Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - DAAGLIKSE GEBED VIR BESKERMING

DAAGLIKSE GEBED VIR BESKERMING

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • DAAGLIKSE GEBED VIR BESKERMING

  DAAGLIKSE GEBED VIR BESKERMING

  Deur Derek & Ruth Prince

  Hemelse Vader.  Ek nader U in die Naam van Jesus, en ek verklaar dat Elke wapen wat teen ons gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat teen ons opstaan in die gereg, sal ons weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van die HERE en hulle geregtigheid wat uit My is , spreek die HERE. (Jesaja 54:17) As daar mense is wat besig is om teen ons te spreek of teen ons te bid of mense wat ons verwerp het, ons selfs vervloek het, vergewe ons hulle en noudat ons hulle vergewe het, seën ons hulle in die naam van die Here Jesus Christus (Matthéüs 5:43, Romeine 12:14).

  Nou verklaar ons, O Here, dat U en U alleen ons God is, en benewens U is daar geen ander God nie. U is ‘n regverdige God en Verlosser:  U is ons Skepper, Verlosser, Getroue en Liefdevolle God. U is Vader, Jesus die Seun en Heilige Gees – en ons aanbid U!

  U Woord sê: Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. In volslae gehoorsaamheid onderwerp ons, onself weereens aan U. Waar ons, onself nou aan U onderwerp het Here, doen ons soos wat U Woord ons lei.  Ons weerstaan die duiwel: al sy druk, sy aanvalle, sy misleading/leuens, elke instrument of agent wat hy teen ons wil gebruik.  Ons onderwerp ons nie! Ons weerstaan hom, bestraf hom en dryf hom van ons af weg in die Naam van die Here Jesus Christus.  Meer spesifiek verwerp en weerstaan ons:

  -          Elke vorm van toordery.  Elke invloed van die okkult.

  -          Elke gees van swakheid: infeksie, kwaadaardigheid, virusse, pyn, inflammasie en allergieë.

  -          Elke gees van depressie en bedruktheid; verwardheid en misleiding.

  -          Elke gees van beskuldiging en beoordeling.

  Dankie, Vader, dat U die planne wat die vyand teen ons het, verwar.  

  Laastens, Vader, dank ons U dat deur Christus se offer aan die kruis, is ons bevry van die vloek en word ons onder die seën van Abraham, wie U in alle dinge geseën het,  ingesluit (Galásiërs 3:13-14, Genesis 24:1).

  Dankie vir U guns, U teenwoordigheid, U voorsiening, U beskerming. Dankie vir goeie gesondheid, oorwinning, verheffing, vermenigvuldiging en voorspoed.

  Amen