Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - SPREEK HERE – OM VAN GOD TE HOOR

SPREEK HERE – OM VAN GOD TE HOOR

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • SPREEK HERE – OM VAN GOD TE HOOR

  SPREEK HERE – OM VAN GOD TE HOOR

  Skriflesing: 1 Samuel 3:1-19

  1 Samuel 3:17 “…. Wat is die woord wat Hy met jou gespreek het?”

  1.     ‘N VREEMDE SITUASIE
  - Eli was die priester en hy moes die een gewees het wat van God gehoor het.
  - As gevolg van sy persoonlike situasie, wat God nie behaag het nie, het God opgehou om met hom te kommunikeer.
  - Die vraag is wat het Eli, die priester, gedoen?


  1 Samuel 3:13  “...; want toe sy seuns skande oor hulleself gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie.”


  - Ons kan nie net doen wat ons wil nie of sê net wat ons wil nie.
  - Die mense om ons kan nie net gelos word om te doen en sê net wat hulle wil nie.
  - Die resultaat was dat God opgehou het om met Eli te praat.
  - Dit is ‘n pynlike ondervinding om deur ‘n seisoen te lewe waar die versekerende stem van God in ons lewens afwesig is.
  - Ons moet baie sensitief wees oor hoe ons ons lewens leef.
  - Ons lewe in ‘n baie verdraagsame wêreld.
  - Daar word dikwels van ons verwag om dinge te verdra wat selfs God nie verdra nie.
  - Miskien is daar selfs dinge in ons eie lewens wat ons verdra terwyl ons weet dat daardie dinge nie in ons lewens moet wees nie.
  - As ons nie met daardie dinge afreken nie kan dit die wonderlike verhouding wat God wil hê dat ons moet geniet, verongeluk.
  - Niks moet ooit toegelaat word om ons verhouding met God te belemmer nie.
  - Dit is selfs belangriker as wat dit is om ons gesinsverhoudings te bewaar.
  - Dit is dit net nie werd nie.

  2.     GOD HOU AAN MET PRAAT….
  - Die Here praat miskien nie direk met Eli nie, maar hy praat nog.
  - Selfs in tye wat ons nie vir die Here hoor nie, is Hy genadig genoeg om nog met ons te praat, maar dit mag deur ander mense, of uit ander ondenkbare bronne wees. In hierdie geval was dit die kind, Samuel.
  - Miskien hou God op om persoonlik met ons te praat omdat ons eintlik vir ‘n ander boodskap wag.
  - Hy sal dus ander mense gebruik om die oorspronklike vraag te beklemtoon.
  - God het nou ‘n kind gestuur met ‘n kwaai boodskap na hierdie bejaarde, ervare leier en priester.
  - God sal baie verskillende maniere gebruik om ons aandag te kry.
  - Hy het selfs in een situasie ‘n donkie gebruik om te praat.
  - Die beste ding is om te luister die eerste keer wanneer die Here met ons praat.
  - Die Here sal nie aanhou om die boodskap te verander tot ons een kry waarvan ons hou nie.
  - Hy spreek en Hy is nie verward nie.
  - Hy ken die planne wat Hy vir ons het en dit is planne vir goeie dinge en nie vir onheil nie.

  3.     KOMMUNIKASIE IS IN GOD SE NATUUR
  - Die Here is ‘n kommunikeerder.
  - Hy begeer om met ons te kommunikeer en dat ons met Hom moet kommunikeer.
   

  Johannes 10:27 “My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My.”
  -  Om van God te hoor is deel van die manier waarin ons geskep is en bestem is om te lewe.
  - Ons is nie geskep om ons lewens in afsondering van God te lewe nie.
  - Sonde kom en doen sy beste om ons van die Here te vervreem.
   

  Jesaja 59:2 “maar julle ongeregtighede het ‘n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie.”


