Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - DRUK DEUR TOT OORWINING

DRUK DEUR TOT OORWINING

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • DRUK DEUR TOT OORWINING

  SKRIFLESING:
  Exodus 17:1-16

  1. DAAR SAL DIEGENE WEES WAT OORLOG TEEN JOU VOER

  - Ek het ontdek dat dwars deur die lewe sal daar atyd iemand wees wat “oorlog teen jou voer”.
  - Daar sal altyd uitdagings wees; daar sal die stryd en die gevegte langs die pad wees.
  - Niemand is vrygestel of uitgesluit nie.
  - Die volk van Israel het baie oorloë en gevegte gevoer.
  - Iemand het onlangs vir my vertel  dat terwyl die Israeliete na die Beloofde Land beweeg het, het hulle heelparty gevegte gehad, maar nadat hulle die Beloofde Land ingegaan het, het hulle 39 groot gevegte gehad.
  - Ons mag dink dat wanneer ons in ons Beloofde Land aankom sal die gevegte oor wees, maar dit is ‘n werklike moontlikheid dat nadat on arriveer het sal die gevegte eintlik eers begin!
  - Die Bybel vertel ons dat ons lewens ‘n stryd en ‘n geveg is.
  - 2 Timóthëus  4:7  Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.
  - Efésiërs 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed maar teen die owerhede, teen die magte,  teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.
  - Dit sluit albei eksterne sowel as interne gevegte in.

  2. TYE LANGS ONS REIS WANNEER ONS VERSIGTIG MOET WEES.

  - 1. Wanneer jy ongelukkig is of wanneer dinge nie volgens jou wil geskied nie.
  - Exodus 17:7 Moses het die plek Massa (wat toets beteken) en Mériba (wat stry beteken) genoem vanweë die twis van die kinders van Israel en omdat hulle die HERE versoek het deur te sê: Is die HERE in ons midde of nie?
  - Dit is interessant om te weet dat hierdie aanval na ‘n tyd van murmerering en geklaery gekom het.
  - Exodus 17:8 Daarop het Amalek gekom om teen Israel by Ráfidim te veg.
  - As jy kies om ongelukkig te wees, sal jy iets vind om oor ongelukkig te wees.
  - 2. Wanneer ons besig is om op die kruin van sukses te verkeer .
  - Die volk van Israel het net ‘n deurbraak gehad. God het hulle voorsien van water en die uitdagings is verwyder.
  - Dit is interessant om te sien dat dit na hierdie deurbraak was wat Amalek gekom het om teen Israel  te veg
  - Die Amalekiete het die Hebreërs aangeval sonder dat hulle rede gehad het toe die Hereërs swak was.
  - Ek het van ‘n organisasie gehoor wat sommige van hulle personeel moes afdank. Na die proses het een van die oorblywende personeellede gesê, “Gelukkig is ek nooit in lyn om afgedank te word nie”. ‘n Maand later moes nog personeel afgedank word en hy was deel van daardie groep.
  - Wanneer ons deur sulke moeilike tye gaan is dit die beste om nederig te wees en van God afhanklik te wees.
  - Op hierdie manier kan ons onnodige gevegte vermy.

  3. VERTROU GOD OM VIR JOU ‘N STRATEGIE TE VOORSIEN

  - God verlaat ons nooit nie, maar Hy wil vir ons ‘n strategie voorsien vir die gevegte wat ons moet stry.
  - Exodus 17:9-10 En Moses het aan Josua gesê: Kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. Môre sal ek op die top van die heuwel staan met die staf van God in my hand. En Josua het gedoen soos Moses aan hom gesê het, om te veg teen Amalek.
  - Hulle het nie onvoorbereid in die geveg in gegaan nie. Hulle het in gegaan met ‘n plan en ‘n strategie.
  - Ons Kerk het onlangs  ‘n profetiese woord hieromtrent ontvang: Jy weet nie hoe jy die toekoms tegemoet sal gaan nie. Die Here sê: Is jy gereed om op die water te loop? Is jy gereed om saam met My op die water te loop? Die Here praat met jou en jy voel hoe dit aan jou hart pluk. Jy het nog nie op die water geloop nie; jy het nie die tree van geloof geneem nie. Dit is ‘n plek waar swaartekrag jou nie beperk nie, waar die storm jou nie beperk nie, of waar vrees jou nie  beperk nie. Hy staan daar met ‘n strategie vir jou!  Hy staan daar met wat jy vir jou huwelik benodig. Hy staan daar met wat jou besigheid nodig het. Hy staan daar met wat jou finansies nodig het en jy staan aan die anderkant. Hy sê vir jou, KOM! As jy nodig het om ‘n tree in geloof te neem, om op die water te staan, en om met die Here te loop maar jy weet nie hoe nie of jy weet nie hoe om die eerste tree te gee nie,onthou die Here weet. Moenie afkyk nie, moenie terug kyk nie. En moenie kyk waar jy nou in die boot is nie. Moenie na die storms bokant jou kyk nie. Kyk vorentoe na die Here, wie na jou kyk en vir jou glimlag, en Hy sê vir jou, My kind ek het jou lief en Ek het ‘n strategie vir jou.Kom en ervaar daardie bietjie onbeperktheid wat jy kan ervaar omdat jy na My toe kom!
  - Ons kan God vertrou om vir ons ‘n strategie te gee vir dit wat ons moet  deurmaak.
  - Gewoonlik sal die strategie meer van ons verwag as wat vir ons gemaklik is.
  - Maar dit is die sleutel tot oorwinning.
  - Ons moet kies om ‘n tree buite die sekuriteit van die boot te gee.
  - Ons moet die vyand aandurf, maar God sal vir jou die strategie gee.

