Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - LEER OM TE VERTROU

LEER OM TE VERTROU

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • LEER OM TE VERTROU

  Notas: LEER OM TE VERTROU

  SKRIFLESING: Jakobus 4:11-17

  INLEIDING

  • Verhoudings is vir God belangrik.
  • Hoe ons ander behandel en teenoor hulle reageer is iets waarvan God kennis neem.
  • Ons kan nie altyd daarmee wegkom om ander sleg te behandel nie.
  • Ons moet onsself daaraan herinner dat die ‘asem van God’ in elke mens woon.
  • Ons kan dus nie ander mense behandel nes ons wil of soos wat ons dink hulle vedien nie.
  • Ons moet Christus se voorbeeld volg en ander behandel met die wete dat Sy asem in hulle is.
  • Ons moet onsself altyd herinner dat ons sal maai wat ons gesaai het.
  • Ons interaksie met ander, vernaamlik ander gelowiges, moet altyd op so ‘n manier gedoen word dat dit God en Sy Gees wat in hulle woon, sal vereer.
  • Hierdie is vir elkeen van ons ‘n uitdaging.
  • Hierdie is ‘n deel van elkeen se lewe wat moet verander en aanhoudend in lyn gebring moet word met die patroon van Jesus en Sy liefde en hantering van ander, selfs in Sy moeilikste en desperatste ure.

   

  1. ONS MOET NIE ‘KWAAD SPREEK’ VAN ANDER NIE.

  • Hierdie is ‘n praktiese stukkie advies wat die Apostel vir ons gee.
  • Jakobus 4:11 'Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie.'
  • Dit is glad nie vaag of suggestief op enige manier nie.
  • Dit is direk en leersaam en iets wat ons kan neem en in ons lewens toepas.
  • 'Kwaadspreek’ van ander kan baie verskillende vorms aanneem.
  • Dit kan so envoudig wees soos om onvriendelike dinge vir iemand te sê.
  • Aan die anderkant kan dit opsetlike, moedswillige en kwaadwllige onvriendelike waarhede en leuens insluit.
  • Kwaad spreek kan kritiek, skinder, rugsteek en laster, insluit.
  • 'n Meer subtiele vorm van kwaad spreek is om op ander neer te spreek.
  • In een van die ergste vorms sluit dit laster in.
  • Laster is wanneer ons leuens of wanvoorstellings versprei om ‘n ander persoon of sy reputasie te beskadig.
  • Jakobus 4:11 'Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie.''
  • Die waarheid is dat wanneer ons hieraan deelneem, onderwerp ons,ons nie aan God nie.
  • God het vir ons duidelike instruksies hieroor gegee en wanneer ons, ons eie kop volg liewer as om Sy goddelike instruksies te volg, tree ons uit lyn uit.
  • Om te weet wat reg is en dit dan nie te doen nie, is sonde.
  • Ons moet onsself in hierdie area uitdaag en in oorwinning leef sodat ons God se seën en guns in ons lewens kan geniet en dan ‘n seën vir ander wees.

   

  2. ONS PLANNE

  • Ons lewe ons lewens dikwels volgens ons eie planne en idees.
  • Jakobus 4:13 ‘Kom nou, julle wat sê: Vandag of môre sal ons na dié en dié stad gaan en daar een jaar deurbring en handel drywe en wins maak -'
  • Beplanning is nie boos nie; dit is eintlik wys om vir die toekoms te beplan en voor te berei.
  • Ek glo dat beplanning noodsaaklik is vir sukses in elke area van die lewe.
  • Kan jy jou indink om ‘n huis sonder ‘n plan te bou?
  • Om dit te doen sou tot mislukking verdoem wees.
  • Beplanning is dus belangrik,
  • Maar soms kan ons so onsterflik en so in beheer voel dat ons dink dat alles binne ons eie krag en vermoë rus.
  • Toe ek ‘n jongman was het ek baie so gevoel. Dit het gelyk of my lewe sonder einde voor my uitstrek. Ek het onsterflik gevoel (asof ek nooit sou sterf nie) en alles was moontlik as ek net my hart en verstand daarop toegepas het.
  • Ons kan amper arrogant raak en dink dat ons kan gaan waar ons wil, bly solank ons wil en doen net wat ons wil.
  • Dit kan maklik die sentiment word van die manier waarop ons leef.
  • Dit kan tot die punt kom waar ons ons hele lewe sonder HOM wil beplan.
  • Moenie jou hele lewe sonder Hom beplan nie.
  • Te veel van God se kinders het so 'volwasse' geword dat hulle ophou om God en Sy woord te vertrou.
  • Hulle vertrou meer op wat 'vir hulle goed lyk' en vertrou Hom nie regtig nie.


