Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - NOOIT VER NIE, NET ‘N ANDER DIMENSIE

NOOIT VER NIE, NET ‘N ANDER DIMENSIE

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • NOOIT VER NIE, NET ‘N ANDER DIMENSIE

  NOOIT VER NIE, NET ‘N ANDER DIMENSIE 

  Inleiding:

  - Dit is wonderlik om te weet dat ons die Here altyd naby ons kan hê.
  - Hy is nou hier en waar ons ookal gaan is Hy daar.
  - Daar is geen plek waar Hy nie is nie en geen punt is nader aan Hom as enige ander punt nie.
  - Niemand is verder van Hom of nader aan Hom as enige ander persoon nie.

  1. ADAM HET DIE ONMOONTLIKE PROBEER

  - Adam en Eva het in die Tuin van Eden gewoon toe hulle gesondig het.
  - Hulle onmiddelike reaksie was om te probeer om van die Here weg te kruip.
  - Hulle het wansinnig probeer om die onmoontlike te doen – hulle het probeer om van Hom en Sy teenwoordigheid weg te kruip.
  - Hy is oral en ons kan nie vir Hom weghardloop of probeer om te leef asof Hy nie bestaan nie.   
  - Sonde veroorsaak dat ons uit Sy teenwoordigheid wil ontsnap, maar selfs sonde verander nie die feit dat Hy daar is nie.

  2. DAWID HET DIT VERSTAAN

  - Psalm 139:7-12 Waar sou ek heengaan van u Gees en waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar! Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou. En as ek sê: Mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duistenis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig.                                                  
  - Groot hoogtes en groot dieptes kan ons nie van die Here skei nie.
  - Afstand kan ons nie van Hom skei nie en as ons selfs  in ‘n vreemde land woon kan dit ons ook nie van Hom skei nie.
  - Donkerte kan ons nie van Hom skei nie.
  - Hy wil vir ons daar wees.
  - Psalm 139:13-16  Want ? het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef.

  Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke! En my siel weet dit alte goed. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

  3. ONS LEWE AS GEVOLG VAN DIE HERE

  - Hy wil hê dat ons Hom moet soek, na Hom moet uitreik en Hom vind. 
  - Hy is nie ver weg nie.
  - Handelinge 17:27-28 sodat hulle die Here kon soek, of hulle Hom miskien kon aaraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons nie; want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons,
  - Ons bron van lewe is die Hereself en Hy wil hê dat dit vir ons ‘n selfs groter realiteit moet word.

  4. HY SAL ONS NOOIT VERLAAT NIE.

  - Dit is ‘n vertroostende feit!
  - Deuteronòmium 31:6 …; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie.
  - Deuteronòmium 31:8 En dit is die HERE wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees ; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.
  - Johannes 14:15-16 As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid.

  - Hierdie spoor my baie aan.
  - Hierdie feit bly die waarheid vir jou en vir my.

  5. NIKS KAN ONS VAN DIE HERE EN SY LIEFDE SKEI NIE.

  - Ons kan nie van Sy liefde geskei word nie.
  - Selfs wanneer ons nie totaal bewus daarvan is nie, is Hy nog daar en Sy liefde reik nog steeds na ons uit.
  - Romeine 8:38-39  Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here is nie.

   

  6. DIE VERSKIL TUSSEN TEENWOORDIGHEID EN DIE GEOPENBARE TEENWOORDIGHEID 

  - Hulle is nie dieselfde nie en ons kan die een sonder die ander hê
  - Ons weet dat die Here hier is, maar ons kan total onbewus daarvan bly.
  - Slegs wanneer ons van Sy teenwoordigheid bewus word is Sy teenwoordigheid ge-openbaar.
  - Hy wil Homself aan ons openbaar en ons moet onsself beskikbaar maak en Hom soek.
  - Dit is wat die verskil tussen ‘n nominale Christen lewe en ‘n glansryke/lewendige Christen lewe, maak.
  - Hierdie verskil is belangrik om te verstaan.

  7. DAAR IS IETS WAT ONS KAN DOEN

  - Ons moet ‘n hart ontwikkel wat die Here soek en nader aan Hom kom.
  Psalm 73:28 Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees; …
  Jakobus 4:8 Nader tot God, en Hy sal tot julle nader.

  - Moenie te besig raak nie.
  - Vermy die slaggate van godsdienstige besigheid en godsdienstige aktiwiteite en konsentreer op die Here!

  8. NADER AAN HOM

  - Het jy al ooit iemand hoor sê: 'My seun/dogter raak al hoe nader aan my soos wat hulle ouer word’, maar die waarheid is dat die kind hulle hele lewe saam met die moeder of Vader gelewe het?
  - Met ons is dit ook so – ons lewe ons hele lewe met die Here, MAAR daar is heeltemal ‘n ander dimensie.
  - ‘n Nader en meer reële, spesiale verhouding.
  - Ons praat hier van ondervinding; waar ons Hom meer inteim en met ‘n dieper verstandhouding leer ken.
  - Die hindernisse verdwyn en ’n nouer verhouding tenopsigte van hart en denke is besig om te ontwikkel. 
  - Dit is wat Hy vir elkeen van ons het.

  Deur: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.