Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - HOU AAN OM GOED TE DOEN

HOU AAN OM GOED TE DOEN

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • HOU AAN OM GOED TE DOEN

  HOU AAN OM GOED TE DOEN

  SKRIFLESING
  Galàsiërs 6:9
  “En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.”

  1. WAARMEE BEHOORT ONS BESIG TE WEES?
  - Galàsiërs 6:9 'om goed te doen'.
  - Ons is geroep om ‘n seën te wees.
  - Ons is geroep om goed te doen.
  - Wanneer ons goed doen inspireer dit ander om alles wat lieflik, beeldskoon en prysenswaardig is te omhels.
  - Wanneer ons die regte dinge en die goeie dinge doen inspireer dit ander om dieselfde te doen .
  - Afrikaanse vertalings gebruik almal hierdie woorde ‘om goed te doen’.
  - Wat is dit  'om goed te doen'?

  A. ‘Om goed te doen’ impliseer om nie die ‘bose te doen nie’.
  -Byvoorbeeld wanneer ons besig is om te sondig is ons besig om die ‘bose te doen’.
  - Wanneer ons selfsugtig is, onbedagsaam is of onverskillig is, is ons besig om die ‘bose te doen’.

  B. Goeie bedoelings is nie ‘om goed te doen nie’.
  - In Engels is daar ‘n ou gesegde: ‘The road to hell is paved with good intentions’.
  - Die betekenis van hierdie gesegde is dat individue mag bedoel het om goeie dinge te doen maar versuim om tot aksie oor te gaan.
  - Dikwels is ons lewens gevul met goeie bedoelings, maar gaan ons oor tot aksie en verander die bedoelings in iets prakties?
  - Dikwels verdwyn ons goeie bedoelings soos mis voor die son.
  - Wat keer ons dat ons nie ons bedoelings in aksies verander nie?
  - Is dit omdat ons selfsugtigheid of ons selfgesentreerdheid die finale uitkoms oorheers?
  - Of is dit eenvoudig net omdat ons uitstel totdat die goed wat ons wou doen net nie gedoen word nie?
  - Die waarheid is dat goeie bedoelings niks uitrig nie, maar ‘om goed te doen’ maak die verandering en bring veranderings wat ons, ons nooit kon indink nie.
  - Die uitdaging is hoe beweeg ons van goeie bedoelings tot die aksie benodig ‘om goed te doen’soos dit waarvoor ons geroep is?
  -Ek vind dat die beste manier om dit te doen is om dadelik of so gou as moontlik op te tree as ons voel dat ons iets ‘goed moet doen’.
  - Moenie wag of aarsel nie.
  - Wanneer ons wag of aarsel gaan ons dikwels nooit oor tot aksie nie.

  C. Om te sê dat ons beplan om goed te doen is nie dieselfde as ‘om goed te doen’ nie.
  - Soms is ons vinnig om te praat maar stadig om tot aksie oor te gaan.
  - Ek het al vir my vrou gesê: ‘Ons moet daardie persoon help!’ en dan word daar niks verder gedoen nie.
  -Hulle sê dat dit is goedkoop om te praat.
  -Dit is makliker om te sê jy sal iets doen as wat dit is om dit werklik te doen.
  -.Miskien het jy oor en oor vir jou vrou of kinders iets belowe maar jy het dit nog nooit gedoen nie.
  - Ek het ‘n paartjie geken wat baie jare getroud was maar hulle het nooit ‘n wasmasjen of ‘n skottelgoedwasser besit nie. Die vrou het aanhoudend gevra vir hierdie apparate maar hy het altyd gesê hy sal dit koop maar het dit nooit gedoen nie. Na 40 jaar se getroude lewe is die vroutjie oorlede. Toe besef hy hoeveel moeite dit is om sy klere en skottelgoed te was en binne ‘n paar dae na haar dood het hy die apparate gekoop. Hoe treurig is dit nie. In my boek, was hy besig om die ‘bose te doen’  toe hy nie ‘goed gedoen‘ het en die apparate gekoop het nie.
  - Kom ons hou op om te sê ons sal dinge doen en kom ons doen dit!
  - Gaan eerder oor tot aksie en doen dit wat jy goed vind.
  - Doen iets eerder as om net daarvan te praat.

