Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - ‘n NUWE BEGIN

‘n NUWE BEGIN

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • ‘n NUWE BEGIN

  INLEIDING

  • DIt is wonderlik om te weet dat ons kan oor begin.

  • ‘n Nuwe begin is die geleentheid om oor te begin.

  • Dit is ‘n nuwe begin.

  • Met God in ons lewens het ons die voorreg en die geleentheid om elke dag van ons lewens oor te begin.

  • Klaagliedere 3:22-23 dit is die goedertierenhede van die HERE dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie; hulle is elke môre nuut; u trou is groot.

  • Sy genade is elke oggend van ons lewens opnuut vir ons beskikbaar en elke dag is Sy getrouheid binne ons bereik.

  • Ons kan nooit sy barmhartigheid en Sy groot liefde vir ons uitput nie.

  • Kyk ook na dieselfde skrif in die Engelse NTL (New Living Translation).

  • NLT – ‘The faithful love of the LORD never ends! His mercies never cease.

  Great is His faithfulness; His mercies begin afresh each morning.’

  • Ek verklaar dat ‘n nuwe periode of tyd het vir jou aangebreek.

  • Omhels dit terwyl jy jou nuwe seisoen toetree.

   

  1. ONS HET ALMAL ‘N NUWE BEGIN NODIG

  • Dit is so waar dat ons almal ‘n nuwe begin nodig het.

  • Die lewe dwing ons in ’n groef.

  • Op een of ander manier sal hierdie groef die rigting van ons lewens voorskryf.

  • Die enigste verskil tussen ‘n groef en ‘n graf is die diepte daarvan.

  • God het meer vir elkeen van ons!

  • God het meer vir jou, nie net meer van dieselfde nie maar meer van Sy guns, meer van Sy liefdevolle barmhartigheid en meer van sy oorvloedige lewe.

  • Miskien voel jy dat jy nodig het om oor te begin?

  • Ons het onlangs ‘n tydjie op die strand deurgebring. Toe ons daar aankom het dit gelyk of ‘n miljoen mense daar langs geloop het. Daar was voetspore so ver as wat die oog kon sien. Ons het ‘n paar uur op die stand geniet terwyl die gety hoog geword het en weer teruggetrek het en toe ons na die motor terug gestap het, het ons agtergekom dat die gety die strand intussen totaal verander het. Al die voetspore is skoon gevee en die strand was mooi glad. Terwyl ons so terugloop en nuwe spore nalaat het ek besef dat dit is hoe dit met God is. Hy wil kom en die groewe van die verlede wegvee en vir ons ‘n nuwe begin gee.

  • In my gedagtes sien ek hoe Hy kom en al ons seerkry, teleurstellings en wanhoop van die verlede uitvee en dan hoe Hy ‘n nuwe, wye, skoon strand skep wat jy kan, ondersoek, geniet en ontdek.

  • “Isn't it nice to think that tomorrow is a new day with no mistakes in it yet?”- L.M. Montgomery

  • Die toekoms begin vandag.

   

  2. LAAT DIE SORGE NEER STORT

  • Een ding wat ek agtergekom het is dat ons nie die bagasie van die ou seisoen in die nuwe seisoen kan in dra nie.

  • Dikwels kan ons nie laat los en vorentoe beweeg nie en dan raak ons totaal verstrengel met die bagasie van die verlede terwyl ons dit in ons toekoms probeer akkommodeer.

  • Ons het ’n nuwe begin nodig met ‘n skoon bladsy – As jy ‘n nuwe bladsy ontvang kan jy weer met iets begin.

  • Ek het onlangs op ‘n eiendom gewoon waar daar ‘n groot ‘London Plain Tree’ op die een kant gestaan het. ‘n Parasiet het op een van die takke wortel geskiet en dit totaal oorgeneem en die tak het baie swaargekry onder die gewig van hierdie vreemde, indringende plant en dit het gelyk of die lewe uit hierdie majestieuse boom gedreineer is. Een aand toe ons buite stap het ons’n vreemde geluid gehoor. Dit het geklink soos’n akker wat op ‘n sinkdak val. Ek en my dogter het gaan staan en luister maar dit was weer stil en ons het verder geloop. Ons het die geluid weer gehoor en ons het gewonder wat dit kon wees aangesien daar geen wind gewaai het en dit orals doodstil was. Ons stap toe verder en skielik stort die tak wat deur die parasiet oorgeneem is neer. Die geluid wat ons gehoor het was soos wat die tak gebreek het en die hele tak het neergestort en die parasiet was oombliklik uit die boom verwyder. Gelukkig was ons nie reg onder die vallende tak nie en ek het gevoel die Here praat met my en sê dat Hy al die dinge wat in ons lewens wortel geskiet het en wat ons lewens vergal het,  wil verwyder.

  • Laat vandag die dag wees wanneer jy daardie dinge wat jou terughou van jou laat af val.

  • Laat jou Hemelse Vader kom en laat Hom toe om jou laste en bagasie te verwyder.

  • Laat Hom nou kom en die gewig van jou laste, jou swakhede en die vreemde lewens-dreinerende indringers uit jou lewe verwyder.

