Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - ONTVANG DIE HERE SE VERTROOSTING

ONTVANG DIE HERE SE VERTROOSTING

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • ONTVANG DIE HERE SE VERTROOSTING

  ONTVANG GOD SE VERTROOSTING

   

  Inleiding:

  - Ons het soms troos in ons lewens nodig.
  - Ons gaan almal deur daardie baie lae oomblikke in die lewe wanneer ons iemand nodig het om langs ons te kom en ons te vertroos en te steun.
  - Toe my vrou in 2018 oorlede is, het mense gekom en my getroos. Sommige het net by my langs haar graf gestaan, sommige het vir my gebid, ander het fisiese hulp in die vorm van kos of hulp gebring. Nog ander het my deur hul vriendelikheid, hul woorde, hul optrede, hul teenwoordigheid en selfs deur hul fisieke aanraking, vertroos. Ek was getroos en ek glo dat dit uiteindelik God was wat my getroos het.
  - Op hierdie tydstip in die geskiedenis staan ons voor 'n wêreldwye uitdaging. Die lewe is moeilik, en dit lyk asof moeilike tye vir soveel mense 'n lewende werklikheid geword het. Aan die een kant is daar vrees en onsekerheid, en honger en siekte aan die ander kant. Mense, regoor die wêreld, word vasgevang tussen die fisiese werklikheid van uitdagings en die emosionele tol van iets wat blyk buite beheer te wees.
  - Ten midde van dit alles is ek vandag hier om jou te troos.
  - Die Here wil jou vandag kom troos.
  - As Sy verteenwoordiger is ek vandag hier om Sy hand van vertroosting na jou uit te reik.
  - Ontvang nou dadelik die vertroosting wat van die Here kom.

  Skriflesing: Jesaja 40:1-5

  Sleutel vers: Jesaja 40:1 'TROOS, troos my volk, sê julle God.

  1. MY VOLK
  - In vers 1 sien ons 'n interessante vers.
  - In die vers sê die Here vir die profeet om die volk van God te troos.
  - Jesaja 40:1 'TROOS, troos MY volk, ... '
  - Die nasie was in gevangenskap en met die gevangenskap het allerlei uitdagings en stryd gekom.
  - Nou was dinge op die punt om te verander. God was op die punt om in hul wêreld en situasie in te tree en veranderinge teweeg te bring wat onwaarskynlik en byna onmoontlik sou lyk. Die Here het vir hulle gesê dat dinge sou verander, en hierdie verandering was 'n hoop wat hulle opgegee het dat hulle dit sou sien plaasvind.
  - In die opdrag sê die Here: 'Troos, vertroos MY volk!'
  - As Kinders van God het ons die wonderlike voorreg om aan die Here te behoort.
  - Laat my toe om jou daaraan te herinner dat jy SYNE is, jy is SY kind.
  - Jy is waardevol en kosbaar vir die Here en Hy het jou lief.
  - In Sy liefde reik Hy na elkeen van ons uit om ons te herinner dat ons SYNE is.
  - Ons behoort aan die Here.
  - Ons waarde is afkomstig van die wonderlike feit dat ons aan God behoort.
  - Miskien voel jy vandag dat jy onder 'slot en grendel' is. Jy behoort nie aan die 'slotte en grendels' rondom jou nie, jy behoort aan God.
  - Maak nie saak waarmee jy vandag worstel nie, jy behoort nie aan daardie ding nie, jy behoort aan God.
  - Laat ek jou daaraan herinner en jou vertroos met die wete dat jy aan God behoort en dat jy SYNE is.
  - Hierdie waarheid is iets wat die Here oor jou en oor jou situasie spreek: 'So sê jou God!'

