Daily Bible Verse:              Psalm 100:5

‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’

- You can count on the Lord’s goodness towards you.
- You can rely on His unfailing love every day of your life.
- You can have hope in His faithfulness that continues without end.
- You can rest in Your confidence in His character and love for you.

Prayer: Lord, my heart can rest secure in the knowledge of Your goodness, loving-kindness, and great faithfulness. I will trust and not be afraid, for You are all I need. Amen.


Daily Bible Verse: Psalm 100:5
‘For the LORD is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation.’


Daily Bible Verse: Psalm 7:10 (TPT)
‘God, your wrap-around presence is my protection and my defence. You bring victory to all who reach out for You.’

Notes - LEWE EEN DAG OP ‘N SLAG

LEWE EEN DAG OP ‘N SLAG

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • LEWE EEN DAG OP ‘N SLAG

  LEWE EEN DAG OP ‘N SLAG

  Inleiding
  - Die lewe is geneig om ons aandag af te lei en om ons weg te hou van die oomblikke wat God vir ons gee.

  - Een ding lei tot ‘n ander en die dringende dinge benodig ons aandag sodat die belangrike dinge vir later gelos word.
  - Ons eindig in‘n soort van ‘oorlewings gewoonte’ waar ons net deur die dag kom en soms die tyd om wens. 
  - Ons kan selfs by so ‘n punt kom waar ons sê dat wanneer ons ‘hiermee’ klaar is dan sal ons die lewe begin geniet.
  - Ek is nog altyd van nature ‘n dweper. Ek is nog altyd in die bediening en dinge wat met God se koninkryk te make het, betrokke en is altyd baie bewus van die ewige dimensie. Toe ons onlangs as ‘n familie ons eie uitdagings moes hanteer het ek begin agterkom dat die lewe nie net oor môre gaan nie, maar dat dit meer oor vandag gaan en wat God wil hê dat ons vandag moet doen.
  - Om een dag op ‘n slag te leef is nie altyd maklik nie, maar dit is wat God gesê het dat ons moet doen.
  - Dit is Sy resep vir ons lewens.
  - Dit herinner my aan ‘n ou gesange.
  'Moment by moment, I'm kept in His love,
  Moment by moment I've life from above;
  Looking to Jesus till glory doth shine;
  Moment by moment, O Lord, I am Thine.'

  - Ons het ‘n familie vriend en hy het ons vertel dat hy altyd die volgende in sy jaarlikse dagboek geskryf het: ‘Daar is net twee dae in my lewe, hierdie dag en daardie dag!’ (Wanneer ek Hom van aanesig tot aangesig sal sien.)
  - Dit is hoe ons geroep is om ons lewe te leef.

  1. OM IN DIE VERLEDE TE LEWE 
  - Baie mense kies om in die verlede te lewe.
  - Dit is amper asof die ‘goeie ou dae’ die beste dae was so ons lewe in daardie plek.
  - Ons ken almal iemand wat so lewe.
  - Hulle kan vir jou datums en tye en  kosbare en wonderlike herinneringe vertel en hulle dra amper ‘n soort droefheid, want hulle dink dat die toekoms nooit so goed soos die verlede kan wees nie.
  - Om so te lewe is soos om dooie baggasie deur die hede die toekoms in te sleep.
  - Ons het wel die ‘kosbare herinneringe’ van die lewe wat tot die ryk stof van die lewe bydrae, maar hoe het God  vir ons gesê moet ons, ons lewens lei?
  Jesaja 43:18 'Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie.’'
  - Om te lewe in die verlede is nie hoe God ons ontwerp het nie.
  - Feit is ons is gesê om radikaal met die verlede af te handel. Die woorde wat die Bybel gebruik is ‘dink nie daaraan nie’ en ‘ slaan geen ag daarop nie.’
  - God sê dit vir ons want in Hom het ons soveel meer om na uit te sien.
  - Hy wil nuwe en wonderlike dinge in ons lewens doen.
  Jesaja 43:19 Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit uitspruit; sal julle dit nie merk nie? Ja, Ek maak ‘n pad in die woestyn, rivere in die wildernis.
  - Met die Here in ons lewens, kom die beste nog.

