Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - VERBORGE SKATTE

VERBORGE SKATTE

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • VERBORGE SKATTE

  SKRIFLESING: Jakobus 2:1-13

  1. DIE LEWE DRAAI OM VERHOUDINGS

  - Verhoudings is die rotsbedding van die lewe.
  - In ‘n baie werklike sin, styg en daal alles oor verhoudings.
  - In die boek van Jakobus Hoofstuk 2, fokus die Apostel op verhoudings.. 
  - Hy kyk, in hierdie skrif, na ons interaksie met ander mense.
  - Verhoudings is ‘n belangrike komponent in ons lewens.
  - Toe ek ‘n jongseun was, moes ek ‘n moeilike les leer. Dit was Kersfees en almal was besig om vir mekaar geskenke te koop.. My Ma wou pantoffels hê en my Pa het vir haar geld gegee om vir haarself daarvan te koop. My Oom, wat baie ryker as ons was, of so het ons gedink, het vir sy vrou ‘n groot en baie duur geskenk gekoop. Toe ek dit sien gebeur, was ek hartseer en baie kwaad. Hoekom kon hulle so goed doen en hoekom het ons so gesukkel. My Pa het tyd met my gespandeer en met my oor die lewe gepraat. Hy het aan my verduidelik dat die lewe om verhoudings draai en al wat regtig saakmaak is verhoudings. My Oom moes dikwels vir besigheid van die huis af weg wees en hy het daarvoor vergoed deur groot geskenke te koop. My Pa het verduidelik dat dit nie die grote van die geskenk was wat die saak gedetermineer het nie, maar die waarde van verhoudings. Ek het toe gedink hy was net besig om verskonings te maak omdat hy nie groot geskenke kon bekostig nie, maar met die verloop van tyd het ek besef dat hy reg was.
  - Geskende kan dikwels as plaasvervangers vir verhoudings gebruik word. Ons moet nooit toelaat dat goed die plek van verhoudings inneem nie.
  - Ek onthou ook toe ek Bybel Skool toe gegaan het, het een van die lesings die eerste sessie geopen met ‘n boodskap oor verhoudings. Hy het gesê dat die wortel van al die kwessies en probleme wat mense moes hanteer, verhoudings probleme was. Daarna het hy gesê dat al die suksesse en geleenthede wat mense mag geniet ook terug na ‘n  bevrydende verhouding bewys kan word.  Hy het ons, waar ons met ‘n bediening begin het, aangemoedig om na ons verhoudings om te sien.  Hy het genoem dat dit met die kollege sekretaresse begin  - hy het gesê: “Jy besef nie hoe magtig sy is nie!” Hy het voort gegaan om vir ons te sê dat ons, ons verhoudings met ander studente, ouers en families moet vertroetel. Hy het ons ook herinner dat waar ons met mense gaan werk moet ons op let na ons verhoudings aspek, want dit sal altyd ‘n sleutel bly waar ons mense probeer help.  Hy het ons ook herinner dat die lewe uiteindelik oor ons verhouding met God gaan en om met Hom versoen te wees.  
  - Jy sien dus, die lewe draai om verhoudings.
  - Ek is geseën daarin dat ek dit regkry om lewens-lange, goeie verhoudings met amper alle mense waarmee ek in kontak kom, te onderhou.  
  - Ek het ook ontdek dat een of ander tyd sal ek daardie verhoudings nodig kry.  
  - My vader het ook gepoog om goeie verhoudings met mense te hou, maak nie saak hoe moeilik dit was nie. Dit het baie deure oopgemaak en toegelaat dat sy lewe op merkwaardige wyse gebruik kon word. Hierdie verhoudings was oor kulturele, opvoedkundige en welvaart grense heen en dit het groot seën en guns oor sy lewe gebring. Vele van daardie goeie verhoudings strek nogsteeds vandag oor ons familie en produseer nogsteeds vele vrugte, jare na sy dood. 
  - In die wêreld waarin ons vandag lewe is verhoudings weggooibaar. 
  - Een oomblik is ons ‘BFF's’ (‘Best Friends Forever’) en die volgende oomblik blokeer ons daardie selfde mense uit ons fone.
  - Ons moenie in hierdie lokval trap nie.
  - Nou onlangs het die president van ons land gesê dat ons land sukkel met werkloosheid en hy het 3 redes daarvoor genoem: 1. Mense het nie bates om mee te werk nie, 2. Gebrek aan vaardigheid, 3. Geen netwerk van verbintenisse. Toe ek hieroor nadink, het ek besef dat wat hy eintlik gesê het was dat tenmidde van ander dinge, maak ‘n gebrek aan verhoudings die deure vir geleenthede toe.
  - Ons moet verhoudings soos wat Christus gehad het met ander mense onderhou.


