Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - JESUS – ONS ALLES

JESUS – ONS ALLES

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • JESUS – ONS ALLES

  JESUS – ONS ALLES

  Skriflesing:

  Kolossense 2:6-15
  “Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, gewortel en opgebou in Hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Pas op dat niemand julle as ‘n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Want in Hom  woon al die volheid van die Godheid liggaamlik; en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag; in wie julle ook besny is met ‘n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het. En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het, en die skudbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael, nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.”

  1.     LEEF JOU LEWE IN HOM


  Kolossense 2:6-7 “Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, gewortel en opgebou in Hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging.”


  - As kinders van God behoort Jesus die hele wêreld vir ons te wees.
  - Is Jesus die hele wêreld vir jou?
  - Hoe leef ons, ons lewens in Hom?


  A) WEES IN HOM GEWORTEL
  - Laat Hom jou vaste fondament en jou rots wees.
  - As gelowiges behoort ons stewig en vas in Christus gevestig te wees.
  - Ons moenie deur elke ander leerstelling verwar word nie.
  - Ons moenie deur heersende druk van koers af raak nie.
  - Ons wortels of ons anker moet vas bly.
  - Ons moenie toelaat dat enige verroting van ons wortels plaasvind nie.
  - Ons met baie diep gewortel bly.
  - Kolossense 2:7 “ gewortel en opgebou in Hom …”
  - Ons moet in Hom gewortel wees.


  B) WEES IN HOM OPGEBOU
  - Ons lewens moet in Hom gebou wees.
  - Kolossense 2:7 “ gewortel en opgebou in Hom …”
  - Ons lewens moet op Hom gegrond wees.
  - Dit gebeur as ons Sy woord ken en gehoorsaam is daaraan.
  - Om opgebou te word spreek van ‘n deurlopende proses van meer en meer soos ons kosbare Christus te word.
  - Ons moet Sy voorbeeld volg.
  - Ons moet lewe sodat ons lewens vir Hom lof en eer bring.


  C) WEES IN DIE GELOOF VERSTERK
  - Moet nie toelaat dat twyfel ‘n plek in jou lewe vind nie.
  - Twyfel aan jou twyfel en glo jou geloof.
  - Glo met ‘n nog groter oortuiging.
  - Romeine 4:20 “En hy (Abraham) het nie deur ongeloof, aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee.”
  - Wees meer as ooit tevore oortuig.

  D) WEES DANKBAAR
  - Dankbaarheid is ‘n belangike komponent van elke gelowige se lewe.
  - Dankbaarheid laat ons al die dinge wat Hy vir ons doen waardeer.
  - Ondankbaarheid kan hartseer en bitterheid veroorsaak.
  - Deur Sy hand het Hy jou by hierdie punt gebring en die toekoms is iets waarvoor Hy sal sorg in hierdie lewe en in die ewigheid.
  - Dankbaarheid open die deur tot groter seën, groter openbaring en groter verhoudings.

  2.     MOENIE MISLEI WEES NIE
  Kolossense 2:8 “Pas op dat niemand julle as ‘n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie.”
  - Die gevaar bestaan dat ons mislei kan word.
  - Ek hou van die frase: “Pas op dat niemand julle as buit wegvoer…”
  - Wat is die dinge wat ons kan mislei?
  - 1. Leë wysbegeerte
  - 2. Hoogdrawende nonsens.
  - 3. Menslike denke.
  - 4. Die geestelike magte van hierdie wêreld.
  - Wat is hulle doel?
  - Om ons van Christus Jesus af weg te trek.
  - Om Hom te verkleineer.
  - Die wêreld sal alles binne sy mag doen om Christus af te water of verkleineer.
  - Ander gelowe poog om Hom net ‘n profeet te maak.
  - Ander gelowe poog om Hom te verminder tot net ‘n goeie man.
  - Ander idees sal Hom veminder tot die Seun van God maar nie God nie.
  - Moenie deur enige soort argument of fantastiese redenasie mislei word nie.
  - Dit is ‘n fout!
  - Laat Hom jou finale outoriteit wees.
  - Laat wat Hy gedoen en gesê het en wat die Woord van God sê jou oortuiging wees.

