Daily Bible Verse:              Matthew 10:27

‘What I tell you in the dark, speak in the daylight; what is whispered in your ear, proclaim from the roofs.’

- The Lord can use the dark and difficult seasons of life, to speak to us.
- Our experiences, and what He has taught us, can be a blessing to others.
- When we pass through the valley and the shadows, He has something to tell us.
- But there comes a time when we step into the daylight, and proclaim His faithfulness.

Prayer: Lord, I recognise that You want to use every season of my life to speak to me. May my ears be open and attentive, regardless of the season, so that when the right time comes, I will be willing to speak and proclaim Your goodness. Amen.


Daily Bible Verse: Matthew 10:27
‘What I tell you in the dark, speak in the daylight; what is whispered in your ear, proclaim from the roofs.’


Daily Bible Verse: Matthew 9:22
He said to her, ‘Be of good courage, daughter; your faith has made you whole.’ And from that hour the woman was healed.

Notes - DAAGLIKSE GEBED VIR BESKERMING

DAAGLIKSE GEBED VIR BESKERMING

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • DAAGLIKSE GEBED VIR BESKERMING

  DAAGLIKSE GEBED VIR BESKERMING

  Deur Derek & Ruth Prince

  Hemelse Vader.  Ek nader U in die Naam van Jesus, en ek verklaar dat Elke wapen wat teen ons gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat teen ons opstaan in die gereg, sal ons weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van die HERE en hulle geregtigheid wat uit My is , spreek die HERE. (Jesaja 54:17) As daar mense is wat besig is om teen ons te spreek of teen ons te bid of mense wat ons verwerp het, ons selfs vervloek het, vergewe ons hulle en noudat ons hulle vergewe het, seën ons hulle in die naam van die Here Jesus Christus (Matthéüs 5:43, Romeine 12:14).

  Nou verklaar ons, O Here, dat U en U alleen ons God is, en benewens U is daar geen ander God nie. U is ‘n regverdige God en Verlosser:  U is ons Skepper, Verlosser, Getroue en Liefdevolle God. U is Vader, Jesus die Seun en Heilige Gees – en ons aanbid U!

  U Woord sê: Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. In volslae gehoorsaamheid onderwerp ons, onself weereens aan U. Waar ons, onself nou aan U onderwerp het Here, doen ons soos wat U Woord ons lei.  Ons weerstaan die duiwel: al sy druk, sy aanvalle, sy misleading/leuens, elke instrument of agent wat hy teen ons wil gebruik.  Ons onderwerp ons nie! Ons weerstaan hom, bestraf hom en dryf hom van ons af weg in die Naam van die Here Jesus Christus.  Meer spesifiek verwerp en weerstaan ons:

  -          Elke vorm van toordery.  Elke invloed van die okkult.

  -          Elke gees van swakheid: infeksie, kwaadaardigheid, virusse, pyn, inflammasie en allergieë.

  -          Elke gees van depressie en bedruktheid; verwardheid en misleiding.

  -          Elke gees van beskuldiging en beoordeling.

  Dankie, Vader, dat U die planne wat die vyand teen ons het, verwar.  

  Laastens, Vader, dank ons U dat deur Christus se offer aan die kruis, is ons bevry van die vloek en word ons onder die seën van Abraham, wie U in alle dinge geseën het,  ingesluit (Galásiërs 3:13-14, Genesis 24:1).

  Dankie vir U guns, U teenwoordigheid, U voorsiening, U beskerming. Dankie vir goeie gesondheid, oorwinning, verheffing, vermenigvuldiging en voorspoed.

  Amen