  2. JOU GOD
  - Waar ons verder gaan in vers 1, sien ons 'n ander interessante detail.
  - Jesaja 40:1 'TROOS, troos my volk, sê julle God.
  - Die frase aan die einde van die sin sê: "sê julle God!"
  - Hier sien ons hoe die Here aan Sy mense bevestig dat Hy hulle God is.
  - Hy sê nie net: 'Sê God, nie!'
  - Hy voeg die woord 'julle' by die vergelyking.
  - Nou weet ons nie net dat ons aan Hom behoort nie, maar op 'n wonderlike manier is Hy ook ons sin.
  - Ons kan 'n nog groter gevoel van besit ken in die feit dat God ons God is, Hy is jou Here en God.
  - Laat my toe om jou daaraan te herinner dat HY die Here JOU God is.
  - Jesaja 43:3 'Want Ek is die Here, jou God, ...'
  - Jou God is nog steeds in beheer van alle dinge en jou God weet wat jy in die gesig staar en deurgaan, en Hy sal met jou wees!

  3. GOD SAL INGRYP
  - Hierdie is 'n ongelooflike verhaal, waar God in die mense se lewens intree en hoop begin spreek.
  - Jesaja 40:2 'Spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes.'
  - Die Here praat teer met Sy mense en gee hulle 'n hoop en 'n toekoms.
  - Dit is nie 'n bulderende stem uit die hemel soos 'n trompet basuin of 'n donderslag met weerlig nie.
  - Let daarop dat Hy teer met Sy mense praat.
  - Hy tree saggies in en spreek woorde van vertroosting en gerusstelling.
  - Die Here bemoedig Sy volk.
  - Hy wil dieselfde vir jou doen,
  - Die Here identifiseer eintlik die feit dat daar 'n stryd en lyding was, maar dit is op die punt om te eindig.
  - Die belofte van herstel word gegee en die belofte sluit 'n dubbele seën vir die toekoms in.
  - Jesaja 40:2 '… dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het ...'
  - Die Here is nou op die oomblik hier, om jou te troos en aan te moedig. Die einde is in sig en die toekoms lyk belowend omdat Hy die Here jou God is.

  4. DIE NUWE
  - Deel van dit wat die Here vir sy mense in gedagte het is iets nuuts.
  - Sy belofte aan hulle is die terugkeer van die volk uit gevangenskap.
  - Die gevangenskap, die slawerny en die toesluiting sou eindig, en hulle sou vryheid, vrylating en vreugde ken.
  - Die belofte was dat die hartseer dae verby sou wees.
  - Jesaja 40:2 '...dat haar stryd verby is ...'
  - Dit alles sou moontlik gemaak word deur die genadige ingryping (die guns) van God.
  - Dit sou meer wees as net herstel tot normaliteit, maar 'n herstel na 'n wonderlike nuwe normaal.
  - Die nuwe normaal sou vryheid en vreugde wees.
  - Die nuwe normaal sou dubbele seën wees.
  - Die nuwe normaal sou ook 'n glorieryke en ewige koninkryk wees.
  - Wees bemoedig, die Here jou God werk in die situasie waarmee jy te kampe het, en alhoewel dinge donker lyk, sal Hy herstel bring en nuwe en wonderlike dinge in jou lewe bring.
  - Moenie net verlang om na normaal terug te keer nie, verwag en sien uit na 'n nuwe normaal wat anders en beter sal wees.

  5. DIE STRYD SAL VERBY GAAN
  - As ons deur moeilike en uitdagende dinge gaan, kan dit soms voel asof die omstandighede of situasie nooit sal verander nie.
  - Miskien, as jy na die situasie kyk, dink jy dat dit nooit kan verander of verbeter nie?
  - Maar met God in die vergelyking van ons lewens kan en sal dinge verander.
  - As die gevegte lank genoeg aanhou, kan ons selfs ontmoedig raak.
  - Die Nasie van Israel was in hierdie presiese posisie.
  - Op die presiese oomblik wat die Here hulle kom troos en bemoedig het.
  - Hy het 'n vertroostende boodskap van Homself aan sy mense gelewer, sodat hulle nie onder hul laste sou sink nie.
  - Die Here wil vandag dieselfde vir jou doen.
  - Hy kom na jou toe, soos net Hy kan, om jou te vertroos en daaraan te herinner dat dinge sal verander, dinge sal beter wees en die stryd sal verbygaan.
  - Ons leef in 'n geveg, dit is 'n oorlog, maar die stryd sal nie duur nie.
  - Gryp die hoop aan wat Hy jou vandag gee!

