Daily Bible Verse:              Matthew 10:27

‘What I tell you in the dark, speak in the daylight; what is whispered in your ear, proclaim from the roofs.’

- The Lord can use the dark and difficult seasons of life, to speak to us.
- Our experiences, and what He has taught us, can be a blessing to others.
- When we pass through the valley and the shadows, He has something to tell us.
- But there comes a time when we step into the daylight, and proclaim His faithfulness.

Prayer: Lord, I recognise that You want to use every season of my life to speak to me. May my ears be open and attentive, regardless of the season, so that when the right time comes, I will be willing to speak and proclaim Your goodness. Amen.


Daily Bible Verse: Matthew 10:27
‘What I tell you in the dark, speak in the daylight; what is whispered in your ear, proclaim from the roofs.’


Daily Bible Verse: Matthew 9:22
He said to her, ‘Be of good courage, daughter; your faith has made you whole.’ And from that hour the woman was healed.

Notes - STERK EN MOEDIG

STERK EN MOEDIG

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • STERK EN MOEDIG

  Inleiding
  - Het jy al ooit swak en mismoedig gevoel?

  - Hierdie is algemene menslike emosies.
  - Ons het almal van tyd tot tyd sulke emosies.
  - Selfs die groot manne van die Bybel het sulke emosies gehad.
  - Maar in hierdie situasies was God getrou.
  - Ons kan op God vertrou.
  - Maar He roep dat ons sterk moet wees.

  1. ‘N VOORBEELD UIT DIE BYBEL 
  - In die boek van Josua sien ons so ‘n voorbeeld.
  - Hier sien ons vir Josua, ‘n man deur God gekies.
  - Hy het een van die grootste take in die geskiedenis gehad.
  - Om die Joodse volk in die beloofde land in te neem.
  - Maar hy was bang, mismoedig en vol twyfel.
  - Soms is ons ook ‘n bietjie so.
  - Maar God het die hele tyd vir Josua aangemoedig om sterk en moedig te wees.

  2. HOE GOD VIR JOSUA AANGEMOEDIG HET
  - i. God het Josua aangemoedig deur Sy teenwoordigheid.
  - ii. God het Josua aangemoedig om Sterk en moedig te wees, deur Sy instruksies aan hom.
  - God moedig Josua op 3 geleenthede op hierdie wyse aan.
  Josua 1:6 Wees sterk en vol moed.

  Josua 1:7 Wees net baie sterk en vol moed.
  Josua 1:9 Wees sterk en vol moed.

  - Miskien wil God jou vandag ook op hierdie wyse aanmoedig.

  3. MET GOD IS ONS STERK
  - Wanneer God met ons is, kan ons sterk wees.
  - As God nie met ons is nie het ons ‘n rede om swak te wees.
  - God het vir Josua Sy teenwoordigheid belowe.
  Josua 1:5 ….; soos Ek met Moses gewees het, sal Ek met jou wees; Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie.
  - Ons kan weet dat God met ons is.
  - Dit behoort ‘n bron van groot krag te wees.

  4. WAT BETEKEN DIT OM STERK TE WEES?
  - Dit is die vermoë om te weerstaan en vas te staan.
  - Wat weerstaan?
  - Vrees
  - Mismoedigheid.
  - Ontsteltenis
  - Twyel
  - EN staan vas.
  - Wees standvastig
  - Wees in ‘n plek van vertroue in God.

  5. WAT BETEKEN DIT OM MOEDIG TE WEES?

  - Die hoof aspek van moedig is om DAPPER en VREESLOOS te wees.
  - Dit kan met woorde soos: Durf, Avontuurlistig (uit tree), Moedig en Dapper, vergelyk word.
  - God wil hê dat ons heldhaftig moet wees.
  Josua 1:9 "…..: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan. "
  - As Hy met ons is dan kan ons.
  - Dit is die sleutel.
  - Sy teenwoordigheid.
  - Sonder dit is ons magteloos.

  6. ONS WORD AANGEMOEDIG OM STERK EN MOEDIG TE WEES.
  - Net soos wat God vir Josua aangemoedig het om sterk en moedig te wees so wil Hy dieselfde vir elkeen van ons doen.
  Josua 1:9 "…..: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan. "  1933 Vertaling
  Josua 1:9 "…..Wees sterk, wees vasberade.Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. "1983 Vertaling
  - Vandag word ek en jy aangemoedig om sterk te wees nes Josua aangemoedig is om sterk te wees.

  7. DIE AARD VAN VERSKRIK WEES
  - Verskrik wees is iets wat mense kragtig beïnvloed.
  Josua 1:9 "…..: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan.

  - Wat is hierdie verskrik wees?
  - Verskrik wees is ‘n ander woord vir ontmoedig wees.
  - Die woordeboek noem dit afgryslik of met afsku vervul.
  - Dit is wanneer ons ontmoedig en vreesbevange raak.
  - Dit word ‘n realiteit wanneer mense hoop verloor.
  - Ons word aangemoedig om nie verskrik te wees nie.

  8. GOD IS MET JOU.
  - Dit is ‘n groot vreugde.
  - Dat God met ons kan wees.
  - Om hierdie rede hoef ons nie ontmoedig te word nie.
  Josua 1:9 die HERE jou God is met jou,
  Josua 1:5 Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie.

  - Om hierdie rede is ons sterk.
  - Hierdie is die feit en hierdie is die fondasie.
  - As gevolg hiervan kan ons sterk en moedig wees,
  - Omdat ons vrees, ontmoediging, hopeloosheid en verskrikking kan teestaan.
  - God is met ons.
  - Wees sterk!