Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - HY KAN ONMOONTLIKE DINGE DOEN

HY KAN ONMOONTLIKE DINGE DOEN

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • HY KAN ONMOONTLIKE DINGE DOEN

  HY  KAN ONMOONTLIKE DINGE DOEN                

  INLEIDING
  - Terwyl jy die verhaal van die uittog (van die Israeliete) uit gebondenheid en slawerny in Egipte lees, tot hul uiteindelike aankoms in die Beloofde Land, sien ons 'n reeks wonderwerke wat die Here namens hulle verrig het.
  - Dikwels het hulle hulself in situasies bevind waar die enigste moontlike oplossing was dat God moes ingryp.
  - Ons leef in 'n tyd in die wêreld waar baie mense hulle in 'n soortgelyke situasie bevind.
  - Mense staan voor uitdagings wat goddelike ingryping benodig.
  - Hulle het alles probeer wat hulle kan probeer; hulle het al hul hulpbronne opgebruik, en hulle staan voor 'n doodloop straat waar net God 'n uitweg kan maak.
  - Wel, ek is hier om jou aan te moedig en om jou daaraan te herinner dat HY (die Here) onmoontlike dinge kan doen.
  - Dit was die groot prediker, Billy Graham, wat gesê het: 'Wanneer ons aan die einde van onsself kom, kom ons by die begin van God’.
  - As jy jouself op die plek bevind waar slegs 'n wonderwerk van God 'n antwoord sal wees, dan is hierdie aantekeninge iets wat jou sal bemoedig. Lees voort!

  1. GOD VEG VIR JOU
  - Daar is 'n wonderlike Engelse lied wat ons gereeld in ons kerk sing. Dit word genoem: 'God is fighting for us!'
  - Die liedjie bereik 'n crescendo en dan word hierdie refrein gesing:
  God is fighting for us
  Pushing back the darkness
  Lighting up the Kingdom
  That cannot be shaken
  In the Name of Jesus
  Enemy's defeated
  And we will shout it out
  Shout it out!

  - Ek glo dat God vir ons veg en dat Hy vir jou veg.
  - In die verhaal van die uittog, toe die volk van God tussen die boom en die bas vasgevang is, met nêrens om te gaan nie, het HY ingetree en vir hulle begin veg.
  - Exodus 14:25 En Hy het die wiele van hulle strydwaens laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars: Laat ons van Israel af wegvlug, want die Here stry vir hulle teen die Egiptenaars.
  - Uiteindelik moes selfs hul vyande besef dat die Here vir sy volk veg en hulle het besef dat hulle geen kans op sukses het nie en hulle het omgedraai en gevlug.
  - Jy hoef nie geskud te word nie en jy hoef ook nie geroer te word nie, want jou God is met jou.
  - Die Here is aan jou kant en Hy wil jou na 'n plek van oorwinning bring.

  2 HY DOEN ONMOONTLIKE DINGE
  - Om onmoontlike dinge te doen, is net waarin God spesialiseer.
  - Nog 'n liedjie wat ons in die kerk sing, is 'n liedjie met die titel ‘IMPOSSIBLE THINGS’.
  - Hier is die woorde:
  ‘One Word, and the walls start falling
  One Word, and the blind will see
  One Word, and the sinner's forgiven
  Because You do impossible, impossible things!’
  - Ons moet begin om na onmoontlike dinge te soek en daarin te glo.
  - Toe die volk Israel die einde van die pad bereik het en die vyand op die punt was om hulle aan te val en te vernietig, het God ingetree en die mees onmoontlikste ding gedoen.
  - Dit is wat gebeur het:
  - Die wolk wat voor hulle was, het begin beweeg ... (Kan jy jou voorstel om dit te sien?) Dit het van voor hulle tot agter hulle beweeg en die vyand se toegang tot hulle versper. Toe het dit selfs na 'n ander vlak beweeg. Dit het lig aan die kant van die volk van God laat skyn,  en dat duisternis die vyand omring. Die vyand is weggehou en niemand het die ander die hele nag gesteur nie.
  - Exodus 14:19-20 En die Engel van God wat voor die leër van Israel uit getrek het, het daar weggegaan en agter hulle aan getrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan; so het dit dan tussen die leër van die Egiptenaars en die leër van Israel in gekom. En die wolk was daar met die duisternis, en dit het die nag verlig, sodat die een nie naby die ander gekom het die hele nag deur nie.’
  - Dit was asof die Here hemel en aarde beweeg het om sy volk te beskerm en 'n weg vir hulle te maak!
  - Ons moet die moontlike doen en God toelaat om die onmoontlike vir ons te doen.
  - As jy in 'n onmoontlike situasie verkeer, wend jou dan tot die Here en vra Hom om in jou situasie te beweeg en die onmoontlike vir jou te bewerkstellig.