  6. MAAK RUIMTE VIR MEER VAN GOD IN JOU LEWE
  - Gedurende hierdie tyd in ons lewens, moet ons nie die geleentheid wat ons gegee is, vermors nie.
  - Ons het gedurende alles wat aan die gang is, 'n geleentheid om ons verhouding met die Here ons God te ontwikkel.
  - Moenie ruimte maak vir vrees en twyfel in jou hart nie, maak meer ruimte vir die Here.
  - Jesaja 40:3 ‘'n Stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van die Here; maak gelyk in die wildernis 'n grootpad vir onse God!'
  - Ons lewens kan dikwels deurmekaar en uitgeput raak met al die 'kwessies van die lewe'.
  - Ons het 'n geleentheid om orde te skep en ontslae te raak van dinge wat ons verhouding met die Here kan versteur.
  - Ons het hierdie wonderlike geleentheid om van die struikelblokke ontslae te raak en 'n pad te maak en 'n reguit snelweg te bou, sodat die Here die dominante speler in ons lewens kan word.
  - Miskien het jou verhouding met die Here ietwat van 'n woesteny of 'n wildernis geword.
  - Enige plek waar God nie is nie, is 'n wildernis en woesteny.
  - Ons het die Here in ons lewens nodig, ons kan nie sonder Hom nie.
  - Laat ons dus die hindernisse verwyder en met Hom regmaak, sodat Hy ons wildernis in 'n goed natgemaakte tuin kan omskep en ons woesteny in 'n vrugbare veld.
  - Jesaja 40:4 'Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word; en die bult moet 'n gelykte en die rotsagtige plekke 'n laagte word.'

  7. HY SAL DIT DOEN
  - Die Here is die Een wat in ons lewens sal intree en die verandering waarvoor ons so dringend verlang en nodig het, sal bewerkstellig.
  - Ons leef in 'n wêreld waar ons as individue nie veel kan doen om verandering teweeg te bring nie, behalwe om tot God te roep om hulp - bid.
  - Maar God kan en God sal.
  - Kyk wat staan daar in vers 6.
  - Jesaja 40:6 'n Stem sê: Roep! En hy vra: Wat moet ek roep?
  - Dit is tyd vir ons om op die Here te fokus en op wat God gesê het.
  - Ons kan nie aanhou om die lied van wanhoop te sing wat die wêreld sing nie.
  - Laat ons ons belydenis verander en begin om iets anders te bely.
  - Laat ons in sy naam begin verkondig dat die tyd van stryd, gevangenkap en ellende verby is.
  - Laat ons begin verklaar dat 'n dubbele seën, of 'n dubbele deel van sy seëninge, is ons sin en sal ons sin wees.
  - Spreek dit, skree dit, en laat dit jou werklikheid wees.

  8. DIE HEERLIKHEID VAN DIE HERE SAL OPENBAAR WORD
  - Niks gebeur in hierdie wêreld of in ons lewens wat God nie sal gebruik om Hom eer te bring nie.
  - Hy kan selfs situasies neem wat hopeloos lyk en dit in iets tot Sy heerlikheid omskep.
  - In die middel van hierdie hele verhaal sien ons die doel en bedoeling van die Here.
  - Jesaja 40:5 'En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien: want die mond van die Here het dit gespreek.'
  - Ek glo dat midde van alles wat aangaan, sal die heerlikheid van God, op een of ander manier, openbaar word en dat dit iets sal wees waarvoor geen mens krediet sal kan neem nie.
  - Hy gebruik wat die wêreld deurgaan en wat jy in die gesig staar as 'n geleentheid vir Sy heerlikheid om geopenbaar te word.
  - Jou situasie, en ons situasie as 'n wêreldgemeenskap, is 'n wonderlike geleentheid om te sien wat God sal doen.
  - Wees dus getroos en bemoedig.
  - Die Here het wonderlike planne vir elkeen van ons.
  - Jeremia 29:11 "Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee." 

  Deur Pastoor Andrew Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.