Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - DRUK DEUR NA DIE ROEPING

DRUK DEUR NA DIE ROEPING

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • DRUK DEUR NA DIE ROEPING

  DRUK DEUR NA DIE ROEPING

  SKRIF:   Jona 1:1-3:10

  Inleiding: Die verhaal van Jona is ‘n fantasties verhaal van God se roeping en doele en die man se stryd daarteen. Dit wys ons God se karakter en reaksie op ‘n individu se keuses en besluite.

  1. DIE ROEPING VAN GOD IS ‘N MERKWAARDIGE VOORREG EN VERANTWOORDELIKHEID

  - Jona 1:1-2  En die woord van die HERE het gekom tot Jona, die seun van Amitai, en gesê : Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninevé en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig.
  - Hier sien ons die roeping van God wat na Jona toe kom.
  - Ons hoor nie veel van Jona voor hierdie tyd nie en skielik, as gevolg van God se roeping, word hy na vorentoe gedwing.
  - Die roeping van God verander alles.
  - Dit is ‘n groot voorreg om deur God geroep te word en baie mense streef of verlang daarna dat soiets in hulle lewens moet gebeur.
  - Maar dit is ook ‘n groot verantwoordelikheid
  - Ek het in ‘n bedieningsomgewing groot geword en het dikwels mense teëgekom wat nie kon wag om in ‘n bediening betrokke te raak nie. My vader sou dikwels vir hulle sê om so lank moontlik uit die bediening uit te bly. Dit het ‘n duidelik sigbare teleurstelling op hulle gesigte merkbaar gemaak.  Die rede hoekom my vader so gesê het was omdat mense na die voorreg verlang het maar nie altyd die verantwoordelikheid in ag geneem het nie. Dikwels was die verantwoordelikheid ver meer as wat hulle verwag het en baie het uiteindelik maar die bediening as gevolg van hierdie aspek, verlaat.
  - Miskien het Jona besef wat God hom werklik gevra het om te doen en wat dit alles sou behels.
  - Jona het geweet dat God gesê het dat hy na Ninevé moes gaan.
  - Ninevé was een van  die grootste stede in die wêreld vir ongeveer 50 jaar. Dit was in die huidige Irak geleë. ‘n  Antieke Mesopotamiese stad geleë op die oostelike oewers van die Tigris Rivier. Dit was ver van waar Jona homself bevind het. Dit was ten midde van die woestyn en kon vyandig wees. Dit was ‘n ander nasie, ‘n ander kultuur en ‘n vreemde groep mense.
  - Dit is maklik om ons hande omhoog te lig en te sê ja Here ek sal gaan waar U ookal wil hê dat ek moet gaan en ek sal doen wat U wil hê dat ek moet doen, maar dink ons ooit aan die koste daarvan?
  - Neem ons die tyd om na te dink oor dinge en verstaan ons wat dit van ons sal verg?
  - Nadat ons hierdie belangrike aspek in aggeneem het dan kan ons vorentoe beweeg.
  - Verstaan hierdie aspek eens en vir altyd dat jy deur God geroep word in jou spesifieke sfeer van beïnvloeding  en betree dan hierdie fantastiese voorreg en neem die verantwoordelikkheid daarvan oor.