  2. DINGE WAT VERHOUDINGS KAN VERNIETIG

  - Daar is vele dinge wat verhoudings vernieting en ondermyn.
  - In die boek van Jakobus, fokus die Apostel op drie aspekte wat verhoudings kan vernietig.
  - Sy fokus is op ons interaksie met ander en hy vertel ons party van die dinge wat ons moet vermy.
  - Hier is iets hier vir ons om te leer.

  A. BEGUNSTIGING
  - Jakobus 2:1 'My broeders, laat julle geloof in onse Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie.'
  - In my Bybel is die opskrif van die hoofstuk: 'Aanneming van die persoon word veroordeel.'
  - Begunstiging is wanneer ons spesiale guns aan een bo ‘n ander bied.
  - Begunstiging is wanneer ons partydigheid of voorkeur vir een persoon ten uitsluiting van alle ander wys.
  - Ons begin voel dat een persoon meer werd is as gevolg van hoe hulle aantrek of hoeveel geld hulle het, of die posisie wat hulle beklee, of wat ons voel dat hulle vir ons gedoen het.
  - Die Bybel maak dit duidelik dat begunstiging nie deel van ons lewens moet wees nie.
  - Tog blyk dit so ‘n natuurlike ding te wees.
  - Die wortel van begunstging lê in ons persoonlike voorkeure en nie in die waarde van mense nie.
  - Begunstiging is afbrekend, in families, in skole, in die wet, in die gemeenskap en in die lewe.
  - Dit beroof ons van iets, miskien iets wat ons nie eers geweet het dat ons nodig het nie.
  - Die Bybel leer dat God nie begunstiging toepas nie en ons moet ook nie.
  - Dit is nie altyd maklik nie, maar ons moet daarmee afreken en in oorwinning oor hierdie aspek, lewe. 

  B. DISKRIMINASIE
  - Diskriminasie is nog ‘n aspek wat verhoudings vernietig.
  - Jakobus 2:4 '...het julle dan nie by julleself onderskeid gemaak ….'
  - Wanneer ons diskrimineer beweeg ons aan van begunstiging en nou maak ons ‘n ondeskeid en plaas ons mense in sekere kategorieë.
  - Dit gaan gepaard met ‘n meedoënloosheid wat mense in verskillende posisies plaas.
  - Ons hanteer nie langer ons voorkeure nie, dit word nou ‘n besluit.
  - Ons begin sê dat sekere mense tree altyd so op.
  - Ek dink die wortel van diskriminasie is trots en dat ons dink ons is beter as ander.
  - Dit kan selfs lei tot wetlike diskriminasie soos wat in sekere lande die geval is.
  - Dit bring ernstige vernietiging.
  - Diskriminasie kan ook die gevolg wees van hoe ons groot geword het en hoe ons deur die voorbeeld van ander geleer is.
  - Diskriminasie begin, die oomblik wanneer ons ‘n ‘ons en hulle’ mentaliteit openbaar.
  - Hoe oorwin ons dit in ons lewens?
  - Ons kyk na Jesus se voorbeeld, en ons volg dit.
  - Hy het Judas se voete gewas, wetende dat Judas ‘n veraaier was.
  - Hy het in Heiden streke en in Samaria gepreek.
  - Hy het aarde toe gekom om die skeiding tussen mense te kom afbreek.
  - Ons word gesê wat om te doen.

  Filippense 2:3 'Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.'

   

  C. VEROORDELING
  - Daar is nog ‘n aspek wat verhoudings kan vernietig en dit is veroordeling.
  - Jakobus 2:4 '...het julle dan nie by julleself onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegginge geword nie?'
  - Veroordeling is die neiging om skerp te oordeel.
  - Ek was self die slagoffer hiervan.
  - Toe ek ‘n jongman was moes ek ‘n swaar las van verantwoordelikheid dra. Dit het baie vergaderings met verskillende mense beteken en ek moes vinnige, akkurate besluite neem. Mettertyd het ek dit ontwikkel en as mense in my kantoor ingeloop het, het ek dadelik ‘n besluit geneem selfs voordat ek geluister het na wat hulle vir my wou vra. Dit was uit noodsaaklikheid gebore, maar dit was baie afbrekend, en ek moes my daarvan bekeer.
  - Ek onhou dat my wyle vader eens gepreek het oor: ‘HOU OP OM MEKAAR TE OORDEEL!'
  - Miskien moet ons weer so ‘n boodskap hoor.
  - Dit is in elk geval wat Jesus vir ons sê om te doen.
  - Die Here Jesus was baie prakties in Sy advies aan ons.
  - In Matthéüs 7:1 Het Jesus ons beveel om nie ander te oordeel nie: 'Moenie oordeel nie,….'
  - Om ander te oordeel kom altyd terug na ons.
  - Matthéüs 7:1 'Moenie oordeel nie, sodat julle nie nie geoordeel word nie.'
  - Matthéüs 5:7 'Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.'
  - God sal nooit vir ons sê om iets te doen wat ons nie kan doen nie!