  3. DIT GAAN ALLES OOR JESUS!
  Kolossense 2:9-10 “Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik; en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag; “


  - Die apostel bevestig sonder twyfel dat die Goddelike natuur, volledig aan Christus behoort.
  - Jesus Christus is God.
  - Moenie daaroor twyfel nie dit is die waarheid.
  - Ware vervulling kom net deur ons verbintenis met Hom.
  - Ware vrede kan slegs ‘n realiteit word as dit bestaan deur ons verbintenis met Hom.
  - Ek onthou ‘n tyd in my lewe toe dit gevoel het of alles verlore gaan. Ek het my eie aardse vader verloor, alles waarin ek my lewe gesaai het was besig om te verkrummel en dit het gelyk of elke belofte voor ons oë gebreek word. Dit is toe dat ‘n ou lied by my opgekom het: 'Take the whole world, but give me Jesus!' Daarin het ek vertroosting gevind want alhoewel mense of omstandighede die dinge wat vir jou dierbaar was kan wegvat, kan hulle nie jou Verlosser, Jesus, van jou wegvat nie.
  - Ek het eens hierdie kwotasie gelees: 'Everybody has gone through something that has changed them in a way that they could never go back to the person they once were!'
  - Ons gaan wel deur sulke dinge…..MAAR onthou:
  - Geen mens, geen siekte, geen omstandigheid, geen dood, geen trouma, geen depressie, geen hopeloosheid kan HOM van jou wegvat nie.
  - Laat Jesus die hele wêreld vir jou wees.
  - Laat Hom jou lewe, jou vreugde en jou alles wees.
  - Laat Hom jou daaglikse krag wees.
  - Laat Hom die een wees wat jou optel wanneer jy val.
  - Laat Hom die een wees na wie jy gaan wanneer jy ongelukkig of mismoedig voel.
  - Laat Hom die bron wees van elke seën in jou lewe.
  - Laat Hom die een wees wat jou bly maak.
  - Laat Hom jou beste vriend wees.
  - Volg Hom gedurende die dag en die nag.
  - Wanneer jy nie weet wat om te sê nie sê net sy naam: JESUS!
  - Vertrou Hom in die lewe en in die dood.
  - Romeine 14:9 “Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers.”
  - Kolossense 2:9 “Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik;”

  4. HY HET EN IS BESIG OM BINNE JOU TE WERK – Gryp dit aan!
  - Dit is wonderlik om te weet dat Hy binne elkeen van ons werk.
  - Kolossense 2:11-13 “in wie julle ook besny is met ‘n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besyndenis van Christus, omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het. En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het,
  - God is deurlopend besig om binne ons te werk en ons sondige natuur weg te sny.
  - Wat is Hy besig om in ons te doen?
  - 1. Verwyder ons sondige natuur.
  - 2. Begrawe ons met Christus.
  - 3. Opwekking tot ‘n nuwe lewe in Christus.
  - 4. Ontwikkel ons vertroue in Hom. ' waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het. '
  - 5. Maak ons lewendig.
  - 6. Om tot die besef te kom dat hierdie slegs saam met Christus kan gebeur. 'God het jou lewendig gemaak MET CHRISTUS!'

  5. YOU ARE FORGIVEN
  - Kolossense 2:13 “...En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het,”
  - Dit is Jesus Christus wie die krag het om ons sondes te vergewe.
  - Sy bloed is gestort vir die verlossing van sonde.
  - Sy dood het vir ons vergifnis van sonde gebring.
  - Nie toenemend nie maar tenvolle en volmaak.
  - Dit was eens en vir almal.
  - Dit sluit in verlede, huidige en toekomstige sondes.
  - Hierdie vergifnis was algemeen van natuur – dit bereik alle sonde, oorspronklike en werklike, voor en na bekering: sondes van denke, woord en daad.
  - Slegs God kon dit doen en dit was sy keuse.
  - Hy het gekies, deur die dood van Sy Seun, om vir ons hierdie vergifnis te skenk.
  - Ander vertalings stel dit anders:
  - 'Hy julle al die misdade vergeef het.’
  - 'Hy julle al die oortredings vergeef het.”
  - 'Hy julle al die mislukkings vergeef het.”
  - 'Hy julle al die sondes vergeef het.”
  - Wat dit ookal genoem word, Hy is gereed om ons te vergewe.

  6. DIE KRUIS HET DIE FINALE SEGGENSKAP
  - Die belangrikheid van die kruis kan nooit onderskat word nie.
  - Kolossense 2:14 “...., uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael.”
  - Ons sonde was saam met Christus aan die kruis vasgenael.
  - Kolossense 2:15 “nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.”
  - Die kruis is vir ons ‘n toonbeeld van groot oorwinning.
  - In daardie oomblik het ons van dood tot lewe gegaan.
  - Van oorwin tot oorwinning.
  - Van neerlaag tot oorwinning.
  - Van gebondenheid to vryheid.
  - Laat die kruis die finale seggenskap in jou lewe hê.
  - Laat jou sonde aan daardie kruis vasgenael word.
  - Mag ek en jy in oorwinning lewe as gevolg van die kruis!

  DEUR: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.