Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - ONGEAG WAT GEBEUR - GOD IS GETROU

ONGEAG WAT GEBEUR - GOD IS GETROU

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • ONGEAG WAT GEBEUR - GOD IS GETROU

  ONGEAG WAT GEBEUR - GOD IS GETROU                                                                                                                            

  INLEIDING:
  - Dit is wonderlik om te weet dat God getrou is.
  - God wil ons dra deur alles wat ons moet hanteer.
  - Die waarheid is dat ons in die lewe uitdagings en probleme ondervind.
  - MAAR ons kan bly wees om te weet dat God met ons wil wees - ongeag wat ons moet hanteer.
  - God belowe dat Hy ons nooit sal verlaat of versaak nie.
  - Dit is iets waarop ons in elke lewensfase en te midde van die situasies en omstandighede wat ons teëkom, kan staatmaak.
  - Wat moet jy vandag hanteer?
  - Wat is dit wat voel asof jy God se hulp nodig het, om jou deur te sien?
  - God is daar vir jou en Hy wil jou daardeur sien.

  1. LEWE EN MOEILIKHEID
  - Die Bybel toon telkens weer dat moelikheid een van die aspekte is wat ons in die lewe moet hanteer.
  - Die Bybel spreek van WANNEER moeilikheid kom en nie van AS moeilikheid kom nie.
  - Ons dink dat 'n sorglose, probleemvrye lewe die ideale lewe is.
  - Ons gaan so ver as om moeilikheid te probeer vermy, omseil en te ontsnap - maar ons ondervind almal van hierdie aspek van die lewe.
  - Psalm 37:39 ‘Maar die hulp van die regverdiges is van die Here, hulle toevlug in tyd van benoudheid.’
  - Die ding is dat God met ons is en met ons wil wees as ons moeilikheid ondervind.

  2. TE MIDDE VAN MOEILIKHEID
  - Ons weet gewoonlik daarvan, wanneer ons moeilikheid moet hanteer.
  - Diep in ons wese worstel ons met dit wat ons deurgaan.
  - Die Bybel spreek van hierdie realiteit: Psalm 138:7 ‘As ek te midde van benoudheid wandel, ... ’
  - Dawid skryf in Psalm 23:4 ‘Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my:...’
  - Ek wil diegene wat voel dat hulle te midde van die een of ander moeilikheid is, aanmoedig.
  - Ek wil jou aanmoedig deur jou daaraan te herinner dat jy nie alleen is nie – God het jou nie verlaat nie! Hy sal jou deur sien.
  - Groot manne en vrouens van God het moeilikheid gehad, Dawid, Josef, Moses en Jesus.
  - Jy is nie alleen nie - jy is in goeie geselskap.

  3. LEWENSWANDEL
  - Die lewe is 'n wandeling! Ons Christelike lewens is 'n GELOOFSWANDELING.
  - John Bunyan het die boek getiteld PILGRIM'S PROGRESS geskryf. Dit is 'n roman oor die vordering van die lewe van 'n Christen-pelgrim en al die fases en dinge wat deur gegaan moet word.
  - Psalm 138:7 ‘As ek te midde van benoudheid wandel,... ’
  - Die probleem is dat ons moet aanhou loop as ons moeilikheid ondervind.
  - Dit is nie dan die tyd om te stop, te lê en sterf of om op te gee nie.
  - Moeilikheid is nie 'n plek waar ons moet kamp opslaan nie.
  - Moeilikheid is 'n periode waardeur ons moet beweeg!
  - Ons moet aanhou loop!
  - Die Bybel sê vir ons dat ons in 'n geveg is en dat ons moet aanhou veg!
  - 1 Timòtheüs 6:12 ‘Stry die goeie stryd van die geloof,...’
  - Ons moet 'n 'ONS SAL NOOIT OORGEE' houding hê.

