Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - OM DIE TOETS TE SLAAG

OM DIE TOETS TE SLAAG

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • OM DIE TOETS TE SLAAG

  INLEIDING
  • Ons kom baie verskillende toetse en beproewinge teë gedurende ons lewens.
  • Nes die fisiese toetse wat ons op skool geskryf het moet ons die toetse skryf en dit slaag.
  • Tye van toetse en beproewinge kan baie uitdagend wees.
  • Ons wens soms dat ons die toets kan vermy.
  • Maar die lewe is nie so nie.
  • Ek het gevind dat as ons die toets nie slaag nie sal ons aanhoudend al om die berg gaan en dieselfde toets oor en oor teëkom totdat ons dit slaag.
  • Nogtans as ons die toets slaag kan ons aan beweeg na die volgende ding.
  • Die antwoord is dus om die toets te slaag sodat ons kan aan beweeg.

  1. TOETSE IS DEEL VAN DIE LEWE
  • Hoeveel ons dit ookal sou verkies om net deur die lewe te dryf is dit waar dat toetse en beproewinge deel van die lewe is.
  • Hulle is onvermydelik wanneer ons deur die verskillende fases van die lewe beweeg.
  • Hulle moet verwag word.
  • Dit is nie moontlik om hulle te vermy nie.
  • In een of ander vorm sal hulle in ons lewens inkom.
  • Elkeen se toetse wat geslaag moet word sal verskil van mekaar.
  • Maar net soos dit onmoontlik is om te bad sonder om nat te word is dit onmoontlik on te lewe sonder dat toetse geslaag moet word.
  • Die vraag is hoe behoort ons te reageer op die toetste wat ons moet slaag?
  • Jakobus 1:2-4 Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie.
  • Die woord ‘beproewinge’ kan tye van toetsing beteken of tye van beproewing, of tye van versoeking en tye van rampe of leed.
  • Positiewe toetse – eksamens. Toetse wat ons wys hoe ver ons gevorder het en as gevolg daarvan kan ons vorentoe beweeg.
  • Negatiewe toetse – versoeking. Toetse wat aantoon of ons vasbeslote is en vasstaan wanneer dinge ons kom verlei.
  • Die waarheid is dat hierdie toetse onvermydelik deel van die lewe is.

  2. TOETSE IS VOORDUREND
  • Dit sou wonderlik gewees het as ons een of ander tyd kon ‘arriveer’.
  • Ek onthou toe ek groot geword het en gedurende die jare van my studies. In die stad waar ek woon is daar baie Jakaranda bome. Elke jaar op dieselfde tyd, toe ek eksamens geskryf het,  was hierdie bome vol pers bloeisels. Ek het hierdie pragtige bome met die moeilike tye van eksamens begin assosieer.  Dit het aangehou tot in my laat twintiger jare.  Nou kan ek uiteindlik hierdie bome geniet en hulle prag raaksien want hulle laat my nie meer aan die eksamens dink nie.  Ek onthou dat ek gedink het dat my seisoen van eksamen nooit sou eindig nie.
  • Alhoewel daardie spesifiekd seisoen verby gegaaan het was daar altyd ‘n volgende toets of beproewing wat ek moes hanteer.
  • Die waarheid is ons arriveer nooit nie.
  • Daar is altyd iets wat ons moet leer, of iets wat ons moet oorwin, ‘n toetse wat geslaag moet word en dan weer aanbeweeg na die volgende ding.
  • My Pa het altyd die volgende skrif belei al was dit moontlik met sy tong in sy kies.
  • Job 5:7 Maar die mens word vir moeite gebore soos die vonke boontoe vlieg.
  • Die toetse van die lewe is voortdurend.

