A2G-logo-dark

VAN GEWOON TOT BUITENGEWOON

VAN GEWOON TOT BUITENGEWOON
‘N BOODSKAP VIR PINKSTER

Inleiding:
– Pinkster is ‘n spesiale tyd vir ons as Christene.
– Dit is ‘n tyd wanneer ons onthou wat God vir ons gedoen het.
– Dit is ook ‘n tyd om te onthou waar dit alles begin het en die geboorte en stigting van die kerk.
– Dit is ‘n tyd om te onthou hoe die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees die wêreld radikaal verander het.
– Dit is ‘n tyd om onsself te herinner dat die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees vandag nog vir ons beskikbaar is en dit is ‘n tyd om weer van voor af bemagtig en gevul te word.

WAT IS PINKSTER?
– Pinkster is ‘n tyd wanneer Christene iets unieks, wat kort ná die dood en opstanding van Jesus Christus gebeur het, onthou en vier.
– Pinkster beteken 50ste (vyftigste) en word 50 dae of 7 weke na Paasfees gevier.
– Nadat Jesus gesterf en weer opgestaan het, het Hy tyd op aarde deurgebring en is deur baie mense gesien. Toe het Hy opgevaar na die hemel, en ons onthou dit op Hemelvaartsdag.
– Die volgelinge en dissipels van Jesus het in ‘n bovertrek in Jerusalem beland terwyl hulle gebid en gevas het, en die Heilige Gees is op hulle gestort.
– Hulle is verander en het gevolglik ook die wêreld verander.

SKRIFLESING: Handelinge 2:1-21 

1. GOD DOEN ALTYD WAT HY SÊ HY SAL DOEN
– Baie jare voor die uitstorting van die Heilige Gees, is dit voorspel of geprofeteer.
– Net soos God in die begin gesê het, LAAT DAAR LIG WEES en daar was lig, so het God gesê daar sal ‘n uitstorting van Sy Heilige Gees wees en dit het met Pinkster gebeur.
– Joël 2:28-32 ‘En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees uitgiet. En Ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde: bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die HERE kom. En elkeen wat die Naam van die HERE aanroep, sal gered word’
– God doen altyd wat Hy sê Hy sal doen.
– Jy kan hierop vertrou.
– Hy sal doen wat Hy gesê het Hy sal doen, selfs in daardie dinge waarvoor jy Hom vertrou.
– God hou Sy beloftes.

2. PINKSTER IS DIE GEBOORTE VAN DIE KERK
– Dit was op hierdie dag, soveel jare gelede dat die Christelike Kerk gebore is.
– As gevolg van wat gebeur het, is 3000 mense gered.
– Dit was net die begin!
– God het deur Sy Heilige Gees oor Sy mense gekom en unieke dinge het gebeur.
– Die geluid van wind is oor die stad gehoor.
– Vuurtonge het verskyn.
– Hierdie tonge van vuur het op elke mens neergedaal.
– Hulle is verander as gevolg van hierdie ‘aanraking’ van die Heilige Gees.
– Hulle het verander van vreesbevange mense tot vrymoedig en vreesloos te wees.
– Hulle het in ander tale begin praat.
– Mense van oral was tot hierdie verskynsel aangetrokke.
– Baie mense is gered.
– Die kerk, soos ons dit vandag ken, is gebore.

3. DIE KRAG VAN DIE HEILIGE GEES HET DIE VERSKIL GEMAAK
– Handelinge 2:3-4 ‘Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.’
– Let op ‘n paar dinge:
A. Vuurtonge het op ELKE PERSOON gerus.
B. Hulle was ALMAL met die Heilige Gees vervul! Die krag en salwing van die Gees, wat slegs gerus het op geselekteerde Ou-Testamentiese individue wat tot ‘n bepaalde diens geroep is, was nou beskikbaar vir alle gelowiges.
C. Hulle is verander!
Hulle het van vreesbevange verander na vrymoedig wees.
Hulle het van angstig verander na moedig wees.
Hulle het van geïntimideer verander na intimiderend wees,
– Dit wil voorkom asof hulle as individue ‘n fundamentele verandering ondergaan het.
– Iets het verskuif, en dit het verandering tot gevolg gehad.
– Maar wat het dit moontlik gemaak?
– Hulle het jare lank in direkte kontak met Jesus deurgebring en Hom oor ‘n lang tydperk eerstehands gevolg.
– Hoekom nou verander?
– Dit was die KRAG en die TEENWOORDIGHEID van die HEILIGE GEES!
– Sy teenwoordigheid en Sy krag het hulle verander.
– Sy krag kan ons verander.
– Sy teenwoordigheid kan ons verander!
– My vraag is; ‘Is jou lewe aangeraak en verander deur die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees?’
– Miskien is dit tyd vir ‘n aanraking (of ‘n vars aanraking) van die Heilige Gees op jou hart en lewe?

