Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - SEEVIER(OORWIN) MET GOD

SEEVIER(OORWIN) MET GOD

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • SEEVIER(OORWIN) MET GOD

  SEëVIER/OORWIN MET GOD!

  Inleiding: 

  • Ek glo dat God wil hê dat ek en jy moet seëvier/oorwin.
  • Om ‘n lewe waarin ons triomfeer, wandel in oorwinning en seëvier, deur Sy krag te lewe. 
  • Die lewe kan ‘n mens afbreek of vermoeid maak, maar God wil ons kom versterk en bekragtig en ons laat seëvier/oorwin.
  • Ja daar is ‘n stryd maar ons kan vertrou dat ons nie alleen is nie en dat God namens ons wil werk en dat Hy ons triomferende mense wil maak.
  • Dit is net met God wat ons waarlik kan seëvier/oorwin.
  • Ons kan dit nie in of met ons eie krag regkry nie.
  • Maar met God kan ons seëvier/oorwin!

  1. WAT BETEKEN DIE WOORD SEëVIER?

  • Die woord seëvier is ‘n eienaardige outydse woord wat ons nie meer vandag baie gebruik nie. 
  • Dit is ‘n woord (‘prevail’) wat dikwels in die Engelse Bybel gebruik word maar seëvier word nie in die Afrikaanse Bybel gebruik nie al is dit die vertaling van ‘prevail’. Die Afrikaanse Bybel gebruik meer die woord oorwin. 
  • Die stam woord of betekenis van die Engelse woord ‘prevail’ het ‘n paar betekenisse. 
  • Om te ‘prevail’ beteken: om krag te hê, om sterk te wees, om kragtig te wees, om magtig te wees, om groot te wees. Om te seëvier beteken om te wen, oorwin, triomfeer.  
  • ‘Prevail’ kan ook insluit: Om sterk te maak. Om te bevestig en krag te gee, om te bevestig (‘n gelofte), om jouself magtig te toon. 
  • Die definisie van ‘prevail’ beteken om: Gesag te verkry deur krag of superioriteit, om te triomfeer, om effektief of van krag te wees of om dit te word.
  • Ten laaste beteken om te ‘prevail’ om jou doel te bereik. 

  Handelinge 19:20 'So het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword.’


  2. 'N BYBELSE VOORBEELD VAN SEëVIERING?

  • Daar is heelwat voorbeelde van seëvier/oorwinning in die Bybel maar een staan vir my uit.
  • Dit is die verhaal van Dawid wat die reus, Goliat doodmaak.
  • Hier het ons ‘n klein, onopgeleide seun met slegs ‘n slingervel as wapen
  • Die magtige weermag van Israel kon nie hanteer wat hierdie jongman moedig was om uit te daag nie.
  • 1 Samuel 17:50 'So het Dawid dan die Filistyn oorweldig met ‘n slingervel en ‘n klip. En hy het die Filistyn verslaan en hom gedood alhoewel daar geen swaard in Dawid se hand was nie.' 
  • Tespyte van die omstandighede het Dawid die onmoontlike reggekry.
  • Hierdie is ‘n prent van seëvier/oorwinning.


  3. JAKOB SE OORWINNING!

  • Jakob het ook geseëvier/oorwin.
  • Die verhaal van Jakob is ook een van daardie merkwaadige verhale. 
  • Hier is ‘n man wat met God geworstel en oorwin het. 
  • Het ons nie almal tye beleef waar ons net nie kon verstaan hoekom God sekere dinge toegelaat het of hoekom hy nie ingegryp het nie?
  • Het ons nie almal al met God verskil oor een of ander aspek van ons lewens nie?
  • Genesis 32:24 -28 Maar Jakob het alleen agtergebly, en ‘n Man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe Hy sien dat Hy hom nie kon oorwin nie, slaan Hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lit geraak het in die worsteling met Hom. Toe sê Hy: Laat My gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord: Ek sal U nie laat gaan nie tensy dat U my seën. En Hy vra hom: Hoe is jou naam? En hy antwoord: Jakob. Toe sê Hy: Jy sal nie meer Jakob genoem word nie; want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. 
  • Neem kennis van ‘n paar dinge:
   1. Ons sal onsself in situasies vind waar ons verskil van God!
   2. Hierdie hele ondervinding verander ons. (Jakob het mank geloop!)
   3. Maar God kan enige situasie omdraai. Hy kan selfs ons geaardheid verander.

   

  4. VOORBEREIDING VIR OORWINNING Josua 5:1-15 

         BESEF DAT OORWINNING WORD DIKWELS DEUR ‘N WILDERNIS ERVARING VOORAFGEGAAN. 