  3. VYF VERSKILLENDE TOETSE WAT ONS MOET SLAAG
  A. DIE WILDERNIS TOETS
  • Moses was ‘n man wat hierdie toets moes slaag.
  • Hy het 40 jaar in die wildernis rond geswerf terwyl God grootheid vir hom beplan het.
  • Die wildernis toets is ‘n tyd toets.
  • Wanneer jy deur hierdie toets gaan gaan jy deur ‘n seisoen waar dit lyk of niks verander nie.
  • Elke dag lyk na nog meer van dieselfde en die deurbraak blyk nooit te kom nie.
  • Dit lyk amper asof jy doelloos ronddwaal en wag vir iets wat onmoontlik is en ook lyk of dit hoogs onwaarskynlik sal gebeur.
  • Maar God het Moses nooit vergeet nie en het hom uiteindelik uit die wildernis geroep om sy mense te verlos uit gevangenis.
  • Gedurende hierdie toets kan ons moedeloos raak en lus voel om oor te gee.
  • Maar moenie! Hou aan on die regte ding te doen en uiteindelik sal jou dag kom.
  • Moenie soos Abraham wees nie, wat nadat hy vir jare deur die wildernis van kinderloosheid gedwaal het die fout gemaak het om dinge self te wil doen en die uitslag is tot vandag toe ‘n ramp.
  B. DIE MISLUKKING TOETS
  • Dawid moes hierdie toets deurstaan.
  • Alhoewel hy deur groot storms gekom het en vir Goliat oorwin het sowel as ‘n beer en ‘n leeu, het hy ‘n swakheid gehad en hierdie swakheid het hom uiteindelik by die mislukkig toests gebring.
  • Dit was die laagte punt van sy lewe.
  • Wanneer ons die mislukking toets moetdeur gaan lyk dit of niks wil werk nie.
  • Alles wat ons probeer misluk.
  • Jy het al die frase gehoor: Alles wat hy/sy aanraak verander in goud!
  • Wel jy weet dat dit nie vir jou waar is nie.
  • Miskien sêjy sulke dinge soos: ‘Niks wat ek doen werk ooit nie!’ of ‘Ek moet nie eers probeer nie want dit sal tog net misluk!’
  • Die lokval in hierdie toets is frustrasie en hopeloosheid.
  • Dit is wat ons moet vermy.
  • Die sleutel vir sukses om die toets te slaag is om aan te hou met probeer.
  • Eendag sal hierdie toets vir jou verby wees en jy sal suksesvol wees.
  • Ek het’n vink in my tuin. Hy isal die hele lente besig om ‘n nes vir sy wyfie te weef. Hy het op die punt van een van die blare van die palmboom begin en het ‘n perfekte nes geweef. Dit was ‘n prentjie van engineers perfektheid. Die wyfie het gekom en dit dadelik verwerp. Hy het oorbegin so 20cm verder in van die punt af en hierdie een het nog beter gelyk as die eerste een, maarsy het dit ook verwerp en hy is nou amper klaar met sy derde poging. In sy klein hartjie weet hy dat eendag sal die gety draai en sy wyfie sal dinge anders sien en hulle sal op pad wees om met ’n nuwe generasie te begin.
  • Hou daardie wete in jou hart dat God daar sal wees vir jou en eendag sal die toets verby wees en jy sal in oorwinning stap.
  C. DIE VERRAAD TOETS
  • Josef was ‘n voorbeeld hiervan.
  • Hy was ‘n goeie ou met ‘n goeie toekoms en Godhetvirhom drome en visioene  van sy toekoms gegee.
  • Hy was sy vader se gunsteling en hy was vir grootheid bestem.
  • En toe loop alles verkeerd.
  • Hy is deur sy eie broers verraai.
  • Hy is deur sy werkgewer verraai.
  • Hy is deur die ander prisoniers verraai.
  • Maar tenspyte van almal se verraad het God se plan onveranderd gebly.
  • Ons word almal een of andertyd verraai.
  • Dit is nie ‘n maklike toets om deur te gaan nie.
  • Wanneer on hierdie toets moet deurgaan is dit dikwels as gevolg van’n misverstand of die kwaadwillige aksie van iemand anders.
  • Dit is gedurende hierdie toets dat bitterheid en die verharding van harte kan intree en ons vernietig.
  • Die sleutel to sukses met hierdie toets is om jou hart sag te hou en moenie toelaat dat bitterheid in jou hart posvat nie. Hierdie sal ook verby gaan!
  • Ten einde kon Josef sê: Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om ‘n groot volk in die lewe te hou. Gènesis 50:20
  • Beskerm jou hart en slaag dit toets.
  D. DIE OUTORITEIT TOETS
  • Hierdie is nog ’n onvermydelike toets wat ons sal moet slaag gedurende ons lewens.
  • Daar was ‘n sekere militêre man in die Bybel wat met Jesus kontak gemaak het.
  • Hierdie man het ‘n bediende gehad wat baie siek was en hy vra toe dat Jesushom moet genees. Jesus het dadelik saamgestem om hom te gaan genees. Maar toe gebeur daar ietsbaie interessant.
  • Matthèüs 8:7-10 Daarop sê Jesus vir hom : Ek sal kom en hom gesond maak. En die hoofman oor honderd antwoord en sê “ Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie ; maar spreek net ‘n woord en my kneg sal gesond word. Want ek is ook ‘n man onder gesag, en ek het soldate onder my. En vir hierdie een sê ek : Gaan! en hy gaan ; en vir ‘n ander een:  Kom! en hy kom ; en vir my dienskneg: Doen dit! en hy dioen dit. Toe Jesus dit hoor, het hy Hom verwonder en aan sy volgelinge gesê : Voorwaar Ek sê vir julle, selfs in Israel, het Ek so’n groot geloof nie gevind nie.
  • Ons verstaan nie die krag daarvan om onder outoriteit te wees nie.
  •Ek het gevind dat as ons hierdie toets nie slaag nie sal ons om en om gaan en in die proses sal ons beroof word van ‘n seën wat God vif ons het.
  •Ek onthou ‘n tyd wat ek hierdie toets moes aandurf. Dit was nie maklik nie, maar ek het ‘n besluit geneem en die Here het ‘n wonderwerk in my hart bewerk en ek kon die betrokke persone dien tot so ‘nmate dat hulle my eendag beskuldig het dat ek vals is. Wat hulle nie besef het nie was dat diit nie vals was nie en ek het die toets geslaag.
  • Die sleutel tot die slaag van hierdie toets is onderdanigheid.
  • Efèsiërs 5:21 en aanmekaar onderdanig is in die vrees van God.
  • Miskien hou ons nie van die woord nie maar dit is ‘n sleutel en dit demonstreer egte geloof.
  E. DIE GEHOORSAAMHEID TOETS
  • Miskien is hierdie toets gekoppel aan die een hierbo maar dit is tog verskillend.
  • Jesus het hierdie toets deur gaan. Hy was in die tuin kort voordat Hygekruisig is en Hy het gebid tot Sy Vader dat die beker hom verby moes gaan.
  • Ditis nooit verkeerd om jou versoek na God te bring nie.
  • Jesus het homself die vryheid veroorloof om God te vra om Hom van sy naderende verdoemenis  te verlos, maar uiteindelik was Hy bereid om gehoorsaam te wees  en het Hy gesê “Laat nogtans nie my wil nie , maar u wil geskied!”
  • Ons kan vir God vra om iets volgens ons wil te laat geskied, maar sal ons dan tevrede wees as Hy sê nee ek wil dit op my manier doen?
  • Die gehoorsaamheid toets is die stryd tussen my wil of self-wil en Sy wil of God se wil!
  • Sal ons doen wat ons wil doen, of sal ons dit wat ons wil hê opoffer tengunste van God se wil?
  • Die resultaat daarvan dat Jesus hierdie toets geslaag het is dat die mensdom gered is.
  • Dink net wat dalk die uitslag kan wees as jy net hierdie toets selfs sal slaag.
  • Terwyl ons gehoorsaam is en Hom en Sy doel dien, kan ons lewens betekenis hê ver bokant wat ons ooit ons kon verbeel het.