  3. DIE LEWE IS ONVOORSPELBAAR

  • Daar is 'n probleem met hierdie groot planne wat ons ontwikkel.
  • Toe ek 'n jong man in die kerk van my vader was, het ons 'n uitgebreide beplanningsprogram deurgemaak. Ons het dae en baie ure spandeer om ons missieverklaring en ons doelwitte en visie uit te dink. Ons het 'n fasiliteerder laat kom om dit alles saam te stel sodat ons kort-, medium- en langtermynplanne vir die groei van die bediening gehad het. Ons is selfs deur 'n gedetailleerde SWOT-analise geneem om ons sterk-, swakpunte, geleenthede en bedreigings te ontleed om teen elke gebeurtenis beskerm te wees. Aan die einde daarvan was ons almal uitgeput, maar ten minste was die planne in plek en was ons baie tevrede met onsself.
  • Nou glo ek dat dit 'n goeie en waardevolle oefening was en sou dit aan ander aanbeveel. Maar een aspek is oor die hoof gesien, en dit was; as daar iets sou gebeur waaraan nie een van ons ooit kon dink nie. Dit is presies wat gebeur het; my pa is 'n paar jaar later dood tydens 'n Christelike optog. Die meeste, indien nie al hierdie planne nie, het weinig waarde, en is laat vaar en teruggevoer na die annale van die geskiedenis.
  • Die waarheid van die saak is dat die lewe nie altyd volgens ons planne verloop nie.
  • Jakobus 4:14 'Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie…..'
  • ‘n Plan is baie spesifiek, maar ons weet nie wat môre gaan inhou nie.
  • Môre is beslis onbekend, maar volgende jaar kan nog meer onbekend wees as wat ons ons kan verbeel.
  • Spreuke 27:1 'Beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie.'

   

  4. SY PLANNE IS ALTYD DIE BESTE

  • Ons planne is goed en wel, en hulle het hul plek, maar dit moet nie met arrogansie of met 'n gevoel van geregtigheid gedoen word nie.
  • Daar moet 'n buigsaamheid wees ‘n besef dat die toekoms nie gewaarborg word nie.
  • Dit is nie dat ons nie moet beplan as gevolg van 'n moontlike ramp nie.
  • Die probleem is dat ons moet besef dat ons in werklikheid, baie min beheer, en daarom moet ons leer om die Here meer te vertrou as ons eie planne.
  • Jakobus 4:15 ‘In plaas dat julle sê: As die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen.'
  • Ons moet oop wees vir die wete dat dinge kan verander op maniere wat ons ons nie kon voorstel nie, maar God het nogtans 'n plan en sy planne is nog steeds tot ons voordeel.
  • Jeremia 29:11 'Want Ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie,om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.'
  • Te midde van al die onsekerheid in die lewe, kan ons die grootste sekuriteit van almal hê, en dit is die wete dat:
  1. God is nog in beheer.
  2. Hy het nog ‘n plan!
  3. Hy kan alles ten goede meewerk.

   

  5. DIE LEWE IS KORT

  • Die waarheid is dat die lewe kort is.
  • Jakobus 4:14 '…..Want hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar ‘n damp wat vir ‘n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn.'
  • Die beknoptheid van die lewe is altyd iets wat my gefassineer het.
  • Die lewe is kort, maak nie saak hoe lank ons leef nie.
  • Ons moet onsself nie mislei om te dink dat ons baie tyd het nie.
  • 'Nou', is die enigste ding waarvan ons seker kan wees.
  • Moenie wag om jou spesiale dinge op 'n spesiale dag te gebruik nie. Vandag is daardie spesiale dag! Haal die beste porselein uit en vier dit nou.
  • Wat vreemd is, is dat ons te midde van die werklikheid dat die lewe kort en onseker is, so veilig kan voel. Dit is slegs wanneer ons 'n onverwagse werklikheid in die gesig staar, dat ons tot die kern toe geratel kan word.
  • Die enigste manier om dit te oorkom is om te weet waar ons hoop en vertroue moet wees, en dit daar te plaas en dan op ons vertroue in die Here te rus.
  • 'n Ander vertaling sê dit so:
  • Jakobus 4:14 'Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie! Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn.
  • Psalm 103:15-16 'Ons dae op aarde is soos gras; soos veldblomme blom ons en sterf ons. Die wind waai, en ons is weg - asof ons nog nooit hier was nie. '
  • Die lewe is kort, God is goed ('n goeie, goeie Vader) en die doel is om te leer om op Hom te vertrou en te alle tye en in alle situasies op Hom staat te maak.

   

  Deur: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.