Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - ‘N GOD VAN HERSTEL!

‘N GOD VAN HERSTEL!

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • ‘N GOD VAN HERSTEL!

  Jesaja 43:18-19 'Dink nie aan die vorige dinge nie, en staan geen ag op wat vroeëer gebeur het nie. Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit uitspruit; sal julle dit nie merk nie? Ja. Ek maak ‘n pad in die woestyn, riviere in die wildernis..'

  Psalm 107:35 'Hy het die woestyn ‘n waterplas gemaak en die dor land waterfonteine; '

  Watter tipe herstel wil God doen?

  1. Herstel van lewe.

  Die Here wil jou lewe kom hestel en jou met nuwe lewe vul.

  Johannes 14:6 ‘Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.'

  Johannes 11:25 ‘Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe  al het hy ook gesterwe;'

  Die Here is die bron van alle lewe dwarsdeur die heelal. Lewe kom slegs van God en alle lewe word deur Sy self-bestaande lewe onderhou. Die Here deel uiteindelik Sy gawe van lewe met mense, deur elkeen in Sy beeld te skep wat almal die kapasiteit gee om Sy ewige lewe te ken. Hy wil hê dat ons Sy ‘zoe’ lewe – die ware lewe van God homself, moet ken.

  2. Herstel van visie.

  Die Here wil visie in ons lewens herstel.

  Spreuke 29:18 'As daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos; maar hy wat die wet onderhou, gelukkig is hy.’

  Visie is wanneer jy die prentjie in jou gedagtes werklik kan sien.

  Laat Hom toe om jou visie te herstel. Mag jy in staat wees om verder as jou huidige situasie te sien en verder as wat jy met jou fiesiese oë kan sien!

  3. Herstel van hoop.

  Die Here wil jou hoop herstel.

  Hoop is die positiewe ingesteldheid van jou gedagtes gebasseer op die verwagting van positiewe resultate.

  Hoop is een van die drie teologiese deugdes van die Christelike geloof tesame met geloof en lierfde. "Hoop" in die Heilige Bybel beteken ‘’n sterk en gelowige verwagting op toekomstige vergoeding’. In moderne terme is hoop verwant aan vertroue en ‘n gelowige verwagting.  Paulus die Apostel het verklaar dat hoop ‘n bron van verlossing vir Christene was: 'Want ons is gered in hoop;….Maar as ons hoop wat ons nie sien  nie dan wag ons daarop met volharding.’ 

  Volgens die Holman Bible Dictionary, is hoop ‘n gelowige verwagting….  die verwagting vir ‘n gunstige uitkoms onder God se leiding. In die book Pilgrim's Progress, was dit 'Hopeful' wat ‘Christian’ in 'Doubting Castle' getroos het; terwyl omgekeerd by die ingang tot  'Dante's Hell' was die woorde, ‘Los alle hoop, jy wat deur my ingekom het’.

  Die Here wil hê dat jou hoop herstel moet word. Glo Hom vir die herstel van jou hoop.

  4. Herstel van vertroue.

  Die Here wil jou vertroue herstel. Miskien is jou vertroue ondermyn en verweer. Gee dit vir Hom en sien hoe Hy herstel in hierdie area van jou lewe sal bring.

  Psalm 71:5 'Want U is my verwagting, Here HERE, my vertroue van my jeug af. '

  Hebreërs 13:6 ‘Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my ‘n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal ‘n mens aan my doen?’

  Laat Hom toe om jou hoop nou te kom herstel. Mag hoop in jou hart en siel opvlam!

  5. Herstel van effektiwiteit/produktiwiteit/doel en vrugbaarheid.

  Die Here wil herstel bring in die areas van produktiwiteit en vrugbaarheid.

  Genesis 28:3 'En mag God, die Almagtige, jou seën en jou vrugbaar maak…'

  Johannes 15:5 'Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie. '

  Mag jy ook in hierdie area herstel ondervind! Mag jy weet wat dit beteken om effektief, vrugbaar, produktief  en met ‘n roeping en doel gevul te wees! Dit is Sy plan van herstel vir jou.