Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - VREUGDE IN DIE REIS

VREUGDE IN DIE REIS

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • VREUGDE IN DIE REIS

  INLEIDING:

  - Die verloop van die lewe is nooit soos wat ons gehoop of voorspel het nie.
  - Ons loop dikwels onverwagte hindernisse en uidagings raak.
  - As ‘n jongman, het ek my hele lewe voor my oë beplan. Ek het drome en visioene gehad oor hoe alles sou verloop. Die toekoms het blink en verseker gelyk. Maar die lewe het begin om baie anders te verloop as wat ek beplan het. Vandag lyk my lewe heel anders as wat ek gedink het dat dit sou lyk, maar ek het deur die proses geleer en ek kan verklaar dat God deur dit alles getrou was. Inteendeel, my lewe is vandag ‘n getuienis van die beproewinge en prosesse wat ek deurgemaak het en as ek na die geheel kyk is dit iets wat ek kan vier en waarvoor ek God kan bedank.
  - Romeine 8:28 'En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. '
  -Dit is die Here wat ‘alles’ neem en dit laat ‘ten goede meewerk’ vir ons.
  - Miskien doen Hy dit nie soos wat ons verwag het nie, maar Hy doen dit.
  - Hierdie skrif is duidelik dat Hy ‘ALLES’ neem en dit tot ons voordeel laat uitwerk.
  - Hy neem nie net die goeie dinge nie, maar Hy neem ook die slegte dinge wat gebeur en Hy gebruik dit tot Sy eer.
  - Ons kan dus in Hom rus.
  - Hy sal al die dinge wat ons teëkom neem en dit in iets goeds verander.

  1. DIE LEWE GAAN OOR DIE REIS NIE OOR DIE BESTEMMING NIE
  - Die Lewe is ‘n reis.
  - Die reis het stopplekke en draaie, wat ons  nie altyd vooruit kan sien nie.
  - Die boek 'PILGRIM'S PROGRESS' deur John Bunyan is ‘n verhaal oor die reis.
  - In hiedie boek kyk John Bunyan na party van die dinge wat ons in die lewe teëkom.
  - Hy identifiseer heelwat verskillende aspekte en gee vir hulle unieke name: 'Difficulty Hill, Palace Beautiful, Valley of Humiliation, Valley of the Shadow of Death, Doubting Castle and Giant of Despair, Delectable Mountains and Dark River.'
  - Al hierdie verskillende aspekte en nog meer, stel die verloop van die pelgrim se reis voor.
  - Wanneer ons die verskillende aspekte op ons lewensreis se roete teëkom, begin die reis van die lewe oopvou in die proses.
  - As ons net op die bestemming gefokus is, mag ons voel dat die dinamika van die reis ons aandag afgelei het van die vervulling van die visioen wat ons gehad het.
  - Maar dit is die verskillende aspekte van die lewe wat die reis van ons lewens word.
  - Ons moet by die punt kom waar ons ‘ontdek’ dat die lewe oor die reis gaan en nie oor die bestemming nie.
  - Die lewe van Josef is ‘n voorbeeld van hierdie dinamika.
  - Josef het gedroom van wat met sy lewe sou gebeur. Maar voordat dit kon realiseer is hy deur die reis van die lewe geneem. Die reis het verwerping, verlating, slawerny, valse beskuldigings, tronkstraf en om vergeet te word, ingesluit. Gedurende al hierdie toetse het hy bo die situasie uitgekom en God het dinge omgedraai.
  - Vandag as ons na Josef se lewe kyk sien ons ‘n tapisserie van dinge en gebeurtenisse wat almal ‘n rol gespeel het in God se wonderlike plan vir Josef en die volk van Israel.
  - Ons kyk na sy lewe en ons word aangemoedig en geïnspireer, nie net as gevolg van die bestemming nie, maar omrede die proses en die reis wat gelei het tot die finale bestemming.
  - Verbeel jou die verhaal van Josef sonder die reis?
  - Dit is ondenkbaar.
  - Jou reis het ‘n doel en jou proses is nie sonder ‘n goddelike plan nie.

  2. DIE WEELDERIGE MATERIAAL VAN DIE LEWE
  - Ek het onlangs ‘n storie gelees van ‘n gesin wat vir generasies geboer het. Hulle was baie lief vir hulle plaas en het getrou en produktief geboer. Toe word hulle plaas van hulle ontneem sonder dat hulle enigies verkeerd gedoen het. Dit was ‘n baie traumaties en verwoestende struikelblok in die reis van hulle lewens. Toe ‘n joernalis ‘n onderhoud met hulle gevoer het, het hy gevra of hulle bitter en kwaad is daaroor en die eienaar het toe gesê dat hulle nie was nie, maar dat dit deel was van die “weelderige materiaal” van die lewe.
  - Die ondervindings wat ons dikwels langs die reis van die lewe ondervind kan gesien word as tragies of verwoestend, of ons kan dit sien as deel van die weelderige materiaal van die lewe.
  - Dit het ‘n ander houding nodig.
  - As ons so ‘n houding het kan ons dinge met ‘n beter begrip hanteer en sonder vernietiging anderkant uitkom.
  - Het jy al ooit ‘n tapisserie beskou?
  - As jy na die voltooide produk kyk is dit iets pragtigs.
  - Maar as jy net fokus op ‘n klein deeltjie daarvan lyk dit maar soos ‘n gemors, verwarrend  en onlogies. Maar as jy terug tree, val alles in plek en die prent kom tevoorskyn.

