Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - WANT ''N KIND IS VIR ONS GEBORE

WANT ''N KIND IS VIR ONS GEBORE

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • WANT ''N KIND IS VIR ONS GEBORE

  Inleiding:
  - Hierdie is die begin van die wonderlikste tyd van die jaar.
  - ‘n Tyd wanneer ons kan stop en rus.
  - ‘n Tyd vir ‘n ruskans wat ons met dierbare familie en vriende kan spandeer.
  - ‘n Tyd waarin ons die ‘rede vir die seisoen’ kan onthou.
  - ‘n Tyd om God se goedheid en getrouheid teenoor die mensdom en teenoor ons individueel te vier.
  - Dit kan’n baie besige en baie kommersiële tyd word. Dit is ons gebed dat tenmidde van die besige tyd ons nog ‘n oomblik kan afsonder om die groot geskenk van God wat daardie eerste Kersfees vir ons almal gestuur was, te waardeer.

  1.  JESUS HET DAARDIE EERSTE KERSFEES VIR ONS GEKOM!

  - Daardie eerste Kersfees was nie iets wat deur verstek gebeur het nie.
  - Dit was iets baie spesifiek en iets wat God aspres gedoen het ten goede van die mensdom.
  Jesaja 9:5 'Want ‘n kind is vir ons gebore…,'.

  - Die koms van die Christus-kind was iets spesiaal vir jou persoonlik.
  - Dit is hierdie persoonlike besef wat nodig het om ‘n realiteit in ons lewens te word.
  - Dit is wat Kersfees iets wonderlik en iets kragtigs maak.
  - Dit geboorte van Jesus was die grootste nuus wat die mensdom ooit gehoor het.
  - Die engel wat die nuus verkondig het het gesê dit was ‘goeie nuus’ en dat dit die bron van groot vreugde vir alle mense sou wees.
  Lukas 2:10 'En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle ‘n  goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees.’
  - Die Here se begeerte vir elkeen van ons is dat ons die groot blydskap sal ken wat Hy bedoel het dat ons moet ondervind.
  - Mag Hy nou kom en jou met Sy blydskap en genot vul terwyl jy dink aan alles wat Hy vir jou gedoen het.

  2. DIE EERSTE KERSFEES HET DIE GROOTSTE GESKENK MEEGEBRING.
  Jesaja 9:5 'Want ‘n kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee;…’

  - Hierdie is die tyd van die jaar wanneer geskenke gee die fokus van die vieringe word en die uitruil van liefde en waardering tussen mense ‘n prioriteit word.
  - Mens gaan uit hulle pad uit om te veseker dat die geskenke wat hulle kies die perfekte geskenk is vir die mense waarvoor hulle omgee en lief het.
  - God het ook uit Sy pad gegaan om vir ons die perfekte geskenk te gee.  
  - Sy geskenk van Sy Seun was presies wat hulle nodige gehad het en tot vandag toe bly Hy die perfekte geskenk in ons lewens.
  - Inderwaarheid maak Hy ons lewens volmaak en bring Hy hoop en ‘n doel in alles wat ons doen.
  - Dit was nie vir ons nodig om hierdie geskenk te verdien nie, want ‘n geskenk is nie iets wat ons verdien nie.
  - As ons die geskenk moes verdien sou dit nie meer ‘n geskenk wees nie.
  - Maar in God se doel en plan wou Hy vir ons die volmaakte geskenk gee wat ons lewens sou verander en dié geskenk sou eenvoudig net dit wees, ‘n onverdiende, ongevraagde geskenk en die enigste teëprestasie wat verwag sou word is liefde vir en ‘n verhouding met ‘n lewende God.

  3. GESKENKE MOET ONTVANG WORD.

  - Geskenke is nie iets wat ons ongeopend wegstoor nie.

  - Geskenke is bedoel om oopgemaak, ontvang en omhels te word.
  - Geskenke is bedoel om waarde tot ons lewens toe te voeg en om vir ons ‘n seën te wees.
  - Die Here wil kom en waarde tot jou lewe voeg en seëninge in jou lewe bring.
  Spreuke 10:22 'Die seën van die HERE – dit maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie.’

   - Net soos met die geboorts van Jesus die wêreld geseën was en dit nooit weer dieselfde was nie, so wil die Here in jou lewe gebore word en verandering meebring sodat jy en jou nageslag ook verander en omskep sal word.
  - Maar, die geskenk wat soveel jare terug gegee is, is ‘n geskenk wat ek en jy moet oopmaak en in ons harte en lewens ontvang.
  Openbaring 3:20 'Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.’
  - So ek daag jou uit om die deur van jou hart en lewe oop te maak. Gooi die deur wyd oop en ontvang die grootste geskenk ooit en laat Hom toe om in jou lewe in te kom en Hy sal die verandering en verskil maak waarvoor jy nog altyd verlang het.  

  4. HY IS AL WAT JY NODIG HET.

  - Hy is in hierdie wonderlike tyd van die jaar jou geskenk.
  - Hy is die onvergelykbare geskenk.
  - Moenie enigiets minder aanvaar as wat God vir jou voorberei het om te geniet in hierdie feesgety nie.
   - Hy is die groot geskenk wat lewenslank aanhou om te gee.
  Jesaja 9:5 'Want ‘n kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors.’ 
  - Hy is die wonderlike geskenk wat al ons behoeftes bevredig.
  - Hy is die Wonderbare Raadsman wat jou wil lei elke treë van jou lewe.
  - Hy is die Sterke God wat meer kan doen as wat ons ooit kan vra of kan dink.
  - Hy is die Ewige Vader wat wil kom en jou hand wil neem en jou neem na Sy plan en doel vir jou bestaan.
  - Hy is die geskenk van vrede, feit is Hy is die Vredevors wat kom om alle vrees en twyfel te verwyder en om jou met Sy vrede te vul sodat jy nie deur enige storms in jou lewe oorweldig sal word nie.
  - Hy is al wat jy nodig het – omhels hierdie groot geskenk vandag!