Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - SEISOENE EN TYD

SEISOENE EN TYD

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • SEISOENE EN TYD

  SEISOENE EN TYD

  INLEIDING

  SKRIFLESING: Prediker 3:1-8 ALLES het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ‘n tyd: ‘n tyd om gebore te word en ‘n tyd om te sterwe, ‘n tyd om te plant en ‘n tyd om uit te roei wat geplant is, ‘n tyd om dood te maak en ‘n tyd om gesond te maak, ‘n tyd om af te breek en ‘n tyd om op te bou, ‘n tyd om te ween en ‘n tyd om te lag, ‘n tyd om te weeklaag en ‘n tyd om van vreugde rond te spring, ‘n tyd om klippe weg te gooi en ‘n tyd om klippe bymekaar te maak, ‘n tyd om te omhels en ‘n tyd om ver te wees van omhelsing, ‘n tyd om te soek en ‘n tyd om verlore te laat gaan, ‘n tyd om te bewaar en ‘n tyd om weg te gooi, ‘n tyd om te skeur en ‘n tyd om aanmekaar te werk, ‘n tyd om te swyg en ‘n tyd om te spreek, ‘n tyd om lief te hê en ‘n tyd om te haat, ‘n tyd vir oorlog en ‘n tyd vir vrede.

  Let op dat die skrif sê ‘ALLES het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ‘n tyd!' 

  DEFINISIE:
  ‘N SEISOEN
  – ‘n spesifieke tydsperiode. ‘n Periode wat deur spesifieke (klimaats) toestande vasgestel is.

  TYD – Die Hebreeuse woord wat meesal as ‘tyd’ vertaal word, is “ayt,” wat eintlik verwys na ‘n oomblik of tydsduur waarin iets plaasvind. Daar is ‘n seisoen (tydsperiode) vir alle dinge maar daar is ook ‘n tyd (‘n oomblik, wanneer iets gebeur) vir alle dinge. Die begrip van seisoene is maklik om te verstaan, maar die ‘TYD’ aspek is moeiliker om te begryp en te verstaan. Tyd is iets vreemds. Sommige mense het te veel tyd op hul hande. Die meeste het egter te min tyd om aandag aan alles te gee wat aandag nodig het. Tyd is bedrieglik; dit lyk of dit vir ons weghardloop en in sommige gevalle ontsnap dit van ons. Tyd is ‘n oomblik, ‘n uur, ‘n dag, ‘n jaar of enige periode wat vir ons gegee is. Vir sommige mag tyd slegs nog ‘n paar oomblikke wees en vir ander mag tyd nog baie jare wees. Vir die mensdom is tyd ‘n kritiese saak, maar God word nie deur tyd gebind nie. Daar is verskillende tye in ons lewens, en ek glo dat ons God nog meer sal kan vertrou as ons dit kan verstaan 

  ILLUSTRASIE:
  Ek wou ons tuine onlangs vir ‘n spesiale geleentheid voorberei. Ek wou die gras groen kry en ek wou hê dat die bome vol blare moes wees. Dit was die lente seisoen en hier en daar het van die plante begin bod. Al was dit die begin van die lente seisoen en van die plante en bome begin bod het, het die meeste nog nie begin nie. Die TYD (die oomblik wanneer dinge gebeur) het nog nie gekom nie. Ons het die bome gesnoei, ons het die bome bemes, ons het hulle natgegooi, maar die takke het kaal gebly. Ons het selfs besonderse warm weer gehad, MAAR die oomblik vir hulle TYD om te bod het nog nie aangebreek nie. Dit het gebeur, maar nie presies toe ek wou hê dit moes nie. Dit was die SEISOEN maar nog nie die TYD nie!

  Ek wil kyk na hierdie TYE wat baie van ons gedurende ons lewens moet hanteer.