  3. DIE GOD OP DIE BERG IS NOG GOD IN DIE VALLEI
  - Soms mag ons dink dat wanneer dinge reg en volgens ons denke verloop en ons ‘n ‘berg ondervinding’ beleef dat God daar vir ons is. Dan wanneer ons ‘n ‘vallei ondervinding’ beleef en dinge nie volgens ons sin verloop nie mag ons dink dat Hy ons vergeet het.
  - Niks kan verder van die waarheid af wees nie.
  - Die God van die berg is nog God in die vallei.
  - Jare gelede het ek die lied 'GOD ON THE MOUNTAIN' gehoor.
  - Hierdie lied het tot my hart deurgedring en dit het vir my ‘n realiteit geword.

  Life is easy, when you're up on the mountain
  and you've got peace of mind, like you've never known.
  But things change, when you're down in the valley.
  Don't lose faith, for you're never alone.

  Chorus: For the God on the mountain, is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night.

  We talk of faith way up on the mountain.
  Talk comes so easy when life's at its best.
  Now down in the valleys, of trials and temptations
  that's where your faith, is really put to the test.

  Chorus: For the God on the mountain, is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night.
  - Psalm 84:6-7 'Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in U is, in wie se hart die gebaande weë is. As hulle deur die Droë Laagte trek, maak hulle dit ‘n fonteinland; ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag; elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion.”
  4. OORWIN ‘N BELEëRDE DENKWYSE
  - Die woord ‘beleërde’ is ‘n militêre term wat beteken om deur die vyand omring te wees.
  - In die ou dae was stede beleër om hulle aan te val en te oorwin.
  - Dit is hoekom hulle sou sê: ‘Die weermag het die kasteel beleër’ Dit behels die omsingeling en aanval van ‘n gefortifiseerde plek om dit te isoleer van enige hulp en om dit sodoende te dwing om oor te gee.
  - Dit is enige aanhoudende pogings om teenstand of lang tye van moeilikkheid te oorwin.
  - Die gevaar is dat gedurende so ‘n beleëring, die beleërde hulself kan vernietig.
  - Die beleërde denkwyse is ‘n gevoel van viktimisering en weerloosheid.
  - Dit is ‘n toestand waarin ons dink dat ons voortdurend aangeval word. 
  - Ons kan soms ook so lewe met ‘n beleërde denkwyse.
  - Ons begin glo dat ons van alle kante aangeval word.
  - Ons kan selfs ‘n ‘ons teen hulle’ mentaliteit ontwikkel.
  - Om die beleërde denkwyse te breek moet ons van viktimisasie ontslae raak, verander hoe ons praat, vreugde kies, en uit die loopgraaf klim.
  - Dit wil nie sê dat ons nie aangeval word nie, maar dit is nie altyd ‘n aanval nie.
  - Dit kan die resultaat van keuses wat ons gemaak het wees, dit kan net dinge wees wat in die verloop van die lewe gebeur en dit kan iets wees wat God in ons lewens toelaat om ons gereed te maak vir die volgende groot plan wat Hy vir ons het.
  - Dink net aan Josef se lewe. As hy nie in die put gegooi was nie sou hy nie as ‘n slaaf verkoop geword het nie. As hy nie as ‘n slaaf verkoop was nie sou hy nooit in Egipte beland het nie. As hy nie valslik beskuldig was nie sou hy nie in die tronk beland het nie. As hy nie in die tronk beland het nie sou hy nie by Farao uitgekom het nie. As hy nie by Farao uitgekom het nie sou hy nie in ‘n posisie gewees het om die Egiptiese volk te red nie en uiteindelik sy eie familie en volk.
  - Genesis 41:57  "En die hele wêreld het  na Josef in Egipte gekom om koring te koop, ……..”
  - As enigeen kon voel dat hy beleër was, was dit Josef.
  - Sy toestand het net die heeltyd versleg en tog is sy verhaal ‘n merkwaardige een wat ons inspireer en aanmoedig.
  - Ek glo dat hy die stryd oorwin het omdat hy die regte houding by elke draai in die reis van sy lewe gekies het en uiteindelike het hy oorwin en een van die groot manne geword wat God gebruik het.
  - Ons moet nie lewe met ‘n beleërde denkwyse nie
  - Om met ‘n beleërde mentaliteit te lewe is soos om te lewe met jou voet op die rem.
  - Hierdie houding of denkwyse kan ons beroof en kan God se plan en doel vir ons lewens ondermyn.
  - Laat ons hierdie soort denke agterlaat.