  3 HY KAN DINGE OM DRAAI
  - Om dinge om te draai is ook die spesialiteit van die Here.
  - Dink net hoe die mensdom in sonde verlore was, Hy het sy Seun gestuur sodat dinge omgedraai kon word en die mensdom met God  versoen kon word en die ewige lewe kan ken
  - Dit lê in die karakter van God om in ons wêreld in te tree en dinge ten goede om te draai..
  - In die uittogverhaal het hierdie soort ding op 'n baie praktiese manier gebeur.
  - Die volk het by 'n oase aangekom en die water was bitter. Die water was so bitter dat die mense dit nie kon drink nie. Maar God het die situasie betree, 'n wonderwerk gedoen en dinge omgedraai. Hy het bitter, nuttelose water geneem en dit in soet bruikbare water omskep, en almal, ook die diere, is geseënd en voorsien.
  - Exodus 15:23 + 25 En hulle het in Mara gekom, maar kon die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. En hy het die Here aangeroep, en die Here het hom 'n stuk hout gewys; dit het hy in die water gegooi, en die water het soet geword.
  - Dit is interessant om op te let dat dit nie vanself gebeur het nie, maar dat dit in reaksie op die optrede en gehoorsaamheid van Moses gebeur het
  1. Moses het die Here aangeroep. Hy het desperaat geroep en het tot God vir hulp gedraai, omdat hy niks aan die situasie kon doen nie, en tog het die Here hulle tot die punt gebring.
  2. Die Here wys vir Moses 'n stuk hout en sê vir hom om dit in die water te gooi. Die Here mag jou wel iets wys, iets wat jy moet doen. Dit mag selfs na 'n dom ding lyk, maar as God daarin is, kan dit die bron van die wonder wees
  3. Moses gehoorsaam. Hy neem die stuk hout wat God vir hom gewys het, en doen wat die Here vir hom gesê het om te doen. Hy het dit in die water gegooi. Dit moes 'n ware geloofshandeling gewees het, want Moses moes sekerlik geweet het dat daardie optrede op sigself geen verskil sou maak nie. Maar hy het dit gedoen.
  - God het die res gedoen en het die situasie omgedraai en bitter water in soet water verander.
  - Hy kan dieselfde vir jou doen

  4 WAT KAN ONS DOEN? 
  - Wat kan jy doen as jy onmoontlike omstandighede moet hanteer en geen oplossings oor het nie?
  - Exodus 14:13 Maar Moses het aan die volk gesê: Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat Hy vandag vir julle sal bewerk; want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie.
  1. MOET NIE VREES NIE.
  - Ons word herhaaldelik in die Bybel aangeraai om nie te vrees nie.
  - Jy sien dat Moses vir die mense gesê het om nie te vrees nie.
  - Die Here wil vandag vir jou dieselfde sê: 'Moenie  vrees nie!
  - Matthëüs 28:20 En kyk Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld
  2. STAAN VAS.
  - As jy onmoontlike hindernisse in die gesig staar, is dit tyd om vas te staan in ons geloof en vertroue in die Here.
  - Doen die moontlike en laat die onmoontlike aan God oor.
  3. WEES WAAKSAAM EN BID
  - Wees waaksaam! Moenie selfvoldaan, angstig of moedeloos raak nie; wees op die uitkyk vir 'n deurbraak.
  4. LAAT DIE HERE NAMENS JOU VEG.
  Moenie alles in jou eie krag probeer doen nie. Daar is sommige dinge wat net Hy kan doen.
  5. DOEN WAT HY Sê JY MOET DOEN.
  Exodus 15:25 ‘…die Here het hom 'n stuk hout gewys; dit het hy in die water gegooi, en die water het soet geword.
  Gehoorsaam wat die Here vir jou sê om te doen. Dit mag so eenvoudig wees as om 'n oproep te maak wat Hy jou vra om te maak, of om jou CV nog een keer in te dien.
  6. HY SAL JOU NA 'N GOEIE PLEK BRING
  Exodus 15:27 Daarop het hulle by Elim gekom, waar twaalf waterfonteine en sewentig palmbome was. En hulle het daar by die water laer opgeslaan.
  Uiteindelik het Hy hulle deur al die uitdagings en probleme gebring, en hulle beland op 'n plek met 12 bronne. Net een bron was miskien genoeg, maar daar was 12. Hy het nie net een voorsien met miskien een ekstra een vir ingeval nie. Nou voorsien Hy hulle met 12. Daarbenewens was daar 70 palmbome. Nie net een, of net 'n paar nie, maar sewentig. Dit is 'n prent van voorsiening en oorvloed.
  Kom ons slaag die toetse  en vertrou dat die Here die onmoontlike dinge sal doen en ons na 'n plek van voorsiening en beskerming  sal bring.
  Ons het jare gelede 'n liedjie getiteld 'HE GIVETH MORE GRACE' gesing.
  Hier is die Engelse woorde:
  When we have exhausted our store of endurance
  When our strength has failed ere the day is half done
  When we reach the end of our hoarded resources
  Our Father's full giving is only begun!

  - Ongeag hoe moeilik of hopeloos dinge mag lyk, onthou dat sy gee nou eers begin en dat Hy onmoontlike dinge kan doen.
  - Hou moed en vertrou dat Hy net dit sal doen.
  - Efesiërs 3:20 En aan Hom die heerlikheid wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink,volgens die krag wat in ons werk, …’

  Deur Pastoor Andrew Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.