Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - STREEF NA SY KONINKRYK!

STREEF NA SY KONINKRYK!

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • STREEF NA SY KONINKRYK!

  Skrif: 

  Matthéüs 6:31 - 33 “Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygvoeg word.”

  Inleiding:
           
  • Jesus het hierdie woorde aan sy volgelinge gesê, en net soos wat hierdie woorde vir die wat toe geluister het relevant was, so is hulle vandag nog vir ons relevant.
  • Hy praat van ons begeertes, ons strewes en die reëele dinge waaroor ons bekommerd behoort te wees.
  • Hierdie boodskap praat nog vandag met ons waar ons Sy koninkryk soek.
  • Hy het hierdie boodskap gespreek tenmidde van baie ander gedagtes oor die bekommernisse van die mense van daardie tyd.
  • In dieselfde wyse in ons moderne konteks, is mense nogsteeds verteer deur die bekommernisse van ons dag.
  • Jesus gee vir ons ‘n alternatiewe strategie waavolgens ons, ons lewens kan lei.
  • Die beloning is die moeite werd.

  1. DIE ROL VAN BEKOMMERNIS EN VREES

  • Ons lewe in ‘n wêreld wat deur bekommernisse en vrees oorheers word.
  • Ons lewe in ‘n tyd in die wêreld waarin ons gereeld in ons lewens rede gegee word om bekommerd te wees en om te vrees
  • Ons word in oormaat blootgestel aan die nuus en ontwikkelende voorvalle op so ‘n manier wat vorige geslagte nooit eers van kon droom nie.
  • As ons nie wakker is nie, kan bekommernis en vrees ‘n houvas op ons lewe kry en ons harte indring.
  • As kinders van God behoort ons nie so te lewe nie.
  • In die verse voor Matthéüs 6:33, moedig Jesus die mense aan om nie te vrees en bekommerd te wees nie en vandag is Sy boodskap aan ek en jy nog presies dieselfde.
  • Hierdie bekommernisse en vrees het die krag en potensiaal om ons geloof te ondermyn.
  • Dit kan aan die fondasie van ons hoop en vertroue vreet, as ons dit toelaat.
  • Dit is ongevraagd, dit is ongewenst, dit is onproduktief, dit is buite die karakter van ‘n kind van God en dit moet nie in ons lewens verdra word nie.
  • Ons is geroep tot ‘n ander koninkryk en ons is geroep om God tenvolle te vertrou.
  • As ons die ingaan in God se koninkryk sien kom in ons lewens, ons situasie of in ons land moet ons deel met hierdie aspek en besef dat God heers en Hy het die finale seggenskap in alles wat ons raak.

  2. ONS KAN HIERDIE ASPEK VERANDER IN IETS BRUIKBAAR.

  • Al het ons Verlosser vir ons gesê om nie bekommerd te wees nie of om te vrees nie, lyk dit of ons dit nogsteeds doen.
  • Dit blyk dat hierdie ‘n nauurlike menslike neiging is.
  • Ek kan self bekommerd wees oor soveel dinge.
  • Toe ek jonk was en ek in die aand by die huis gekom het het ek die deur gesluit en dan na my ouers se kamer toegegaan om met hulle te gesels oor wat ek daardie aand gedoen het en hoe ek dit saam met my vriende geniet het. Dan sou ons vir mekaar goeie nag sê en my moeder sou dan vra of ek die deur gesluit het toe ek ingekom het. Ek was altyd ‘n betroubare persoon en het altyd gesorg dat ek doen wat ek moes doen. Maar haar vraag sou my laat wonder of ek wel die deur gesluit het. Ek sou antwoord dat ek dit gedoen het maar sal gaan seker maak. My vader sou altyd reaeer en sê: “ wel of jy het gesluit of jy het nie?” Ek sou beam dat ek het en dan sou hy sê: “Wel dan is dit gesluit. Moenie in jouself twyfel nie. Gaan nou bed toe!”
  • Ons natuurlike geneigdheid blyk om te twyfel, te vrees, te bekommer oor situasies waarvan ons bewus is.
  • Party mense is onbesorg sonder ‘n vrees in die wêreld, terwyl ander alles ernstig opneem en hulle kan baie gou ontsteld raak oor onbenullighede.
  • Miskien is dit iets wat God in ons geplaas het wat as dit in die regte rigting toegepas word kan dit tot voordeel in ons lewens wees.
  • As ons toelaat dat dit ons lewens oorneem, kan dit vernietig en bederf dit wat God vir ons bedoel het om te geniet.
  • Hoe kan ons hierdie algemene menslike geneigdheid verander in iets nuttig?
  • In hierdie skrif gee God vir ons ‘n strategie om hierdie anders kwellende aspek te neem en dit te verander in iets nuttig en voordelig.
  • Hierdie diep besorgdheid en kragtige emosies kan in ‘n ander rigting gestuur word  na iets wat God kan gebruik in ons lewens en in die wêreld waarin ons lewe.