  1. WAG IS DEEL VAN DIE LEWE
  Het jy al opgelet hoeveel van ons lewens deur wag opgeneem word? Ons wag in ‘n tou om bedien te word. Ons wag vir ons kinders om uit die skool uit te kom. Ons wag vir ‘n nuwe motor wat ons bestel het. Ons wag om na die nuwe huis wat ons gekoop te verhuis. Daar is periodes in ons lewens wat ons met verlange na iets uitsien. Miskien kan ons dit noem om in verwagting te lewe. En ons gaan almal deur periodes wanneer ons verlang dat God vir ons sal deurbreek. Hierdie kan moeilike tye wees; tye van moedeloosheid, en tye wanneer ons versoek kan word om moed te verloor.
  Psalm 14:7 Ag, mag die verlosssing van Israel uit Sion kom! As die HERE die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees.
  Miskien leef jy in so ‘n tyd. ‘n Tyd waarin jy verlang dat God vir jou, jou familie, jou huwelik of jou gesondheid ‘n deurbraak sal stuur. Ons moet in sulke tye versigtig wees. As ons tou opgooi lei dit tot verharding van ons harte en dit kan vernietigend wees. Ons moet vasstaan!

  2. DIE TYD OM VAN VERKEERDE WERKE WEG TE DRAAI
  Hier is nog ‘n kritiese tyd in ons lewens. ‘n Tyd (‘n oomblik) wanneer ons meedoënloos met sonde afreken. ‘n Tyd wanneer ons dinge in ons harte vir ewig uit die weg sal ruim. 
  Psalm 34:15 Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is, soek die vrede en jaag dit na.

  Dit benodig ‘n verandering in die manier waarin ons lewe. Hierdie tye (oomblikke) van wegdraai kan ‘n uitdaging wees. MAAR die Heilige Gees wil ons met alle dinge help. Miskien is jy in ‘n tyd van wegdraai van dit wat verkeerd is. Miskien het jy dit probeer doen, maar jy het elke keer misluk. Moenie toelaat dat dit die ‘tyd van wegdraai’ laat stop sit nie. God se plan vir ons is om oorwinnaars te wees. Dit is hoekom die meeste mense vir jou sal kan sê wanneer hulle Wedergebore is. Dit was ‘n spesifieke oomblik in tyd toe dinge in hulle lewens verander het.

  3. DIE TYD OM TE BESEF DAT ONS TYD OP AARDE KORT IS
  Daar kom ‘n tyd wanneer ons besef dat ons tyd hier op Aarde ‘n kort seisoen is. Terwyl ons jonk is dink ons dat ons vir ewig sal lewe. Mettertyd begin ons verstaan dat die lewe kort is en ons sal nie vir ewig lewe soos wat ons dit ken nie. My eie vader is oorlede toe hy 57 jaar oud was. Tot op daardie datum het ons as familie nie die dood eerstehands ondervind nie.  Om die waarheid te sê selfs toe my Pa nie fisies sterk was nie, het ons nie gedink dat hy sou sterf nie. Maar hy het en dit het voortydig gevoel. Tot op daardie stadium het ons onsterflik gevoel, asof ons nooit sou sterf nie. Ek het binne ‘n oomblik besef dat die lewe kort is, toe die dood ‘n realiteit geword het. Dit is waarom dit moed verg om die ouderdom aan te durf, waar die korte duur van die lewe ‘n realiteit begin word.

  Psalm 39:5-6 HERE, maak my einde aan my bekend en wat die maat van my dae is; laat my weet hoe verganklik ek is. Kyk, U het my dae ‘n paar handbreedtes gemaak, en my leeftyd is soos niks voor U nie; ja, as pure nietigheid staan elke mens daar! 

  Terwyl ons jonk is en onsterflik voel, lewe ons asof die lewe nooit sal eindig nie, maar die oomblik in tyd wanneer ons ontdek dat die lewe kort is, verander alles. Van ons motiverings af tot by ons aksies. Die wyse gebruik van tyd is ‘n kritiese beginsel wat ons nodig het om te verstaan.

  4. DIE TYD OM TE VERTROU
  Daar kom ‘n tyd in ons lewens wanneer ons moet vertrou. Ons moet God altyd vertrou, maar ons maak dikwels staat en vertrou op onsself. Maar daar kom ’n tyd vir elkeen van ons waar daar geen alternatief vir ons is as om op God te vertrou nie. Miskien vertrou jy of ‘n familielid, vir een of ander situasie wat jy verlang dat God dit sal oplos. Dan is dit jou tyd (oomblik) van vertroue.
  Psalm 62:9 'Vertrou op Hom altyd, o volk! Stort julle hart uit voor sy aangesig! God is ‘n toevlug vir ons.' 