  4. VERWAG DIE ONVERWAGDE

  - Daar is oorlog tussen hierdie twee nasies, Israel en Amalek.
  - Hulle was onbewus dat God besig was om iets te doen maar miskien het hulle dit nie aanvanklik gesien nie.
  - Maar soos wat die geveg voorgegaan het het hulle agtergekom dat as Moses sy hande gelig het was hulle besig om die geveg te wen. Maar as hy sy hande laat sak het dan was hulle besig om te verloor.
  - Hulle kon dit nooit voorspel het nie en dit moes hulle ‘n ruk geneem het om dit agter te kom.
  - Dit het nie met hulle kennis gebeur nie end it was iets wat niemand kon voorspel het nie.
  - Die Bybel sê:
  - En so het dit gebeur...........
  - Hulle moes dit agtergekom het en toe besef het dat God met hulle was en dat Hy vir hulle geveg het, as Moses net sy hande omhoog kon hou!
  - To hulle dit aftergekom het, het hulle ‘n ander strategie gebruik om Moses se hande omhoog te hou.
  - Aäron en Hur het gehelp om Moses se arms om hoog te hou!

  5. VIND HULLE WAT JOU HANDE OMHOOG HOU

  - Exodus 17:12 Maar die hande van Moses het swaar geword; daarom het hulle ‘n klip geneem en dit onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit.  So het sy hande dan vas gebly tot sononder.
  - Dit is belangrik met wie ons onsself omring.
  - Dit word gesê dat daar twee tipes mense in die wêreld is:  die wat op jou leun en die wat jou ondersteun.
  - Die wat op jou leun dreineer al jou krag. Hulle oorlaai jou met hulle laste en probleme en gewoonlik is hulle net bekommerd oor hulself. Wanneer jy met hulle kuier hoor jy net hulle probleme en hulle stel nie eintlik belang om te vra hoe dit met jou gaan nie.
  - Die ondersteuner het die gawe om jou vrag vir jou ligter te maak. Hulle is gewoonlik nie so selfgesentreerd nie en hulle het die gawe om jou vrag te lig of om dit ligter te maak.
  - Moses het twee ondersteuners gehad. Mense wat bereid was om die hele dag daar te staan en sy hande omhoog te hou.
  - Hulle was bereid om die geveg saam met hom deur te maak en om hom nie te verlaat voordat oorwinning behaal is nie.
  - Soek en omring jouself met mense wat dit vir jou sal doen.
  - Wees self ‘n ondersteuner. Dink aan ander en hoe jy hulle kan help om sukses te behaal.
  - Wil jy hulle hande om hoog hou en dan sal jy miskien ook die oorwinning geniet.

  6. BLY AFHANKLIK VAN GOD
  - Hande wat gelig is, is ‘n teken van oorgee en afhanklik wees.
  - En telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste
  - Om te lewe in nederigheid en afhanklikheid van God is die sleutel tot oorwinning.
  - Om te lewe in oorgawe, open die deure tot sukses en oorwinning.
  - Wanneer ons op hou om te waak kry die vyand ‘n gaping en kan ons die oorlog verloor.
  - maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste.
  - Soms word ons moeg en wil tou op gooi en ophou waak.
  - Exodus 17:12a Maar die hande van Moses het swaar geword;
  - Hulle was bereid om te doen wat nodig was om in ‘n plek van afhanklikheid van God te bly.
  - Soms hou die geveg baie lank aan.
  - Exodus 17:12b So het sy hande dan vas gebly tot sononder.
  - Dit lyk of die geveg ‘n groot deel van die dag voortgegaan het en hulle moes die hele tyd sy hande omhoog hou.
  - Ons kan almal moeg word in ons seisoen van vertrou op die Here vir oorwinning.
  - Die best Chistene kan moeg word wanneer hulle hart hulle in die steek laat, of wanneer die krag van ongeloof sy skaduwee oor alles gooi, of wanneer  gebed nie dadelik beantwoord word nie, of wanneer lang vertragings hulle tol eis, of wanneer die vyand ‘n vastrap plek vind of jou fisiese liggaam jou begin faal of wanneer vrees begin pos vat.
  - Maak nie saak hoe land die geveg aangaan nie, ek en jy moet in oorgawe en afhanklik van God bly.
  - Dit is die geheim.

  7. UITEINDELIK HET GOD HULLE DIE OORWINNING GEGEE

  - Dit was ‘n weerklinkende oorwinning.
  - Exodus 17:13 En Josua het Amalek en sy volk met die skerpte van die sward ‘n neerlaag toegebring.
  - Dit was ‘n oorweldigende oorwinning.
  - Hulle het die vyand platgeslaan, hulle het die vyand verwoes, hulle het die vyand verpletter, hulle het die vyand oorwin en oorweldig  en hulle het die vyand verslaan.
  - Dit was nie ‘n leë oorwinning nie.
  - Oorwinning het langsaam gekom, maar die oorwinning was in Israel se guns end it was aan God toegeskryf.
  - Uiteindelik sal God jou die oorwinning gee.
  - Moenie vergeet om vir God die eer te gee vir die oorwinning wat Hy jou gee nie.
  - Exodus 17:15 En Moses het ‘n altar gebou en dit genoem: Die HERE is my banier.
  - Hy het tyd geneem, moeite gedoen en het opsetlik vir God op ‘n duursame wyse die eer gegee.
  - Exodus 17:16 En hy het gesê: Waarlik die hand op die troon van die HERE! Oorlog het die HERE teen Amalek van geslag tot geslag.
  - Dit sê dat God altyd oorlog teen die vyand sal maak.
  - Toe hulle gekies het om teen die Israeliete oorlog te voer het hulle eintlik gekies om teen God self oorlog te voer.
  - Hierdie was nie die israeliete se geveg nie dit was God sin en Hy het gewen.