Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - OM TE LEWE MET RIGTING/LEIDING - OM N LEWE SONDER ROER TE OORWIN!

OM TE LEWE MET RIGTING/LEIDING - OM N LEWE SONDER ROER TE OORWIN!

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • OM TE LEWE MET RIGTING/LEIDING - OM N LEWE SO

  INLEIDING

  • Lei jy 'n lewe wat rigting en 'n doel het?

  • Of lei jy 'n 'roerlose' bestaan?

  • Jy is geskape om 'n lewe te lei met 'n doel en 'n bestemming.

  • God het elkeen van ons geskape om te lewe met 'n doel en 'n bestemming wat deur ons are pols.

  • Dit is om hierdie rede dat wanneer ons oorgaan na 'n roerlose lewe, ons weet dat ons nie tot ons volle kapasiteit lewe nie.

  • Moenie tevrede wees met 'n roerlose bestaan nie, jaag na 'n doel en bereik jou bestemming.

   

  1. WAT IS 'N ROER?

  • 'n Roer is 'n apparaat wat gebruik word om rigting te bepaal.

  • Dit word op skepe gebruik.

  • Dit is 'n vertikale lem aan die agterstewe van 'n vaartuig wat gedraai kan word om die vaartuig se rigting waarin dit vaar, te verander.

  • Dit word ook in 'n vlegtuig gebruik.

  • Dit is 'n beweegbare beheer oppervlakte wat aan 'n vertikale stabiliseerder vas is. Dit word gevind agter aan die vliegtuig en word tesame met die 'ailerons'/klein vleuels gebruik om die vliegtuig te laat draai terwyl dit vlieg.

  • In verhouding met die grote van die skip of vliegtuig, is die roer 'n baie klein apparaat wat 'n GROOT verskil maak.

  • Vir die doel van hierdie bespreking is 'n roer enige wyse waardeur 'n rigting gelei of beheer kan word.

   

  2. WAT BETEKEN DIT OM ROERLOOS TE WEES?

  • Om roerloos te wees is om geen roer te hê nie.

  • Wanneer ons praat van roerloos wees beteken dit om geen rigting, beheer of duidelikheid te hê nie of bv.: Ons praat van verwarde en roerlose markte.

  • Wat ons bedoel is dat die markte nêrens heen gaan nie.

  • Dit beteken dat ons doelloos ronddobber, drywend, rigtingloos, planloos of sonder leiding.

  • Dit beteken ook dat ons doelloos is  - geen plan of doel het nie.

  • Dis nie hoe ons moet lewe nie, en tog dobber sommige mense hulle hele lewe lank doelloos voort.

  • Ek het onlangs iemand hoor praat van hulle tuisland en hulle was bekommerd omdat die land roerloos was.

  • Selfs die wêreld en die lande van die wêreld gaan deesdae so voort. Daar is 'n tekort aan leierskap en rigting wêreldwyd.

  • Ek en jy moet besluit dat ons nie so gaan lewe nie, al is dit die huidige tendens.

  • Roelose skepe strand en roerlose vliegtuie sal altyd neerstort.

  • Dit is ook waar in ander situasies: roerlose/leierlose lande vaal en roerlose/doellose mense is gefrustreerd.

   

  3. ONS LEWENS HET 'N ROER NODIG

  • 'n Roer het slegs 'n effek as ons dit gebruik.

  • Jakobus 3:4 neem skepe as'n voorbeeld. Al is hulle so groot en word hulle deur sterk winde aangedryf, word hulle volgens die loods se wil, deur 'n baie klein roer gestuur.

  • 'n Roer gebruik bestaande omstandighede om die koers of rigting van dinge te verander.  Onthou ons definisie in punt 1?

  • 'n Roer laat 'n verandering in koers toe, terwyl dit beweeg.

  • Ons het almal 'n roer nodig maar dit is meer belangrik dat ons aan die gang moet kom!

   

  • DIE BELANGRIKHEID VAN DRYFKRAG!

  • Enigeen wat al geseil het weet dat sonder dat die vaartuig vorentoe beweeg kan die roer nie die vaartuig stuur nie.

  • Vir 'n roer om te kan werk moet daar'n vorentoe beweging bestaan.

  • Albert Einstein, “Die lewe is soos 'n fiets. Om jou balans te hou moet jy aanhou beweeg.”