4. DEUR DIE KRAG VAN DIE HEILIGE GEES WORD GEWONE MENSE IN STAAT GESTEL OM BUITENGEWONE DADE TE DOEN
– As seun of dogter van God, is jy bestem om die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou lewe te ken.
– Die Heilige Gees maak die verskil. Met die Heilige Gees word gewone mense in staat gestel om buitengewone dade te verrig.
– ‘n Heerlike nuwe lewe in die Gees is ‘n deurlopende moontlikheid vir elkeen van ons as gelowiges.
– Ek het hierdie illustrasie deur ds Richard Fairchild gevind:
Die storie word vertel van ‘n man genaamd Yates wat tydens die depressie ‘n skaapboerdery in Texas besit het. Hy het nie genoeg geld gehad om aan te hou om die rekeninge te betaal nie – trouens, hy was gedwing om, soos baie ander, van staatsubsidies te lewe.
Elke dag terwyl hy sy skape opgepas het, was hy bekommerd oor hoe hy sy rekeninge gaan betaal. ‘n Ruk later het ‘n seismografiese bemanning op sy land aangekom en gesê dat daar dalk olie op sy grond is, en hulle het gevra om ‘n toetsoefening te doen.
Nadat ‘n huurkontrak onderteken is, het hulle voortgegaan. Op 1115 voet is ‘n groot oliereserwe getref – daaropvolgende putte het selfs meer olie geopenbaar as wat die eerste put aan die lig gebring het. Mnr. Yates het dit alles besit. Hy het die olie- en mineraalregte gehad.
Hy het van staatsubsidies gelewe – tog was hy ‘n miljoenêr.  
Dink daaraan – hy het al daardie olie met geweldige potensiaal besit, maar vir baie jare het hy dit nie besef nie.
Hoe dikwels is ons soos mnr. Yates? Ons beskou onsself as arm en hulpeloos, heeltyd onbewus van die buitengewone krag wat ons tot ons beskikking het – dit wat net onder die oppervlak in ons harte en in ons siele lê.
– Toe die dissipels die krag van God besef wat in hulle is en tot hulle beskikking is, deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees, het hulle opgehou om in ‘n kamer weg te kruip en hulle het uitgegaan en die Woord met vrymoedigheid versprei (verkondig). Dit het verandering in die harte en lewens van mense veroorsaak en het verandering in die wêreld gebring.
– Hulle het verander van gewoon na buitengewoon omdat die Heilige Gees hulle aangeraak en verander het.

5. GELEI, GEINSPIREER EN BEMAGTIG DEUR DIE HEILIGE GEES
– Ek glo dat daar vir elkeen van ons ‘n tree vorentoe moet kom na meer van wat God vir ons bedoel het.
– Ek glo dat God verlang dat ons gelei, geïnspireer en bemagtig deur Sy Heilige Gees sal lewe.
– Vandag is die perfekte geleentheid om God te vra om jou weer te vul.
– Om Hom te vra om jou weer van voor af te bemagtig met die bemagtiging wat van die Heilige Gees kom.
– Ek glo dat dit ook ‘n oproep is tot ‘n dieper verbintenis met God.
– Laat Pinkster (die koms van die Heilige Gees) geloof en hoop opnuut in jou hart laat opkom en jou verander.
– Mag jy geroer word met die kennis en ‘n bewustheid van ‘n doel wat baie groter is as jyself.
– Vra Hom om vir jou te doen wat Hy vir diegene op Pinkster gedoen het!

Deur Andrew W Roebert
Hierdie notas mag gedeel word met ander.

Share
Subscribe-to-daily-thoughts

Subscribe to our Daily Thought service via email

Mini Magazine

We have just completed our latest issue of the ALIVE MAGAZINE. You will find it full of material and articles that we are sure will inspire and encourage you!

Support

You can also support us in the following ways

You can pray. We value your prayers for this ministry. Pray that God would bless it, and enlarge its influence.(1 Chronicles 4:10).

Help us to expand the influence and effect of this ministry by telling your friends, family and colleagues of its existence and promoting it wherever you can.

Banking details

Account name

Alive To God

bank

Standard Bank

branch

Menlyn

branch code

012345

account number

411338196

Account type

Transmission (Cheque)

Additional information for international purposes
Swft number

SBZAZAJJ

Bank address

Box 35432, Menlo Park,
Pretoria, Gauteng,
South Africa, 0010