  • Kom ons loop vry, ongehinderd en ongebind die vryheid wat Hy vir ons het, binne.

   

  3. NEEM ‘N BESLUIT OM TE VERBIND

  • Hierdie is nie ‘n tyd om te ontbind nie.

  • Dit is tyd om te besluit om te verbind.

  • Ek het onlangs in die golwe op die strand  gestaan en die koel lawende water geniet toe ek  ‘n helikopter opgemerk het wat al langs die strand reg op my af gevlieg het. Ek het in die golwe gestaan en dit dopgehou terwyl ek gewonder het hoe dit sou voel om so laag oor die strand te vlieg. Toe dit nader kom kon ek die loods sien waar hy na my afgekyk het. Hy het toe vir my gewaai, Sonder om te weifel het ek vir hom terug gewaai. Terwyl ons mekaar erken het, het ek gewonder of die ander mense om my gedink het dat ek mal is, ‘n grootmens wat vir helikopters waai. Maar ek het nie omgegee nie want selfs hierdeur was God besig om my my te praat. God wil hê dat ons, ons met Hom moet verbind.

  • Daar is ‘n ou lied met die volgende woorde: Reach out and touch the

  Lord as He passes by. You’ll find He’s not too busy to hear your heart’s

  cry. He is passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch

  the Lord as He passes by!

  • Soms is ons so bekommerd oor wat ander mense sal sê. Miskien sal sommiges sê dat ons fanaties is

  • Moenie toelaat dat dit jou afsit nie.

  • Dit is tyd om met God te verbind.

  • Dit is tyd om met die werk van die Here verbind te word.

  • Dit is tyd om met Sy gekose instrument, die kerk, verbind te wees.

  • Dit is tyd om betrokke te raak.

  • Dit is tyd om verbind te raak.

  • Dit is tyd om te begin om ‘n verskil te maak en om iets nuuts aan te pak.

  • Soos die ratte in  ‘n enjin wat bymekaar kom en inmekaar pas en resultate oplewer, is dit tyd vir ons om ons te verbind en ons lewens inmekaar te pas met God, Sy mense en Sy kerk.

   

  4. GROEN WEIVELD IS WAT GOD BEPLAN HET

  • Psalm 23:2 Hy laat my neerlê in groen weivelde;

  • God wil iets nuuts doen en vir ons ‘n nuwe begin gee.

  • 3 ASPEKTE OM KENNIS VAN TE NEEM

  1. ‘Groen weivelde.’ Dit spreek van iets vars, ryk, voedend en definitief iets om ons te laat groei.

  2. ‘HY’ Jy hoef nie op enigiemand anders staat te maak vir jou voeding nie.

  Die Here sê Ek, Myself sal jou Herder wees.

  3. ‘Neerlê.’ (‘n Plek van rus) miskien was 2013 swaar, ‘n bietjie leeg en moeilik en al het ons Sy goedheid ondervind sien ons daarna uit om nuut te begin in groen weivelde.

  • God is die God van die nuwe begin.

  • 2 Korinthiërs 5:17 Daaromas iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan,kyk, dit het alles nuutgeword.

  • 1 Johannes 1:9 As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

  • Handelinge 3:19 Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van vekwikking van die aangesig van die Here mag kom.

   

  5. LAAT DIE GEES VAN DIE HERE OP JOU KOM

  • Simson was een van die ongewone karakters van die Bybel.

  • Dit lyk of hy baie foute gemaak het.

  • Maar God het hom op baie maniere gebruik.

  • Ongeag die foute wat hy gemaak het, wanneer die Gees van die Here oor hom gekom het, het wonderlike dinge gebeur.

  • Rigters 15:14 .....maar die Gees van die HERE het oor hom vaardig geworden die toue wat aan sy arms was, het geword soos linnedrade wat in die vuur brand, en sy bande het versmelt van sy hande af.

  • Die “New Living Translation” sê: ‘But the Spirit of the LORD

  came powerfully upon Samson, and he snapped the ropes on his arms as if they

  were burnt strands of flax, and they fell from his wrists.’

  • Die “Holman Christian Standard Bible” sê: ‘The Spirit of the LORD

  took control of him.’

  • Die aanraking van die Gees van die Here op ons lewens maak al die verskil.

  • Feit is dat die aanraking van die Gees van die Here op Simson se lewe het vir hom groot oorwinnings gebring!

  • Rigters 15:15 En hy het ‘n vars eselskakebeen gevind en sy hand uitgesteek en dit geneem en daar duisend man mee verslaan.

  • God beplan oorwinning vir jou.

  • Laat sy Gees vandag op jou kom.

  • Ontvang ‘n vars aanvulling nou.

  • Vader, ek bid dat U deur U Heilige Gees nou op ons sal kom. Ons het U Gees so nodig. Gee ons die krag om staande te bly.  Lewende water vloei na ons toe, stort U genade oor ons lewens. Amen.

   

  ‘n BELOFTE

  Psalm 65:12 U kroon die jaar van U goedheid, en U voetspore drup van vettigheid.

  Hoe genadig is die Here dat Hy ons die geleentheid skenk om  oor te begin, nie net een keer ‘n jaar nie, maar elke nuwe dag.