  D. Om ‘n gevoel oor iets te hê is nie dieselfde as ‘om goed te doen’ nie.
  - Ons kan gevoelens oor iets hê en niks daaromtrent doen nie.
  - Ons kan meegevoel met iemand hê maar die is nie ‘om goed te doen ’ nie.
  - Daardie meegevoel moet oorgaan tot aksie.
  - Die Bybel vertel ons dat Jesus  vir iemand  ‘innig jammer gevoel het’.
  - Mark 1:41 Innig jammer gevoel het en die hand uitgesteek het en hom aangeraak het en vir hom gesê het: “Ek wil, word gereining!”.
  - Die Here kan ons emosies gebruik om ons te laat innig jammer voel maar ons moet reageer deur oor te gaan tot aksie.
  - Matthéüs 20:34 “En Jesus het innig jammer vir hulle gevoel en hulle oë aangeraak, en dadelik het hulle oë gesien, en hulle het Hom gevolg.”
  - Matthéüs 18:27 “En die heer van daardie dienskneg het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld.”
  - Ons moet beweeg van gevoelens tot doen.
  -  Die voorbeeld wat vir ons gestel is, is dat wanneer ons sterk emosies ondervind moet dit lei tot ‘n vorm van besliste aksie.

  E. 'Om goed te doen' behels ‘n besliste aksie wat verandering meebring.
  - Ons is geroep om lig en sout te wees.
  - Lig wat nie skyn nie is niks werd nie.
  - Sout wat nie smaak gee nie is van geen waarde nie.
  - Lig en sout moet die werk doen sodat die effek gevoel kan word.
  - As ons in hierdie aspek efftektief gaan wees moet ons aksie neem.
  - Ons het te lank op goeie voornemens staat gemaak, dws om te praat en te voel sonder om oor te gaan tot aksie.
  - Die aarseling, die uitstel, die luiheid en die selfsug moet stop en werklike aksie moet nou die norm word.
  - ‘n Ster het net waarde as dit skyn.
  - Ons moet oorgaan daartoe om die lig van God op ander se lewens en omstandighede te reflekteer.
  - Ons moet dieselfde houding as Moses hê soos toe hy gesê het: “En as jy met ons saamtrek, sal ons daardie goeie wat die HERE aan ons sal doen, ook aan jou doen.”  Númeri 10:32
  - Kom ons doen wat ons kan.
  - Kom ons deel al die goeie dinge wat die Here ons gee met ander.

  2. WAARVOOR MOET ONS OPPAS?
  - Galásiërs 6:9 ‘nie moeg word…..'
  - Ons moet versigtig wees om nie moeg te word nie.
  - Soms kan ons goed doen en nooit die vrugte van ons aksies of die vergoeding daarvoor sien nie.
  - Dit kan daartoe lei dat ons moeg word om goed te doen.
  - Dit is natuurlik en kan verwag word maar die Apostels waarsku ons om nie moeg te word nie.
  - Wanneer ons kies om goed te doen is daar die gevaar dat ons moeg daarvoor sal word.
  - Wat beteken ‘moeg word’ nou eintlik?

  - Sommige kommentare gebruik die woord kwyn om dit te verduidelik.  Dit is ‘n snaakse woord en dit beteken om onseker, swak of sonder gees  te wees of om belangstelling te verloor. Dit is ‘n prentjie van ‘n vlag wat wapper in die wind maar as die wind minder raak dan kwyn dit weg totdat dit slap teen die paal hang net omdat die wind/belangstelling nie meer daar is nie.
  - Miskien het die wind gaan lê oor jou vermoë om goed te doen.

  3. WAT MAAK ONS MOEG OM GOED TE DOEN?
  1 . Miskien wonder ons of dit is wat ons behoort te doen.
  - Ons kan begin twfel of dit wat ons doen die regte ding is.
  - Miskien vra ons, onself af of ek dit behoort te doen en hoekom doen ek dit?
  - Miskien het ons nie meer die sekerheid wat ons gehad het toe ons begin het nie.
  - Wanneer ons by so ‘n punt kom is dit moeilik om nie moeg te raak nie.

  2. 'Goed doen' kan harde werk wees.
  - Goed doen dra koste.
  - Daar mag ‘n fisiese koste wees.
  - Dit mag jou, jou tyd, jou inspanning, jou energie en jou sweet en trane kos.
  - Goeie dinge het inspanning nodig.
  - Ons weet  almal dat ‘n doel wat die moeite werd is, is dit werd om hard te werk om dit te bereik.
  - 'A great essential to achieve anything worthwhile is hard work.' Thomas A. Edison.
  - Om goed te doen kan harde werk verg  en dit alleen kan die rede wees hoekom ons moeg word.

