Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - DIE VERSKIL WAT GOD IN ONS LEWENS MAAK

DIE VERSKIL WAT GOD IN ONS LEWENS MAAK

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • DIE VERSKIL WAT GOD IN ONS LEWENS MAAK

  SKRIFLESING:

  Handelinge 16

  1. DIE HERE WIL JOU LEI EN JOU IN DIE PROSES GEBRUIK

  - Handelinge 16 omskryf die verhaal van twee hoof karakters, Paulus en Silas.
  - Hulle het om die wêreld, wat in daardie tyd bekend was, gereis en die Goeie Nuus van Jesus Christus aan die verskillende groepe mense gebring.
  - Hulle hetvan plek tot plek gegaan soos wat die Heilige Gees hulle gelei het.
  - Net waar hulle gegaan het is mense se lewens aangeraak en verander.
  - As gevolg daarvan het Christenskap uitgebrei en gegroei. v5 En die gemeentes is versterk in die geloof en het elke dag vermeerder in getal.
  - Hierdie was net gewone mense wat ‘n verskil in die wêreld gemaak het.
  - God wilvir my en vir  jou in min of meer dieselfde manier gebruik omdie lewens van ander mense aan te raak en in die proses die wêreld om ons te verander and beïnvloed.
  - Soos hierdie dissipels, is die bedoeling dat ons die agente van verandering in die wêreld waarin ons leef moet wees.
  - God kan ons gebruik as ons doen wat Hy ons lei om te doen.
  - Soms  in die normale lewe kan Sy leiding deur al die druk van die lewe stil gemaak word.
  - Maar as ons die tyd afsonder om te luister na wat Hy vir ons sê en dit dan ook doen, sal Hy ons gebruik en ons lewens sal doelgerig  en met mening gevul wees.

  2. GOD KAN ONS OP VELE MANIERE LEI

  - Ons moet nooit vir God beperk in die maniere wat Hy ons kan lei nie.
  - Daar is vele maniere waarop God ons kan en sal lei.
  - Soms is dit deur die innerlike gevoel of getuie, soos die Bybel dit noem. Dit is ‘n sin van weet wat diep binne onsself is.
  - Soms lei Hy ons deur Sy Woord, die Bybel.
  - Dikwels sal Sy Heilige Gees kom en ons lei om in ‘n sekere rigting te gaan.
  - Maar daar is ook ander maniere waarop God ons kan lei.
  - Hy kan ander mense gebruik om Sy instruksies na ons toe te bring.
  - Hy kan deur omstandighede en uitdagings met ons praat.
  - Hier het God deur ’n visioen gespreek. v9 En Paulus het ‘n gesig in die nag gesien – daar  staan “n Macedóniër wat hom smeek en sê: Kom oor na Macedónië en help ons!
  - Meeste vertalings van die Bybel praat van ‘n gesig, maar die meeste praat ook van ‘n gesig in die nag. Nag gesigte word dikwels drome genoem, so dit is moontlik dat Paulus hierdie in ‘n droomgesien het.
  - In verskeie plekke in die Bybel gebruik God drome om met mense te praat.
  - Ek onthou ‘n dag toe ek ‘n sekere Pastoor in ‘n ander land besoek het. Ons het sekere uitdagings wat ek teegekom het bespreek en voordat ons gaan slaap het, het hy gebid dat God met my moes praat selfs in drome terwyl ek geslaap het. Ek bid ook soms so oor my eie kinders wanneer ek saam met hulle bid voordat hulle gaan slaap.
  - Die punt hier is dat God ons wil lei en dat Hy verskillende manier gebruik om dit te doen.
  - Ons verantwoordelikheid is om sensitief  te wees vir Sy leiding en om dan tot aksie oor te gaan.

  3. DIE SLEUTEL IS OM TE DOEN WAT GOD VIR JOU Sê OM TE DOEN

  - v10 En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedónië te gaan, omdat ons versekerd was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig.
  - Hier sien ons hoe Paulus sy leiding en rigting van God kryen dan daarop reageer.
  - Dikwels hoor ons die woord van God, of ons voel sy leiding en aanmoedingl, maar reageer ons daarop, doen ons wat Hy vra? Of gaan dit verlore tussen die ander  vereistes van die lewe.
  - Meeste vertalings komsy onmiddelike reaksie agter.
  - 1933 Vertaling:   En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedónië te gaan..
  - 1983 Vertaling:   Nadat Paulus die gesig gesien het, het ons so gou as moontlik gereed gemaak en na Macedonië  toe vertrek.
  -  Die Griekse woord wat gebruik is beteken dadelik en onmiddelik.
  - Partymaal verloor  ons dryfkrag van die oomblik wanneer ons aarsel of begin twyfel oor onsself en God se leiding.
  - Die waarheid is dat dit die moeite werd is om die risiko te loop.
  - Om gehoorsaam te wees is beter as opoffering.
  - Dit geld selfs wanneer dit moeite verg.
  - Paulus en Silas moes ‘n boot haal en moontlik vir twee dae reis of dalk nog meer om te kom waar God hulle gewys het dat Hy hulle wou hê.
  - Moenie toelaat dat die graad van moeite sal bepaal of jy gehoorsaam gaan wees aan God se leiding nie.