   

  3. WEES MEER MENSLIK
  - In die area van verhoudings is hierdie ‘n uitdaging aan elkeen van ons.  
  - Die vraag is wat moet ons doen?
  - Ek wil voorstel dat ons ‘meer menslik moet wees!'
  - Wat beteken dit om meer menslik te wees?
  - Ek dink Jesus het hieroor gepraat.
  - Matthéüs 7:12 'Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen,….
  - Dit is waarvoor ons geskep en beveel is om te doen.
  - Ek glo dat die mees menslike mense sal die beste mense wees.
  - Ek glo dat die mees menslike maatskappye die beste maatskappye sal wees.
  - Ek glo dat die mees menslike kerke die mees effektiewe kerke sal wees.
  - Ek glo dat as ons meer menslik kan wees, dit die hele atmosfeer van ons lewens sal
  - Glo my, ek glo dat barmhartigheid vir ons goed is.
  - Ek het hierdie saak onlangs met ‘n kundige persoon, wat hierdie onderwerp reeds bestudeer het, gesels. Sy het die volgende met my gedeel:

  1. Wetenskaplike getuienis het bewys dat barmhartigheid die brein verander en die hart aanraak sowel as die immuunstelsel en mag selfs met depressie help.
  2. Ons is eintlik geskep om barmhartig te wees.
  3. Wanneer ons barmhartig is, is ons liggame die gesondste.
  4. Liefde en barmhartigheid kan ‘n gebroke hart vinniger laat herstel en kan selfs die lewe verleng.
  5. Barmhartigheid en medelye stimuleer die senuwee stelsel om inflammasie, wat baie siektes soos kanker veroorsaak, teen te staan.
   En laastens:
  6. Dankbaarheid kan jou tenminste 25% gelukkiger maak.

  - Jy sien, jy is geskep om deernis te hê.
  - Jakobus 2:13 '……. die barmhartigheid roem teen die oordeel.'
  - Ons moet begin om barmhartig, genadig en meer menslik te lewe.
  - Genade bring meer belonings as oordeel.
  - Kom ons vra onsself wat Jesus sou doen en laat ons dan dit doen en Sy voorbeeld volg.


  4. VERBORGE SKATTE
  - Sien jy, dit is binne verhoudings waar ons verborge skatte sal vind.
  - Ons ontdek dat dinge nie is soos wat dit lyk nie en onder al die probleme en uitdagings binne verhoudings is daar groot skatte om te ontdek.
  - Jakobus 2:5 'Luister, my geliefde broers – het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof …….'
  - Hier sien ons die verborge skat.
  - Die armes (in die oë van die wêreld) is ryk in geloof.
  - Daar is ‘n verborge skat binne elke mens, dit sluit in die waarvan jy hou en ook die wat jy nie van hou nie.
  - Soos wat ek aan die begin genoem het, ek het die vreugde gehad om in staat te wees om lewens-lange verhoudings te onderhou. Hierin het ek ontdek dat in die tye waarin dit noodsaaklik was, het die mees onwaarskynlike mense die skat geword wat ek nodig gehad het om my te help om dinge te kan hanteer.
  - Dws, die verborge skatte in ander, mag miskien nie vir jou openbaar word voor die oomblik wanneer jy dit in jou lewe nodig het nie.
  - Dit hang alles af daarvan dat jy die verhoudings wat jy met ander het sal onderhou.
  - Die lewe draai om verhoudings.
  - Kom ons doen wat die Apostel vir ons gesê het om te doen.
  - Waardeer jou verhoudings met ander, moenie gunstelinge hê nie, moenie diskrimineer nie, moenie oordeel nie, toon liewer genade en ontdek die verborge skatte wat God binne elke persoon geplaas het, ongeag hulle persoonlikheid, rykdom of posisie.
  - Genade triomfeer oor oordeel!

   

  Deur: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.