Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - JOU VERLOSSER IS HIER

JOU VERLOSSER IS HIER

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • JOU VERLOSSER IS HIER

  JOU VERLOSSER IS HIER

  Inleiding:
  - Die verhaal van die uittog van die volk van Israel, van slawerny in Egipte na die beloofde land is die grootste verhaal van verlossing.
  - Dit is 'n verhaal oor 'n volk wat eens in die land gevier is en nou in slawerny verdra en onderwerp is.
  - Dit is ook 'n verhaal oor die merkwaardige band van die Here met sy mense en hoe Hy in hulle situasie intree en hulle verlos.
  - Dit word vir ons opgeteken in die Bybel, in die boek Exodus in die Ou Testament.
  - Daar is soveel merkwaardige korrelasies tussen hierdie verhaal en wat mense gedurende die lewe deurmaak.
  - Daar is ook baie korrelasies waarmee mense vandag in die wêreld te kampe het.
  - Wat ons met sekerheid weet, is dat die Here nooit verander nie, en daarom kan ons krag uit hierdie merkwaardige verhaal put, en kan ons verwag dat die Here getrou aan ons sal wees soos wat Hy destyds aan sy mense was,.

  1. DIE GOEIE TYE
  - Ons gaan almal deur seisoene in die lewe waar dinge lyk asof dit glad verloop of glad verloop het.
  - Miskien is dit die rede waarom mense gereeld verwys na 'Die goeie ou dae'.
  - In die verhaal in die boek Exodus word Josef die prins in Egipte en bring hy sy hele familie om in 'n gebied genaamd Gosen, te woon.
  - Gosen was 'n streek van antieke Egipte, oos van die Nyl-delta: dit is deur die koning van Egipte aan Jakob en sy nageslag gegee, en hulle het dit tot die uittog bewoon. (Genesis 45:10)
  - Dit was 'n plek van gemak, veiligheid en oorvloed.
  - Dit is vir ons simbolies van 'n goeie tyd en 'n goeie plek.
  - Gedurende hierdie seisoen het mense floreer en vermenigvuldig.
  - Oorspronklik het slegs 70 individue na Gosen gekom, maar hulle het goeie tye beleef en gedurende hierdie seisoen het hulle gefloreer en voorspoedig geword.
  - Exodus 1:7 'Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword, en hulle het vermeerder en buitengewoon magtig geword, sodat die land vol was van hulle.'
  - Dit is asof hulle deur 'n bloeityd geleef het.
  - Dit was 'n ware bevolkingsontploffing en daarmee saam het toenemende invloed en mag gekom. Hulle het 'n mag geword om mee rekening te hou.
  - Miskien kan jy 'n tyd onthou toe jy of jou familie regtig goed gevaar het? Dalk het dinge van krag tot krag gegaan en het jy nooit gedink dat dinge kon verander nie?
  - Ons gaan almal deur periodes of seisoene van goeie tye. Ons moet die meeste van hierdie tye maak en besef dat die Here ons om 'n rede seën.
  - Ons moet die beste gebruik van die goeie tye maak, en soos die ou spreekwoord sê; 'Ons moet hooi maak terwyl die son skyn.'

