Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - VAN OORWIN TOT OORWINNAAR

VAN OORWIN TOT OORWINNAAR

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • VAN OORWIN TOT OORWINNAAR

  INLEIDING

   

  • Hierdie is 'n tyd waarin soveel mense probleme en uitdagings in die gesig staar.

  • Ek het hierdie week meer as 'n 1 000 gebedsversoeke ontvang wat baie moelike dinge en hindernisse beskryf het. My hart is diep geraak deur die hoeveelheid van dinge wat mense moet oorwin.

  • Die lewe is nie altyd maklik nie en dikwels is die geveg groter as wat ons ooit kon dink.

  • Miskien is jy in so 'n posisie of miskien ken jy iemand wat nou iets baie uitdagends moet deur maak.

  • Weet jy hoe om die uitdaging op jou pad te ookom?

  • Weet jy hoe om ander in die proses raad te gee en hoe om hulle aan te moedig?

  • Die waarheid is dat ons almal dinge in die lewe moet oorwin.

  • Ons moet altyd onthou dat ons in twee ryke lewe. Die materiele wêreld en die geestelike wêreld. Die sienlike en die onsienlike ryk.

  • En God wil ons op 'n plek van oorweldigende oorwinning bring en Hy wil hê dat ons meer as oorwinnaars moet wees.

   

  SKRIFLESING

   

  Romeine 8:35-37 Wie sal ons skei van die liefde van Christus – verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is : Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.

   

  1. ONS GELOOFSLEWE KAN VERGELYK WORD MET ......

   

  • Ons geloofslewe is nie net ‘n wandeling in die park nie dit is ook nie maanskyn en rose nie.

  • Die Bybel vergelyk dit met:

   

  1. ‘n Wedloop – Hebreërs 12:1 Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat onook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die term wedloop spreek van ‘n atletiese kompetisie, maar die oorspronklike Grieks is wyer as dit en dit spreek van ‘n ‘geveg in die siel’. Die oorspronklike Griekse woord is ‘agon’. Die Engelse woord ‘agony’ stam daarvan af (smart in Afrikaans). Ons word ‘n paar wenke gegee oor hoe ons die wedloop moet hanteer! Ons moet met GEDULDIGE VOLHARDING hardloop. Ons moet met STANDVASTIGE en AKTIEWE VOLHARDING hardloop. Ons moet op  die VASGESTELDE BAAN hardloop. Ons kannie en moenie probeer om iemand anders se wedloop te hardloop nie. 

   

  2. ‘n Gebou wat onder konstruksie is – 1 Korinthiërs 3:10 Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ‘n bekwame boumeester die fondament gelê, en ‘n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Nie een van ons is al daar nie.  Ons bou nog aan ons lewens en ons lewens kan vergelyk word met ‘n gebou wat nog onder konstruksie is. Ons sou almal die voltooide produk verkies het.  Maar God is nog nie klaar met ons nie.   Ek onthou ‘n aanhaling wat ek ‘n paar jaar gelede gelees het soos volg:  ‘Be patient with me, God is not finished with me yet!’ Jou lewe is ‘n gebou wat nog onder konstruksie is.

   

  3. ‘n Geveg – 1 Timótheüs 6:12 Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het.

  Weereens is die Griekse woord vir die term wedloop die woord ‘agon’ wat ‘n sielestryd beteken en waarvan die Engelse woord ‘agony’ of ‘agonize’ afstam.  En ons moet die stryd/geveg hanteer asof ons erken dat ons ‘n vyand het. Dit is nie net dat die ‘pad steil is’ nie  maar ons het ‘n vyand – die duiweI, en ons moet voort veg. Ons moet nooit oorgee nie en ons moet nooit die handdoek ingooi nie.  Ons geloofslewe kan met ‘n geveg vergelyk word. 

