Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - WONDERWERKE IN DIE PROSES

WONDERWERKE IN DIE PROSES

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • WONDERWERKE IN DIE PROSES

  2 Konings 4:1-7

  En ‘n sekere vrou uit die vroue van die profete-seuns het na Elisa geroep en gesê: U dienaar, my man, is dood en u weet self dat u dienaar die HERE gevrees het; nou het die skuldeiser gekom om my twee kinders vir hom as slawe te neem.

  Toe sê Elisa vir haar: Wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat jy in die huis het. En sy antwoord: U dienares het glad niks in die huis nie, behalwe ‘n flessie met olie.

  En hy sê: Gaan leen vir jou van buite af kanne , leë kanne van al jou bure; leen nie te min nie.

  Gaan dan in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe, en giet in al daardie kanne en sit weg wat vol is.

  Sy het toe van hom af weggegaan en die deur agter haar en haar seuns toegesluit; en terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in.

  Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun: Bring my nog ‘n kan aan; maar hy antwoord haar: Daar is geen kan meer nie. Toe gaan die olie staan.

  Daarop kom sy om dit die man van God te kenne te gee; en hy sê: Gaan verkoop die olie en betaal jou skulde; van die orige kan jy en jou seuns dan lewe.

  1. ONS HET ALMAL UITDAGINGS WAT ONS IN DIE GESIG STAAR
  - 2 Konings 4:1 En ‘n sekere vrou uit die vroue van die profete-seuns het na Elisa geroep en gesê: U dienaar, my man, is dood en u weet self dat u dienaar die HERE gevrees het; nou het die skuldeiser gekom om my twee kinders vir hom as slawe te neem.
  - Hierdie vrou het probleme gehad. Sy is permanent ‘n weduwee. Haar man (wat die Here gedien het) het baie skuld gehad. Die skuld was so groot dat haar seuns lewenslank slawe sou wees om die skuld af te betaal.  Sy het geen voorsiening gehad nie.  Sy was desperaat.
  - Soms is daar dinge in ons lewens wat ons dink dit onmoontlik sal maak vir God om vir ons ‘n werklikheid te wees.
  - Miskien het ons ‘n swakheid of ‘n sonde.
  - Miskien is ons deur ‘n moeilike situasie – egskeiding, tragedie, dood, bankrotskap of hartseer.
  - Moenie toelaat dat jou probleme of swakhede verhinder dat jy ontvang dit wat God vir jou voorberei het nie!
  - Ons lewens is dikwels so.
  - God kan die uitdagings in ons lewens as ‘n geleentheid vir ‘n wonderwerk gebruik.

  2. OM TE WEET WAARHEEN OM TE GAAN
  - Ons moet weet waarheen om te gaan wanneer die lewe ons vuisvoos en beseer agterlaat.
  - Hierdie vrou het geweet dat sy hulp nodig het en sy het geweet dat God die bron van daardie hulp sou moes wees.
  - 2 Konings 4:1 En ‘n sekere vrou uit die vroue van die profete-seuns het na Elisa geroep…
  - Ons moet ons desperate behoefte en ons desperate situasie na God toe neem.
  - Hierdie vrou het geweet waar om te gaan.
  - Ons moet alles na God toe neem.
  - Gaan na God toe.
  - Slegs Hy het wat ons benodig.
  - Hy sal dit wat jy na Hom toe neem met Sy liefde en teenwoordigheid vul.
  - Hy behoort ons eerste aanloophawe te wees en nie die laaste plek waar ons aanklop nie!

  3. GOD GEBRUIK WAT ONS BESKIKBAAR HET.
  - God wag nie vir die perfekte omstandighede voordat Hy mense gebruik nie.
  - Hy wag nie tot jou lewe perfek is voordat Hy gewillig is om jou te gebruik nie.
  - Hy wil ons gebruik nes ons is en ons dan in die proses verander.
  - 2 Konings 4:2 Toe sê Elisa vir haar: Wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat jy in die huis het. En sy antwoord: U dienares het glad niks in die huis nie, behalwe ‘n flessie met olie.
  - Kyk na die vraag: Wat kan ek vir jou doen?
  - Hierdie is ‘n goeie plek om te begin.
  - Ons moet by daardie punt kom waar ons na God toe kom sonder ons eie idees, desperaat genoeg om te hoor wat Hy sê dat ons moet doen.
  - Luister na haar eerste reaksie op die man van God se vraag.
  - NIKS. Ons dink altyd dat ons niks het nie. MAAR ons het almal iets!!!
  - Daar is iets binne elkeen van ons wat God nes dit is, wil gebruik.

  4. DAN SPREEK GOD
  - Wanneer ons by hierdie punt kom moet ons na God luister.
  - Toe God in my lewe begin werk het, het Hy vir my gesê dat Hy my hart sou verander. Ek het nie gedink dat daar fout met my hart was nie. Ek het gedink God sou my net magtig aanraak, ek het nooit gedink dat Hy my sou aanraak en verander nie.
  - So vreemd as wat dit voorkom, laat God toe om in jou lewe te werk en moenie teëstribbel nie maar wees gehoorsaam en doen wat God vir jou sê om te doen!
  - Hier kom die instruksie.
  - 2 Konings 4:3 En hy sê: Gaan leen vir jou van buite af kanne , leë kanne van al jou bure; leen nie te min nie.
  - Ons moet doen net wat God vir ons sê om te doen niks meer of minder nie.
  - Ons mag dink dat dit eenvoudig of vreemd lyk, maar ons moet gehoorsaam wees.
  - Hierdie moes vir die weduwee wat niks het nie, na ‘n vreemde instruksie geklink het.
  - Soms wanneer God spreek verstaan ons nie want ons kan nie die eindresultaat sien nie, maar Hy sien dit voledig.