  2. DIE GETY DRAAI
  - In die verhaal in die boek Exodus sien ons hoe dinge begin verander het.
  - Daar het iets gebeur wat die ewewig versteur het en die gevolg was dat die 'gety gedraai het' en dinge omgedraai het.
  - Exodus 1:8 'Toe staan daar 'n nuwe koning oor Egipte op wat niks van Josef geweet het nie.'
  - Die guns, vrede en welvaart waaronder hulle geleef het, het in 'n totaal ander scenario verander, en hulle kon niks daaraan doen nie.
  - Die waarheid was dat die nuwe koning van Egipte bedreig gevoel het omdat die volk van God so goed gevaar het. Sy grootste vrees was dat hulle teen hom sou opstaan en hom en sy nasie sou bedreig.
  - Exodus 1:9 Dié het aan sy volk gesê: Kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons.'
  - Ons leef 'n lewe waar voortdurende verandering, die enigste ding is waarvan ons seker kan wees.
  - Ons kan eendag so veilig voel as moontlik dan agterkom dat ons die volgende dag blootgestel is aan 'n kwesbare posisie.
  - Dit was op 27 Februarie 2020, toe my kerk vir my gebid het en my vry gemaak om te doen dit wat die Here vir my voorberei het. Dit was 'n spesiale en wonderlike oomblik. Die kerk was vol, en almal het dit geniet om te sing, te bid en na die preek te luister. Min het ons geweet dat 'n virus waarvan ons byna niks gehoor het nie, ons lewens sou binnedring en die lewe sou verander soos ons dit geken het. Binne minder as een maand sou ons in 'n volskaalse 'lockdown' wees en geen eredienste sou toegelaat word nie. Ons het destyds gedink dit sal 'n week of drie duur, maar ons het nie besef dat dit maande sou duur nie. Maande later, terwyl ek vandag hier sit, word die gevolge steeds gevoel en word ons adviseer dat dit nog vorentoe 'n impak op jare kan hê. Die gety het gedraai, dinge het verander.
  - My oorlede vader sou altyd vir ons sê dat 'voortdurende verandering hier is om te bly!'
  - Dinge kan en onvermydelik sal verander.
  - Verandering is iets wat ons nie in staat is om te vermy of te ontduik nie.
  - Juis daarom moet ons God so volkome vertrou.
  - Hy is die anker in die reis van die lewe, en Hy is saam met ons in die 'boot' van ons lewens, sodat ons kan aanhou om vorentoe te beweeg.

  3. DIE MOEILIKE TYE (DIE SEISOEN VAN MOEILIKHEDE)
  - Ek dink nie dat ek ooit deur 'n tyd soos nou geleef het nie, waar soveel mense rondom my sukkel.
  - Mense verloor hulle werk, inkomste, loopbane en baie mense verloor hoop.
  - Baie mense het nie eens kos om op die tafel te sit nie, en net 'n paar maande gelede het ons geen idee gehad dat dit sou gebeur nie.
  - In die verhaal van die uittog sien ons dat mense, nadat die gety gedraai het, moeilike tye in die gesig gestaar het.
  - Exodus 1:10 'Kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie, en as ons in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie'
  - Verandering kan dikwels 'n moeilike seisoen meebring.
  - As jy dink aan sommige van die veranderinge wat mense deurmaak en die probleme wat daarmee gepaard gaan. Dink aan egskeiding, bankrotskappe, afdanking uit hulle werk of selfs die dood van 'n familielid.
  - Dit is hoe dit in die uittog verhaal gebeur het.
  - Exodus 1:11 'Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk.'
  - Swaar tye is nooit maklik nie
  - Ongeag wat ons in die gesig staar, ons kan weet dat God met ons is.
  - Psalm 46:2 'God is vir ons 'n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.'
  - Ons is nie vrygestel van moeilike tye nie, of soos die Bybel dit noem, probleme of storms nie, maar die grootste vreugde is om te weet dat selfs as ons hierdie dinge in die gesig staar, ons nie alleen is nie, ons Verlosser is net daar met ons.

  4. OM TE FLOREER. TENSPYTE VAN UITDAGINGS
  - Ondanks die groot ontberinge waarmee die volk Israel te kampe gehad het, het hulle aanhou floreer.
  - Exodus 1:12 'Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel.'
  - Die konsep van floreer onder swaarkry lyk na 'n teenstrydigheid.
  - Dit lyk asof hoe meer hulle onderdruk is, hoe meer het hulle floreer.
  - Ek het tot die gevolgtrekking gekom dat wanneer God in die vergelyking van ons lewe is, ons bloei in direkte verhouding met ons swaarkry kan wees. Met ander woorde, in dieselfde mate as wat ons swaarkry ervaar, kan ons 'n gelyke en teenoorgestelde seën in ons lewens sien.
  - Dit klink miskien onmoontlik, maar dit is wat in hierdie situasie gebeur het.
  - In werklikheid was die floreer selfs groter as die lyding, sodat selfs in die lyding, die vordering wat hulle gemaak het, sigbaar groter was.
  - Dit het hul vyande baie ontstel. Daar word gesê dat die Egiptenare nog meer ontsteld geraak het.
  - Stel jou voor dat selfs terwyl jy groot uitdagings hanteer, jy nog steeds soveel vordering kan maak dat die vyand ontsteld raak.
  - Ek glo dat dit moontlik is as ons aanhou om ons Verlosser te vertrou.
  - Die Here was met die volk van Israel en het vir hulle sukses en groei gegee, ondanks die uitdagings waarmee hulle te kampe gehad het.
  - Ek weet dat dit soos 'n onmoontlikheid lyk, en jy mag sê dat ek nie weet wat jy in die gesig staar nie, en dit is waar, MAAR as God intree en die dinamiek verander, kan jy floreer terwyl jy uitdagings moet hanteer.
  - Dit is my gebed vir jou, dat jy sal floreer, te midde van uitdagings.