   

  4. ‘n Stoeigeveg/worstelstryd – Efésiërs 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bosegeeste in die lug.  ‘n Stoeigeveg is ‘n baie intense prentjie van ‘n stryd.  Vertaling van God se Woord: ‘Hierdie is nie’n stoeigeveg teen ‘n ander mens nie.’  Stoei is ‘n vorm van stryd.  Dit is ‘n fisiese kompetisie tussen twee (soms meer) mededingers of skermmaats, wat probeer om ‘n oorheersende posisie te behaal en te behou.  God wil ons die oorhand gee en ons moet besef dat ons in hierdie geveg is en dat die geveg nie teen vlees en bloed is nie.   Die uitkoms is baie hoër. Ons geloofslewe kan met ’n stoeigeveg vergelyk word. 

   

  5. Ons Geloofslewe is ‘n Oorlog - 2 Timótheüs 2:3-4 Ly dan verdrukking soos ‘n goeie krygsman van Jesus Christus. Niemand wat ‘n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. Die analogie wat die Bybel gebruik is dat ons soldate is. Ek en jy is soldate, soldate van Christus. Hy is ons kommandeer en die geveg is syne. Ons kan nie net vaar deur die uitdagings van die lewe nie. Ons geloofslewe is ‘n oorlog en ons is soldate. Daar is ‘n ou gesang met die volgende woorde: ‘ “VoorwaartsChristen-strydersvoorwaarts om te stry. Laat die kruis van Jesus, in die strydperk lei. Hy, die Heer en Koning, voer sy leër aan.

   

  2. GOD SE PLAN – OVERWELDIGENDE OORWINNING

   

  • Dit is God se plan vir jou lewe.

  • Jou situasie mag blyk om ver hiervan te wees, maar God wil jou by hierdie punt uitbring.

  • Romeine 8:35+37 Wie sal ons skei van die liefde van Christus – verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is : Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het

  • Wat is ‘n oorwinnaar?

  • ‘n Oorwinnaar is iemand wat oorwin.

  • Dit is iemand wat die oorhand kry.

  • Dit is iemand wat oorwin dit wat hom wil oorwin!

  • Dit is iemand wat volhard.

  • Dit is iemand wat totale en oorweldigende oorwinning behaal.

  • Dit is God se plan en doel vir jou.

   

  3. ONS HET KRAGTIGE WAPENS TOT ONS BESKIKKING

   

  • Dit word nie aan ons oorgelaat om te veg sonder wapens nie.

  • God het aan ons gegee dit wat ons nodig het om vas te staan en teen enige aanslag teen ons, te veg.

  • 2 Korinthiërs 10:3-5 Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewek word teen die kennis van God, elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid van Christus,

   

  • Wat is die wapens wat aan ons beskikbaar is?

  • 1. Die Woord van God – Psalm 119:50 Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak. Gelowiges het die Woord van God en die is ‘n kragtige werktuig. Gelowiges het ‘n besonderse bron van krag. Ander mense mag dink dit is vreemd, maar God se Woord is lewendig en kragtig en Sy woord kan groot struikelblokke oorwin. Die Woord maak ons lewendig. Dit is presies wat God vir jou wil doen en Sy Woord is daardie kragtige wapen in jou arsenaal. Maak staat op Sy Woord maak nie saak watter las op jou pad kom nie, dit sal jou nooit faal nie! Ralph Erskine het die volgende gesê: ‘I can trust the words of God; but when they are the words of men, it costs me an effort to think whether I may trust to them.’ Charles Spurgeon het gesê: ‘There is more in one divine sentence than in huge folios of human composition.’ Laat jou siel bokspring by die aanhoor van die Woord van God. Dit is deur elke word van God dat mans en vrouens lewend gemaak word en lewend gehou word.  Voed jouself met God se woord maak nie saak wat jou geveg is nie.

   

  • 2. Die Naam van Jesus – Filippense 2:10 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat  op die aarde en die wat onder die aarde is. Die Naam van Jesus is nog ‘n wapen in ons arsenaal. Sy Naam is kragtig. Ek het onlangs ’n lied gehoor met die volgende woorde: ‘When you don’t know what to say, just say Jesus!’ Sê net Jesus! Sê net Jesus! Roep uit na die Weg, die Waarheid en die Lewe. Spreek Sy Naam. Daar is net een naam! Handelinge 4:12 En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.