  2. HARDLOOP JOU ROEPING TEGEMOET

  - Filippense 3:13-14 Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding : ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus
  - Ons moet die roeping van God in ons lewens tegemoet hardloop.
  - Ek het nog altyd die bediening van Dr. Myles Munroe gerespekteer.  Toe hy as ‘n jongman begin het, het hy ‘n roeping gehad om mense in hulle doel te inspireer. Hy het nooit van hierdie roeping en boodskap afgedwaal nie en selfs toe sy lewe hier op aarde deur ‘n tragiese vliegongeluk beëindig is, was hy besig om te vlieg na sy roeping om mense aan te moedig om hulle doel te vervul.
  - Jona, het andersom besluit om te vlug en van die Here af weg te hardloop.
  - Jona 1:3 Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die HERE af weg…..
  - Dit is interessant om te besef dat as ons van ons roeping af weghardloop, hardloop ons van God af weg.
  - Hy het na Jafo gegaan. Jafo was ‘n antieke hawe stad in Israel. Hy het besluit om na Tarsis te vlug. Tarsis was ‘n plek wat historikusse glo die naam van ‘n Fenisiese hawe in Spanje was.
  - Tarsis was heelwaarskynlik ‘n vakansie destinasie by die see. Dit was die teenoorgestelde in elke aspek van Ninevé.
  - Dit was in die teenoorgestelede rigting. Ninevé was in die Ooste en Tarsis was in die Weste.
  - Die klimaat was die teenoorgestelde. Ninevé was woestyn en Tarsis was Middelands.
  - Dit het die teenoorgestelde nut gehad. Ninevé was werk and Tarsis was vakansie.
  - Dit het die teenoorgestelde gesindheid gehad. Ninevé kon vyandig wees en Tarsis was verwelkomend.
  - Dit was die teenoorgestelde omgewing.  Ninevé het verantwoordelikheid verteenwoordig en Tarsis het ‘n sorvrye omgewing verteenwoordig.
  - Feit is, Tarsis het die verste punt weg van Ninevé verteenwoordig in die wêreld soos dit in daardie tyd geken is.
  - Jona wou so ver as moontlik weg kom van wat God hom geroep het om te doen.
  - Hierdie was ‘n radikale en drastiese skuif om weg te vlug van sy roeping en dit het groot moeilikheid vir Jona veroorsaak.
  - Die waarheid is dat ons nooit van ons roeping moet wegvlug nie ons moet ons roeping eerder tegemoet hardloop.
  - To ek as jongseun in ‘n Pastoor se huis groot geword het, het die gemeentelede my dikwels gevra of ek soos my Pa ook ‘n pastoor sou word. Dit het vir een of ander vreemde rede my van die bediening af weggedryf en ek het op ‘n ander beroep besluit, totdat God met my hart gedeel het. Ek moes deur moeilike tye en hartseer gaan voordat ek tot my sinne gekom het en my lewe oorgegee het aan die roeping van God.

  3. ‘N GERIEFLIKE WEG VAN ONTSNAPPING

  -  Jonah 1:3 Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die HERE af weg; en hy het na Jafo afgegaan en ‘n skip gevind wat na Tarsis sou vaar.
  - Charles Spurgeon het oor ‘n ‘gerieflike skip’ geskryf.
  - Jona het gevlug en hy ‘vind’ ‘n skip.
  - Daar sal altyd dinge wees  wat ons gerieflik sal weg trek van dit wat God vir ons wil laat doen.
  - Dit mag ‘n stokperdjie wees of iets wat ons geniet om te doen. Dit mag iets wees waarin ons geïnteresseerd is of wat ons verbeelding aangryp. Dit kan ‘n alternatiewe soort lewe of ‘n aantrekking tot iets anders wees.
  - Ek het al gesien hoe mense wat deur God geroep is deur alledaagse dinge verlei word soos motors of die herstel van motors, gesondheid en fiksheid, motorfietse, besigheid en stokperdjies en soms iets so eenvoudig soos inkopies van een verkoopssentrum na ‘n ander.
  - Jona besluit om na Tarsis te vlug.
  - Daardie selfde dag wat hy dit besluit gaan hy na die hawe en ja waarlik daar is ‘n skip wat reg is om na die verafgeleë Tarsis te vaar!
  - As ons regtig van God se roeping en die doel van ons lewe wil wegkom sal daar altyd ‘n ‘gerieflike skip’ gereed wees om ons weg te dra.
  - Ons mag selfs dink dat God dit voorsien het – maar dit is ‘n fout.
  - Jy mag sê, maar wat was so verkeerd daarmee om Tarsis toe te gaan?
  - Op ‘n ander tyd en ‘n ander plek sou daar niks verkeerd daarmee gewees het nie, maar waar dit teen die roeping van God was, was dit die verkeerde ding om te doen.
  - Skadelose dinge is verkeerde dinge as dit ons weg hou van dit wat God ons geroep het om te doen.