  • Voordat die nasie van Israel oorwin het en die Beloofde Land ingegaan het was daar ‘n periode van ronddwaal in die woestyn vir 40 jaar. 
  • Voordat Moses deur God gebruik is om die nasie uit gevangenisskap in Egipte uit te lei het hy jare in die woestyn na kuddes in die woestyn omgesien. 
  • Voordat Josef die troon in Farao se paleis bestyg het het hy tyd as ‘n slaaf en in die gevangenis deurgebring. 
  • Voordat Dawid as koning gekroon is het hy jare rond geswerf en in grotte weggekruip. 
  • Besef dus dat oorwinning is dikwels deur ‘n wildernis ondervinding voorafgegaan.
  • As jy deur ‘n wildernis ondervinding gaan, begin om te glo dat daar ‘n seisoen van oorwinning voorlê.

   GOD SE IDEE VAN VOORBEREIDING VIR OORWINNING IS TOTAAL ANDERS AS WAT DIE WêRELD MAG VOORSTEL.
  • Ons mag glo dat ons weet wat ons moet doen om ons vir oorwinning voor te berei. 
  • As ons in sport wil uitblink weet ons dat ons moet oefen en ons fiksheid en krag ontwikkel. 
  • As ons in die weermag wil oorwin weet ons dat ons voorbereid, strydgereed moet wees en ons moet die nodige wapentuig en toerusting gereed hê. 
  • As ons in besigheid suksesvol wil wees moet ons ‘n besigheidsplan, ‘n bemarking strategie en goeie bestuursvernuf hê. 
  • MAAR wanneer God ons voorberei vir oorwinnng/sukses is die voorbereiding totaal anders en dit verskil met elke persoon. 
  • God het die nasie van Israel voorberei vir oorwinning net voordat hulle die Beloofde Land binne gegaan het. 
  • Kom ons kyk: Josua 5:1-15 
  • Nou is die Nasie van Israel gereed om te seëvier/oorwin. Die nasies wat die land beset het, het moed verloor en was ryp om verower te word. 
  • Maar voordat God hulle toelaat om te doen wat andersins die mees natuurlikste ding sou wees, neem Hy hulle deur ‘n voorbereidingsproses. 
  • Ek glo dit is ‘n voorbeeld wat ons op ons eie lewens kan toepas as ons voorbereid wil wees vir die oorwinning wat God vir ons beplan 

  5 STAPPE TOT OORWINNING MET GOD:

  1. HERBEVESTIG JOU VERHOUDING MET GOD. 

  • Josua 5:2-7
  • God vereis dat al die mans besny moes word. 
  • Besnyding spreek twee dinge aan:
   A. Restorasie van die verbondsverhouding tussen God en Sy mense.
   - Besnyding en die bloedgieting was deel van die verbondsverhouding tussen God en Sy mense.
   - Hierdie verbondsverhouding het verlore gegaan gedurende die ronddwaal en die wildernis ondervinding.
   B. Besnyding was ‘n merk wat God se mense geïdentifiseer en onderskei het van die res van die mensdom.
   - In die proses word hulle gemerkte mense wat aan God behoort. 
  • Ek en jy moet ook duidelik uigeken kan word dat ons aan God behoort.
  • Mense moenie daaraan twyfel dat ons aan God behoort en dat ons sy doele dien nie. 
  • Met die verloop van tyd soos wat ons deur ons wildernis seisoen gaan kan ons begin om soos alle ander mense te lyk. Ons verhouding met God koel af en ons eerste liefde kan vervaag. Ons kan begin om soos die wêreld te lyk en te doen.   
  • Dit is nodig dat ons ons verbondsverhouding met God moet herbevestig!

   

  2. PLAAS JOU VERTROUE VAN VOOR AF WEER OP GOD.

  • Josua 5:8 En toe die hele volk klaar besny is, het hulle op hul plek in die laer gebly totdat hulle gesond was. 
  • Die besnyding het ‘n gevolg op hulle gehad. 
  • Die manne wat gereed was om te veg en die land in besit te neem was van hulle krag beroof en hulle is gedwing om te rus. 
  • Hierdie was ‘n baie kwesbare tyd vir die nasie van Israel. 
  • Die vyand was naby en al die manne was onbevoeg. 
  • Hulle was ‘n maklike teiken wat hulself nie kon verdedig nie. 
  • Al wat hulle kon doen was om God te vertrou. 
  • Hulle sou moes vertrou dat God sou onderneem totdat hulle genees was en hulle krag terug gekom het. 
  • God soek ook dat ons so totaal van Hom afhanklik sal wees en op Hom sal vertrou. 
  • Ek noem dit “DESPERATE AFHANKLIKHEID’! 
  • Elkeen van ons moet by die einde van ons eie krag kom sodat ons geen ander alternatief sal hê as om op GOD TE VERTROU nie!

