Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - VIND JOU KONING!

VIND JOU KONING!

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • VIND JOU KONING!

  Notas: VIND JOU KONING!

  1. DIE ROL VAN ‘N KONING
  - Die rol van ‘n koning is om te heers met die doel om sy onderdane te beskerm.
  - Die rol van 'n koning is om sy nasie te verenig.
  - Die rol van 'n koning is om vir sy mense te sorg.
  - Die rol van 'n koning is om 'n veilige ruimte te bied waarin sy mense kan floreer en voorspoedig wees.
  - Die rol van die koning is om die koninkryk te laat groei.
  - Die rol van die koning is om wet en orde te handhaaf.
  - Die rol van 'n koning is om seën in die lewens van sy onderdane.te bring.
  - Ons sien 'n voorbeeld hiervan in die Britse Monargie. Dit is 'n moderne voorbeeld van die rol van 'n monarg, in hierdie geval 'n koningin.
  - Tans is die Koningin al 67 jaar op die troon en het sy tydens haar ampstermyn 14 Eerste Ministers gehad.
  - Sy was die konstante te midde van voortdurende verandering.
  - Ek kan onthou dat ek eendag ‘Windsor Castle’ besoek het. Dit is waarlik 'n indrukwekkende en ongelooflike plek. By die ingang was 'n groot teken wat my geboei het: 'WINDSOR CASTLE', tuiste van die Soewerein vir meer as 900 jaar.
  - Dink daaraan: In 1492 het ontdekkingsreisiger, Christopher Columbus, die Amerikas teëgekom. Hierdie was kontinente wat heeltemal onbekend was in Europa, Asië en Afrika, en tog 400 jaar voor hierdie ontdekking was 'Windsor Castle' alreeds daar en was dit die tuiste van die soewerein.

  2. DIE MENSDOM SE BEGEERTE VIR 'N KONING.
  - Dwarsdeur die geskiedenis sien ons die opkoms en ondergang van konings en koninkryke.
  - Die geskiedenis en die Bybel is vol verhale van goeie konings en slegte konings, van konings wat jare geheers het en die wat gekom en gegaan het.
  - Alhoewel dit nie so gewild is soos in die verlede nie, word baie mense nogsteeds deur die konsep bekoor..
  - Hierdie bekooring word vir ons in romans, verhale en baie van die Disney-films, vasgevang..
  - Dit is miskien gebaseer op die verlange van die menslike hart, om ondersteun en versorg te word
  - In moderne tye het hierdie rol op politieke leiers neergekom, en hulle het in meeste gevalle onteenseglik misluk.
  - Maar miskien is dit iets wat God in die menslike DNA geplaas het, omdat Hy geweet het dat sy koninkryk sou kom en dat daar 'n Koning van die konings sou wees, wat die Koning van ons harte kan wees.
  - Lukas 11:2 ‘En Hy sê vir hulle: Wanneer julle bid, sê: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom;'
  - Daar is 'n Koning en sy koninkryk is vir jou! 

  SKRIFLESING: 1 Samuel 8:1-22


  3. ONS KAN ONS EIE ‘KONINGS’ IN ONS LEWENS MAAK
  - Wanneer dinge nie volgens plan uitwerk nie, kan ons, ons tot ander dinge wend, om die verligting te gee wat ons dink ons probleme sal oplos
  - Dinge het nie volgens plan uitgewerk vir die volk van Israel nie.
  - Tot op daardie stadium was hulle deur regters regeer.
  - Maar nou het probleme ingesluip.
  - Samuel se seuns het nie gedoen wat reg was nie..
  - Hulle het korrup en oneerlik geword en nie gedoen wat regverdig en reg was nie.
  - Dinge het verkeerd geloop.
  - Dit is in moeilike tye en in krisistye dat ons met ons keuses baie versigtig moet wees.
  - Die nasie het daarvan oortuig geraak dat 'n koning al hulle probleme sou oplos aangesien dit vir ander nasies rondom hulle gewerk het.
  - Miskien het jy uit radeloosheid toegelaat dat iets oor jou heers en dit het nie die gewenste uitwerking gehad nie.
  - Ons moet baie versigtig wees met dit wat ons gesag in en oor ons lewens gee.
  - Dit kan dinge wees soos ons eie idees, gierigheid, selfsug, verwerping, hopeloosheid en dinge wat God nie in ons lewens wil hê nie.
  - Die Here wil hê dat ons vry moet wees en dat die vryheid waarna ons so smag,net in Hom gevind sal word en nie in ons eie 'goeie idees' nie.
  - God sal ons dikwels gee wat ons vra.
  - 1 Samuel 8:22 ‘Toe sê die Here vir Samuel: “Luister na hulle en stel 'n koning oor hulle aan.”’.

