Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - MY HULP KOM VAN DIE HERE

MY HULP KOM VAN DIE HERE

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • MY HULP KOM VAN DIE HERE

  SCRIFLESING: Psalm 121:1-2 Ek slaan my oë op na die berge :  waar sal my hulp vandaan kom? MY hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het.

  1. ALMAL BENODIG HULP
  • In een of ander area het ons almal hulp nodig.
  • Of dit nou een van die groot mans of vrouens van die Bybel was of een van Jesus se apostels was,of ek en jy vandag, ons het almal God se hulp nodig.
  • Ons mag dink dat ons dit op ons eie kan doen, maar een of ander tyd sal ons besef dat ons dit nie op ons eie kan doen nie.
  • Daar is net iets omtrent hulp wat ons van een dimensie na ‘n ander lig.
  • Ek onthou dat my oupa jare gelede besluit het om vir sy vier dogters ‘n voorkot van R1 000 uit hulle erfgeld te gee. Daardie tyd was dit ‘n groot som geld. Hierdie hulp het soveel vreugde en verligting vir my moeder en ons gesin gebring.  Dit wasnie verdien nie of verwag nie, maar dit het ‘n las uit ons lewe gelig en verligting gebring.
  • Wanneer God intree en ons help, het dit dieselfde effek.
  • Miskien is daar vandag ‘n area in jou lewe waar jy goddelike ingryping nodig het.
  • Jy het net God se hulp in jou situasie nodig.
  • Wel, jy kan God daarvoor vertrou.

  2. GOD SE HULP KAN UIT ONVERWAGTE BRONNE KOM                   
  • Jy weet net nooit wie of wat God sal gebruik om verligting in jou situasie te bring nie.
  • Jesaja 55:8 Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE.
  • My weë is nie jou weë nie, sê die HERE.
  • Ons moet nie vir God voorskryf hoe en waar ons hulp vandaan moet kom nie.
  • Soms wanneer ons in ‘n moeilike situasie is wil ons, ons situasie op iemand anders afskuif.
  • My werkgewer moet dit oplos of my man moet dit oplos of my ouers of my kinders moet dit oplos.
  • My weë is nie jou weë nie, sê die Here.
  • In my ondervinding het ek al gesien hoe God onverwagte bronne gebruik om my situasie te verbeter.

  3. WANNNEER GOD ONS HELP HET HY ONS HARTE IN GEDAGTE                     
  • Soms het ons vooropgestelde idees oor hoe God ons behoort te help en hoe Hy dit moet doen.
  • ‘n Vooropgestelde idee, volgens die woordeboek, is ‘n opinie wat voor die tyd gevorm is sonder al die nodige bewyse.
  • Ons dink ons weet wat die beste vir ons is.
  • Dikwels wil persone nie verander nie, maar hulle wil hê dat hulle probleme moet opgelos word.
  • Ek onthou toe die Dokter gesê het dat my kolesterol ‘n bietjie hoog is. Ek het toe gevra hoe ons dit kon regmaak en hy sê toe vir my iets wat ek nie wou gehoor het nie. Hy sê toe ek moet verander. Ek moes my lewensstyl verander en begin om gesond te eet. Ek moes ook my lewensstyl verander en meer oefen. Ek het nog nooit van oefen gehou nie, tensy ek ‘n toeskouer vanaf die rusbank kon wees! Ek het ook nog altyd van die verkeerde kossoorte gehou.  As ek kon kies tussen ‘n vars konfyt oliering of vars vrugte en groente, is die keuse maklik – DIE OLIERING! Ek wou ‘n kitsoplossing hê, ‘n pil wat die probleem sou oplos sonder dat ek moes verander.
  • Ek onthou ook ’n verhaal van ‘n vader en seun wat by ons kerk opgedaag het en vir ons gesê het dat hulle van ‘n ander dorp, wat ‘n paar honderd kilos weg was, af geloop het en nou in ons dorp sou tuis gaan. Hulle vra toe vir kos aangesien hulle niks gehad net nie en vir ’n paar dae niks ge-eet het nie.  Ek het hulle in ons ontvangs laat sit en vir hulle koffie bedien en het gou na die kruideniersware winkel toe gegaan en twee kaste vol kruideniersware gekoop.  Toe roep ek hulle terug na my kantoor en sê vir hule ons kon hulle help met die twee kaste vol kos. Die vader het nie gelukkig gelyk nie het opgestaan en gevra of ek verwag dat hy dit moes dra. Toe besef ek hulle het verwag dat ek vir hulle sou geld gee. Hulle wou nie regtig kos gehad het nie.
  • Al werk dinge nie uit volgens ons denke nie, Hy sal dinge ten goede laat uitwerk.

  4. WAAR SOEK JY JOU HULP?
  • Ons moet vasstaan dat God ons hulp is en ons sal nie op ander dinge staatmaak nie.
  • The psalmdigter skryf: ‘MY hulp is van die Here!’ Hy staan vas daarop.
  • Maar nogtans wanneer ons probleme het soek ons hulp op baie eienaardige plekke.
  • Ons moet nie in die verkeerde plekke soek na hulp nie.
  • Jare gelede het ek ‘n dame in ons kerk gaan besoek. Sy en haar familie het die Here vir 40 jaar getrou gedien. Sy was ‘n godvresende dame. Maar ek was verras toe ek by haar huis kom en vind dat sy kristalle om die huis gehang het omdat sy gedink het dat hulle’n  poslitiewe effek sou hê.
  • Moenie na ander dinge draai nie, moenie hulp van die eienaardige en twyfelagtige dinge soek nie.
  • Ons kan na die verkeerde dinge draai en uiteindelik veroorsaak dat dinge vererger.

  5. JOU HULP KOM VAN DIE EEN WAT DIE HEMEL EN DIE AARDE GESKEP HET.                 
  • Onthou jou God is groot!
  • Jou God is die een wat die hemel en die aarde geskep het.
  • Hy is almagtig so hoekom sal jy op enigiets minder as Hy staatmaak?
  • Hy kan meer doen as wat ons kan vra of dink.
  • Efèsiërs 3:20 En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk.
  • Dink jy dat as Hy die heelal geskep het, jou probleme of situasie te moeinlik vir Hom is?
  • Is enigiets te moeilik vir God?
  • Jeremia 32:27 Kyk, Ek is die HERE, die God van alle vlees; sou enige ding vir My te wonderbaar wees?
  • Die antwoord is NEE; niks is vir Hom te moeilik nie,
  • Kom ons vertrou op Hom, weet dat Hy al ons laste en uitdagings kan hanteer en Hy weet wat is vir ons die beste want hy sien dinge uit die korrekte perspektief.
  • Gee dit vandag vir Hom en kom ons vra Hom om integryp in ons lewe en ons situasie.
  • Verklaar it saam met my: ‘MY HULP KOM VAN DIE HERE!’