Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - ONS SOEWEREINE GOD

ONS SOEWEREINE GOD

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • ONS SOEWEREINE GOD

  SKRIFLESING:
  Efesiërs  1:17-23 Ek vra in my gebede dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader  van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet  wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is; en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte wat Hy gewerk het in Chirstus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit  het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy  voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat  sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.


  1. GOD WIL Hê DAT ONS MOET BEGIN OM TE VERSTAAN HOE GROOT HY IS!

  - Efesiërs 1:18-19 Ek bid dat Hy vir julle sal gee verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is; en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte  -Die oë van ons harte moet oopgemaak word.
  - Ons kan dinge met ons  oë sien, maar daar is ‘n ander dimensie!
  - Ons kan ook dinge ‘met ons harte sien.
  - Om dinge met ons oë  te sien beteken net dat ons moet kyk, maar om dinge met ons harte te sien neem openbaring.
  - Ons kan sommige dinge  verstaan deur ons  rasionele kennis en gedagtes toe te pas.
  - Ander dinge moet verstaan word deur die oë  van ons  harte wat  verlig moet word.
  - Ons kan oop gedagtes  hê met  ‘n blinde hart.
  - Miskien is dit waaraan Thomas van die Nuwe Testament gely het. Hy kon slegs dinge glo  wat hy met sy fisiese oê gesien het en dinge wat hy met sy fisies hande kon aanraak
  - Wêreldse wysheid is iets wat ons behoort te begeer en na  te streef, maar Hemelse  wysheid het ‘n ander dimensie wat God wil hê dat ons moet ervaar.
  - God wil aspekte van Sy karakter en hart  wat ons nooit eers van kon droom nie  of ten volle sou kon verstaan nie, openbaar.
  - Ons dien ‘n magtige God en sy grootheid is  van so ‘n aard dat dit ons sprakeloos sou laat as ons  dit net skrams kon sien met die oê van ons harte.
  - Slegs dan sal on verstaan wat die ‘hoop van sy roeping’ is, wat die ‘rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges’ is en wat die  ‘uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo’is!


  2. SY ALGEHELE SOEWEREINHEID

  - Algehele Soewereinheid – Sy heerskappy word deur niks belemmmer nis.
  -‘n Land se konstitusie  mag soewereinheid bevat . Maar God het algehele soewereinheid!
  -Die mens sukkel on hierdie konsep te begryp.
  - Die onderwerp van soewereiniteit  is  omstrede en die konsep van algehele soewereiniteit  is nog meer so.
  - Dit is ‘n feit dat hierdie konsep, vanaf die oomblik dat dit ingevoer is tot vandag,toe, nog nooit ‘n betekenis gehad het wat algemeen aanvaar is nie.
  - Dit is omdat dit ‘n konsep is  wat moeilik is vir ons om te verstaan.
  - Dit is primêr so omdat geen mens  ooit soiets kan geniet nie.
  - Op een of ander wyse word ons altyd beperk.
  - Ouers mag dink hulle het soewereiniteit oor hoe hulle, hulle kinders opvoed, maar hulle het nie.
  - Die Munisipaliteit mag dink hulle het soewereiniteit oor plaaslike sake , maar dit het nie.
  - God, inteendeel, ken geen beperkinge nie.
  - God het onbeperkte en onbelemmerde krag.
  - Hy geniet onafhankilike outoriteit.
  - Hy het die reg om oor Sy skepping te heers.


  3. SY SOEWEREINITEIT IS OP DRIE FONDASIES GEBASSEER:

  1. HY is alwetend.
  - As daar ‘n jota kennis was wat God nie gehad het nie, sou Hy nie soewerein gewees het nie.
  - As iets kon gebeur sonder Sy kennis, sou Hy nie soewerein wees nie.
  - Maar ons weet dat Hy ALLES weet en niks is buite Sy sig weggesteek nie.

  2. Hy is almagtig
  - As daar iets is waaraan God niks kan doen nie, sou Hy nie soewerein wees nie.
  - As daar iets is wat te groot is vir God om te hanteer, sou Hy nie soewerein wees nie..
  - Maar ons weet dat niks te moeilik vir God is nie.

  3. Hy is totaal vry
  - Niks en niemand kan God  verhinder om te doen wat Hy wil of begeer om te doen nie. – Hy kan doen net wat Hy wil nou en tot in ewigheid.
  - Hy het niemand se toestemming nodig om op te tree nie.
  - Hy is vry om sy ewigheidsplanne uit te voer.
  - In Sy soewereinheid het Hy die mensdom die geskenk van ‘n vrye wil gegee.
  - Dit kan met ‘n groot skip op die oseaan vergelyk word. Die rigting en spoed van die skip word deur ‘n hoër outoriteit gestel. Dit weet waarheen dit op pad is en dit gaan daar kom. Maar aan boord  van hierdie skip het ons die vryheid om te kies hoe ons sal leef en wat ons sal doen.  Ons kan niks doen  om die skip te kry om van koers te verander nie. Ons kan net hoop dat ons op so ‘n manier sal lewe dat  wanneer die  skip by sy bestemming kom ons die regte keuses sal gemaak het en dat dit nie gevind sal word dat ons gefaal het nie.
  - Die siel van elke lewende skepsel is in Sy hand.
  - Psalm 31:16 My tye is in u hand.
  - Hierdie is  ’n prent  van die soewereiniteit van God.
  - Efesiërs  1:21  bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige.


