Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - ONDERHEWIG AAN VERANDERING

ONDERHEWIG AAN VERANDERING

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • ONDERHEWIG AAN VERANDERING

  ONDERHEWIG AAN VERANDERING

  Inleiding

  - Soms dink ons dat dinge nooit sal verander nie.
  - Was jy al ooit in ‘n situasie vasgevang wat lyk of dit nooit verander of verbeter nie en dan by ‘n punt kom waar jy begin dink dat dit nie meer kan verander nie?
  - Miskien is dit ‘n familie probleem, of ‘n probleem in jou huwelik, of in jou gesondheid. Dit kan ook ‘n situasie in jou werksomgewing of met jou finansies wees.
  - Wanneer ons so begin voel begin ons hoop verloor.
  - Dit kan lei tot ‘n gevoel van hopeloosheid, wanhoop of ontmoediging.
  - Ons verwag en glo nie meer dat God dinge kan omdraai nie.
  - MAAR alles in die lewe is onderhewig aan verandering.
  - Ons moet vir verandering begin bid, verwag en glo.

  1. LEWE – ‘N REEKS SEISOENE

  - Niks bly vir ewig dieselfde nie.
  - Dit mag voel of jy ‘n leeftyd vasgevang is waar niks beweeg nie.
  - Wat ons moet onthou is dat die lewe ‘n reeks van seisoene is.
  - Wat goed is omtrent seisoene is dat hulle verander.
  - Ons kan nie ons lewe lank in ‘n winter seisoen lewe nie. Wanneer ons midde in ‘n winter seisoen is voel dit asof dit nooit gaan eindig nie, maar dit sal.
  - God het ‘n ander seisoen wat vir jou wag.
  - Ons moet nie oorgee aan die huidige omstandighede nie, maar ons moet God vertrou om die gety te laat draai en die seisoen in ons lewens te verander.
  - Hier is ‘n voorbeeld: ek het ‘n tyd gelede ‘n land besoek wat ‘n baie lang winter seisoen gehad het. Dit kan tot nege maande van die jaar duur. Die mense wat my genooi het, het vir my vertel dat in Februarie, die middel van hulle winter, is dit statisties die hoogste selfmoord maand. Hulle het dit daaraan toegeskryf dat die winter dan al so lank aanghou het en nog so lank sou voortduur. As gevolg daarvan het mense mismoedig geraak en hoop verloor tot so ‘n mate dat hulle selfmoord gepleeg het.
  - Wanneer ons winter seisoene in ons lewens ondervind kan dit ook gebeur.
  - Maar die goeie nuus is dat seisoene verander!

  2. GEEN SITUASIE IS BUITE DIE BEREIK VAN GOD NIE.

  - Geen situasie of omstandigheid is vir God te moeilik nie.
  - Jeremia 32:27 Kyk, Ek is die HERE, die God van alle vlees, sou enige ding vir My te wonderbaar wees?
  - Partykeer kan dit voel of God jou gelos het of van jou vergeet het.
  - Die waarheid is dat God jou lief het en dat Hy jou nie en nooit sal vergeet nie.
  Jesaja 49:15 Kan ‘n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Ofskoon hulle sou vergeet, nogtans sal ?k jou nie vergeet nie!
  - Moet God nooit beperk nie!
  - Hy kan na jou situasie uitreik en dit verander.
  - Ons moet met verwagtende harte lewe.

  3. ONDERHEWIG AAN VERANDERING.

  - Maak nie saak hoe moeilik of gekompliseerd jou situasie is nie, God kan dinge omdraai.
  - Met God in die vergelyking word alles onderhewig aan verandering.
  - God is die God van die onmoontlike!
  - Hy kan verandering in enige situasie bring.
  - Jesaja 43:19…? Ja, Ek maak ‘n pad in die woestyn, riviere in die wildernis,
  - Jy mag jouself in ‘n wildernis of ‘n woestyn bevind.
  - Dit is vir God geen hindernis nie.

  4. KONSTANTE VERANDERING IS HIER OM TE BLY.
  - Dit is vreemd hoe ons altyd wil hê dat dinge moet verander en dan wanneer ons op ‘n plek kom waar dit lyk of dinge goed gaan, dan wil ons hê dat dit so moet bly.
  - Verandering is deel van elke aspek van ons lewens.
  - Ons moet gewoond raak aan die waarheid dat konstante verandering ‘n onvermydelike deel van ons aardse lewe is,
  - Omrede die feit dat verandering so ‘n deel van die lewe is en omdat die toekoms onseker is, moet ons leer om aan te pas, om te verwag en voorbereid te wees vir voortdurende verandering.
  - Die Bybel spreek van verandering en hoe dat God ons van krag tot krag en heerlikheid tot heerlikheid wil neem.
  - Ons moet verandering aanvaar en verwag dat God in elke stadium van ons lewens sal werk.

  5. GLO IN GOD VIR DEURBRAAK.
  - Geloof is ‘n essensiële element van ons lewens.
  - Ons het geloof nodig terwyl ons die verskillende seisoene van die lewe met die verandering wat dit meebring,  tegemoet gaan.
  - Maar in dit alles kan ons verwag en God glo vir ‘n deurbraak.
  Hebreërs 11:1 Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
  - Ons moet ons harte toelaat om vol geloof en verwagting te wees dat God enige tyd kan kom en vir ons ‘n deurbraak gee!
  - Die mense in die Bybel wat deur God gebruik is, was bekend vir hulle geloof en verwagting in God.
  Hebreërs 11:2 Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang.
  - Begin om jou geloof te gebruik en verwag ‘n deurbraak van God.

  Deur: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.