Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - PAASTYD – ‘N TYD OM TE ONTHOU EN ‘N TYD OM VERHEUG TE WEES!

PAASTYD – ‘N TYD OM TE ONTHOU EN ‘N TYD OM VERHEUG TE WEES!

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • PAASTYD – ‘N TYD OM TE ONTHOU EN ‘N TYD OM VE

  Inleiding
  - Paastyd is ‘n spesiale tyd!
  - ‘n Tyd wanneer ons vier, dit wat Jesus vir ons gedoen het.
  - Ons onthou hoe Hy vir ons gesterf het.
  - En ons onthou hoe Hy weer opgestaan het en die dood oorwin het.
  - Ons onthou hoe Hy dit moontlik gemaak het dat ons sondes vergewe kan word.
  - Ons onthou hoe die Allerheiligste Plek vir almal geopen is.
  - Dit is ‘n spesiale tyd!

  1.  JESUS, DIE MESSIAS
  - Jesus is die Messias!
  - Generasies het vir Hom gewag.
  - Die Verlosser, die Prins van Vrede.
  - Pilatus het Jesus hieroor ondervra.
  - Lukas 23:3 Toe vra Pilatus Hom en sê: “Is U die Koning van die Jode?” En Hy antwoord hom en sê: “U sê dit.”
  - Jesus het dit self erken en die kwessie vir ewig opgelos.
  - Om nooit weer oor gestry te word nie.
  - Jesus se antwoord was JA.
  - Hy is die Messias!
  - Hy is die Verlosser!
  - Hy is the Prins van Vrede, die magtige God wat ons almal nodig gehad het.
  - Vandag kan Hy jou Messias wees.

  2.  KRUISIG HOM, KRUISIG HOM
  - Dit was die geroep van die mense.
  Lukas 23:20-21 Daarop spreek Pilatus hulle weer toe, omdat hy Jesus wou loslaat; maar hulle het aangehou roep en sê : “Kruisig, kruisig Hom!”
  - Vandag sal mense nogsteeds hierdie woorde in hulle harte uitroep.
  - Kruisiging is hulle idee.
  - Hierdie was ‘n vleeslike geroep.
  - Mense verwerp Hom nog vandag.
  - Moenie Jesus vandag verwerp nie!
  - Nooi Hom in julle harte in.

  3.  JESUS WAS VEROORDEEL OM TE STERF 
  - Pilatus het Jesus ten dood veroordeel.
  - Hy het gedoen wat die mense wou hê.
  - Lukas 23:24 Toe gee Pilatus uitspraak dat aan hulle eis voldoen moet word.
  - Hulle het ‘n krimineel (Barràbbas) vrygelaat en Jesus tot die dood veroordeel.
  - Jesus was die onskuldige een.
  - Die onskuldige moes die prys vir die skuldiges betaal.
  - Jesus was gewillig om dit te doen.
  - Vir al die generasies.
  - Dit was vir my en vir jou.

  4.  INSTAAT OM TE VERGEWE
  - Jesus was instaat om te vergewe.
  - Tenmidde van al die lyding en ongeregtigheid kon Hy vergewe.
  - Hy kon want hy het geen sonde geken nie.
  Lukas 23:34 En Jesus sê: "Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie."
  - Jesus het nie reageer nie.
  - Hy het nie terug geveg nie.
  - Jesus het Homself oorgegee aan Hom wat regverdig oordeel
  - Hy het die oordeel aan God oorgelaat.
  - Hy het nie na wraak gesoek nie.
  - Hy het nie ‘n verskoning geëis nie.
  - Hy het net vergewe.
  - Daar was nog nooit ooit so ‘n liefde nie.

  5.  HULLE HET HOM GEKRUISIG
  - Hulle het deurgedruk daarmee!
  - Die gekruisigde Jesus, die Messias!
  - Lukas 23:33 En toe hulle op die plek kom wat Hoofskedel genoem word, het hulle Hom daar gekruisig, …
  - Binne ‘n oomblik was die professie vervul.
  - Verbeel jou die pyn en die lyding.
  - Hierdie is ‘n uitgerekte dood.
  - Nie ‘n ‘barmhartige’ vinnige dood nie.
  - Maar ‘n uitgerekte lyding.
  - HULLE HET HOM GEKRUISIG!

  6.  DIE VOORHANGSEL VAN DIE TEMPEL HET GESKEUR
  Lukas 23:44-45 En dit was omtrent die sesde uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die negende uur toe; en die son is verduister; en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur.
  - Hierdie was ‘n noemenswaardige gebeurtenis.
  - Die voorhangsel het die Allerheiligse Plek van die tempel geskei.
  - Slegs die hoëpriester mag, een keer ‘n jaar, tot binne die teenwoordigheid van God ingegaan het.
  - In hierdie oomblik is die Allerheiligste Plek vir almal oopgemaak.
  - Ons kon toegang tot die teenwoordigheid van God verkry.
  - Toegang tot God is vir ewig vir ons beskikbaar gestel.

  7.  JESUS HET GESTERF
  - Die geskiedenis se draaipunt.
  - Toe Jesus gesterf het.
  Lukas 23:46 En Jesus het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: “Vader in u hande gee Ek my gees oor!” En toe Hy dit gesê het, blaas Hy die laaste asem uit. 
  - In hierdie tyd het God Sy rug op Jesus gedraai!
  - Terwyl Hy die sonde van die wêreld op Sy Seun geplaas het.
  - Jesus het vir jou en vir my gesterf.
  - Hy is die draaipunt van ons lewens.

  8.  HY IS NIE DAAR NIE
  Lukas 24:1-3 En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle …. By die graf gekom en die speserye gebring … En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie.
  - Toe Jesus gesterf het, het selfs Sy dissipels en vriende hoop verloor.
  - Hulle het Sy liggaam in die graf gaan soek.
  - Daar is baie moeite gedoen om te verseker dat sy graf sekuur was.
  - Die graf was verseel.
  - Wagte was aan diens geplaas om die graf te bewaak.
  - Maar teen die tyd wat die dissipels daar gekom het, was Hy weg.

  9.  HY LEWE
  - Lukas 24:6 Hy is nie hier nie, maar Hy het opgestaan.
  - Hy lewe!
  - Wat ‘n verhaal!
  - Lewendig om nooit weer te sterf nie.
  - Hy het die pad vir ons gebaan om Hom te ken en die ewige lewe te mag hê
  - God se geskenk aan ons was Jesus.
  - Vandag is Jesus nogsteeds God se geskenk aan elkeen van ons.
  - Het jy hierdie geskenk aanvaart?
  - Indien wel kom ons vier dit vandag.
  - Indien nie, hoekom nie?