Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - AAN GOD TOEGEWY

AAN GOD TOEGEWY

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • AAN GOD TOEGEWY

  1. DIE VREUGDE OM ONSSELF TE KAN TOEWY

  - Josua 3:5 “Verder het Josua aan die volk gesê;  Heilig julle, want môre sal die HERE wonders onder julle doen.”
  - Om toegewy te wees beteken om afgesonder te wees.
  - Dit is duidelik iets wat ons kan doen as God vir die volk sê om dit te doen.

  2. WAT BETEKEN DIT OM ONSSELF TOE TE WY?
  - Toewyding is ‘n ernstige afsondering tot ‘n spesiale doel of diens.
  - Die woord toewy beteken letterlik “assosiasie met die heilige”.
  - Mense, plekke en dinge kan toegewy word.
  - Om jouself in te seën.
  - Om jouself af te sonder.
  - Om iets amptelik bindend te maak deur ‘n spesiale godsdienstige seremonie.
  - ‘n Baie spesiale voorbeeld van toewyding is die nagmaal.

  3. OM VAN DIE OUE ONTSLAE TE RAAK IS ‘N BELANGRIKE DEEL VAN TOEWYDING
  - Exodus 19:10 “Verder het die HERE aan Moses gesê; Gaan na die volk en heilig hulle vandag en môre, en laat hulle hul klere was….”
  - Toewyding het iets te doen met reiniging of om die verlede van ons af te was.
  - Ek het onlangs met ‘n Dokter van ons gemeente gepraat en sy het vir my gesê dat sy in ‘n noodgevalle saal by ‘n hospital gewerk het. Mense het dikwels en veral oor naweke daar opgedaag met beserings wat deur dronk gevegte plaasgevind het. Sy het genoem dat iets waaraan sy nooit gewoond kon raak nie was die reuk. Vernaamlik die bloedreuk. Dit het ‘n spesifieke reuk. Mens kon die alkohol of ander dwelmmiddels in die bloed ruik. 
  - As fisiese middels die reuk van ons bloed kan affekteer sodat Dokters daardeur gewalg word, hoeveel te meer sal die sonde in ons lewens ‘n walglike reuk vir God inhou.
  - Om hierdie rede moet ons deel met daardie dinge sodat ons skoon, heilig en voorberei kan wees vir dit wat God vir ons voorberei het.

  4. WANNEER ONS IN DIE REGTE STAND VOOR GOD IS STEL ONS ONSELF OP VIR SUKSES.
  - Josua 7:13 “Staan op! “Heilig die volk en sê: Heilig julleself teen môre; want so sê die HERE, die God van Israel: Daar is ‘n ban in jou midde, Israel! Jy sal nie kan stand hou voor jou vyande totdat julle die ban onder julle uit verwyder het nie.”
  - Besoedel – bevat vreemde of laer-graad middele.
  - Dit kan ook besmet en verswak beteken.
  -Dit impliseer dat as ons deel met daardie dinge wat ons besoedel en hulle uit ons lewens verwyder sal ons kan staan teen ons vyande  en God sal ons oorwinning en sukses gee.
  - Wat kan ons besoedel?
  A. Dinge wat ons gedoen het.
  B. Dinge wat aan ons gedoen is.
  C. Dinge wat ons gesê het.
  D. Dinge wat aan ons gesê is.
  E. Houdings.
  F. Sonde.
  - Maar hoe kan ons met hierdie dinge deel?
  A. Deur op te hou en daaroor na te dink.
  B. Belyding.
  C. Bekering.
  D. Doelbewus onsself aan God oor te gee.

  5. ONS TOEKOMS MET GOD IS VOL BELOFTE
  - Josua 3:5 “Verder het Josua aan die volk gesê;  Heilig julle, want môre sal die HERE wonders onder julle doen.”
  - Môre spreek van die toekoms.
  - Die belofte is dat die HERE wonders sal doen.
  - Ons kan uitsien met hoop en geloof na God vir die toekoms.
  - Dit is die beste wyse om te leef – ‘n Lewe wat aan God toegewy is.
  - Jou môre kan goed wees al lyk die wêreld economy beroerd.
  - Jou toekoms kan goed wees al lyk dit of jou maatskappy gaan mense moet afdank.
  - Jy kan ‘n lewe vol belofte geniet al lyk jou omstandighede nie belowend nie.
  - Bestaande omstandighede hoef nie die finale seggenskap oor dinge ten opsigte van jou lewe te hê nie.
  - Hoekom? Omdat God nie deur daardie omstandighede gebind word nie.
  - Kom ons wy ons lewens individueel en as ‘n gesin aan Hom.

  Deur: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.