  5. GOD SIEN EN HOOR ALLES
  - As ons probleme ervaar, kan dit soms voel asof God ons verlaat het.
  - Ons mag selfs voel asof ons gebede totaal ignoreer word.
  - Maar die waarheid is dat God alles sien en alles hoor.
  - Exodus 3:7 ‘En die HERE sê: Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is; en Ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, Ek ken hulle smarte.'
  - Hierdie vers vertel ons alles van die karakter van God.
  - Hy versaak of verlaat ons nooit. Hy verlaat ons of vergeet ons nooit, en Hy sien wat aangaan en wat ons deurgaan, en Hy hoor ons gebede, ons gehuil en geroep om hulp, en in sy tyd sal Hy optree.
  - Exodus 2:23-25 'En in daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterwe. En die kinders van Israel het gesug en geweeklaag vanweë die slawerny. En hulle geroep om hulp oor hulle slawerny het opgeklim tot God. En God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob. En God het die kinders van Israel aangesien, en God het hulle geken.'
  - Hoe gerusstellend is dit om te weet dat HY hoor, HY sien, HY onthou, HY is bewus, en HY tree op.
  - Niks waardeur ons gaan, mee sukkel nie, geen onreg, geen wrede behandeling en geen swaarkry wat ons verduur nie, is HY nie bewus van nie
  - Net soos wat ons in die Skrif hierbo sien, het daar 'n tyd gekom toe dit tyd was vir die Here om namens sy volk op te tree.
  - Ons kan verwag dat die Here dieselfde karakter teenoor ons sal toon.
  - Ek glo dat dit tyd is dat Hy in die situasies waarmee ons te kampe het sal optree, en daarom kan ons verwagtend wees.

  6. LAAT MY MENSE GAAN – GOD SE PLAN!
  - Exodus 3:8 'Daarom het Ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en heuning,...'
  - Hierdie prentjie van die Here wat 'neerdaal' om sy volk te red, is 'n beeld van goddelike ingryping.
  - Ek glo dat ons almal in die lewe deur dinge gaan waar ons 'GODDELIKE INGRYPING' nodig het.
  - Maar dit was nie net 'n reddingsmissie nie, dit was 'n reddings- en herstel-missie.
  - Die plan van die Here was om

  1. In die situasie in te tree.
  2. Sy mense te red.
  3. Hulle van die krag, van die ding wat hulle wou vernietig, te verlos.
  4. Hulle uit en weg van die situasie te lei.
  5. Hulle na 'n wonderlike toekoms van belofte en voorsiening te neem.

  - In die boek van Exodus sien ons oor en oor die opdrag van die Here: 'LAAT MY MENSE GAAN!'
  - Om vry te wees, is God se begeerte vir sy mense, en Hy wil ingryp om dit te laat gebeur.
  - Galasiërs 5:1 'Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie.'
  - Die eintlike doel waarvoor Christus aarde toe gekom het, was om vryheid vir sy mense te verseker.
  - Dit is wat die Here vir jou wil doen.
  - Selfs nou, met al die uitdagings waarteen die wêreld te staan kom, sê Hy: 'LAAT MY MENSE GAAN! LAAT MY KIND VRY WEES!’
  - Weet dit, glo dit en verwag dit!

  Deur Pastor Andrew Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.