  Deur: Andrew W Roebert

  Hierdie notas mag met ander gedeel word.