  4. VERGELYKING VAN JOUSELF MET ANDER IS RAMPSPOEDIG
  - 1 Samuel 8:5 'en sê vir hom: …...; stel nou 'n koning oor ons aan om ons te rig soos by al die nasies.'
  - Die Here het 'n spesiale plan vir die nasie gehad. Die plan was dat Hy hulle Koning moes  wees.
  - Sy plan het nie 'n aardse koning ingesluit nie.
  - Om onsself met ander te vergelyk, is 'n resep wat rampspoedig kan wees..
  - As ons onsself met ander vergelyk, laat ons hulle in werklikheid besluit hoe ons gaan optree.
  - Vergelyking bring ontevredenheid in ons lewens, en ons raak ontevrede.
  - Ontevredenheid lei daartoe dat ons oordeel vertroebel raak.
  - ‘n Troebel oordeel veroorsaak dat ons nie helder kan dink nie.
  - Besluite wat geneem word wanneer ons nie helder kan dink nie, veroorsaak dat ons verkeerde en onvanpaste besluite neem..
  - Verder maak vergelyking jou in die algemeen ongelukkig, en dikwels wil die mense met wie jy jouself vergelyk, graag meer soos jy wees.
  - Dus het vergelyking met ander lande veroorsaak dat 'n besluit geneem is wat beide Samuel en God afgekeur het.
  - 1 Samuel 8:6-7 ‘6Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel toe hulle gesê het: Gee ons 'n koning om ons te rig, en Samuel het tot die HERE gebid. 7 Toe sê die HERE vir Samuel: Luister na die volk in alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar My het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie.
  - 1 Samuel 8:19-20 ‘19Maar die volk het geweier om na Samuel te luister en gesê: Nee, maar daar moet 'n koning oor ons wees, 20dat ons ook kan wees soos al die nasies--dat ons koning ons kan rig en voor ons uit trek en ons oorloë voer.' 

  5. DIE POSISIE VAN KONING IN ONS LEWENS WORD VIR GOD GERESERVEER!

  Die Here se plan vir elkeen van ons lewens is dat Hy ons Koning moet wees.
  - Ek kan onthou dat ek as kind handgetekende prentjies van 'n troon gesien het. Op die een prent was die individu op die troon met die Here langsaan. Op die ander prent was die Here op die troon en die individu langsaan.
  - As die Here ons Koning gaan wees, moet ons van ons trone afklim.
  - 1 Samuel 8:7 ‘Toe sê die HERE vir Samuel: Luister na die volk in alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar My het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie.'
  - Die Here het 'n spesiale plan vir sy mense in gedagte gehad en dit was dat Hy hulle Koning sou wees.
  - Dit is vandag nog God se bedoeling.
  - Hy wil jou Koning wees.
  - Hy wil jou lewe bestuur en Hy het nie bekdrywers nodig nie.
  - Dit is die goddelike plan wat Hy vir jou het.
  - Dit is binne hierdie goddelike plan wat ons, ons geluk, ons tevredenheid en ons vervulling kan vind.
  - Binne hierdie goddelike plan vind ons die beskerming, voorsiening, aanvaarding en liefde waarna ons harte so lank smag.