  As jy in die tyd van vertroue is, is daar iets wat jy moet doen, stort jou hart uit voor sy aangesig. Die feit dat ‘God ‘n toevlug vir ons is,’ is die grootste vreugde . Laat jou bron van hoop en jou bron van krag alleenlik in Christus wees!

  5. DIE TYD VIR GOD OM OP TE TREE
  Daar is ‘n tyd (‘n oomblik) wanneer God op tree. Die verhaal van Josef is ‘n voorbeeld. God het vir hom drome gegee van dinge wat sou gebeur, maar daarna het alles verkeerd geloop. Hy was verwerp, verlaat, as ‘n slaaf verkoop, mishandel, valslik beskudig en in die gevangenis gewerp. Daar is hy vergeet. Sommige deskundiges skat dat hiedie periode ongeveer 14 jaar was en toe is hy in een dag van die gevangenis na die troon oorgeplaas! Miskien was dit nie in die tyd wat ons sou dink die beste sou wees nie, MAAR Hy weet die beste. Die tyd wanneer God reageer en handel sal kom.

  Psalm 119:126 'Dit is tyd vir die HERE om te handel:…. ' 
  Psalm 37:7 'Swyg voor die HERE en verwag Hom; …. ' 
  Psalm 42:12 'Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal Hom nog loof – die verlossing van my aangesig en my God!’

  Daar is ‘n tyd vir God om te handel.

  6. DIE TYD VAN VREUGDE WANT GOD HET ONS DEURBRAAK GEGEE.
  Hierdie is nog ‘n oomblik in tyd. ‘n Tyd van oorwinning en vreugde. ‘n Oomblik van blydskap wanneer ons besef dat God geantwoord het, gehoor het en vir ons die deurbraak gegee het.

   
  Psalm 18:1-2 ‘n Psalm van Dawid, die kneg van die HERE, wat die woorde van hierdie lied tot die HERE gespreek het op die dag toe die HERE hom gered het uit die hand van al sy vyande en uit die hand van Saul. En hy het gesê: ‘Ek het U hartlik lief, HERE, my sterkte. Die HERE is my rots en my bergvesting en my redder; my God, my rots by wie ek skuil; my skild en die horing van my heil, my rotsvesting.'

  Miskien is hierdie waarna jy verlang het. Net soos God vir die groot manne van geloof in die Bybel die uitkoms gegee het, so wil Hy ook vir elkeen van ons die uitkoms bring. Het jy tou op gegooi? Moenie, oorwinning wag dalk net om die draai.

  7. DIE REGTE TYD
  Daar is tye en seisoene vir alles.
  Prediker 3:1-8 ALLES het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ‘n tyd: ‘n tyd om gebore te word en ‘n tyd om te sterwe, ‘n tyd om te plant en ‘n tyd om uit te roei wat geplant is, ‘n tyd om dood te maak en ‘n tyd om gesond te maak, ‘n tyd om af te breek en ‘n tyd om op te bou, ‘n tyd om te ween en ‘n tyd om te lag, ‘n tyd om te weeklaag en ‘n tyd om van vreugde rond te spring, ‘n tyd om klippe weg te gooi en ‘n tyd om klippe bymekaar te maak, ‘n tyd om te omhels en ‘n tyd om ver te wees van omhelsing, ‘n tyd om te soek en ‘n tyd om verlore te laat gaan, ‘n tyd om te bewaar en ‘n tyd om weg te gooi, ‘n tyd om te skeur en ‘n tyd om aanmekaar te werk, ‘n tyd om te swyg en ‘n tyd om te spreek, ‘n tyd om lief te hê en ‘n tyd om te haat, ‘n tyd vir oorlog en ‘n tyd vir vrede.

  In watter seisoen jy jouself ookal mag bevind, mag jy daardie periode omhels en toelaat dat jou vertroue in die Een wat vertrou kan word sal wees. Sy tydsberekening (oomblik of tydstip wanneer dinge gebeur) is volmaak! Ek plaas my vertoue in Christus alleen en ek vind my heerlikheid in die krag van die kruis. Laat daar in elke oorwinning van my gesê word, dat my bron van krag en my bron van hoop alleenlik Christus is.


  Deur: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.