Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - STERK EN MOEDIG

STERK EN MOEDIG

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • STERK EN MOEDIG

  Inleiding
  - Het jy al ooit swak en mismoedig gevoel?

  - Hierdie is algemene menslike emosies.
  - Ons het almal van tyd tot tyd sulke emosies.
  - Selfs die groot manne van die Bybel het sulke emosies gehad.
  - Maar in hierdie situasies was God getrou.
  - Ons kan op God vertrou.
  - Maar He roep dat ons sterk moet wees.

  1. ‘N VOORBEELD UIT DIE BYBEL 
  - In die boek van Josua sien ons so ‘n voorbeeld.
  - Hier sien ons vir Josua, ‘n man deur God gekies.
  - Hy het een van die grootste take in die geskiedenis gehad.
  - Om die Joodse volk in die beloofde land in te neem.
  - Maar hy was bang, mismoedig en vol twyfel.
  - Soms is ons ook ‘n bietjie so.
  - Maar God het die hele tyd vir Josua aangemoedig om sterk en moedig te wees.

  2. HOE GOD VIR JOSUA AANGEMOEDIG HET
  - i. God het Josua aangemoedig deur Sy teenwoordigheid.
  - ii. God het Josua aangemoedig om Sterk en moedig te wees, deur Sy instruksies aan hom.
  - God moedig Josua op 3 geleenthede op hierdie wyse aan.
  Josua 1:6 Wees sterk en vol moed.

  Josua 1:7 Wees net baie sterk en vol moed.
  Josua 1:9 Wees sterk en vol moed.

  - Miskien wil God jou vandag ook op hierdie wyse aanmoedig.

  3. MET GOD IS ONS STERK
  - Wanneer God met ons is, kan ons sterk wees.
  - As God nie met ons is nie het ons ‘n rede om swak te wees.
  - God het vir Josua Sy teenwoordigheid belowe.
  Josua 1:5 ….; soos Ek met Moses gewees het, sal Ek met jou wees; Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie.
  - Ons kan weet dat God met ons is.
  - Dit behoort ‘n bron van groot krag te wees.

  4. WAT BETEKEN DIT OM STERK TE WEES?
  - Dit is die vermoë om te weerstaan en vas te staan.
  - Wat weerstaan?
  - Vrees
  - Mismoedigheid.
  - Ontsteltenis
  - Twyel
  - EN staan vas.
  - Wees standvastig
  - Wees in ‘n plek van vertroue in God.

  5. WAT BETEKEN DIT OM MOEDIG TE WEES?

  - Die hoof aspek van moedig is om DAPPER en VREESLOOS te wees.
  - Dit kan met woorde soos: Durf, Avontuurlistig (uit tree), Moedig en Dapper, vergelyk word.
  - God wil hê dat ons heldhaftig moet wees.
  Josua 1:9 "…..: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan. "
  - As Hy met ons is dan kan ons.
  - Dit is die sleutel.
  - Sy teenwoordigheid.
  - Sonder dit is ons magteloos.

  6. ONS WORD AANGEMOEDIG OM STERK EN MOEDIG TE WEES.
  - Net soos wat God vir Josua aangemoedig het om sterk en moedig te wees so wil Hy dieselfde vir elkeen van ons doen.
  Josua 1:9 "…..: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan. "  1933 Vertaling
  Josua 1:9 "…..Wees sterk, wees vasberade.Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. "1983 Vertaling
  - Vandag word ek en jy aangemoedig om sterk te wees nes Josua aangemoedig is om sterk te wees.

  7. DIE AARD VAN VERSKRIK WEES
  - Verskrik wees is iets wat mense kragtig beïnvloed.
  Josua 1:9 "…..: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan.

  - Wat is hierdie verskrik wees?
  - Verskrik wees is ‘n ander woord vir ontmoedig wees.
  - Die woordeboek noem dit afgryslik of met afsku vervul.
  - Dit is wanneer ons ontmoedig en vreesbevange raak.
  - Dit word ‘n realiteit wanneer mense hoop verloor.
  - Ons word aangemoedig om nie verskrik te wees nie.

  8. GOD IS MET JOU.
  - Dit is ‘n groot vreugde.
  - Dat God met ons kan wees.
  - Om hierdie rede hoef ons nie ontmoedig te word nie.
  Josua 1:9 die HERE jou God is met jou,
  Josua 1:5 Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie.

  - Om hierdie rede is ons sterk.
  - Hierdie is die feit en hierdie is die fondasie.
  - As gevolg hiervan kan ons sterk en moedig wees,
  - Omdat ons vrees, ontmoediging, hopeloosheid en verskrikking kan teestaan.
  - God is met ons.
  - Wees sterk!