Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - WATER VIR DIE DORSTIGE

WATER VIR DIE DORSTIGE

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • WATER VIR DIE DORSTIGE

  Johannes 7:37-38

  En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.

  1. GROOT WERKE UIT ‘N GROOT BRON

  - Ten tye dat hierdie geskryf is, was ‘n groot fees besig om gevier te word. Dit was ‘n belangrike tyd op die jaarlikse almanak.
  - Aan die einde van hierdie groot fees staan Jesus op en begin om groot dinge te spreek.
  - Hierdie was nie woorde wat deur sommer enige persoon gespreek is nie
  - Hierdie woorde is deur die Seun van God Self gespreek.
  - Dit was nie ‘n dissipel, of ‘n volgeling, of ‘n priester, of een of ander groot profeet nie. Nee, hierdie woorde was deur Christus Homself gespreek.
  - Johannes die Doper het besef dat Jesus die ware groot een en die bron van alles was. Markus 1:7-8 En hy het gespreek en gesê: Hy wat sterker is as ek, kom na my, en ek is nie waardig om neer te buk en sy skoenriem los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar Hy sal julle doop met die Heilige Gees. 
  - Sy (Jesus se) woorde was en is waarheid en lewe.
  - Sy woorde kan op gereken en vertrou word.
  - Sy woorde is foutloos en gebasseer op onbeperkte kennis.
  - Sy woorde was ‘n uitnodiging aan die mensdom en is vandag nogsteeds ‘n uitnodiging aan ek en jy.
  - Sy woorde was nie ingewikkeld of moeilik om te verstaan nie.
  - Sy woorde is lewe en waarheid.
  Johannes 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

   
  2. ‘N WONDERBARE BOODSKAP AAN HULLE EN AAN ONS.

  Johannes 7:37 …, het Jesus gestaan en uitgeroep ….
  - Partymaal hou ek daarvan om te peins en my te verbeel en in my gedagtes te sien hoe dit moes gelyk het. Hier staan Hy op en begin om uit te roep na die mense om Hom. Kan jy die prentjie sien en kan jy jou hulle opgewondenheid voorstel wanneer Hy begin praat?
  - Mense het Hom oral gevolg en gewag vir Hom om te stop en te praat, sodat hulle kon hoor wat Hy te sê het en om in die proses genees te word.
  - Verbeel jou hulle opgewondenheid wanneer Christus nou op staan en hulle onder mekaar begin praat en sê; “Wat gaan hy hierdie keer vir ons vertel?”
  - Hulle sou aan elke woord wat van die bron van lewe gekom het, vasklou.
  - Maar die boodskap op daardie dag was nie net vir daardie mense op daardie dag bedoel nie.
  - Dit is ook ‘n boodskap vir ek en jy hier en nou.
  - Sy woorde hou aan om lewende woorde te wees en kan ons vandag nog met lewe vul.


  3. SY BOODSKAP WAS VIR ‘N SPESIFIEKE KATEGORIE VAN MENSE BEDOEL.

  Johannes 7:37…, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het,…   

  - Dit was ‘n boodskap aan mense in die kategorie van dorstig.
  - Die area waarin hierdie verhaal afspeel is ‘n droë area. Water is ‘n waardevolle kommoditeit en die konsep van dors wees sou deur die mense wat geluister het, verstaan word.
  - Maar dors wees is ook ‘n basiese menslike toestand wat ons almal kan begryp en verstaan. Dit is vandag netso relevant as wat dit op daardie dag was.  
  - Elke aspek van ons fisiese lewe benodig water.
  - Om net normaal te funksioneer het ons water nodig.
  - Dors wees is ‘n indikasie van ‘n behoefte binne ons fisiese liggame.
  - As ons fisies nie ons dors in ag neem nie kan dit tot pynlike gevolge lei en as ons aanhou om dit te ignoreer kan dit fataal wees.
  - Ons fisiese liggame het dus water dringend nodig.
  - Jesus gebruik hierdie natuurlike voorbeeld om ons te help om te verstaan hoe groot ons geestelike behoefte is. 
  - In dieselfde wyse, sonder hierdie geestelike water, kan ons ook pynlike gevolge ly en sonder dit oor ‘n langtermyn kan dit lei tot ‘n vorm van dood binne ons.
  - Dors wys op dringendheid.
  - As ons nie op ons dors reageer nie sal ons uiteindelik ophou om dors te wees en dit bring ook gevolge mee.
  - Dors is ‘n hunkering, dit is ‘n basiese instink en dit is ‘n wesenlike meganisme.
  - Daar is meganismes in ons liggame wat waarsku as daar ‘n tekort aan water is.
  - Ek glo dat daar ook meganismes in ons geestelike dimensie is wat waarsku wanneer daar ‘n tekort aan God in ons lewens is en dit veroorsaak ‘n geestelike dors en ons weet dat ons aandag daaraan moet gee.
  - Dit is wat veroorsaak dat mense in soveel verskillende rigtings begin soek; omdat iets binne hulle vir hulle sê dat as hierdie aspek nie bevredig word nie gaan hulle in die moeilikheid beland.