   
  2. OM IN DIE TOEKOMS TE LEWE
  - Part mense lewe in die toekoms.
  - Hulle fokus op die moontlikhede en valstrikke wat vorentoe mag voorkom
  - Hulle het gewoonlik ‘n doel en strewe daana.
  Wanneer ek  met skool klaar is – dan sal ek begin lewe.
  Wanneer ek my graad kry – dan sal ek begin lewe.
  Wanneer ek trou – dan sal ek begin lewe.
  Wanneer ek kinders het – dan sal ek begin lewe.
  Wanneer die kinders uit die huis uit is – dan sal ek begin lewe.
  Wanneer ek aftree – dan sal ek begin lewe.
  - Die vreugde waarna hulle verlang is ontwykend en sal op een of ander manier en iewers tevoorskyn kom een of ander dag in die toekoms.
  - Die probleem met die toekoms is dat dit volkome onbekend is en dit word nooit gewaarborg nie.
  - Wanneer ons in die toekoms leef stel ons ons hoop op niks.
  - Ander mense voel weer hulle moet môre se sorge en probleme in vandag intrek.
  - Hulle kan dit nie net in God se hande laat nie, maar hulle moet probleme waarvan hulle niks weet nie, rond dra en vandag daarmee vermoei.

  3. GOD SAL DAG NA DAG VOORSIEN
  Exodus 16:1-34
  - In hierdie skrif het God daagliks voorsien dit wat die mense nodig gehad het.
  - Hulle kon elke dag dit wat beskikbaar was, bymekaar maak en gebruik.
  - Niks mag vir die volgende dag gebêre word nie.
  - Geen hoeveelheid van wat God vir ‘n spesifieke dag voorsien het mag vir die volgende dag of vir latere gebruik oorgehou word nie.
  Exodus 16:19-20 En Moses het vir hulle gesê:  Niemand moet daarvan laat oorbly tot môre toe nie. Maar hulle het nie na Moses geluister nie: sommige het daarvan laat oorbly tot die môre toe. Toe kom daar wurms in en dit is bederwe.

  - Ek weet nie of jy al ooit ‘n opgaarder ontmoet het nie, iemand wat onnodige en dikwels nuttelose dinge opgaar, Dit word dikwels in die geheim gedoen.
  - Om op te gaar word dikwels uit vrees gedoen en omdat hulle vergeet hoe getrou God is.
  - Om op te gaar kan ons baie moeg maak.
  Hàbakuk 2:13 '... en nasies hulle afmat vir niks nie?’
  - Wanneer ons die oog van God en Sy daaglikse voorsiening afwend kan ons so afgemat raak.
  - Die teengif is vertroue.
  - Ons moet rus en onthou en onsself herinner aan Sy getrouheid.
  Exodus 16:23-24 Toe sê hy vir hulle: Dit is wat die HERE gespreek het: Môre is dit rusdag, ‘n heilige sabbat van die HERE. Wat julle wil bak, bak dit; en wat julle wil kook, kook dit; en bêre vir julle alles wat oor is, om dit te bewaar tot die môre toe. En hulle het dit gebêre tot die môre toe soos Moses beveel het; en dit het nie bederwe nie, en daar het geen wurms in gekom nie.  
  - Die Sabbat was ‘n dag om te onthou en te rus en in die proses het dit wat bymekaar gemaak is vars gebly.
  - Wat die ewige dinge van God betref, dit kan ons opgaar en dit sal hou!
  Matthéüs 6:19-20 'Moenie vir julle skate bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie; maar maak vir julle skate bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie; '
  Charles Studd het die volgende geskryf: 'Only one life, 'twill soon be past. Only what's done for Christ will last.'
  - God het vir 40 jaar daagliks vir hulle voorsien.
   