   

  • 3. Die Bloed van Jesus – Openbaring 12:11 En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam...  Die oorspronklike Griekse woord wat ons as oorwin vertaal sluit in die oorwinning oor die stryd.  Om te oorwin, volhard en oorkom. Wend die bloed van Jesus aan al die areas van jou lewe. Daar is nog ‘n ou lied wat hierdie vasvang: ‘Oh, the blood of Jesus! x3 It washes white as snow. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. x2’

   

  • 4. Ons Belydenis – Romeine 10:10 Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Waak oor dit wat uit jou mond kom. Moenie toelaat dat negatiwiteit en twyfel uit jou mond uit kom nie.  Spreek lewe, spreek hoop, spreek doel, spreek Sy woord. Romeine 10:9 As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;  Wat ons sê en ons belydenis is belangrik. Spreuke 18:21 Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet

   

  • 5. Lofsang en Aanbidding – 2 Kronieke 20:22 En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhefhet die HERE ‘n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seir wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Lof en aanbidding is ‘n kragtige sleutel tot oorkoming en oorwinning. Jy mag dink dat dit ‘n verspotte ding is om te doen? Dit mag verspot voorkom, maar dit is ‘n kragtige wapen. Wanneer ons loof en aanbid fokus ons op God en Sy grootheid en die fokus verskuif vanaf ons probleme en uitdagings en word ons gereedgemaak vir sukses. Koop goeie lof en aanbidding CD’s en vul jou hart en gedagtes daarmee. As jy dit nie kan bekostig nie begin net van jou gunstelling lof en aanbiddings liedere of groot gesange sing. Lof is die mees informele oorlogvoering. Maak gereed vir ‘n ommeswaai want jou oorwinning is in jou lofsang. 

   

  • 6. Gebed – Filippense 4:6 Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging beken word by God.  Verander jou laste en bekommernisse in gebede.  Wanneer ons bid laat ons God toe om in ons probleme  en situasies in te kom en daaraan te werk.  John Bunyan het die volgende gesê: ‘Prayer is a shield to the soul, a sacrifice to God and a scourge for satan.’ Corrie Ten Boom, wat die ‘holocaust’ oorleef het, het die volgende gesê: ‘Don’t pray when you feel like it. Have an appointment with the Lord and keep it. A man is powerful on his knees.’ Arthur Hopkins: 'Our prayer and God’s mercy are like two buckets in a well; while one ascends, the other descends.'

  Psalm 107:28-30 Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid, en uit hul angste het Hy hulle uitgelei. Hy het die storm ’n gesuis gemaak, en hulle golwe het stil geword. Toe was hulle bly, omdat dit rustig geword het, en Hy het hulle gelei na die hawe van hul begeerte.

   

  GEBED

  Here Jesus ek erken dat U  my God is. Ek onderwerp myself aan U heerskappy in my lewe – Heers in my lewe Here Jesus.

   

  En nou weerstaan ek  Satan en elke bose gees wat my aanval in die Naam van die Here Jesus Christus. Ek weier dat jy toegang tot my lewe, my liggaam, my familie, my finansies, my gedagtes en my besittings mag hê. Alles wat ek het en alles wat ek is behoort aan Jesus die Seun van die Lewende God.

   

  Satan ek breek enige houvas wat jy op my het. Ek is gewas in die bloed van Jesus en ek verklaar dat jy geen outoriteit of reg oor my het nie.  Jesus lewe in my en groter is Hy wat in my is dan hy wat in die wêreld is.

   

  Satan, ek werp jou uit my lewe uit. Ek breek enige invloed wat jy oor my mag gehad het en verklaar jou as die verloorder. Jy is totaal deur die Here Jesus Christus oorwin.

   

  Die Bybel sê: Weerstaan die duiwel en Hy sal van jou weg vlug.  Vlug in die Naam van Jesus.

   

  Dankie Jesus. Amen

   

  2 Korinthiërs 2:14 Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei.