Daily Bible Verse:              John 1:50

Jesus said to him, ‘You will see greater things than these.’

- The Lord wants to take you on to greater things.
- Don’t settle for more of the same, believe for more.
- He wants to take you from glory to glory and from strength to strength.
- So put God first in all you do, and watch what He will do.

Prayer: Lord, thank You that You have so much more in store for me. I choose to lift You higher and to believe that You will come and lift me up, and show me the ‘greater things’ I have yet to see and discover. Amen.


Daily Bible Verse: John 1:50
Jesus said to him, ‘You will see greater things than these.’


Daily Bible Verse: Psalm 138:3
‘On the day I called, You answered me; And You made me bold and confident with renewed strength in my life.’

Notes - ONTMOETING MET GOD

ONTMOETING MET GOD

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • ONTMOETING MET GOD

  ONTMOETING MET GOD

  1. ONTMOETING MET GOD IS ONS VREUGDE EN VOORREG.
  - Dit is so 'n vreugde om te weet dat ons 'n verhouding met die Here kan hê.
  - In daardie verhouding kan ons met Hom praat (gebed) en Hy kan met ons praat.
  - Ons kan tyd met ons Verlosser deurbring en sy teenwoordigheid in ons lewens ken en voel.
  - In Exodus 19 sien ons hoe Moses gereeld met God sou ontmoet en interaksie met Hom sou hê.
  - Moses sou met Hom praat, en Hy sou met Moses praat.
  - Dit was gedurende hierdie tye dat die Here sy opdragte en planne aan Moses en deur hom, aan die volk van Israel gegee het.
  - As gevolg van wat Christus gedoen het, kan ons ook 'n verhouding met die Here hê.
  - Die weg is oopgemaak, die sluier is geskeur en ons kan binnegaan en gemeenskap met die Here hê.
  - Exodus 19:3 (Afr53) ‘Maar Moses het opgeklim na God toe, …’
  - Ek hou van die frase: 'Na God toe!’
  - Mag jy terwyl jy hierdie aantekeninge lees, die vreugde en voorreg om met Hom te ontmoet, ontdek!

  2. GOD BEGEER OM GEMEENSKAP MET ONS TE Hê NOG MEER AS WAT ONS BEGEER OM MET HOM TE ONTMOET!
  - Die mens is deur die Here geskep om 'n verhouding en gemeenskap met Hom te hê.
  - Ons is geskep om eer aan God te verleen en om Hom vir ewig te geniet.
  - Ons is ook geskep om 'Hom vir ewig te geniet' en dit spreek van 'n voortdurende verhouding.
  - God se liefde vir ons en sy begeerte na 'n verhouding met ons, gaan ons liefde en begeerte na 'n verhouding met Hom, vooruit.
  - 1 Johannes 4:19 ‘Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.’
  - God het in die skepping ingetree en die mens geskep, en die hele doel was gemeenskap, interaksie en verhouding, gebaseer op liefde.
  - 1 Johannes 4:10 ‘Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes.’
  - Toe Moses die berg opgeklim het om God te ontmoet, het die Here reeds daar op hom gewag.
  - Exodus 19:3 (Afr53) ‘Maar Moses het opgeklim na God toe, en die Here het hom van die berg af toegeroep...’
  - Ek glo dat God vandag na jou roep. Hy sê: ‘Kom hierheen, ek wil tyd met jou deurbring, ek wil jou ken en deur jou geken word!’
  - Exodus 19:4 (Afr5) ‘Julle het self gesien… en dat Ek julle op arendsvlerke gedra en julle na My toe gebring het.’
  - Hy trek jou vandag, na Homself, sodat jy 'n lewende, lewensbelangrike, verhouding met Hom kan ken.
  - Moenie terughou nie, gaan op en ontmoet met Hom vir jouself!

