Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - VREUGDE VAN TOEGEE/ONDERWERP

VREUGDE VAN TOEGEE/ONDERWERP

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • VREUGDE VAN TOEGEE/ONDERWERP

  INLEIDING

  • In ons verhouding met God is daar 'n wonderlike aspek waarin ons ons aan Hom kan onderwerp.
  • Mense verstaan dit nie altyd geredelik nie.
  • Ons lewens kan so besig en veeleisend wees dat ons nooit leer om aan God oor te gee nie of ons sluit onderwerping net nie in ons daaglikse Christen lewens in nie.
  • Ek onthou dat ek hiervan geleer het in 'n kerk waarby ek betrokke was.
  Ons is geleer hoe om onself aan God toe te gee. en ons is aangemoedig om dit na te streef as deel van ons Christelike lewe. Die gevolg was dat baie van die lidmate van ons kerk 'n dieper verhouding met God geniet het en dit was 'n verrykende ondervinding.
  • Jy kan ook die vreugde ontdek om jou lewe aan God oor te gee, nie net een keer nie maar gereeld, verkieslik elke dag.

  1. DIT BEGIN WANNEER ONS, ONS LEWENS AAN GOD OORGEE

  • Wanneer ons kinders van God word en ons lewens vir Hom gee is wanneer die proses begin.
  • Jy sien Hy klop aan die deur van ons harte en as ons vir Hom oopmaak en ons lewens aan Hom oorgee, sal Hy in kom en binne ons kom lewe en dit is wanneer alles verander.
  • Dit noem ons Wedergeboorte.
  • God word die Here van ons lewens en ons gee ons lewens en ons toekoms oor in Sy hande.
  • Maar dit is net die begin.
  • Van hier af aan het ons 'n verhouding met God en kan ons die vreugde daarvan ontdek om ons lewens elke dag aan Hom oor te gee.
  • Dit word 'n ontdekkingsreis terwyl ons ons verhouding met ons lewende Verlosser en Here, Jesus ontwikkel.
  • Ons geestelike lewens kan meer as 'n eenmalige ondervinding word terwyl ons ontwikkel en groei in ons verhouding.

  2. WAT BETEKEN DIT ON TOE TE GEE?
  • Die woord 'toegee' is nie 'n moderne woord nie en ons hoor dit ook nie elke dag nie. Maar dit is 'n woord wat ons kan help terwyl ons 'n nader en meer intieme verhouding met God na streef.
  • Ons het begin deur te kyk wat beteken dit om ons lewens aan God oor te gee.
  • Die woord toegee is 'n werkwoord, dit is iets wat ons doen.
  • Dit sluit in: om te bring, aan te bied, oor te gee, reg van toegang/voorrang te gee, om te gee asof dit verkulding is, of vereis word en in te dien.
  • As ons na die teenoorgestelde daarvan kyk kan ons hierdie begrip miskien beter verstaan.
  • Die teenoorgestelde van toegee is om teë te staan, verwerp en terug te hou!
  • Dit kan selfs gesien word om halstarrigheid en hardnekkigheid in te sluit.
  • Ons wil nie ons God teëstaan of verwerp nie. Ons wil ook definitief nie van God af terug hou nie. Maar ons wil Hom omhels en alles gee wat aan Hom behoort, ons harte en ons lewens.
  • Ons wil Hom die voorrang in ons lewens gee.

  3. VOORRANG/REG VAN TOEGANG
  • In die moderne sin word toegee gebruik ten opsigte van 'n padteken.
  • Ons weet almal wat 'n toegee teken is.
  • As ons'n toegee teken sien weet ons dat ons moet wag en 'n ander persoon die voorrgang gee.
  • As ons hierdie prent in ons gedagtes kan sien sal dit ons help om vir God die voorrang wat hy verdien, in ons lewens, te gee.
  • 'n Reg van voorrang is 'n wettige reg om oor 'n ander persoon se eiendom te mag ry.
  • Ons het die reg van voorrang oor ons lewens, dit is wat ons vrye wil noem.
  • Maar wanneer ons ons harte en lewens vir God gee en Jesus Christus ontvang as ons persoonlike Here en Verlosser, gee ons die voorrang/reg van toegang in ons lewens oor aan God.
  • Maar soos wat ons van dag tot dag lewe dan gaan ons soms terug en neem weer tot 'n mate daardie reg van toegang terug.
  • Dit is hoekom ons voordurend aan God moet toegee en die voorrang tot ons lewens wat ons reeds vir Hom gegee het moet standhou.
  • Dit is 'n genot om dit te doen.