  - Maar dit is nie hoe God bedoel het dat dinge moet wees nie.
  - Alles omtrent God is omtrent kommunikasie.
  - Die Bybel is ‘n voorbeeld van Sy kommunikasie met die mensdom oor die eeue.
  - Dit is ‘n breedvoerige beskrywing van Sy interaksie en kommunikasies met mense.
  - Selfs in tye wanneer Hy ver mag voel, sal Hy nog met ons praat deur Sy Woord.
  - Terwyl ons die Bybel lees kan Hy met ons praat deur iets wat ‘uitspring’ en vir ons ‘n openbaring word omdat Sy Gees gekom het en dit lewendig en werklik vir ons as individue gemaak het.
  - Die Bybel is ‘n rekord van Hom wat praat direk en indirek deur Profete, Konings, Priesters, Apostels, Kinders, Engele en selfs ‘n donkie.
  - Ons sien ook hoe Hy met mans en vrouens praat. Dink aan mense soos Dawid, Ester, Maria en Paulus
  - Die Here kan deur ons eie gedagtes met ons praat en ook deur die stil klein stem binne ons.
  - Die Here kan met ons praat deur ons situasie en omstandighede.
  - Hy kan met ons praat terwyl ons bestuur, Hy kan met ons gedurende die nag praat en Hy kan selfs met ons praat terwyl ons slaap.
  - Hy kan deur die natuur en die prag van ‘n sonsondergang of die klank van ‘n kabbelende stroompie praat.
  - Hy kan met ons praat terwyl ons jonk is of wanneer ons oud is.
  - As jy vandag ‘n ouer persoon is, kan jy verwag dat Hy met jou sal praat.
  - As jy ‘n jongmens is kan jy verwag dat Hy met jou sal praat.
  - As jy ‘n kind is word jy definitief nie uitgelaat nie.
  - Hy kan met ons praat wanneer ons onder druk verkeer of wanneer dinge glad verloop.
  - Leef met die verwagting dat Hy gereed en gewillig is om met jou te praat en om van jou te hoor.

  4.     VRA GOD OM MET JOU TE PRAAT
  - Oorspronklik het Samuel nie besef dat God met hom praat nie.

  1 Samuel 3:7 Maar Samuel het die HERE nog nie geken nie; ook was die woord van die HERE nog nie aan hom geopenbaar nie.”


  - Hy het gedink dit was die ou priester, Eli.


  1 Samuel 3:10 “Toe het die HERE gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere: Samuel, Samuel! En Samuel het geantwoord: Spreek, want u kneg hoor.”
  - As dit ons houding is sal dit nie lank wees voordat Hy met ons praat nie.
  - Samuel se antwoord wys die houding van sy hart.
  - Dit wys op ‘n gewilligheid om te wag, stil te wees, te luister en om te hoor.
  - Ek en jy moet die Here vra om met ons te praat.
  - Die Bybel sê ons het nie omdat ons nie vra nie.
  - Hier sien ons Samuel wat vir die Here sê: ‘SPREEK HERE’!
  - Wanneer laas het jy vir die Here gevra om met jou te praat?
  - Wanneer laas het jy lank genoeg gewag om Sy sagte stem, daardie stil sagte stem te hoor?
  - Wanneer laas het jy die Bybel gelees met die voorneme en versoek dat God deur Sy Woord met jou sou praat?
  - Hierdie behoort ‘n deel van ons daaglikse lewens te wees.
  - Die Here kan tallose maniere gebruik om met elkeen van ons te praat.
  - Ons behoort gewillig en voorbereid te wees om Sy Woord in enige vorm waarin dit mag kom te aanvaar, selfs al kom dit van ‘n kind.

  5.     NEEM DIE VERANTWOORDELIKHEID
  - Die woord wat Samuel van God ontvang het was baie moeilik.
  - Nie elke woord wat ons ontvang sal maklik wees nie.
  - Soms sny die woord van God baie diep.
  - Ek het die volgende kwotasie gelees: 'There was a time when people went to church, heard the truth, and wept over their sins. Today ... people go to church, hear a motivational speech and ignore their sins.'
  - Dit is nodig dat ons verantwoordelikheid moet neem vir ons lewens sodat daar die volgende kan wees:
  - 1. Niks wat ons verhinder om God te hoor. (Soos in Eli se geval)
  - 2. Dat ons wat God sê ernstig opneem en gehoorsaam daarop regeer.
  - Samuel het dit gedoen.
  - Hy het nie net die woord van God gehoor nie en toe verder geslaap nie.
  - Partymaal kom ons kerk toe, hoor die woord van die Here en teen die middag kan ons nie meer onthou wat ons gehoor het nie.
  - Dit is nodig dat ons tyd neem om daaroor te peins en dit in ons harte en gedagtes op te neem.
  - Dit herinner my aan Maria nadat dit engel vir haar die boodskap van die Here gebring het.
  -

  Lukas 2:19 “maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink.”
  - Sy het gedink oor wat sy gehoor het, sy het gepeins oor wat sy gehoor het, sy het dit in haar hart probeer bêre en probeer verstaan wat sy gehoor het.
  - Dit lyk of Samuel dieselfde gedoen het.
   