  3. STREWE NA SY KONINKRYK

  • Wanneer ons bevrees, bekommerd en besorg is, moet ons hierdie emosie en negatiewe energie in iets anders verander.
  • Die “iets anders” wat Jesus aanbeveel is dat ons dit alles in iets totaal anders moet inploeg, iets wat Sy koninkryk eerste stel.
  • Matthéüs 6:33 ‘Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygvoeg word.’
  • Die sleutel woord hier is die woord ‘maar’!
  • Maar daar is ‘n alternatief, maar daar is ‘n beter manier wat Jesus wil hê dat ons moet neem.
  • Die eerste aspek sou wees om Sy koninkrk as ‘n persoonlike realiteit in ons eie lewens te ken.
  • Matthéüs 16:19 ‘En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee:…’
  • Hy wil vir ons die sleutels gee tot die ondekking van hierdie wonderlike aspek wat God begeer ‘n realiteit in ons lewens sal wees.
  • Die prent hier is van ‘n huis of miskien ‘n paleis wat nodig het om geopen en oopgesluit te word.
  • Ons sal nooit die sleutels van ons huis vir iemand gee wie ons nie vertrou nie.
  • Maar God vertrou jou en Hy wil vir jou die sleutels gee om die toegang wat jy nodig het te verkry.
  • Hy wil jou die outoriteit gee om uit die wêreld van twyfel, bekommernis en vrees  uit te tree en in die ryk van Sy teenwoordigheid en Sy koninkryk in te gaan.
  • Hierdie maak dit vir ons moontlik om die voordele wat Hy en Sy koninkryk in ons lewens bring, te geniet.
  • Met Sy koninkryk kom vrede en vreugde.
  • As Hy die Koning in jou lewe is en jy het jouself aan die Koning van Sy Koninkryk onderwerp, dan kan jy deelneem in die voordele daarvan.
  • Die resultaat hiervan is dat ons agente vir die uitbreiding van Sy Koninkryk word.
  • Dit beteken dat ons, ons lewens sal lei sodat Sy Koninkryk sal groei en uitbrei.
  • Dat ons sal honger en dors om ander te vertel aangaande Hom en dat ons hulle sal help om Sy Koninkryk in hulle lewens te ondervind.
  • Dat elke oomblik wat ons wakker is gebruik sal word vir hierdie doel en dat al ons tyd en energie wat voorheen aan vrees en kommer gegee was nou in ‘n ander rigting gestuur sal word om Sy planne en doele te bereik. Sy Koninkryk.

  4. SY KONINKRY – ONS EERSTE PRORITEIT

  • Matthéüs 6:33 ‘Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygvoeg word.’
  • Die gebruik van die woord SOEK is relevant hier.
  • Die woord ‘soek’ is ‘n werkwoord of ‘n doen woord.
  • Dit impliseer aktiewe strewe teenoor algemene belang.
  • Om belang te stel in ‘n algemene manier in die Koninkryk van God is een ding, maar om aktief daarna te soek is heeltemal iets anders.
  • Die woord ‘soek’ beteken om deurdringend daarna te soek, te begeer en dit te eis.
  • Dit beteken dat dit nodig het om ons aktiewe passie en soeke te word.
  • Dit is baie soos ‘n speurder wat nie sal rus voordat hy/sy die aangeleentheid opgelos het nie. Hulle sal nie rus totdat die saak afgehandel is nie.
  • Die implikasie is om te soek, en te soek totdat jy vind dit waarna jy soek.
  • Die idee is nie om te soek en dan op te gee en dan weer te probeer nie, maar eerder om te soek met die bedoeling om te vind.
  • Ons moet in ons harte en lewens gedetermineerd raak.
  • Dit is nie ‘n saak van net voortgaan nie, maar dit is ‘n saak van ‘n toegewyde hart.
  • Dit is nie ‘n saak van versuim nie maar eerder ‘n saak van ‘n kwaliteits keuse.
  • Ons moet God se dinge as ‘n prioriteit oor die wêreld se dinge soek.
  • Dit behoort te verander hoe ons lewe.
  • Die gebruik van die woord EERS is ook relevant hier.
  • Die woord eers beteken dat die soeke na die koninkryk van God die eerste prioriteit in ons lewens moet wees.
  • Dit moet ons eerste en primêre prioriteit wees.
  • Feit is dit moet ons enigste prioriteit wees en elke ander aangeleentheid moet ferm in die tweede plek geplaas word.
  • Voordat enigiets anders ons aandag geniet moet ons aandag op hierdie aspek gefokus wees.
  • Dit is asof wanneer hierdie in plek val, kan al die ander dinge reg in plek val.
  • Dikwels in die lewe, eis al die ander dinge ons aandag en fokus op en dan word die Koninkryk van God na die tweede of nog erger na die negende of teinde plek toe geskuif.
  • Dit behoort eerste in die orde van priotiriteit, eerste in die orde van tyd, eerste in die orde van fokus en aandag te wees.
  • Het jy al ooit ‘n erge tandpyn gehad?  Daardie ernstige pyn noodsaak jou om hulp en aandag te soek. Om die waarheid te sê niks anders is van belang totdat daardie pyn aandag verkry het nie.  Dit is of elke ander sorg nie van belang is voordat daardie pyn nie versorg is nie.  Jy gee nie eers om oor enigiets anders nie. Miskien is hierdie ‘n baie negatiewe voorbeeld, maar dit wys hoe een ding die oorhand kan verkry oor dit wat gewoonlik vir jou van belang is.
  • Net so moet ons eerste soek na God se Koninkryk, bo alle ander dinge en ons moet alle ander dinge opsy skuif totdat dit die nodige aandag gekry het en dan eers kan ons op ander dinge fokus. 
  • Ek het baie begrafnisse in my jare in die bediening hanteer. Een ding wat ek dikwels gesien het is hoe baie mense Christene op ‘n baie jong ouderdom geword het en dan God dwarsdeur hulle lewe gevolg het. Ek het dikwels gesê ons moet nooit die besluite van die jeug onderskat nie want dit het groot betekenis in hoe die lewe sal verloop. Ek moedig jongmense aan om die saak te beskik en God te kies en Hom op ‘n vroeë tyd in hulle lewens eerste te stel.
  Hy behoort een van ons eerste keuses in die vroeë stadiums van ons lewens te wees en Hy behoort die plek van prioriteit dwarsdeur ons lewens gegee te word.
  Moenie wag totdat jy die stukkies probeer optel voordat jy eers hierdie belangrike aspek uitsorteer nie.
  • Kwotasie van Spurgeon: ‘That which concerns your highest part should come first and your soul is more precious than your body! Your body will soon become food for worms, but your soul will outlast the stars.’
  • Die gebruik van die woord JULLE is ook relevant hier.
  • Soms dink ons dat ons hierdie belangrike aspek aan ander kan oorlaat.
  • Miskien dink jy dat die spirituele mense dit kan doen
  • Miskien dink jy dat die Pastoor en Predikante hierna kan omsien.
  • Miskien dink ons, ons kan hierdie essensiële dimensie aan ons ouers en groot ouers kan oorlaat.
  • Die waarheid is dat wanneer dit by hierdie allerbelangrike saak kom, is daar nie tyd om in iemand anders se rigting te wys nie.
  • Kom ons neem die verantwoordelikheid op en kom ons maak dit ons eie  prioriteit.
  • Gebruik jou gawes en jou talente en bekwaamhede om te strewe na Sy Koninkryk in elke wyse wat aan jou beskikbaar is.

