Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - ‘N GODDELIKE ERFENIS

‘N GODDELIKE ERFENIS

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • ‘N GODDELIKE ERFENIS

  ‘N GODDELIKE ERFENIS

  Psalm 16:5-6
  “Die HERE is die deel van my erfenis en van my beker; U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my  erfenis is vir my mooi.”

  1. WAT IS ‘N ERFENIS?
  - Dit is iets wat aan jou nagelaat is.
  - Dit is ‘n geskenk.
  - Dit is deel van die geskiedenis wat van een generasie aan die volgende oorgelaat is.
  -Dit is daardie besonderse dinge wat van een geslag na ‘n volgende oorgelewer is.
  - Dit kan ‘n erfenis of karaktertrekke wees wat deur erfgenames oorgeêrf word.
  - Die wortel hiervan beteken net om te erf.
  - In hierdie skrif word dit ‘n beker genoem.
  - Dit wat aan jou nagelaat is.
  - ‘n Man se ‘beker’ is, in die skrif sy lot of toestand in die lewe – dit wat vir hom gegee is om te drink.

  2. DIE BELANGRIKSTE DING WAT ONS KAN NALAAT IS ‘N GODDELIKE ERFENIS!
  - Jare gelede het ek ‘n psigiater geraadpleeg wat baie mense behandel het oor die jare. Sy het gesê dat dit baie moeilik is, amper onmoontlik is, om jou opvoeding te ontsnap.
  - Ons opvoeding vorm ons in die manier waarin ons dinge sien en in die manier waarin ons die wêreld om ons interpreteer.
  - Ons neem onvermydelik die gedragspatrone van ons ouers aan.
  - Ons aap die voorbeelde wat vir ons gegee is na.
  - Ons moet dus die regte voorbeeld stel.
  - Ons moet ons lewens lewe in ‘n manier wat vir God eer.
  -Dit beteken nie doen wat ek sê en nie wat ek doen nie.
  - Dit beteken doen wat ek doen.
  - Ek glo dat God ons wil help om dit reg te kry.
  - Ons hoef dit nie op ons eie te doen nie.

  3. HOE LAAT ONS ‘N GODDELIKE ERFENIS NA?
  - Deur die manier waarop ons lewe.
  - Deur die manier waarop ons dinge hanteer, veral die kleiner dinge.
  - Deur die voorbeeld wat ons stel.
  - Deur die invloed wat ons uitstraal.
  - Deur die effek wat ons lewens op die ander mense om ons het.
  - Deur ons getuienis aan ons familie ten opsigte van God se goedheid teenoor ons.
  - Wees besorg oor die geestelike welsyn van die mense om jou.
  - Vertel hulle  van God se groot verlossing.
  - Vertel hulle van God se groot genade en Sy goedertierenheid.
  - Vertel hulle van die hoop vir die toekoms wat ons in God het.
  - Deur wyse Goddelike besluite gedurende jou lewe te neem.
  - Deur op te let na wat ons sê en ook hoe ons dit sê.

  4. WAT GEBEUR AS ONS NIE ‘N GODDELIKE ERFENIS ONTVANG HET NIE?
  - Herken dit!
  - Leer die lesse en laat hulle vir jou ‘n vastrapplek wees en nie ‘n struikelblok nie. 
  - Vegewe, seën en beweeg vorentoe.
  - Dit begin by jou. Jy kan die boeie van die verlede breek en vir die toekomstige geslagte ‘n Goddelike erfenis voorberei.
  - Dit begin vandag. Moenie wag vir môre nie.
  - Sien dat jou lewe ‘n inter-generasie effek kan hê.
  - Onthou God is jou erfenis!
  - Númeri 18:20 ”Ook het die HERE vir Aäron gesê: Jy sal in hulle land nie erwe nie, en jy sal geen deel onder hulle hê nie. Ek is jou deel en jou erfenis onder die kinders van Israel.”

  5. WAT GEBEUR AS DIE ERFENIS WAT EK ONTVANG HET ‘N GEMENGDE SAK IS?
  - Identifiseer en herken die negatiewe so dat jy kan leer wat om te vermy.
  - As jy leer van die foute van jou voorouers kan jy sterk wees in daardie area en jy kan vermy dat die geskiedenis herhaal word.
  - Moenie probeer om dit te elimineer of om in ontkenning te lewe nie.
  - As jy maak of dit nie gebeur het nie sal dit heel waarskynlik weer gebeur.
  - Vier die positiewe.
  - Gebruik die positiewe aspekte en leer daarvan.
  -Moenie die baba saam met die badwater uitgooi nie.

  6. GOD SE PLAN IS VIR ‘N INTER-GENERASIE GODDELIKE ERFENIS
  - Romeine 11:16 “En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook; en as die wortel heilig is, dan die takke ook.”
  - Jesaja 59:21 "Wat My aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die HERE: My Gees wat op jou is, en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die HERE, van nou af tot in ewigheid nie.”


  7. DIT IS DIE KLEIN JAKALSIES WAT DIE WINGERD KAN VERNIEL!
  - Dit is die klein goedjies wat alles kan vernietig.
  - Hooglied 2:15 “Vang julle vir ons die jakkalse, die klein jakkalse wat die wingerde verniel, want ons wingerde staan in die bloei.”
  - Ons het onlangs my dogter se verjaarsdag gevier. Sy wou ‘n koek gehad het wat sy self kon versier. Ons het saam ‘n koekmengsel gekoop wat ook ‘n versier mengsel bevat het, om die koek te kan bak. Ons het ook die bykomende bestanddele gekoop wat die resep benodig het, olie, melk en eiers. Die volgende dag het my vrou die mengsel in die mengbak gegooi en die sout, olie, melk en eiers bygevoeg. Die laaste eier wat sy bygevoeg het was vrot. Dit was pikswart van kleur en het regtig sleg geruik. Niks kon gered word nie. Alles moes weggegooi word en ons moes weer winkels toe gaan en van voor af begin. Die een eier het die hele mengsel bederf.

  8 .DIT KOM ALLES NEER OP ‘N KEUSE
  - Josua 24:15 “Maar as dit verkeerd is in julle oë om die HERE te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: ……..; maar ek en my huis, ons sal die HERE dien.”
  - Wanneer jy toelaat dat Jesus Christus die outoriteit in jou huis word, is daar geen groter seën wat jy vir jou gesin kan gee nie.
  - Wanneer jy volgens die Bybel se voorskrifte optree stel jy jou gesin op vir groot sukses.
  - Wanneer jy ‘n Gees vervulde lewenstyl aanmoedig sal dit jou kindjuers wys hoe om tot God se eer te lewe.
  - Deuteronòmium 11:18-21 sê, “Lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel, en bind dit as ‘n teken op julle hand en laat dit as ‘n voorhoofsband tussen julle oë wees, en leer  dit aan julle kinders deur daaroor te spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan; en skryf dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte, sodat julle dae en die dae van julle kinders in die land wat die HERE aan julle vaders met ‘n eed beloof het om aan hulle te gee, kan vermenigvuldig soos die dae van die hemel bo-oor die aarde.”


  Deur: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.