  • Dus is die eerste tree wat gegee moet word om te lewe met leiding is om te begin beweeg net daar waar ons nou is en dit sal dit moontlik maak vir ons om 'n roerlose bestaan te oorwin.

  • Neem dit wat jy doen ernstig op; gee dit jou beste poging. Wees die beste in dit wat jy doen en doen dit met jou hele hart.

  • Word gemotiveerd, word professioneel, word produktief, kry dryfkrag en word besig.

  • Dan, met die voordeel van beweging, sal jy dinge in 'n beplande rigting kan stuur.

  • Wanneer jy ophou om te beweeg sal dinge verstadig en dit sal onmoontlik wees om 'n nuwe rigting in te slaan.

  • Sonder die beweging sal niks verander nie.

   

  4. WAT VEROORSAAK DAT ONS IN 'N ROERLOSE WYSE OPTREE?

  • 1. Onverskilligheid: 'n Gebrek aan belangstelling of besorgdheid, vernaamlik ten opsigte van populêre of algemene belangrike aangeleenthede; onverskilligheid. 'n Gebrek aan emosie of gevoel; Ongevoeligheid;  Die teenoorgestelde is entoesiasme.

  • Die oorspronklike woord vir onverskilligheid is 'sonder gevoel'.

  • 2. 'n 'Traak my nie' houding! Die teenoorgestelde is 'n 'dit maak saak' houding.

  • 3. Luiheid: Teenkanting tot werk of inspannig;; Geneig tot ledigheid.  Die teenoorgestelde is fluksheid.

  • 4. Ontmoedigheid: Het geen vertroue, hoop of gees. Die teenoorgestelde is bemoedig.

  • 5. Besluitloosheid: Traagheid of besit nie die vermoë om besluite te neem nie. Die teenoorgestelde is beslisdheid.

  • 6. Vrees: 'n Gevoel van angs wat deur die teenwoordigheid  of die persepsie van gevaar, veroorsaak word. Die teenoorgestelde is om vol vertroue of dapper te wees.

   

  5. DIT IS DIE KLEIN DINGETJIES WAT TEL

  • Ek het besluit dat daar nie soiets soos ''n klein dingetjie' is nie • Alles maak saak.

  • Jakobus 3:3  Ons kan met 'n klein stang in sy mond, 'n groot perd maak gaan net waar ons wil hê dat hy moet gaan.

  • Hou net aan om een voet voor die ander neer te sit. Gee een tree op 'n slag, maar maak seker dat jy die tree gee.

  • Toe ek 'n jongman was het ek dit geniet om seilplank te ry.  Dit was 'n gewilde sportsoort 'n paar jaar gelede. Ek moes leer om my seil aanhoudend te verstel en om die veranderende patrone te lees en dan moes ek hierdie elemente gebruik om vooruit te gaan. Dit was hierdie klein aanhoudende aanpassings wat onbelangrik voorgekom het, wat die sport moontlik en 'n plesier gemaak het. As ek net op op my plank gesit het en niks gedoen het nie sou ek beland het presies waar ek nie wou wees nie, nêrens.

  • My broer is 'n kommersiële loods en ek het die aangeleentheid van die roer met hom bespreek.  Hy het toe genoem dat die roer net waardevol iswanneer die vaartuig beweeg het. MAAR nadat die vliegtuig die togsnelheid bereik het word daar slegs inkrementele aanpassings gemaak. As jy dan probeer om groot aanpassing te maak, sal jy die vliegtuig beskadig. dus moet jy gebruik maak van klein veranderings om jou bestemming te bereik.

  • Dit is dikwels daardie klein, blykbaar onbelangrike aanpassings wat die verskil tussen sukses en mislukking veroorsaak.

  • Is daar enige klein veranderings wat jy vandag moet maak?

  • Dit kan slegs 'n houdings aanpassing wees, of dit kan 'n belangrike, kwaliteitsverandering wees wat jy moet maak.

  • Gebruik die bestaande toestande om jou tot by jou doel te lei.

  • Miskien het God onlangs met jou gepraat?

  • Was jy gehoorsaam, of het dit vir jou onbelangrik gelyk sodat jy miskien nie na sy aansporing geluister het nie?

  • Klein d