  4. TEëKANTING EN UITDAGINGS IS DEEL VAN DIE BEDELING

  - Soms dink ons dat as ons God en Sy wil vir ons lewens volg  alles altyd vlot sal verloop.
  - Die waarheid is dat God alles tot ons voordeel sal laat uitwerk, maar teëkanting en uitdagings bly deel van die bedeling.
  - Net toe hulle in Macedonië aankom,  het ‘n slawe meisie wat met die duiwel besete was hulle begin koggel. Hierdie gekoggel gaan vir dae aan totdat Paulus dit nie meer kon verdra nie. He beveel die demoon omuit haar uit te kom en sy is dadelik genees.  As gevolg hiervan word Paulus en Silas voor die hof gesleep. Toe word hulle ontklee, gegesel en in die tronk gegooi. Verbeel jou jy is ‘n gas in ‘n dorp en jy is net daar om goed te doen, maar dan word  jy aangekla, rond gesleep, ontklee, gegesel en in die tronk gegooi........ dit is genoeg om enigeen te laat besluit om die bediening  te verlaat.
  - God het hierdie verskriklike omstandighede gebruik omvir Paulus en Silas te kry waar hulle moes wees sodat hulle die man wat om hulp gevra het, wat Paulus in die gesig gesien het, sou kon ontmoet.
  - Wat eienaardig omtrent Paulus en Silas is,is dat hulle in die tronk beland het, verwond was,  hulle voete was geboei en nogtans kies hulle om verheug te wees.
  - Vir my is hierdie een van die grootste belydenisse ooit.
  - Ons kan ook deur ’n seisoen gaan waar dinge nie reg uitwerk nie alhoewel ons besig is om God en sy wil te dien.
  - Dit is hoe ons reageer oor die teëkanting wat bepaal wat die volgende ding is wat gaan gebeur.
  - In die middernag van jou lewe, hoe gaan  jy reageer?
  - As jy’n kind van God is, is hierdie een van die wonderlike dinge. Omstandighede hoef nie ons denke en die toestand van ons harte te bepaal nie.
  - v25  En omtrent middernaghet Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing;...

  5. DIE RESULTAAT IS ONGELOOFLIK

  - Toe hulle begin het om gehoorsaam aan God tewees het Hy hulle al op wonderbaarlike maniere begin gebruik.
  - Die oomblik wat ons besluit om gehoorsaam te wees en om die Here te volg, begin Hy ons dadelik gebruik.
  - Lydia was die eerste resultaat en die eerste  bekeerling en dit word gesê dat sy heel waarskynlik die eerste bekeerling tot die geloof uit die Europese gedeelte vandie wêreld was. Dit is dus waarskynlik dat deur hierdie ontmoeting die Evangelie na Europa uitgebrei het en die res is geskiedenis.
  - Dan vind hulle hulself in die tronk en God stuur ‘n aardbewing om hulle en die ander gevangenes daar uit te kry.
  - Nou is hulle gereed vir die ontmoeting met die gevangenisbewaarder – die rede vir die hele reis.
  - Dit is moeilik om te glo dat al hierdie uitdagings tot by hierdie punt, hulle uiteindelik gebring het by die oomblik wat God bestem het.
  - Die gevangenisbewaarder is gewapen en met vrees gevul en dink selfs aan selfmoord.
  - Ons kan moeilik aanvaar dat hierdie ‘n goeie tyd sou wees om vir hom die Goeie Nuus te bring.
  - Maar dikwels, wanneer mense op hulle laagste is, is dit net wat hulle nodig het.
  - v29-30 En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewend voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê: Menere wat moet ek doen om gered te word?
  - Paul en Silas het die voorreg gehad om hierdie man en sy familie tot geloof in Christus te lei.
  - Dan gebeur daar  ‘n  wondelike ding, die gevangenisbewaarder homself kom was hulle wonde.
  - Jy sal nooit weet wie God oor jou pad sal stuur om jou wonde te was en om genesing van jou lewe te bring nie.
  - Dit het nie daar geëindig nie. So laat in die nag maak die bewaarder vir hulle ‘n maaltyd en voer hulle.
  - Ons gesin was altyd betrokke by die bediening en ek onthou dat my vader vir my vertel het as ons vir die mense wat Hy aan ons toevertrou het sou sorg, sal ons nooit ‘n tekort hê of honger ly nie.
  - Die  hartseer en die trauma was met blydskap vervang. v34  ....; en hy het hom verheug met sy hele huisgesin dat hy tot geloof in God gekom het.

  6. LAASTENS, GOD HET DIE FINALE SEGGENSKAP OOR ALLE AANGELEENTHEDE

  - Ten einde moes die regters, wat hulle  in dIe tronk geplaas het, na die tronk toe kom en Paulus en Silas smeek om die tronk en die stad te verlaat.
  - Hoe soewerein is God nie in all dinge nie.
  - v39  Daarop het hulle (die regters) gekom en hulle gesmeek en uitgelei met die versoek om uit die stad te vertrek.
  - God het al die probleme opgelos en hulle kon vertrek.
  - Basies is Paulus en Silas vrygelaat as gevolg van ‘n tegniese aspek. Hulle was Romeinse  burgers en mag nie so behandel geword het nie.
  - God, in Sy soewereiniteit, het altyd ‘n manier om dinge op te los.
  - Miskien word jy onregverdig behandel - God het ‘n manier om dinge op te los.
  - Miskien is jy onregverdig veroordeel - God het ‘n manier om dinge op te los.
  - Paulus en Silas het die plan en doel van God suksesvol voltooi en God het gesorg vir al die besonderhede.  Wanneer jy poog omdie planne en doele van God vir jou lewe uit te voer sal Hy sorg vir al die besonderhede.