Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - ‘N DEURBRAAK IS MOONTLIK

‘N DEURBRAAK IS MOONTLIK

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • ‘N DEURBRAAK IS MOONTLIK

  ‘N DEURBRAAK IS MOONTLIK

  Inleiding:

  - Baie mense voer ‘n stryd teen ontmoediging, wanhoop, hopeloosheid en depressie.
  - Miskien voel jy vandag so.
  - Jy is nie alleen nie.
  - Selfs die groot kinders van God het deur sulke ondervindings gegaan.
  - Soos Moses, Abraham, Josef en Dawid.
  - Die profeet Jeremia het ook moeilikheid en ontmoediging geken.

  1. SELFS DIE GROTES WORD NEERSLAGTIG

  - Jeremia was ‘n groot profeet wat deur God gebruik was.
  - Hy was die een wat vir ons hierdie wonderlike skrifte gebing het:  
  - Jeremia 29:11 'Want Ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.' 
  - Jeremia 33:3 'Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie.'

  - Hierdie is van die welbekendste en geliefde skrifte, nogtans was daar ‘n tyd toe Jeremia ontmoedig was.  
  - Ons vind dit in: Jeremia 15:18 'Waarom is my smart ewigdurend en my wond ongeneeslik? Dit weier om gesond te word. Sou U vir my waarlik wees soos ‘n bedrieglike stroom, waters wat nie standhoudend is nie?' 
  - Kan jy die twyfel en ontmoediging raaksien?

  2. GOD SE REAKSIE

  - God reageer teenoor Jeremia in sy ontmoediging.
  - God gee vir hom advies om hom te help uit die gat waarin hy homself gevind het.
  - Jeremia 15:19 'Daarom so sê die HERE: As jy terugkeer, sal Ek jou laat terugkeer, sal jy voor my aangesig staan; en as jy voortbring wat edel is, en niks onedels nie, sal jy soos my mond wees. Laat hulle na jou terugkeer, maar jy moet nie na hulle terugkeer nie.’  
  - Laat ons na God se reaksie kyk.

  a. KEER TERUG NA GOD

  - Die eerste ding wat God hom aanbied is die opsie om terug te keer.
  - Dikwels as ons ontmoedig is, word ons op onsself gefokus en self-geörienteerd.
  - Ons begin om onsself te bejammer.
  - Hierdie self-geörienteerdheid moet vervang word met ‘n terugkeer na God en ‘n God- geörienteerdheid. 

  - Ons moet God-bewus word en onsself herinner dat God almagtig en onbeperk is.
  - Ons moet ophou om God te beperk en terug kom by ‘n plek van geloof in God.
  - Jeremia 15:19 ‘Daarom so sê die HERE: As jy terugkeer, …’

  b. ‘N FOUTIEWE TOON
  - Het jy al ooit agtergekom dat wanneer ons deur moeilike tye gaan kan ons begin te klink asof ons deur teenspoed gaan?
  - Jeremia het begin om so ‘n toon te ontwikkel.
  - Dit was ‘n toon van wantroue en wanhoop.
  - Miskien het hy dinge gesê soos: ‘God het van my vergeet’ of ‘God het nie ‘n plan vir my nie’, of  ‘om God te vertrou help my nie regtig nie’. 
  - Om te kerm of om te wantrou gaan God nie laat beweeg nie, God reageer op geloof.
  - Wanneer ons so ‘n toon ontwikkel moet ons besliste stappe neem om op te hou en hierdie houding te laat staan sodat God ons weer kan begin gebruik.
  - Jeremia 15:19 Nuwe Lewende Vertaling ‘Die HERE antwoord toe: As jy terugkom na My toe sal Ek jou herstel sodat jy My weer kan dien. As jy ophou om onverantwoordelike dinge te sê,..'.

  c. RAAK ONTSLAE VAN DIE TWYFEL
  - Waneer ons twyfel ontwikkel, maak ons onself gereed vir ‘n ramp.
  - Twyfel en wantroue tenopsigte van God en Sy getrouheid is onaanvaarbaar en afskuwelik vir God.
  - Jeremia 15:19 ' …en as jy voortbring wat edel is, en niks onedels nie,.. '. 
  - Ons twyfel ten opsigte van God is onwaardig en ongevraagd.
  - Moenie toelaat dat dit ‘n vastrapplek in jou lewe kry nie.

  3. DIE BELONING 

  - As ons hierdie dinge doen en ontslae raak van die twyfel, vrae of wantroue dan kan God ons begin gebruik.
  - Terwyl ons vol twyfel en negatiwiteit is, kan God ons nie gebruik of Sy plan en doel vir ons lewens laat geskied nie.
  - Maar as ons hierdie dinge hanteer,dan is die weg oop vir God om in ons lewens te werk en om ons te gebruik.
  - Jeremia 15:19' Daarom so sê die HERE: As jy terugkeer, sal Ek jou laat terugkeer, sal jy voor my aangesig staan; en as jy voortbring wat edel is, en niks onedels nie, sal jy soos my mond wees.' 

  - Neem die beloning waar:
    1.      ‘n Gevestigde plek van stilte en veilighed. (Engelse weergawe)
    2.      Jy sal My minister wees. (Engelse weergawe)
    3.      Jy sal My mond wees.
  - Terwyl ons lees sien ons dat God nog groter dinge beplan het.
  - Ons kan hierdie verhaal aan ons lewens koppel.

  Jeremiah 15:18 - 21

  18 'Waarom is my smart ewigdurend en my wond ongeneeslik? Dit weier om gesond te word. Sou U vir my waarlik wees soos ‘n bedrieglike stroom, waters wat nie standhoudend is nie?' 

  19 'Daarom so sê die HERE: As jy terugkeer, sal Ek jou laat terugkeer, sal jy voor my aangesig staan; en as jy voortbring wat edel is, en niks onedels nie, sal jy soos my mond wees. Laat hulle na jou terugkeer, maar jy moet nie na hulle terugkeer nie.’ 

  20 ‘En Ek sal jou ‘n onneembare koper muur vir hierdie volk maak; en hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorweldig nie; want Ek is met jou om jou te verlos en om jou te red, spreek die HERE.’

  21 ‘En Ek sal jou red uit die hand van die goddelose mense en jou verlos uit die vuis van die tiranne.’

  Deur: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.