  3. DAAR IS ALTYD 'N DOEL IN 'N ONTMOETING MET GOD.
  - Die Here wil elkeen van ons lewens op 'n spesiale en wonderlike manier aanraak en gebruik.
  - Daar word gesê dat God ons lief het net soos ons is , maar Hy het ons te lief om ons net te los soos ons is.
  - Hy wil ons lewens met sy teenwoordigheid deurkruis, en om vertroosting te spreek, aan te moedig, hoop te bring, leiding te gee, gerusstelling te voorsien, ons te help en visie in ons lewens te voorsien.
  - Hy wil ons wys watter rigting ons moet gaan en watter pad ons moet neem.
  - Hy wil ons herinner aan sy grootheid, en sy groot liefde vir ons.
  - Exodus 19:3 (Afr53) ‘Maar Moses het opgeklim na God toe, en die Here het hom van die berg af toegeroep en gesê: So moet jy aan die huis van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig:..
  - Let op dat Moses die berg uitgeklim het. Hy het moeite gedoen om by God uit te kom, en die Here was reeds daar besig om hom te roep. Toe het Moses sy doel en die visie en instruksies van die Here ontvang. Moses het dit wat Hy ontvang het aan die volk oorgedra, en hulle het dit ontvang.
  - Exodus 19:8 ‘Toe antwoord die hele volk eenparig en sê: “Alles wat die Here gespreek het, sal ons doen.” En Moses het die woorde van die volk aan die Here oorgebring.’
  - Die doel van sy ontmoeting met God was om te luister en te hoor.
  - Dit het gelei tot 'n eenheid van hart en doel.
  - Dit was nie 'n geleentheid vir 'n alternatiewe agenda of selfsugtige ambisie nie.
  - Ons ontmoet met die Here om met Hom in aanraking te kom, te ervaar en om van Hom te ontvang.

  4. ONTMOETING MET GOD VEREIS IETS VAN ONS.
  - Voordat hierdie ontmoeting kon plaasvind, moes Moses en die volk hulself voorberei.
  - Die volk moes hulself voorberei vir die ontmoeting met God.
  - Hulle hande, hul harte en hul klere moes skoon wees.
  - Hulle moes gereed wees en sodra hulle gereed was, kon hulle met vertroue en ontsag uitgaan om te sien, te luister en te hoor.
  - Exodus 19:17 ‘Daarop het Moses die volk uit die laer gelei om God te ontmoet, en hulle het gaan staan by die voet van die berg.’
  - Ons moet onsself toewy.
  - Ons moet seker maak dat daar niks is wat in die pad van ons verhouding met die Here staan nie.
  - Ons moet afreken met al die 'vuilheid' of sonde in ons lewens, sodat ons die Here sonder hindernisse of blokkasies kan nader.
  - Soms sal mense vir my sê dat dit voel asof hulle teen 'n muur vas bid. Miskien is dit omdat daar nog 'n probleem is wat nie afgehandel is nie, of dat daar nog steeds 'n aspek van hulle lewens is wat aan God oorgedra moet word, sodat daar 'n rein kanaal tussen ons en die Here kan wees.
  - Dit is wat van ons vereis word, sodat daar niks tussen ons en die Here staan nie
  - Moenie toelaat dat daar enige onafgehandelde besigheid in jou lewe is nie. Moenie toelaat dat daar enige 'geen toegang areas' in jou lewe is nie. Gee alles aan Hom oor, bekeer van dit waarvan jy moet bekeer, sit tyd eenkant om alleen met die Here te wees en maak gereed om met Hom te ontmoet.

  5. ONTMOETING MET GOD IS 'N HEILIGE OOMBLIK.
  - Ontmoeting met God is altyd 'n heilige oomblik.
  - Dit is om hierdie rede dat dinge verander wanneer ons met Hom ontmoet.
  - Dit is nooit 'n toevallige ontmoeting nie; dit is gewoonlik lewensveranderend, aangesien Hy laste verlig en ons die liefde, aanvaarding en leiding gee wat ons nodig het
  - Exodus 19:19b (Afr53) ‘het Moses gespreek, en God het hom telkens hardop geantwoord.
  - Exodus 19:20 ‘Terwyl die Here op die berg Sinai neerdaal, op die top van die berg, het die Here Moses na die top van die berg geroep, en Moses het opgeklim.
  - Dit is miskien die beste definisie van 'n ontmoeting met God. Dit herinner my aan 'n groot skrif: Jakobus 4: 8 ‘Nader tot God, en Hy sal tot julle nader.’
  - Kan jy jou voorstel om tyd in die teenwoordigheid van God te spandeer?
  - Stel jou voor dat jy afgesluit word van alle afleiding van buite, geen TV, geen sosiale media, geen verantwoordelikhede nie, net God en jy met God.
  - Miskien het Hy 'n Goddelike Afspraak met jou?
  - Hierdie heilige oomblikke kan nou en dan en op ‘n deurlopende basis gebeur.
  - Terwyl ons ons verhouding met Hom ontwikkel, sal Hy na ons toe kom, en hierdie wonderlike aspek van ons verhouding kan 'n lewende, daaglikse werklikheid in ons lewens word.
  - Ons kan die plesier van hierdie geheime plek en hierdie heilige oomblikke tussen ons en die 'Minnaar van ons Siele', ken.