  5. STREEF SY KONINKRYK NA

  • Ek en jy moet na Sy Koninkryk streef.
  • Maar wat presies is Sy Koninkryk?
  • Ons moet streef na Sy Koninkryk , Sy koningskap, Sy soewereiniteit, Sy outoriteit, Sy bewind, beide in hierdie wêreld, en in die harte van mense.
  • Johannes 15:15 ‘Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het , aan julle bekend gemaak het.’
  • Die Koninkryk het alles met die hemel se besigheid te doen.
  • Ons moet besig raak met die besigheid van die hemel en die besigheid van ons Meester en Koning.
  • Jesus het dit as ‘n baie jong mens verstaan.
  • Lukas 2:49  ‘En Hy sê vir hulle:  Waarom het u My gesoek? Het u nie geweet dat Ek in die dinge van my Vadet moet wees nie?’
  • Ek en jy moet Sy voorbeeld volg en’ in die dinge van my Vadet moet wees.!’
  • In die Darby Bible Translation sê dit: ‘And he said to them, Why [is it] that ye have sought me? Did ye not know that I ought to be [occupied] in my Father's business?’
  • Laat ons met Sy besigheid besig raak, laat ons met ons Vader se besigheid besig raak.

  6. DIE BELOFTE

  • Die belofte wat hieruit vloei is ongeëwenaar.
  • Matthéüs 6:33 ‘Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygvoeg word.’
  • Die belofte is dat ‘al hierdie dinge’ sal vir julle bygevoeg word.
  • Wat ander mens mag verkry deur harde werk en geluk, word jy gewaarborg deur ‘n belofte.
  • Ons kan weet dat elke ander aangeleentheid, sorg en behoefte sal vervul word en voorsien word vanaf die Een wat nooit sy beloftes breek nie.
  • Die dinge wat ons nodig het kan vloei uit die belofte wat ons het.
  • Jy hoef nie daarna te soek nie, jy hoef nie daarna te streef nie en jy hoef dit nie na te jaag nie, dit sal eenvoudig na jou toe kom.
  • Dit sal bygevoeg word.
  • Een seën op die ander.
  • Die seëninge en die guns van God kom na jou toe sonder dat jy bekommerd of besorg daaroor hoef te wees nie – dit is wat jy kan verwag.
  • Die Griekse woord vertaal as ‘bygevoeg word’ werk soos ‘word oorgegee’.
  • So as jy Sy Koninkryk eerste soek, sal al die dinge at jy nodig het en begeer, aan jou oorgegee word.
  • As ons God se besigheid as ‘n prioriteit versorg, dan sal Hy vir ons besigheid sorg soos wat Hy belowe het.