  5. JOU UITEINDELKIE BESTEMMING IS SEKUUR
  - As ons weet dat ons uiteindelike bestemming sekuur is, kan ons in God rus wat die reis betref.
  - ‘n Vriend het die volgende illustrasie met my gedeel:
  Jy arriveer by die lughawe om ‘n vlug te bespreek, die persoon wat jou help bied jou twee opsies aan.

  1. Die vliegtuig lyk nie baie goed nie, die vermaak gedurende die vlug is gebrekkig, die vlug mag stamperig wees maar hulle kan vir jou waarborg dat jy jou bestemming sal bereik.
  2. Die vliegtuig lyk fantasties, hulle vlieg hoër as enige ander, heerlike kos en vermaak gedurende die vlug, stil en gladde vlug maar hulle kan nie waarbord dat jy by jou bestemming sal uitkom nie.

  Watter vlug sal jy kies?

  - Ek en jy het die vlug gekies waar die bestemming gewaarborg is.
  - Die reis is miskien nie altyd ideaal nie, maar die bestemming is sekuur en daarom is enigiets wat met ons gebeur hanteerbaar en oorkombaar want die bestemming is sekuur.

  6. MOENIE DIE OOMBLIK VERPAS NIE
  - In die proses van die reis, kan ons soms perspektief verloor en die oomblik verpas.
  - Miskien word ons behep met die doel wat ons in gedagte het.
  - Die waarheid is dat die lewe gaan oor die reis.
  - Elke deel van die reis het sy eie geleenthede en genot.
  - Ons moet by die stadium kom waar ons doelbewus elke oomblik geniet.
  - Ons houding moet wees dat ons ‘vreugde in die reis’ gaan vind.
  - Ons het elkeen ons verhaal en God wil hê dat daardie verhaal ‘n pragtige tapesserie van al ons ondervindinge sal wees en uiteindelik hoe Sy hand dit sal saam weef in iets goeds en baie spesiaal wat ons, ons unieke getuienis en verhaal sal gee.
  - Romeine 8:28  ''En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. '
  - Laat Hom dinge vir jou omdraai.
  - Laat HOM  ‘ALLES ten goede meewerk’ vir jou beswil.
  - Maak dit jou prioriteit om God lief te hê en onthou dat jy geroep is om Sy doel te bereik. 
  - Genesis 50:20 'Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar  God het dit ten goed gedink om te doen soos dit vandag is, om ‘n groot volk in die lewe te hou.”
  - Jeremia 29:11 'Want Ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.”

  ‘n VERHAAL
  Een van ons intekenaars het ons met die volgende verhaal geseën  Ongelukkig kon ons nie die oorspronklike outeur opspoor nie.

  ‘n Beroemde skrywer was in sy studeerkamer. Hy het sy pen opgetel en begin skryf:

  "Verlede jaar is my galblaas verwyder. Ek was vir ‘n langtyd aan my bed vasgekluister as gevolg van hierdie operasie. Daardie selfde jaar het ek 60 jaar oud geword en moes my gunsteling werk verlaat. Ek het 30 jaar van my lewe toegewy aan hierdie uitgewery. My vader is ook daardie jaar oorlede. My seun het ook in dieselfde jaar sy mediese eksamen gedruip omdat hy in ‘n motorongeluk was. Hy moes vir ‘n ruk met gips aan sy been in die hospitaal deurbring. En die vernietiging van die motor was ‘n tweede verlies.”

  Sy opmerking ter afsluiting was: “Helaas! Dit was so ‘n slegte jaar!!”

  Toe die skrywer se vrou die kamer binekom, vind sy haar man baie bedroef in sy gedagtes gedompel. Sy het versigtig en heimlik gelees wat hy geskryf het en stilletjies uit die kamer gegaan om ‘n rukkie later met ‘n ander stukkie papier in haar hand terug te kom waarop sy haar opsomming van die jaar se gebeure geskryf het en sy het die papier langs haar man sin neergesit.
  Toe haar man sien dat sy iets geskryf het na aanleiding van sy verslag van die jaar se gebeure, lees hy:

  "Verlede jaar het ek uiteindelik van my galblaas, wat vir my baie jare se pyn veroorsaak het, ontslae geraak. Ek het 60 jaar oud geword met goeie gesondheid en het uit my werk bedank. Nou kan ek my tyd gebruik om beter en met meer fokus en vrede te skryf. Dieselde jaar het  my vader op die ryp ouderdom van 95 jaar, sonder dat hy ooit op engiemand moes staatmaak of enige ernstige toestande gehad het, sy Skepper ontmoet.  Dieselde jaar het God my seun met lewe geseën. My motor was vernieig maar my seun was lewendig sonder enige permanente gebrek.”

  Aan die einde het sy geskryf: “Hierdie jaar was ‘n geweldige seën en het voorspoedig verby gegaan!!!”

  Sien dieselfde insidente maar uit verskillende sienswyses.

  SEDELES: In ons daaglikse lewens moet ons sien dat dit nie gelukkigheid is wat ons dankbaar maak nie, maar dankbaarheid wat ons gelukkig maak. Daar is altyd, altyd, altyd iets om voor dankbaar te wees.