  4. WAAR GOD LEI...

  1. VOORSIEN HY
  - Wanneer God lei en ons reageer op Sy leiding en roeping op ons lewens, sal hy alles voorsien wat ons nodig het.
  - Jare gelede het ek en my vrou reageer op die roeping van God en ons het ‘n bediening begin. Dit was ‘n bediening wat baie arbeid benodig het en as ek nou baie jare later terug kyk, waar ek weet wat ek nou weet, sou ek miskien ‘n ‘gerieflike skip‘  gesoek het om my na ‘n ander destinasie te vervoer. Maar ons het reageer en dit is merkwaardig hoe God die finansies, die krag om die werk te doen, uiteindelik die personeel wat ons benodig het , voorsien het en vandag is ons verstom oor hoe God alles onderneem het. Nadat die bediening vir ‘n aantal jare aan die gang was, was dit vir ons nodig om alles te formaliseer op ‘n ordelike wyse.  Ons het ‘n Christen prokureur ontmoet en hy het ons gehelp om die bediening in die korrekte manier op te stel.  By een van ons vergaderings met hom, het hy vir ons gesê dat hy baie bedienings gehelp het om georganiseerd te word. En hy sê toe dat hy twee tipes bedienings oor die jare teëgekom het. Die eerste was diegene wat $100 ingesit het en 5 sente uitgekry het. Dan was daar die wat 5 sente ingesit het en $100 uitgekry het. Op hierdie feit gebasseer kon hy sê watter bedienings die guns en die seën gehad het en watter volgens die mens se krag gefunksioneer het.
  - Die waarheid is dat waar God lei voorsien Hy.
  - As dinge net ‘n konstante gesukkel is en jy moet betaal om dinge te laat werk, dan is God moontlik nie daarin nie?
  - Jona 1:3 Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die HERE af weg; en hy het na Jafo afgegaan en ‘n skip gevind wat na Tarsis sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die HERE af weg.
  - Wanneer ons die leiding van God volg, voorsien Hy, wanneer ons vlug van sy roep en ons eie ding doen, moet ons op ons eie manier betaal.
  - Ons sal betaal en aanhou betaal totdat ons die knie buig en onsself aan Sy doel en roeping op ons lewe oorgee.
  - Maar wanneer ons reageer op Sy roep en onsself oorgee aan sy barmhartigheid en genade, voorsien Hy op wonderlike maniere.
   

  2. HY BESKERM
  - Daar is ‘n goddelike beskerming wat kom wanneer ons God volg en sy roep gehoorsaam.
  - Die teenoorgestelde is ook waar.
  - As ons vlug stel ons, onsself oop aan problem en bring problem op die ander mense om ons.
  - Jona  het probleme vir homself geskep en vir die ander mense op die skip saam met hom.


  3. HY BEWAAR
  - Wanneer ons God eerste stel en Sy leiding en roeping volg beskerm Hy daardie dinge wat Hy vir ons gegee het.
  - Wanneer ons vlug van Sy roeping, kan ons verloor die bietjie wat ons het.
  - Jona 1:5 …- hulle het elkeen tot sy god geroep en die lading wat in die skip was, in die see gegooi om vir hulle verligting aan te bring.
  - Hulle het hulle bates verloor. Hulle het dit wat as seën bedoel was verloor.


  4. HY EER
  - Toe Jona uiteindelik gedoen het wat God hom gevra het om te doen, was hy ge-eer met sukses en agting van die koning.
  - Die eindresultaat daarvan om nie God en Sy roeping te volg nie is vernedering.
  - Jona 2:10 Daarop het die HERE die vis beveel om Jona op  die droë grond uit te spuug.

  5. GOD IS DIE GOD VAN ‘N TWEEDE KANS

  - Miskien het jy gevlug van dit wat God jou geroep het om te doen.
  - Miskien het jy langs die pad foute gemaak.
  - Miskien is jy mislei deur die ‘gerieflike skip’wat aan jou verskyn het.
  - Miskien het jy meer problem teëgekom as wat jy ooit kon droom sal gebeur.
  - God is nie kwaad vir jou nie.
  - Hy is die God van die tweede kans.
  - Jona 3:1-3 En die woord van die HERE het vir die tweede maal tot Jona gekom en gesê “ Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninevé, en verkondig daar die boodskap wat Ek jou sal sê. Toe maak Jona hom klaar en gaan na Ninevé volgens die word van die HERE.
  - God het oombliklik vir hom sukses gegee.
  - Jona 3:4-5 En Jona het begin met een dag reis ver die stad in te gaan en het gespreek en gesê Nog veertig dae, dan word Ninevé verwoes.En die manne van Ninevé het God geglo en ‘n vasdag uitgeroep, en groot en klein het hulle met rougewaad beklee.
  - Dit is nooit te laat om oor te begin nie.
  - Met God is tweede kanse altyd ‘n moontlikheid.
  - Miskien vind  jy jouself in ‘n onuithoubare situasie, baie soos Jona toe hy homself binne die maag van die vis bevind het.
  - Uit jou situasie, roep uit tot God, soos wat Jona gedoen het en Hy sal kom en jou optel en jou lewe gebruik tot Sy eer.
  - Gee Hom vandag jou lewe. Besluit in jou hart dat jy Hom sal volg en dat jy die roeping op jou lewe sal gehoorsaam wees. 
  - Hy is gereed om jou te gebruik en om vir jou ‘n tweede kans te gee.

  DEUR: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.