  4. HERLEWING IN TYE VAN MOEILIKHEID
  - Die vreugde is dat ons kan weet wat dit beteken om te midde van dit wat ons deurgaan, te herlewe.
  - Psalm 138:7 ‘As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe;...’
  - Ek wens soms dat God gesê het: 'Te midde van die moeilikheid sal ek die moeilikheid verwyder'. Ongelukkig sê Hy NIE dit nie.
  - Wat God wel sê, is dat Hy ons te midde van die moeilikheid sal laat herleef!
  - Wat beteken dit om te herlewe?
  - Dit spreek van weer lewe, om weer lewend gemaak te word. Dit sluit in om weer lewe te ontvang en weer lewendig te wees en dit spreek van die vermoë om opnuut te kan floreer.
  - Ander weergawes spreek van God wat ons lewe bewaar, en dit spreek van ONDERHOU word of BEWAAR of VEILIG gemaak word.
  - Dit is wat God vir ons wil doen in ons moeilike tye.

  5. GOD WIL OM ONS ONTHALWE WERK
  - Dit is so 'n aanmoediging!
  - Psalm 138:7 ‘U steek u hand uit ...’
  - God wil sy hand namens jou uitsteek.
  - God wil in en deur jou situasie werk.
  - As God se hand op enige manier in ons lewens betrokke is, verander iets.
  - Dit kan wees dat Hy die situasie sal hanteer, of dat Hy jou sal verlos.
  - Dit kan wees dat Hy 'n weg sal maak waar dit lyk of daar geen weg is nie.
  - God se hand kan selfs dinge terughou wat bedoel was om jou te vernietig!
  - Die saak is dat God namens jou wil werk.
  - As ons ons lewens aan Hom toevertrou, kan Hy dit vir ons begin doen.
  - Óf God werk en ons rus, óf ons werk, en God rus - die besluit is ons s'n.

  6. PRINSIPALITEITE EN KRAG teenoor VLEES EN BLOED
  - Ons moet onsself gedurig daaraan herinner waarteen ons veg.
  - Ons rig dikwels ons verdediging teen ander individue.
  - Die vraag is hoe sien God dit?
  - Efésiërs 6:12 ‘Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.’
  - As ons hierdie aspek begryp, kan dit vir ons groot vryheid en verlossing bring.
  - Psalm 138:7 ‘As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe; U steek u hand uit teen die toorn van my vyande, ...’
  - Let daarop dat dit sê dat God sy hand sal uitsteek teen die toorn van die vyande en nie teen die vyande self nie.
  - Jou stryd is nie teen vlees en bloed nie! Onthou dit.

  7. GOD WIL ONS RED!
  - God wil in ons lewens intree en ons red van die dinge wat ons wil vernietig.
  - God wil nie sien dat ons vernietig word nie.
  - Psalm 138:7 ‘As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe; U steek u hand uit teen die toorn van my vyande, en u regterhand verlos my.’
  - Psalm 23:4 ‘Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.’
  - Dit is God se plan en doel.
  - Eis dit as 'n belofte vir jou lewe - gryp dit aan!

  8. LAAT LOS EN LAAT GOD!
  - God werk in elkeen van ons lewens.
  - Hy gebruik die dinge wat ons moet hanteer of wat ons moet deurgaan om aan verskillende aspekte van ons lewens te werk.
  - Laat ek jou eerstens daaraan herinner dat God jou nie vergeet het nie.
  - Maak nie saak hoe jy voel nie - God is daar vir jou!
  - Psalm 138:6 ‘Want die Here is verhewe; nogtans sien Hy die nederige aan,... ’
  - Hy weet wat jy in die gesig staar, en Hy is bewus van wat jy deurmaak, selfs daardie dinge diep in jou hart.
  - God wil daardie dinge waaraan Hy in ons lewens werk, tot 'n punt van voltooiing en volmaaktheid bring.
  - God wil nie hê dat jy met dieselfde ding moet aanhou en aanhou worstel nie.
  - Psalm 138:8 ‘Die Here sal dit vir my voleindig!’ (Afr53)
  - Psalm 138:8 ‘Die Here sal vir my alles goed laat afloop.’ (Afr83)
  - Die vraag is: kan ons die moed vind om in sy getrouheid te rus, wetende dat wat ook al gebeur, Hy sal getrou wees?
  - Laat los en laat God!

  Deur Pastoor Andrew Roebert.
  Hierdie aantekeninge mag met ander gedeel word.