Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - SONDER GELOOF IS ONS VERLORE!

SONDER GELOOF IS ONS VERLORE!

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • SONDER GELOOF IS ONS VERLORE!

  INLEIDING:

   

  My vader was 'n Pastoor en ek onthou hoe hy gepreek het toe ek ‘n jong seun was en ek onthou dat hy gesê het: "Hoeveel geloof neem dit om jou Christen lewe te lewe.?"  Ek was altyd hierdeur uitgedaag. Het jy al ooit hieraan gedink? Kyk wat sê die Bybel:

  Hebreërs 11:6 En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en 'n beloner is van

  die wat Hom soek.

  Geloof is ons Godgegewe vermoë om in God te glo en om Hom te vertrou.

  Romeine 12:3  Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat ’n mens behoort te dink nie; maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toegedeel het.           

  Vir gelowiges, is geloof God se ‘goddelike oortuiging’ in ons lewens. Ons twyfel nie; ons glo, want ons is oortuig. Ons weet sonder twyfel. Sy Gees getuig saam met ons gees en ons is oortuig.

  Romeine 8:16 Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.

  Kom ek deel met jou gedagtes oor hierdie baie belangrike aspek van ons geloof.

   

  1. GELOOF IS ‘N ONTDEKKINGSREIS EN NIE ‘N BESTEMMING NIE    

  Ons Christen lewens is ‘n wandeling in geloof; Ek hou daarvan om dit ‘n ‘ontdekikingsreis’ te noem!’ God is die enigste vaste aspek van die lewe. Elke ander aspek is enige oomblik veranderbaar. Ek het al mense ontmoet wat dink dat hulle alles verstaan net om met iets heeltemal buite hulle denke gekonfronteer te word. Dit is nie ’n bestemming nie. Dit is nie iets wat jy eendag soos ‘n formule of ’n resep verstaan nie. Op ‘n dag sal jou gebede beantwoord word en die volgende dag mag dit lyk of hulle nie beantwoord word nie.  Met tye mag dit wees dat elke belofte vervul word en ander tye lyk dit of dit wat ons belowe is net nie realiseer nie.  Maar in dit alles is God konstant en dit is hoekom ons geloof in Hom so belangrik is. Dit kan vergelyk word met  ‘n skip op die oop see. Daardie skip kan nie voorspel wat op sy pad gaan kom nie. Dit mag wees dat die kaptein van die skip baie ondervinding het, maar selfs hy kan nie alles voorspel nie.  Die see kan hom verras en hom verbysterd laat. Net so kan ons nie weet wat die lewe op ons pad gaan bring nie. Maar dit maak nie saak wat kom nie God is met ons en hy is die konstante aspek in ons lewens. Moet nooit dink jy het jou bestemming bereik nie, geniet liewer die reis en jy sal Sy getrouheid langs die pad ontdek.

   

  2. LOSGEMAAK VAN DIE WêRELD EN VAN JOUSELF    

  My broer is ‘n vlieënier en is mal oor vliegtuie vlieg.  Hy het eendag my oom gevra om saam met hom vir ’n rit te gaan. My oom sê toe  dat hy enige tyd saam met my broer sou vlieg solank hy een voet op die grond kon hou. Natuurlik is dit onmoontlik, maar dit is dikwels hoe ons, ons geloofslewens wil lei. Ons wil daarmee vlieg maar terselfdertyd wil ons in kontak bly met die veilige, bekende dinge wat ons sekuur laat voel. Ons moet onsself losmaak van hierdie dinge.  Ons moet die moed hê om daardie een voet van die grond af op te lig! Ons is so geheg aan soveel dinge. Maar as jy wil vlieg kan jy nie aan die grond vasgemaak bly nie. Ons moet los kom van daardie dinge wat ‘n houvas op ons het. Ons moet losbreek van alles wat ons sou keer. Dit sluit dinge in  wat die wêreld ons aanbied sowel as dinge binne elkeen van onsself. Miskien is daar iets wat jou terughou? Soos ‘n skip wat in die hawe vasgemaak bly nooit sy doel gaan bereik nie of gaan bereik dit waarvoor dit ontwerp is nie, so is die geloofsaspek as ons bly vasklou aan dit wat ons vashou, ons sal nooit vlieg of bereik dit waarvoor ons ontwerp is nie. En as ons onself nie losmaak nie kan ons dikwels so geskud word dat ons alles laat vaar.

   

  3. WAT IS GELOOF SONDER OM BEPROEF TE WORD?    

  Ek was onlangs met vakansie in ‘n huisie naby die see. Vir’n paar dae was die weer fantasties en ons het lekker op die strand gestap en het baie tyd buite deurgebring. Maar een aand was die weersvoorspelling dat ‘n kouefront op pad was en stormsterk winde kon verwag word. Ek het gewonder of die voorspelling ooit reg kon wees. Die volgende dag omtrent 11 vm het die weer verander en die stormsterk winde het begin waai. Dit het ons eintlik redelik bang gemaak. Terwyl ek daar in die eenheid agter die skuifdeur gesit het en gekyk het hoe die deur in die wind buig, het ek begin wonder of die huisie ooit die storm sou kon weerstaan. Die wind het vir ses ure aangehou woed en toe hou dit op. Toe het ek geweet dat die huisie die storm kon weerstaan. My geloof in die huisie was vir ’n ruk geskud maar nou het ek geweet dat dit die storms kon trotseer. Ons geloof sal ook  dikwels net so beproef en geskud word. Ons moet besef dat ons gedurig in ‘n stryd tussen goed en kwaad gewikkel is. Die Bybel vertel ons van die beproewings wat ons sal moet deurmaak.

  Efèsiërs 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die wêreld heersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig.

   

  4. HOUAAN OM TE GLO IN DIE GOEDHEID VAN GOD     

  In my geloofslewe het ek ontdek dat om deurentyd te glo in die goedheid van God, een van die sleutels is wat my help om staande te bly. Die waarheid is dat God altyd goed is en voortdurend is God goed. Hy ken al jou behoeftes en Hy sorg dat alles vir ons ten goede meewerk. Ek het twee dogtertjies .Hulle is die vreugde van my lewe. Ek probeer om vir hulle te voorsien in elke moontlike manier. As my dogter haar skielik sou begin kwel oor waar haar volgende maatlyd vandaan sou kom, of hoe ons gaan bekostig om vir haar klere te koop, of waar haar skoolgeld vandaan sou kom, sou dit my baie ongelukkig maak. Goeie ouers sal opoffer om te sorg dat hulle kinders voedsel, klere en geleerdheid kry. Ek ken ouers wat selfs twee beroepe beoefen net om seker te maak dat daar vir hulle kinders gesorg is. As ’n kind van God wonder ek of dit God nie ook ongelukkig maak nie wanneer ons Sy goedheid in ons lewens begin betwyfel en ons eie planne begin maak om te kan oor leef? Vier God se goedheid, glo in God se goedheid en verwag God se goedheid in jou lewe. Net soos ‘n ouer vir sy kinders sal opoffer so het en sal God vir ons opoffer.

  Johannes 3:16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glonie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

  As ons oortuig kan wees van God se goedheid teenoor ons sal dit ons lewens totaal verand