  4.ONS HET ‘N OPENBARING VAN HIERDIE GROOT FEIT NODIG

  - Ons het  ‘n openbaring hiervan nodig om te kan begryp wat dit beteken.
  - Die Profeet Daniël het so ‘n openbaring gehad en ons kan dit sien in die dinge wat hy gesê het.
  - Daniël 2:20-22 Mag die Naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Hy tog verander die tye en die geleenthede; Hy sit konings af en stel konings aan; Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het; Hy openbaar ondeurgrondelike en verborge ding; Hy weet  wat in die duister is, en die lig woon by Hom.
  - Ons het meer nodig as net 'lumen siccum' maar 'lumen madidum'.
  - 'Lumen Siccum' spreek van basiese ‘droë verligtinge’ maar 'Lumen Madidum' spreek van ‘n verligting wat deurdrenk is met begrip – openbaring!
  - Kennis benodig  beweging  van die verstand maar openbaring benodig beweging van die hart.
  - Ek bid dat jou hart aangeraak sal word, dat daar ‘n beweging van jou eie hart sal wees en as gevolg daarvan jy vir God in ‘n ander lig en ‘n ander dimensie sal begin sien.
  - Ek bid dat Hy sal kom en elke bietjie teenstand oor hierdie openbaring, weg smelt.
  - Ek bid dat Hy jou hart met Sy grootheid en soewereiniteit gevange sal neem.
  - Mag Hy nou dadelik kom en op jou asemhaal en mag jou gees  oop en ontvanklik wees  vir die  dinge wat Hy wil hê dat jy moet  weet en verstaan.


  5. HY VUL ALLES OP ELKE MANIER

  - Daar is nog  ‘n dimensie  tot God se soewereiniteit.
  - Hy wil kom en alles op elke manier vul.
  - Efesiërs 1:23  die volheid van Hom wat alles in almal vervul.
  - Dieprent wat dit in my gedagtes  geskep het, het my so geïnspireer en gevul.
  - Die leë silo kan met graan gevul word.
  - Die leë heuningkoek kan met heuning gevul word.
  - Die leë vat kan met die heerlikheid  van God  gevul word.
  - Die leë kuip kan weer met water gevul word.
  -Die donker plek kan met lig gevloed  word.
  - Die tenk  kan weereens vol wees.
  - Hy vul die oseane met water.
  - Hy vul die hemelruim met sterre.
  - Sien hoe Hy jou met die onuitputlike voorraad van die hemel vul.
  - Hy sal kom en elke spasie wat ons Hom gee,  vul.
  - As jy vir Hom die spasie van you lewe gee sal Hy kom en dit tenvolle vul.
  - As jy jou familie vir Hom gee sal Hy kom en hulle vul.
  - Dit spreek va n oovloedige  volheid.
  -Ek en jy is geskep om gevul te word.
  - Ek en jy is geskep om in elke moontlike manier gevul te word.
  - Nie net ‘n tikkie  nie, of net ‘n happie nie, maar gevul met alles op elke moontlke manier.
  - Hoekom sal ons tevrede wees met minder?
  - Hoekom wil jy eerder met woede en droefheid, frustrasie en stres, gevul wees?
  - Kom ons raak ontslae van die rommel en laat Hom toe om in te kom in al Sy soewereiniteit, en ons tenvolle  vul met alles  wat Hy vir ons het.


  6. DIE ENIGSTE GEPASTE REAKSIE IS OM OOR TE GEE

  - Is dit ‘n wonder dat die gesange skrywer geskryf het: 'I surrender all, all to Jesus I surrender, I surrender all!'
  - Wanneer ons begryp wat Sy soewereiniteit beteken kan ons daarin rus.
  - Dit kan ons die volmaakte geloof, waarvoor ons so hunker, gee om te ervaar en te geniet.
  - Ons kan ophou om bekommerd te wees en ons kan begin om die rit te geniet.
  - Ons kan Sy outoriteit ontvang en die ongeloof los.
  - As dit eers  in ons harte gevestig is kan ons besef dat wie ookal aan God se kant is, is aan die wen kant en kannie verloor nie en wie ookal aan die ander kant is, is aan die verloor kant en kannie wen nie. Ons kan kant kies maar ons kan nie die eind resultaat kies nie.
  - Dit my vriende is die soewereiniteit van God.
  - In Sy soewereiniteit het God bepaal dat almal wat gewilliglik hulself  aan Sy Seun, Jesus  toevertrou sal die ewige lewe ontvang en ‘n seun of dogter van God  word.
  - Dit is so eenvoudig soos dit.
  - Laat ons, ons  lewens toewy aan die Een wat alles weet, almagtig is en optree in volle vryheid maar nogtans  wil kom en ons  vul met met alles op elke moontlike manier!