  4. OM ONSSELF AAN GOD OOR TE GEE.
  • Ons kan onsself aan vele dinge oorgee.
  • Dit mag dinge wees wat God verheerlik maar dit kan ook dinge wees wat Hom nie behaag nie.
  • Ons moet ons lewens dop hou.
     Romeine 6:13 ( ou vertaling) En moenie julle lede stel tot beskiking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van  geregtigheid in die diens van God.
  • Om onsself oor te gee aan God is wat ons gesê is om te doen. Ons moet ons lede tot beskikking van God stel en ons moet in diens van God lewe.
  • Ons behoort geen deel van ons lewens aan sonde oor te gee nie en geen aspek van ons lewens behoort gesien te word as 'n instrument vir goddeloosheid nie.
  • Instede daarvan behoort ons, ons onsself aan God oor te gee asof ons lewens daarvan af hang en in alles wat ons doen behoort ons lewens gesien te word as 'n instrument van geregtigheid.
  • Hierdie behoort ons lewens weë te verander.
  • En dit behoort iets te wees waarna ons gedurig strewe.
  • Neem asseblief kennis dat dit sê  'julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God.' Jou alles moet jy aan God oorgee en in Sy diens wees.

  5. HOE GEE ONS ONSELF OOR AAN GOD?
  • Ek het mense nou vir baie jare in aanbidding gelei. Ek het opgemerk dat party mense so maklik hulleself vir God oorgee terwyl ander mense dit moeilik vind.
  • Maar oor die jare het ek geleer dat dit nie so moeilik is nie.
  • Dit neem net 'n bietjie tyd en die opsetlike oorgee, toegee en beskikbaarstelling van onsself aan God.
  • Hierdie skrif wysdat ons behoort onsself aan God beskikbaar te stel, in sy diens te wees, ons oor te gee en elke deel van ons lewens aan Hom behoort toe te wy.
  • Ek glo dit is iets wat ons elke dag kan doen. Ek glo ons kan dit ook doen enige oomblik wat ons die kans gegun word of die geleentheid het om dit te doen.
  • Ek glo dat ons dit nou op hierdie oomblik kan doen.
  • Hier is'n paar eenvoudige stappe: Ek hou daarvan om my oë toe te maak sodat niks my aandag aflei nie en ek sal my hande lig om te wys ek onderwerp my aan die Here.
  1. Neem 'n oomblik om stil en rustig te wees. Die Bybel sê ons moet 'Laat staan en weet dat Ek God is.’ (Psalm 46:11) 2. Bely dinge waarvan jy bewus is wat nie reg is in jou lewe nie. Die Bybel
  sê: ' As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.(1 Johannes 1:9) 3. Gee jouself doelbewus aan God oor. Gee Hom elke area van jou lewe. Gee Hom al jou talente en bekwaamhede en gee Hom selfs jou liggaam. Want die Bybel sê: 'Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer - dit is julle redelike godsdiens.' (Romeine 12:1) Neem 'n paar ooblikke en doen net dit.  Moenie haastig wees nie.
  4. Begin om van God te ontvang.  Die Bybel sê:  ' .... Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie.'(Psalm 84:12) 5. Bedank Hom vir dit wat Hy nou in jou hart en lewe doen.
  • As ons dit sal doen sal God reageer en kom en ons lewens aanraak en meer van Homself aan ons openbaar.
  • Jy het niks om te verloor nie. Tree nou op en ondek dit vreugde om aan God oor te gee.
  • Dit is altyd die moeite werd!!!