  5. WANNEER GOD WERK IS DIT EERSTENS DIEP BINNE ONS
  - 2 Konings 4:4 Gaan dan in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe, en giet in al daardie kanne en sit weg wat vol is.
  - Toe God in my hart begin werk het was dit ‘n diep werk diep binne my eie hart in die geheime plek.
  - God wil diep binne jou werk.
  - Vandag is niks anders nie.
  - Ons moet toelaat dat God binne ons werk.
  - Gee jouself vir Hom so dikwels as wat jy kan.
  - Laat Hom binne jou werk.
  - Toe kom die toetstyd.
  - Dit moes soos ‘n belaglike instruksie voorgekom het.
  - Hoekom moes sy die bietjie wat sy gehad het in nog meer, groter leë kanne ingiet?
  - Sou hulle ter harte neem dit wat vir hulle gesê is in die privaatheid van hulle eie tuiste en harte?
  - Die Here wil hê dat hierdie dinge in die privaatheid van ons eie harte uit die weg geruim moet word voordat Hy toelaat dat die wonderwerk openbaar word.

  6. GEHOORSAAMHEID
  - Die toets was die toets van gehoorsaamheid. Die kwessie is dat ons gehoorsaam moet wees.
  - Die kwessie is dat sy die deur gesluit het en ingegiet het!
  -Ons moet dieselfde doen. GEHOORSAAM WEES!
  - Ons moet nie ophou om gehoorsaam te wees nie.
  - Volhard in gehoorsaamheid.
  - Hierdie vrou het geen idee gehad oor wat sy besig was om te doen nie.
  - Ek is verbaas dat sy selfs aangehou het om hierdie eienaardige versoek na te kom.
  - Maar die kwessie is sy het!
  - 2 Konings 4:5 Sy het toe van hom af weggegaan en die deur agter haar en haar seuns toegesluit; en terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in.

  7. WAT GEBEUR TOE – ‘N WONDERWERK IN DIE PROSES!
  - Wanneer ons begin gehoorsaam wees, begin God die proses bespoedig.
  - Toe hierdie vrou begin gehoorsaam wees het ‘n wonderwerk in haar huis gebeur.
  - Wat as ‘n eienaardige versoek begin het het in ‘n wonderwerk van voorsiening verander.
  - 2 Konings 4:6 Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun: Bring my nog ‘n kan aan;…
  - God sal enige houer vul, wat ons vir Hom gee.
  - Terwyl ons begin gehoorsaam wees, wil God intree en die houers van ons lewens vul.
  - God wil die wonderwerk doen as deel van die proses wat ons deurgaan.
  - Die verhaal van die vyf brode en die twee visse is dieselfde. Dit is eers toe hulle die instruksie gehoorsaam was en hulle eie agendas tersyde gestel het en gedoen het wat God gesê het dat ‘n wonderwerk gebeur het.
  - ‘n Wonderwerk binne ons; dit is wat God wil doen!
  - Masiewe verandering in ons harte en lewens is waarin God belangstel.

  8. TOE GAAN DIE OLIE STAAN
  - 2 Konings 4:6 Bring my nog ‘n kan aan; maar hy antwoord haar: Daar is geen kan meer nie. Toe gaan die olie staan.
  - Die olie is ‘n toonbeeld van die Heilige Gees.
  - Die olie van die salwing en die teenwoordigheid van God in ons lewens sal begin vloei as ons onsself aan God gee en dit sal ophou vloei wanneer daar niks meer spasie vir God in ons lewens oorbly nie.
  - Moenie ooit dat die olie ophou vloei nie.
  - Moenie ophou om jou lewe en die houers van jou lewe, maak nie saak hoe gehawend, hoe vlak, geroes of verinnerweer hulle is nie, vir Hom te gee nie.
  - Wanneer ons nie meer spasie vir God in ons lewens het nie SAL die olie ophou vloei.
  - Hou aan om jou lewe vir God aan te bied.
  - Hou aan om jouself vir God te gee.

  9. GOD HET DIE WONDERWERK WAT JY BENODIG
  - God het gehad wat hierdie vrou nodig gehad het/
  - God het wat jy nodig het.
  - 2 Konings 4:7 Daarop kom sy om dit die man van God te kenne te gee; en hy sê: Gaan verkoop die olie en betaal jou skulde; van die orige kan jy en jou seuns dan lewe.
  - In die proses het al hul lewens verander.
  - Op hierdie stadium is die wonderwerk openbaar gemaak.
  - Hulle moes uitgaan en die olie verkoop en in die proses sou die mense agterkom dat hulle ‘n voorraad olie gehad het.
  - Nou kon die skuld betaal word.
  - Nou kon daar voorsiening wees.
  - Maar die wonderwerk het gestop en hulle het nou van die gestoorde olie gelewe.
  - Ek wil nooit alleenlik van gestoorde voorsiening lewe nie.
  - Ek wil lewe in die konstante vloei van die olie van God en Sy kosbare Heilige Gees in my lewe.
  - Ek wil nie hê dat die olie ooit moet ophou vloei nie.
  - God, ek bid, dat U sal aanhou vloei in my lewe!