  3. 'Om goed te doen' kan sy eie uitdagings hê.
  - ‘n Paar jaar gelede het ‘n vader en sy seun by ons kerkkantoor opgedaag en gevra vir kos. Hulle het ons vertel dat hulle vir ‘n paar dae geen kos gehad het nie en dat hulle en hulle gesin niks gehad het om te eet nie. Ons het vir hulle koffie gegee en terwyl hulle dit geniet het, het ek gou winkels toe gegaan en die nodige vir ‘n paar weke bymekaar gesit. Dit was in twee kiste gepak. Ek het toe vir hulle die pakkies gegee. Ek was verbaas oor hulle reaksie. Hulle het albei opgestaan en die vader sê toe: “Verwag julle dat ons hierdie moet dra?” Ek besef toe hulle wou nie kos gehad het nie hulle wou geld gehad het. Hierdie reaksie was vir my ‘n uitdaging en het veroorsaak dat my hart verhard is sodat ek nie meer lus was om mense te help nie want ek het begin twyfel aan hulle motiewe.
  - Jy kan ‘goed doen’ en ‘n reaksie kry wat jy nooit verwag het nie.
  - Mense sal miskien nie jou pogings waardeer nie. Hulle kan jou selfs kritiseer.
  - Toe Jesus goed gedoen het en mense gehelp het, was die leiers van daardie tyd kwaad vir Hom.
  -  Dit is genoeg om jou moeg te maak.

  4. ‘Om goed te doen' verg gewoonlik opoffering.
  - Ek onthou my eie vader. Hy het nie ‘n groot salaris verdien nie maar hy het vir ons gesorg. Hy het opgeoffer sodat ons nuwe klere kon kry. Hy sou sy pakke klere vir baie jare dra en het nie vir homself klere gekoop nie maar het sy bes gedoen dat ons die klere gekry het wat ons nodig gehad het. Dit is opoffering.
  - Om ander eerste te stel beteken gewoonlik dat jy jouself onder aan die lys moet plaas.
  - Opoffering is nie ons gewone optrede nie.
  - Dikwels is die ‘goed doen’ deur ons gewilligheid om op te offer bepaal.
  - Paulus skryf in 1 Korinthiërs 13:7 'Liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.”
  - Na ‘n ruk kan hierdie ‘n mens dreineer en moeg maak.

  5. 'Om goed te doen' is dikwels teen ons natuur.
  - Ons leef in ‘n selfsugtige wêreld.
  - Ons leef in ‘n wêreld van selfbeheptheid.
  - Ons wil ons eie behoeftes en begeertes vervul.
  - Die wêreld vertel ons altyd dat ons dit verdien.
  - Om dus ons fokus op ander te vestig kom nie ooreen met die wêreld se stelsels nie.
  - Dit is soos om stroom op of om teen die stroom te swem.
  - Dit kan baie vermoeiend wees.

  6. 'Om goed te doen' sonder enige resultate kan ons moeg  maak.
  - As jy goed doen en al jou pogings blyk nie resultate te bring nie kan jy moedeloos raak.
  - Verbeel jou jy oefen en sien geen verandering  nie – hoe lank sal jy daarmee aanhou?
  - Die resultate van ‘goed doen’ kan soms baie lank vat voordat ons dit kan sien.
  - Dit is moeilik om vol te hou daarmee wanneer dit blyk of daar geen resultate gaan wees nie.
  - DIt mag selfs lyk of die goed wat jy doen nutteloos is.
  - Dit is om hierdie redes wat ons kan moeg word om goed te doen.
  - Maar ons word aangemoedig om nie moeg te word ‘om goed te doen’ nie.

  7. 'Om goed te doen' terwyl niemand anders iets doen nie maak ons moeg.
  - Ons leef in ‘n selfsugige wêreld waar mense op hulself fokus.
  - Die wêreld het moeg geword ‘om goed te doen’.
  - Ek het onlangs na ‘n dokumentêre program oor menslike hulp gekyk. Hulp wat ooral in die wêreld aangebied word. Daarin is daar gesê dat die vraag na sulke hulp dwars oor die wêreld het gestyg vêr bokant dit wat sulke organisasies kan doen om dit te adresseer. Die vraag is vêr groter as die aanbod. Maar dit beteken nie dat ons minder of niks moet doen nie.
  - Die nood mag te groot wees en mense mag voel hulle nie veel kan doen nie en dan hou hulle op om iets te doen of hulle doen minder.
  - Ons kan ook so voel, maar ons moet anders reageer
  - Ons moet kies om te doen wat die Woord van God vir ons sê om te doen en ons moenie moeg word om ‘goed te doen’ nie.
  - Moenie toelaat dat die omvang van die behoeftes wat jy sien, jou moeg maak tot ‘n punt waar jy niks doen nie.