  6. ONS HET ELKEEN NODIG OM ONS ‘KONING TE VIND’!

  - Ons moet elkeen by die punt kom waar ons hierdie saak vir onsself uitmaak.
  - Ons moet vir onsself 'ONS KONING VIND'.
  - Miskien is dit die doel van die lewe, om ons tot op daardie punt te bring waar ons besef dat:

  1. Daar 'n koning is en Hy is die KONING VAN KONINGS.
  2. Ons Hom in ons lewens nodig het.
  3. ons Hom koning moet maak deur van ons eie trone af te klim en ons moet ons 'hoë en magtige' idees laat vaar en die feit omhels dat Sy weë bo ons weë is en dat Sy weë altyd die beste is.

  - Ons kan nie staatmaak op die feit dat ons ouers of ons grootouers God as hul Koning geken het en dink dat dit ons outomaties insluit nie.
  - Ons moet deur ons dinge, ons eie stryd, ons eie interne gevegte gaan, totdat ons die punt van erkenning en aanvaarding bereik.
  - In die tyd van koning Herodes, nadat Jesus in Bethlehem van Judea gebore is, het wyse manne uit die Ooste na Jerusalem gekom en gevra: 'Waar is die kind wat gebore is as Koning van die Jode? Want ons het gesien hoe sy ster opkom, en ons het gekom om Hom hulde te bring.
  - In werklikheid is die soeke na Jesus 'n tema wat dwarsdeur die Nuwe Testament gevind kan word.
  - Allerhoogste Koning is die titel wat aan ons Verlosser in die Bybel gegee word.
  - Die uitdaging en die vreugde is om Hom vir onsself te ontdek.
  - Jy was nie ontwerp vir ander konings om oor jou hart en lewe te regeer nie.
  - Ons fout as mense is om die Here nie as Koning in ons lewens te wil hê nie.
  - Ons grootste oomblik is wanneer ons tot die besef en die openbaring kom dat daar geen ander is nie, en Hy is die Een wat ons begeer.
  - Ek het my Koning gevind, het jy joune gevind?

  7. DIE UITDAGING AAN ELKEEN

  - 'GAAN VIND JOU KONING' is die uitdaging aan elkeen van ons.
  - Vir die oorgrote meerderheid van dié wat hierdie lees, mag dit alreeds 'n afgehandelde saak wees.
  - Maar miskien as jy eerlik wil wees, het ander dinge (die sorge van hierdie lewe) gekom en die dinamiek verander, en is dit nou tyd om dié dinge reg te stel.
  - Miskien het ander staatgemaak op die feit dat hul ouers God as hul koning geken het, maar as hulle eerlik moet wees, ken hulle God nie so intiem nie.
  - Miskien het ander nog nooit eens daaraan gedink nie, en is dit nou die geleentheid om hierdie saak eens en vir altyd te besleg.
  - Mag ons almal met vertroue kan verklaar: 'EK HET MY KONING GEVIND!' en sy naam is Jesus.
  - Hy is nie soos enige ander een wat jy al ooit geken of vertrou het nie.
  - Miskien is jy vandag sonder hoop, dan is hierdie 'n goeie geleentheid om jou Koning vir jouself te ontdek.
  - Jou Koning wil jou siel kom herstel.
  - Hy wil jou nou dadelik en vir ewig heel maak,
  - Sy liefde reik uit na jou.
  - Hy wil spreek en jou vry maak.
  - Hy wil hê dat jy vir ewig heeltemal aan Hom sal behoort.
  - Hy wil al jou twyfel en vrese wegvee.
  - Hy is die Een waarvoor jy so lank gewag het - die minnaar van jou siel
  - Jy kan Sy naam Jesus noem!
  - Hy sal Hom oor jou ontferm, en Hy sal nie van jou af wegdraai nie.
  - Hy is ons enigste hoop en Hy het gekom om ons vry te maak.

  VIND JOU KONING!

  Mag die realiteit van Sy liefde en teenwoordigheid in jou lewe 'n lewende werklikheid wees, vandag en elke dag!

  Deur: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.