   

  3. RAAK ONTSLAE VAN DIE BAGGASIE. 

  • Josua 5:9 Toe het die HERE vir Josua gesê: Vandag het Ek die smaad van Egipte van julle afgewentel. Daarom het hulle dié plek Gilgal genoem tot vandag toe. 
  • Die nasie van Israel het baggasie gedra omdat hulle deur slaverny gekom het.
  • Daar was ‘n skaamte, ‘n verleentheid, ‘n sin van afkeuring, ‘n gevoel van oneer en skande 
  • God het dit verwyder. Nou moes die volk dit laat gaan. 
  • In ons lewens gebeur dinge. Hierdie dinge laat ons dieselfde as hierdie nasie voel. 
  • Maar God wil die verwyte verwyder en dit bevry ons om van die baggasie onslae te raak. 
  • Ons kan nie die gewig van die baggasie dra en verwag om te oorwin nie. 
  • Miskien is daar ‘n sin van skaamte in ‘n area van jou lewe? Vandag is die dag om dit te laat gaan en om dan aan te beweeg. 
  • Jy sal nie oorwin/suksesvol wees terwyl jy daaraan vashou nie. 
  • Gister is verby.
  • Ons moet in vandag se oorwinning leef en verwag om te seëvier soos wat ons vorentoe beweeg. 


  4. HERINNER JOUSELF AAN GOD SE GOEDHEID IN DIE VERLEDE.

  • Josua 5:10 'Terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaer was, het hulle die pasga gehou… ' 
  • Die Pasga was ‘n tyd toe God, as gevolg van die bloed aan die lateie en deurkosyne, by hulle wonings verbygegaan het en hulle gespaar het, van die dood wat alle Egiptenare bedreig het. 
  • Die Pasga was ‘n tyd om te vier hoe God hulle verlos het. 
  • Een van die grootste werktuie wat ons in ons hande het waneer ons ons huidige daaglikse stryd moet stry, is dat ons kan terugkyk en God se goedheid en getrouheid in die verlede onthou en dat ons dit weer in die toekoms kan verwag.   
  • As jy God se getrouheid aan jou in die verlede onthou sal dit vir jou die krag en die moed gee wat jy nodig het vir die volgende geveg. 
  • Dit herinner my aan die skrif wat sê: Josua 1:5 '…; soos Ek met Moses gewees het, sal Ek met jou wees; Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie.’
  • Word vandag versterk waar jy jouself herinner aan God se getrouheid!

  5. ONDERWERP JOUSELF AAN GOD SE BEHEER.

  • Josua 5:13-15 En terwyl Josua by Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan ‘n man teenoor hom met ‘n ontblote swaard in sy hand;  en Josua het na hom gegaan en hom gevra: Behoort U by ons of by ons vyande? En Hy sê: Nee, maar Ek is die leërowerste van die HERE; Ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra Hom : Wat wil my Here aan sy dienskneg sê? Toe sê die leërowerste van die HERE vir Josua: Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilig. En Josua het so gedoen. 
  • Die sleutel tot oorwinning is om jouself aan God te onderwerp. 
  • Handel dit eens en vir altyd af en weet dat God in beheer is.
  • Onderwerp jouself aan God! 
  • Ons kan net oorwin as ons God toelaat om God in ons lewens te wees. 
  • Ons moet by daardie plek kom waar ons nederig en eerlik kan sê: “EK IS TOT U DIENS” 

  Gevolgtrekking:

  • Is jy gereed om te oorwin? 
  • 1 Samuel 2:9 …; want ‘n mens oorwin nie deur krag nie.
  • Spreuke 21:30 Daar is geen wysheid, en daar is geen verstand, en daar is geen raad teenoor die HERE nie.  
  • Neem dan hierdie 5 stappe: 
  1. HERBEVESTIG JOU VERHOUDING MET GOD!
   2. SIT JOU VERTROUE WEER VAN VOORAF OP GOD!
               3. RAAK VAN DIE BAGGASIE ONTSLAE!
               4. HERINNER JOUSELF AAN GOD SE GOEDHEID IN DIE VERLEDE!
               5. ONDERWERP JOUSELF AAN GOD SE BEHEER!
      
   ANDER SKRIFLESINGS OOR OORWINNING!

   2 Kronieke 14:11 En Asa het die HERE sy God aangeroep en gesê: HERE, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie; help ons, HERE onse God, want op U steun ons, en in u Naam het ons teen hierdie menigte gekom; HERE, u is onse God; laat geen sterfling naas U magtig wees nie.

   Jeremia 1:19 En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie; want Ek is met jou, spreek die HERE, om jou uit te red.


   Exodus 17:11-13 En telkens as Moses sy hand ophou, was Israel  die sterkste; maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. Maar die hande van Moses het swaar geword; daarom het hulle ‘n klip geneem en dit onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aäron en Hur het sy hande ondersteun, die een duskant en die ander anderkant. So het sy hande dan vas gebly tot sononder. En Josua het Amalek  en sy volk  met die skerpte van die swaard ‘n neerlaag toegebring.

  Deur: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.