  4. HOEKOM MOET ONS NIE MOEG WORD OM GOED TE DOEN NIE?

  1. Omdat God ons ontwerp en geskep het om dit te doen.
  - Hy het ons die gawes en gereedskap gegee om ‘n verskil in die wêreld te maak.
  - Ons sou nie beveel word om dit te doen as ons nie die vermoë gehad het om dit te doen  nie.
  - Dit is deel van God se eie natuur en karakter wat in ons geplaas is.
  2. Omdat dit deel is van ‘n lewe wat God verheerlik.
  - Ons is geroep om te lewe om Hom te eer en verheerlik.
  - Wanneer ons ‘goed doen’ vertoon ons hierdie eer.
  - Ons is in der waarheid Sy hande en Sy voete om Sy skepping aan te raak.
  - 1 Petrus 2:9 'Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die vreugde  van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig.’
  3. Omdat dit tot ons heil is.
  - Psalm 37:3 'Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid,…’
  - Daar is dus ‘n verband tussen ‘goed doen’ en om veilig te lewe.
  - Ons welsyn en ons voorspoed hang daarvan af.
  - Ek wonder of jy dit ooit in hierdie verband gesien het?

  4. Omdat dit ‘n sin van vervulling in ons lewe inbring.
  - Die Bybel sê dit is beter om te gee as om te ontvang.
  - Handelinge 20:35 “Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat Hy gesê het: Dit is saliger om te gee as om te ontvang.”
  - 2 Korinthiërs 9:7-8 'Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk.”
  - Dit is ‘n baie goeie plek om te wees waar jy altyd alles het wat jy nodig het en meer as genoeg oor het om met ander te deel.
  - ‘Om goed te doen’ lei tot ‘n meer betekenisvolle lewe en dit lei weer tot groter geluk en vervulling.
  - Terwyl ons ‘goed doen’ sal ons lewens betekenis en doel hê
  - Wysgere weet al lank dat ‘n lewe gevul met betekenis en doel die sleutel komponent in die soektog na geluk is.

  5. Omdat wanneer ons ‘goed doen’ volg ons die voorbeeld van baie van die beroemdste mense wat ooit gelewe het en in besonder die voorbeeld van Christus Homself.
  - 'How far that little candle throws his beams! So shines a good deed in a weary world.' William Shakespeare.
  - 'Every sunrise is an invitation for us to arise and brighten someone's day.' R Goodrich.
  - Baie van die helde van die geloof is bekend as gevolg van die goed wat hulle gedoen het.
  - Jesus het vir ons die uiterste voorbeeld van ‘goed doen’ gestel.
  - Ons kan daardie voorbeeld volg en onsself afvra: ‘Wat sou Jesus gedoen het?’

  5. WAT MOET ONS MOTIVERING WEES?

  1. Daar is ‘n beloning en ons moet dit nooit vergeet nie.
  - Die beloning waarvan die Bybel spreek is ‘n oes. Daar is reëls wat die oes beheer.
  - 1. Ons oes slegs wat ons gesaai het.
  - 2. Ons oes dieselfde dinge as wat ons gesaai het.
  - 3. Ons oes in ‘n ander seisoen as die seisoen waarinon ons gesaai het.
  - 4. ‘n Oes spreek gewoonik van BAIE MEER terug ontvang as wat ons gesaai het.
  - 5. Daar is ‘n direkte verband tussen hoeveel ons gesaai het en wat ons oes.
  - 6. Ons oes slegs as ons aanhou.
  - 7. Ons kan niks doen omtrent die geleenthede wat ons misgeloop het nie maar ons kan voordeel trek uit die geleenthede wat ons nou het.
  - Galàsiërs 6:9-10 'En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof.”

  2. Daar is ‘n regte tyd vir hierdie beloning.
  - Die Bybel praat van ‘op die regte tyd’.
  - Die term ‘op die regte tyd’ bedoel basies later.
  - Ek glo dat dit beteken presies wanneer ons dit nodig het.
  - Op die oomblik wat ons dit nodig het, as ons gesaai het, sal dit beskikbaar wees.
  - Ons saai gewoonlik in een seisoen en ons oes in ‘n ander seisoen.

  3. Dit hang alles daarvan af of ons aanhou om goed te doen en of ons kies om op te hou.!
  - Galàsiërs  6:9 '...as ons nie verslap nie'
  - ‘Doen dus goed’ en wees ‘n seën.
  - Jou beloning is verseker.
  - Moet nooit opgee nie!


  DEUR: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.