Daily Bible Verse:              Matthew 10:27

‘What I tell you in the dark, speak in the daylight; what is whispered in your ear, proclaim from the roofs.’

- The Lord can use the dark and difficult seasons of life, to speak to us.
- Our experiences, and what He has taught us, can be a blessing to others.
- When we pass through the valley and the shadows, He has something to tell us.
- But there comes a time when we step into the daylight, and proclaim His faithfulness.

Prayer: Lord, I recognise that You want to use every season of my life to speak to me. May my ears be open and attentive, regardless of the season, so that when the right time comes, I will be willing to speak and proclaim Your goodness. Amen.


Daily Bible Verse: Matthew 10:27
‘What I tell you in the dark, speak in the daylight; what is whispered in your ear, proclaim from the roofs.’


Daily Bible Verse: Matthew 9:22
He said to her, ‘Be of good courage, daughter; your faith has made you whole.’ And from that hour the woman was healed.

Notes - PAASTYD – ‘N TYD OM TE ONTHOU EN ‘N TYD OM VERHEUG TE WEES!

PAASTYD – ‘N TYD OM TE ONTHOU EN ‘N TYD OM VERHEUG TE WEES!

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • PAASTYD – ‘N TYD OM TE ONTHOU EN ‘N TYD OM VE

  Inleiding
  - Paastyd is ‘n spesiale tyd!
  - ‘n Tyd wanneer ons vier, dit wat Jesus vir ons gedoen het.
  - Ons onthou hoe Hy vir ons gesterf het.
  - En ons onthou hoe Hy weer opgestaan het en die dood oorwin het.
  - Ons onthou hoe Hy dit moontlik gemaak het dat ons sondes vergewe kan word.
  - Ons onthou hoe die Allerheiligste Plek vir almal geopen is.
  - Dit is ‘n spesiale tyd!

  1.  JESUS, DIE MESSIAS
  - Jesus is die Messias!
  - Generasies het vir Hom gewag.
  - Die Verlosser, die Prins van Vrede.
  - Pilatus het Jesus hieroor ondervra.
  - Lukas 23:3 Toe vra Pilatus Hom en sê: “Is U die Koning van die Jode?” En Hy antwoord hom en sê: “U sê dit.”
  - Jesus het dit self erken en die kwessie vir ewig opgelos.
  - Om nooit weer oor gestry te word nie.
  - Jesus se antwoord was JA.
  - Hy is die Messias!
  - Hy is die Verlosser!
  - Hy is the Prins van Vrede, die magtige God wat ons almal nodig gehad het.
  - Vandag kan Hy jou Messias wees.

  2.  KRUISIG HOM, KRUISIG HOM
  - Dit was die geroep van die mense.
  Lukas 23:20-21 Daarop spreek Pilatus hulle weer toe, omdat hy Jesus wou loslaat; maar hulle het aangehou roep en sê : “Kruisig, kruisig Hom!”
  - Vandag sal mense nogsteeds hierdie woorde in hulle harte uitroep.
  - Kruisiging is hulle idee.
  - Hierdie was ‘n vleeslike geroep.
  - Mense verwerp Hom nog vandag.
  - Moenie Jesus vandag verwerp nie!
  - Nooi Hom in julle harte in.

  3.  JESUS WAS VEROORDEEL OM TE STERF 
  - Pilatus het Jesus ten dood veroordeel.
  - Hy het gedoen wat die mense wou hê.
  - Lukas 23:24 Toe gee Pilatus uitspraak dat aan hulle eis voldoen moet word.
  - Hulle het ‘n krimineel (Barràbbas) vrygelaat en Jesus tot die dood veroordeel.
  - Jesus was die onskuldige een.
  - Die onskuldige moes die prys vir die skuldiges betaal.
  - Jesus was gewillig om dit te doen.
  - Vir al die generasies.
  - Dit was vir my en vir jou.

  4.  INSTAAT OM TE VERGEWE
  - Jesus was instaat om te vergewe.
  - Tenmidde van al die lyding en ongeregtigheid kon Hy vergewe.
  - Hy kon want hy het geen sonde geken nie.
  Lukas 23:34 En Jesus sê: "Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie."
  - Jesus het nie reageer nie.
  - Hy het nie terug geveg nie.
  - Jesus het Homself oorgegee aan Hom wat regverdig oordeel
  - Hy het die oordeel aan God oorgelaat.
  - Hy het nie na wraak gesoek nie.
  - Hy het nie ‘n verskoning geëis nie.
  - Hy het net vergewe.
  - Daar was nog nooit ooit so ‘n liefde nie.

  5.  HULLE HET HOM GEKRUISIG
  - Hulle het deurgedruk daarmee!
  - Die gekruisigde Jesus, die Messias!
  - Lukas 23:33 En toe hulle op die plek kom wat Hoofskedel genoem word, het hulle Hom daar gekruisig, …
  - Binne ‘n oomblik was die professie vervul.
  - Verbeel jou die pyn en die lyding.
  - Hierdie is ‘n uitgerekte dood.
  - Nie ‘n ‘barmhartige’ vinnige dood nie.
  - Maar ‘n uitgerekte lyding.
  - HULLE HET HOM GEKRUISIG!

  6.  DIE VOORHANGSEL VAN DIE TEMPEL HET GESKEUR
  Lukas 23:44-45 En dit was omtrent die sesde uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die negende uur toe; en die son is verduister; en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur.
  - Hierdie was ‘n noemenswaardige gebeurtenis.
  - Die voorhangsel het die Allerheiligse Plek van die tempel geskei.
  - Slegs die hoëpriester mag, een keer ‘n jaar, tot binne die teenwoordigheid van God ingegaan het.
  - In hierdie oomblik is die Allerheiligste Plek vir almal oopgemaak.
  - Ons kon toegang tot die teenwoordigheid van God verkry.
  - Toegang tot God is vir ewig vir ons beskikbaar gestel.

  7.  JESUS HET GESTERF
  - Die geskiedenis se draaipunt.
  - Toe Jesus gesterf het.
  Lukas 23:46 En Jesus het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: “Vader in u hande gee Ek my gees oor!” En toe Hy dit gesê het, blaas Hy die laaste asem uit. 
  - In hierdie tyd het God Sy rug op Jesus gedraai!
  - Terwyl Hy die sonde van die wêreld op Sy Seun geplaas het.
  - Jesus het vir jou en vir my gesterf.
  - Hy is die draaipunt van ons lewens.

  8.  HY IS NIE DAAR NIE
  Lukas 24:1-3 En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle …. By die graf gekom en die speserye gebring … En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie.
  - Toe Jesus gesterf het, het selfs Sy dissipels en vriende hoop verloor.
  - Hulle het Sy liggaam in die graf gaan soek.
  - Daar is baie moeite gedoen om te verseker dat sy graf sekuur was.
  - Die graf was verseel.
  - Wagte was aan diens geplaas om die graf te bewaak.
  - Maar teen die tyd wat die dissipels daar gekom het, was Hy weg.

  9.  HY LEWE
  - Lukas 24:6 Hy is nie hier nie, maar Hy het opgestaan.
  - Hy lewe!
  - Wat ‘n verhaal!
  - Lewendig om nooit weer te sterf nie.
  - Hy het die pad vir ons gebaan om Hom te ken en die ewige lewe te mag hê
  - God se geskenk aan ons was Jesus.
  - Vandag is Jesus nogsteeds God se geskenk aan elkeen van ons.
  - Het jy hierdie geskenk aanvaart?
  - Indien wel kom ons vier dit vandag.
  - Indien nie, hoekom nie?