   
  4. HY BIED LEWENDE WATER AAN WAT DIREK UIT DIE BRON KOM – HOMSELF!

  Johannes 7:37 , het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink!… 
  - Die uitnodiging is baie duidelik:  ' laat hom na My toe kom! '
  - Daar is iets wat ons moet doen.
  - Ons moet na Hom toe kom.
  - Ons weet dat hierdie water wat Hy vir ons wou gee is die Heilige Gees.
  - Die effek van hierdie lewende water op ons geestelike lewens kan vergelyk word met die effek van water op ‘n dorstige fisiese liggaam.
  - Dit sou die dors les. Dit sou die siel versadig. Dit sou die pyn stop.
  - Dit sou die vrees verdryf. Dit sou versterk, verfris en ons opwek.
  - Die siel wat voel dat dit doodgaan sou weer leef. Krag en vreugde sou terugkom.
  - Soos fisiese water sou hierdie lewende water kom en skoonmaak, reinig en besoedeling wat oor tyd versamel het, verwyder.
  - ‘n Paar jaar gelede het my oudste dogter baie siek geword tesame met ‘n hoë koors. Na vele Dokters besoeke en baie medikasie het sy nog nie gesond geword nie. Uiteindelik het ons haar na ‘n spesialis geneem en met die eerste oogopslag het hy gesê dat sy nie op haar eie sou kon herstel nie. Sy het ernstige intervensie nodig. Sy is in die hospitaal opgeneem en op ‘n drup met medikasie gesit. Stadig het sy herstel en die lewe wat geblyk het of dit uit haar gedreineer was, het stadig teruggekeer en sy het volkome herstel.
  - Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons het eksterne intervensie nodig en daar is net een bron!
  - Hy is die bron en Hy is die enigste een wat vir jou kan gee dit wat jou siel nodig het en waana dit smag.
  - Kom dus vandag na Hom toe.

  5. TWEE DINGE WAT ONS MOET DOEN.

  - Daar is twee dinge wat ons moet doen.
  Johannes 7:37 ' As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! '
  - Die eerste, soos hierbo genoem, is om te reageer op die uitnodiging en na Hom toe te kom.
  - Die tweede is dat ons, ons moet verbind en drink.
  - Wanneer ons fisies dors is en ons drink natuurlike water, neem ons dit in ons liggame in.
  - Ons dors is nie geles alvorens ons die water drink en dit in ons liggame opneem nie.
  - Daar is ‘n ontvangs wat moet plaasvind.
  - Nadat ons dit gedoen het, gebeur die wonderwerk en hierdie lewende water kan begin vloei vanuit ons soos ‘n ewige fontein.
  Johannes 7:37-38  ’…., het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.’
  - Dit begin met drink en eindig soos ‘n vloeiende rivier van lewende water binne ons.

   

  6. SY BELOFTE AAN ONS.

  - Die belofte is dat Hy vir ons die water waarna ons soek en verlang, sal gee.
  - As jy vergifnis nodig het, sal Hy jou vergewe.
  - As jy genade nodig het, sal Hy Sy genade gee.
  - As dit barmhartigheid is wat jy nodig het, Hy sal jou Sy barmhartigheid gee.
  - Hy sal nie die water wat jy nodig het om jou dors te les, van jou weerhou nie.
  - Hy wil jou ‘n oorvloedige voorraad gee.
  - Hy wil ook vir jou ‘n duursame vooraad gee, nie ‘n stortvloed en dan niks nie, maar ‘n vloeiende vooraad wat vir ewig duur.
  Johannes 4:14 'maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word ‘n fontein  van water wat opspring tot in die ewige lewe.’

   - God wil hê dat hierdie water ‘IN ONS’ sal wees en nie op ons nie.
  - Dit is iets wat ons, ons eie moet maak.
  - Dit is iets wat ons moet omhels en toelaat dat dit kom en ons lewens in elke opsig transformeer.
  - Dit is iets wat lewend moet wees en nie stagnant nie.
  - Die Bybel praat van water wat opspring.
  - Dit praat van ‘n fontein van water.
  - Dit praat van ‘n rivier en vloei wat moet plaasvind.
  - Ek glo dat hierdie lewegewende vloei moet uit ons uit vloei en ‘n seën vir ander wees.
  - Ons kannie net die vloei opgaar nie, maar ons moet dit deel, dit gee en toelaat dat dit ‘n seën om ons wees.