  6. ONTMOETING MET GOD VERANDER ONS.
  - Exodus 34:29 ‘En toe Moses van die berg Sinai afdaal … het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig blink omdat hy met Hom gespreek het nie.’
  - Moses het met die Here gepraat.
  - Die doel van ontmoeting met God is om met die Here te praat en te weet dat Hy na ons luister, en dat ons moet hoor wat Hy wil sê.
  - Hierdie is lewensveranderende ondervinding en lewenstyl.
  - ‘n Paar jaar gelede het ek 'n lied gehoor wat my hart geraak het. Dit het gepraat van hoe ons interaksie met God nodig het, en dat ons nodig het om sy leiding en woord aan ons te hoor.
  - Een woord van die Here wat uit ons verhouding met Hom kom, kan alles verander.
  - Hier is die lied:

  ‘WE NEED A WORD FROM THE LORD deur Vickie Winans
  We don’t need another political uprising
  We don’t need another conqueror on the scene
  What we need is a special word, that will bond within our hearts
  And give us direction from above
  We need a word from the Lord
  A word from the Lord
  Just one word from the Lord
  Will move (or remove) all the doubts
  And cause the sun to shine
  And give peace of mind
  Oh, Speak Lord, speak…’

  - Ons kan kwaad, desperaat, ontsteld en besorgd na God toe kom, en ons kan Hom gelukkig, doelgerig, vry van twyfel, met gemoedsrus en vrede in ons harte verlaat, en die son kan weer in ons harte en lewens skyn.
  - Toe Moses van die berg afkom, was daar iets fisies anders aan hom.
  - Hy is verander deur die ervaring, en die vel op sy gesig het geblink. Mense was selfs bang om naby hom te kom.
  - Sy aangesig het verander en dit het ander ongemaklik gemaak.
  - Exodus 34:30 ‘…het die vel van sy gesig geblink! Daarom was hulle bevrees om naby hom te kom.’
  - Exodus 34:33 ‘Toe Moses klaar met hulle gespreek het, het hy 'n sluier oor sy gesig getrek.
  - Ontmoeting met God verander ons!

  7. WIE MAG MET GOD ONTMOET?
  - Miskien stel jy die vraag: ‘Is dit 'n moontlikheid vir my, of is dit gereserveer vir een of ander spesiale persoon?’
  - Die waarheid is dat hierdie tipe verhouding met God beskikbaar is vir al sy seuns en dogters.
  - As 'n kind van God kan dit jou vreugde en voorreg wees.
  - Die sleutel is, suiwer harte, skoon hande, rein lewe en 'n verlange of 'n begeerte om hierdie soort hemelse verhouding met jou lewende God binne te gaan.
  - Psalm 24:3-5 ‘Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek?
  Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie.
  Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil.’
  - Jy sien, Jesus is die weg na hierdie intieme en spesiale ontmoeting met God.
  - Johannes 10:27 ‘My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My.’
  - Efesiërs 2:18 ‘want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader.’
  - Almal van ons, kinders van God, kan na die Vader toe kom.
  - Hebreërs 4:16 ‘Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.’
  - Dit is vir jou, my vriend.
  - Moenie met minder tevrede wees nie.

  Deur Pastor Andrew Roebert
  Hierdie aantekeninge kan met ander gedeel word