Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - HOOP - DIE SLEUTEL TOT DIE LEWE!

HOOP - DIE SLEUTEL TOT DIE LEWE!

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • HOOP - DIE SLEUTEL TOT DIE LEWE!

  Notas: HOOP – DIE SEUTEL TOT DIE LEWE!

  AANHALING:
  Hope is the thing with feathers
  That perches in the soul,
  And sings the tune without the words,
  And never stops at all.
  - Emily Dickinson

  1.  LEWE MET HOOP
  Hoop is ‘n noodsaaklike bestanddeel van die lewe.  As ons hoop het kan ons enigiets hanteer wat die lewe ons mee uitdaag.  As ons hoop het kan ons die uitdagings aanvat en oorwin.  Dit is hoop wat ons in die oggend laat op staan.
  Definisie: ‘n begeerte met afwagting of om te begeer met die verwagting om te ontvang of om te verwag met vertroue.
  Die lewe met hoop kan ‘n lewe van afwagting, verwagting en die ‘uitsien na’ ’n goeie toekoms wees, tenspyte van wat die huidige omstandighede is.

  2.  LEWE SONDER HOOP
  Aan die anderkant is die lewe sonder hoop totaal anders. Die lewe sonder hoop is hopeloos.
  Definisie van hopeloos: om geen verwagting tengoede of vir sukses te koester nie.
  Wanneer ons hoop verloor, verloor ons die krag om te lewe   Ons het nie meer die krag om in die oggend op te staan nie.  Ons het nie die krag om môre aan te durf nie.  Alles word ‘n uitdaging en selfs die geringste taak verg ‘n groot mate van inspanning.   Ons het dit al self ervaar.  Ek het al die verwoesting van wanhoop, hopeloosheid en depressie gesien.  Ek het gesien hoe hoop in hopeloosheid verander, hopelooshid in wanhoop verander, wanhoop in depressie verander en depressie in vernietiging verander.  Die mediese vereniging voorspel dat depressie die oorheersende siekte in die wêreld gaan wees.  Nie MIV, kanker of hart siektes nie, maar depressie.  Die wêreld staar ‘n epidemie van depressie in die gesig en ek glo dit begin wanneer hoop verloor word.

  3.  GOD SE BEGEERTE VIR ONS
  God wil hê dat elkeen van ons met hoop in ons harte sal lewe.  God stel vars hoop aan elkeen van ons beskikbaar.   Wanneer hierdie goddelike hoop vir ons ‘n realiteit word, kan ons ‘n bron van hoop vir ander mense word.  Die mense wat met ’n gebrek aan hoop worstel moet deur die wat vol hoop is, gehelp word. As ons aan die bron van hoop, God, gekoppel is kan ons ‘n bron van hoop vir die om ons word.  Ons kan deelagtig word om hoop in ander mense te herstel.

  4. GOD IS ‘N GOD VAN HOOP
  Daar is ‘n verband tussen geloof en hoop.  Blote hoop is net ‘n verwagting vir die beste, maar geloof aan die ander kant is om te glo dat God ons sal help en daarom vertrou ons Hom.
  Romeine 15:13 En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!
  A. GOD IS DIE GOD VAN ALLE HOOP!
  Hy is die bron van hoop.  Ons moet aan die bron van hoop verbind bly.  Ek glo dat elkeen van ons is gebore met ‘n mate van God-gegewe hoop.  Maar vir daardie hoop om onderhou te word moet ons aan die ewige, grenslose bron van hoop – GOD HOMSELF, verbind bly!
  B. GOD WIL JOU MET HOOP VUL!
  God wil jou nou dadelik met hoop, blydskap en vrede kom vul,  Dit is amper asof dit presies is wat ons nodig het: hoop, vreugde en vrede.   Laat Hom toe om jou nou dadelik te vul.  Die glas moet nie ‘half-vol’ of ‘half-leeg’ wees nie – dit moet bestendig vol bly!  God het ‘n eindelose voorraad hoop wat ek en jy by moet inskakel.
    C. DIT GEBEUR TERWYL ONS OP HOM VERTROU!
  Romeine 15:13 ‘En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof,….’
  Wanneer ons ophou om God te vertrou en ons begin om te twyfel en bevraagteken, begin hopeloosheid om ons harte en gedagtes binne te dring.   Dus die sleutel om met die bron van hoop (God) in verbinding te bly, is om aan te hou om Hom te vertrou.  Jy mag sê: ‘Maar jy weet nie waarmee ek geteister word nie!' en jy is reg, maar God weet en terwyl jy Hom vertrou kan jy begin verwag dat Hy jou weer met hoop sal vul.  Ek wil jou graag aanmoedig om te begin om God weer van nuuts af te vertrou!

  5.  WEES ’N BRON VAN HOOP VIR ANDER!
   As ek en jy ‘vol van hoop’ kan wees dan kan ons ‘n bron van hoop vir ander wees.  Jy kan net gee dit wat jy besit.  As jy hoop het – gee dit vir ander.  Hierdie oorvloed van hoop kan ander mense se lewens raak en hulle by ‘n plek van herstel en hoop bring.  Ons moet seker maak dat hoop lewendig en gesond binne ons eie harte is.  Elkeen van ons is geroep om ‘n persoon van hoop te wees wat hoop na almal om ons bring.   Hoe?
  A. MOEDIG MEKAAR AAN.
  B. WEES GOEDHARTIG.
  C. WEES AANPASBAAR!
  D. DRA MEKAAR SE LASTE.
  E. WEES GEDULDIG.
  F. BID VIR MEKAAR.

  6.  LIG IN DONKERTE
  Wanneer ons ‘n bron van hoop word en ‘n volk van hoop vir ander word, penetreer lig die donkerte en bring hoop.
  Jesaja 58:10 ‘en jou siel laat uitgaan na die hongerige, en die neergeboë siel versadig; dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag.’

  Maar dit is baie meer as net dit.  Wanneer ons ‘n bron van hoop vir ander word, begin ons eie donkerte om te verdwyn.  Met ander woorde, ons sal hoop binne ons hê wanneer ons begin om vir ander hoop te gee.
  1 Johannes 2:8 ‘En tog skryf ek aan julle ‘n nuwe gebod wat waar is in Hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds.

  Deur: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.