  4. DIE TOETSE WAT ONS DEURGAAN KAN WONDERLIKE GEVOLGE OPLEWER
  • Hulle kan ons help om van dinge wat nie in ons lewens moet wees nie ontslae te raak.
  • Hulle kan veroorsaak dat ons lewens meer produktief en vrugtevol word.
  • Hulle kan verandering voortbring wat ’n positiewe invloed op die wêreld om ons kan hê.
  • Ons moet altyd onthou dat God Homself in die proses is en in die proses is Hy besig om iets groots binne ons te doen.
  • Hy wil hê dat ons volwasse en volmaak moet wees en dat ons niks moet kort kom nie.
  • Jakobus 1:2-4 Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie.
  • Dit is deur toetse wat ons begin om te verstaan die dinge waarvan ons geen kennis gehad het nie.
  • Dit is deur hierdie toetse  dat ons kan begin om dinge uit God se perspektief te sien wat ons gedink het dat ons verstaan.
  • Dit is deur die toetse dat ons kan leer om die beginsels van God in ons harte en lewens toe te pas.
  • Dit is deur die toetse wat ons gelouter word soos met vuur om die dinge wat God nie behaag nie van ontslae te raak.

  5. SLAAG JOU TOETS
  • Ja jy kan jou huidige toets slaag.
  • Ja jy kan aan die anderkant as oorwinnaar uit kom. Ja jy kan.
  • As ons geslaag het kan ons na die volgende ding aangaan.
  • As ons nie slaag nie word ons terug gehou en is ons beperk in ons effektiewiteit.
  • Die feit is ons bly onvolwasse, onvolmaak en ons sal iets kort kom.
  • Niemand wil aan die einde van hulle lewe kom en besef dat hy/sy onvolwasse, onvolmaak is nie en dat hy/sy altyd iets kortkom nie.
  • Ons wil die toets slaag en ons wil volwasse, volmaak en sonder enige tekort wees.
  • ‘n VERHAAL. Ek het ‘n vriend wat nooit sy hoërskool loopbaan voltooi het nie. Hy hetdie altyd berou. Toe hy in sy veertigerjare gekom het, het hy besluit om homself te verneder en om te probeer om sy skool diploma te verkry (matriek soos ons dit in ons land noem). Hy het toe begin swot.  Diot was nie maklik nie en ditwas vir hom vernederend. Hy moes akakel omte registreer en natuurlik het hulle hom sy ouderdom gevra. Hy het die studie materiaal gekry en begin leer. Hy was verder verndertoe hy by die eksamen lokaal gekom het en tussen ‘n klomp tieners moes skryf.  Maar hy het dit gedoen en hy het geslaag en virmy sy sertifikaat gewys. Ek kon sien dat hierdie man was bereid om enigiets te doen.
  • Om die toest te slaag is die beste. Selfs as dit beteken mens moet teruggaan en die toets slaag.
  • Ja jy kan jou huidige toets slaag.
  • Ek bid dat jy die moed sal hê en sal volhard daarin en die regte keuse maak en die toets slaag.
  • Daar is soveel meer wat vir jou wag!