  4. DAAGLIKSE VOORDELE
  Psalm 68:20 'Geloofd sy die Here! Dag nà dag dra Hy ons; God is ons heil! '
  - Drie gedagtes om te onthou:
  1. DAAGLIKS
  - Die oorspronklike Hebreërs wys ons dat die voordele op ‘n daaglikse basis kom.
  2. VOORDELE
  - Die voordele sluit in Sy goedertierenheid, Sy goedheid en Sy voorsiening.
  - Die voordele benewens ons praktiese daaglikse behoeftes, is uiteindelik God Homself.
  - Sy voordele ken geen perke nie.
  - Hy kan vir jou daar wees in soveel verskillende maniere. Hy het vir Sy kinders manna in die woestyn gegee. Hy het die see voor hulle geopen sodat hulle daardeur kon gaan. Die Here weet van paaie en maniere om dinge te doen wat ons nog nie eers aan gedink het nie.
  3. OORLAAI ONS
  - Wanneer iets oorlaai word beteken dit nie net noodsaaklike behoeftes nie.
  - Dit beteken alles wat ons nodig het, meer as genoeg en genoeg vir elke goeie werk.
  - Maar dit kom alles terug na die sleutel frase ‘DAAGLIKS’.
  - Dit sê nie maandeliks of jaarliks nie, of wanneer die behoefte daar is nie, of wanneer jou skip inkom nie.
  - Ons moet Hom eenvoudig net elke dag vertrou.

  5. DIE SKAKEL TUSSEN STERKTE EN DAE
  - Deuteronòmium 33:25 '..., en jou sterkte soos jou dae.’
  - Hierdie vers is baie duidelik dat dae en sterkte hand aan hand gaan.
  - Nie weke, of maande, of jare nie maar dae.
  - Met elke gegewe dag kom die sterkte wat ons nodig het om daardie dag te hanteer.
  - Ons het elke dag Sy nuwe genades en Sy nuwe guns nodig om ons deur te dra.
  - Die Here sal die sterkte dag na dan en een vir een voorsien, wat ons vir alles nodig het wat op ons pad kom.
  - Ons is op een of ander manier ontwerp om vandag te kan hanteer.
  - Ons kan vandag se uitdagings aanpak en oorwin.
  - Selfs die swaarste vrag kan vir ‘n dag hanteer word, al moet ons dit oomblik vir oomblik doen.
  - Maar môre, dit is onbekend en nie gewaarborg nie en daarvoor is geen krag voorsien nie. Maar as môre kom, sal die sterkte wat ons nodig het saam met dit van die Here af kom.

  6. EEN DAG OP ‘N SLAG – DIE PATROON VAN GOD EN ‘N PATROON VIR ONS
  - Selfs die voorbeeld wat God vir ons gestel het werk op hierdie beginsel.
  Genesis 1:5 en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag.
  - Ons Here het op die beginsel van dag na dag gewerk.

   - Elke aspek van die skepping was in die konsep van ‘n dag toegedraai.
  - Elke dag moes ‘n begin en ‘n einde hê en God sou sien dat dit goed was.
  - Daar is dinge wat tot ons lewens kan toevoeg en daar is dinge wat ons in ons lewens kan beroof. 
  - Om een dag op ‘n slag te lewe is die geheim tot gelukkige en geloof vervulde lewens.  
  Judas 1:20 'Maar julle geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. '
  - ‘n Sleutel tot die opbou in ons geloof is om een dag op ‘n slag te lewe en om die beste gebruik te maak van die tyd wat vir ons gegee is.
  - Tyd is vir ons gegee in klein kompartemente wat dae genoem is.
  - Doen net die deel van God se wil wat Hy vir vandag vir jou bedoel het op die spesifieke dag en die res sal vir homself sorg.
  - Elke dag is ‘n geleentheid om te neem, in te span en gevier te word.


  7. WAT HET JESUS GESê?
  Matthéüs 6:34 'Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. '
  - Ons leef in ‘n wêreld wat deur vrees, angs, depressie en stres gedomineer word en dit het alles met die toekoms te doen.
  - Ons Here se advies aan ons is dat ons niks met die toekoms te doen het nie.
  - Elke dag het sy eie vereistes, behoeftes, druk, suksesse, vreugde en hartseer.
  - God sal altyd vir ons die sterkte/krag gee wat ons vir die dag nodig het en vir alles wat Hy in daardie dag plaas in Sy doel en plan om tengoede vir ons te werk.
  Charles Kingsley het die volgende geskryf:
  'Do today's duty, fight today's temptation and do not weaken and distract yourself by looking forward to the things we cannot see, and could not understand if you saw them.'
  -Jesus het die volgende gesê: Gee ons vandag ons daaglikse brood. Matthéüs 6:11.

  Deur: Andrew Roebert

  Hierdie notas mag met ander gedeel word.