  1 Samuel 3:15  “En Samuel het bly lê tot die môre toe.”
  - Dit beteken hierdie jong seun het nie daardie aand geslaap nie.
  - Hy was waarskynlik bekommerd en het lank nagedink oor wat die Here gesê het en hy het seker nagedink oor die gevolge en wat hy in die oggend wanneer hy Eli sien, sou moes doen.
  - Moontlik het hy probeer om die presiese woorde wat God gesê het te onthou sodat hy daarby kon byvoeg of wegvat.
  - Hy het besef dat wanneer God praat moet dit nooit ligtelik opgeneem word nie.
  - Nog ‘n aspek is dat wanneer God praat word ons verander.
  - Samuel is varander van’n seun tot ‘n man.
  - Nadat God gepraat het was niks ooit weer dieselfde nie.
  - Wanneer God praat is dit altyd ontwep om ons te laat vorentoe gaan en te doen wat hy vir ons beplan het.

  6.     WAT IS DIT WAT DIE HERE VIR JOU GESê HET?
   

  1 Samuel 3:17 “Wat is Die woord wat Hy met jou gespreek het?”
  - Die volgende oggend het Eli opgestaan en reguit na Samuel toe gegaan en hierdie vraag vir hom gevra.
  - Eli wou weet wat God vir Samuel gesê het.
  - God het nie meer met Eli die priester gekommunikeer nie en hy het geweet dat God met Samuel gepraat het..
  - Hy wou weet wat die boodskap was wat Samuel ontvang het.
  - Dikkwels wanneer ons dink ons hoor nie self van God nie gaan ons na iemand anders vir ‘n woord.
  -  Ons moet verkies om eerstehands die fluistering en die stem van ons Verlosser en ons God te hoor.
  - Ons moet meer begeer om direk te hoor as wat ons van ander mense wil hoor.
  - Partymaal hoor ons nie omdat ons nie gedoen het of nie reageer het op die laaste ding wat Hy vir ons gesê het nie.
  - Miskien hoop ons vir ‘n ander makliker boodskap?
  - My vraag aan jou is 'Wat het God vir jou gesê?'
  - Is daar iets wat jy voel Hy vir jou gesê het om te doen of om op te hou met doen?
  - Is daar iets wat ongedoen gelaat is.?
  - Ons wil herlewing in ons kerk en ons nasie sien.
  - My oorlede vader het alyd gesê dat sy definisie van herlewing is ‘n ‘terugkeer na gehoorsaamheid’.
  - Ons het nodig om gereed en gewillig te wees om die leiding en die stem van God in ons lewens te gehoorsaam.
  - Ons moet doen wat Hy vir ons sê om te doen.
  - Is daar iets wat jy weet Hy vir jou gesê het om te doen maar vir een of ander rede het jy dit nie gedoen nie?
  - Daar is ‘n ander dimensie.
  - Miskien het God vir jou ‘n woord vir iemand anders gegee.
  - Het jy ooit die moed gehad om daardie woord vir hulle te gee?
  - Of het daardie woord net binne jou gesterf?
  - Miskien het jy in die kerk langs iemand gesit en gevoel jy het ‘n woord vir hulle, maar jy kon net nie jouself dwing om na hulle toe te draai en die woord vir hulle te gee nie.
  - Besef jy dat dit mag wees dat daardie persoon daardie dag gekom het en gehoop het vir die woord wat jy versuim het om af te lewer?
  - Die Here wil jou gebruik om Sy boodskap aan ander te bring.
  - As seuns en dogters van God is ons almal ‘n boodskap gegee wat ons moet deel!

  2 Korinthiërs 5:17 -21 Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.  Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Chrisuts wil: Laat julle met God versoen. Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.”


  - Ons het ‘n boodskap ontvang en daar is mense wat nodig het om die boodskap te hoor.
  - Net soos wat Hy Samuel gebruik het om ‘n boodskap te bring, so kan Hy jou ook gebruik om die boodskap wat Hy vir iemand anders gee, na daardie persoon te bring.
  - Gebed: Here praat met my. Mag ek die wonder van U stem in my daaglikse lewe hoor. Gebruik my om ‘n instrument te wees om in ander mense se lewens te praat. Laat ons vorentoe beweeg laat ons luister en gehoorsaam wees sodat ons in herlewing kan lewe vandag en in die toekoms. Amen.

  DEUR: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.