Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - GELOOF IN GOD

GELOOF IN GOD

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • GELOOF IN GOD

  Inleiding
  - Geloof in God is ‘n noodsaaklike aspek van ons Christen lewe.
  - Dit is waar dat ons almal op iets vertrou.
  - Die vraag is waarop moet ons, ons vertroue plaas en lewe ons werklik met geloof in God?
  - Ek glo dat die Here ons roep om terug te keer na ‘n lewe met ‘geloof in God’!
  Judas 1:20-21 'Maar julle geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in  die Heilige Gees bid en julleself in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van onse Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag.’
  - Ons geloof in God is iets baie spesiaal, feit is die Bybel noem dit ‘ALLERHEILIG’.
  - Ons word aangesê om onsself  op te bou in geloof.
  - Ons geloof moet die fokus van ons lewens wees.
  - Die vraag wat ons onself moet vra is: 'Hoeveel geloof neem dit om jou soort Christen lewe te lei?'

  1.  WAARIN PLAAS JY JOU GELOOF? 
  - Ek glo dat God ons roep om terug te keer na ‘n nuwe vlak van geloof in Hom.
  - Ek wil ‘n nuwe golf van geloof sien wortel skiet in die lewens van gelowiges.
  - ‘n Geloof wat sal veroorsaak dat ons die Here vir die vervulling van Sy beloftes vertrou en dat ons wonderlike dinge sal sien gebeur.
  - ‘n Geloof in God wat alle ander dinge waarin ons, ons geloof geplaas het sal vervang.
  - Hier is sommige goed waarin ons ons geloof kan plaas:

  1. GELOOF IN DIE VERLEDE
  - Ons noem dit tradisionalisme.
  1 Petrus 1:18 'omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie.’

   - Soms dink ons dat ons, ons geloof kan plaas op die manier waarin dinge altyd gedoen was.
  - Miskien glo ons dat as ons dinge doen soos wat ons vaders dit gedoen het sal ons veilig wees.
  - Die Bybel noem dit ‘n ‘ydele lewenswandel’.
  - Ons moet nie ons geloof in die verlede plaas nie.
  - Die verlede is geen waarborg vir die toekoms nie.

  - 2. GELOOF IN GOED

  - Ons noem dit materialisme.
  - Die wêreld plaas ‘n swaar klem op hierdie aspek.
  - Jare gelede het ‘n populêr sanger ‘n lied gesing wat op hierdie aspek gefokus het. Die woorde van dit lied was soos volg: 'Losing everything, is like the sun going down on me!'
  Spreuke 11:18 'Die goddelose behaal oneerlike wins, maar hy wat geregigheid saai, ‘n betroubare loon.’ 
  - Goed kan ons vir ‘n oomblike gelukkig maak, maar dit taan vinnig.
  - Ek onthou een geleentheid in my lewe toe ek gelukkig genoeg was om ‘n splinternuwe motor te koop. Dit was die eerste keer wat dit gebeur het en die reuk daarvan was wonderlik en ek het baie goed gevoel toe ek dit uit die vertoonkamer bestuur het. Ek het nie toegelaat dat enigeen iets daarin eet of drink nie, ingeval hulle dalk iets sou mors. Maar baie gou het die wonder van die nuwe kar getaan en dit het eenvoudig net my vervoermiddel geword.
  - Geloof in goed, of materialisme is iets wispelturig en gaan gou verby.
  - Maar geloof in God bring ‘n beloning vir die gelowige wat ewigdurend is.

  - 3. GELOOF IN POSISIE
  - Dit word genoem invloedrykheid.
  - Dit gebeur omdat ons glo dat as gevolg van die posisie wat ons beklee, is ons by magte om enige situasie tengunste van onsself te beïnvloed.
  - As gevolg hiervan strewe baie mense na hoë posisies en is hulle oortuig dat wanneer hulle daar kom sal al hulle probleme opgelos wees.
  - Of ons kan glo dat ons verbinding met belangrike of invloedryke mense vir ons die antwoord sal verskaf waarop ons gehoop het.
  - Psalm 146:3 'Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie.’
  - Hierdie skrif is ontnugterend.

  4. GELOOF IN GODSDIENS
  - Ons geloof kan soms meer godsdiens wees as ‘n verhouding met God.
  - Wanneer ons, ons geloof in godsdiens plaas noem ons dit skynheiligheid.
  Lukas 18:9 'En Hy het ook met die oog op sommige wat op hulleself vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag,…. '
  - Geloof in godsdiens bring die dood, maar geloof in God bring lewe.

  5. GELOOF IN MENSE
  - Ons noem dit humanisme.
  Jeremia 17:5 ‘So sê die HERE: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die HERE afwyk.’
  - Hierdie soort geloof het die wêreld oorgeneem.
  - Die mensdom word sy eie god en dit dink dit is die oplossing vir elke saak en probleem.

  6. GELOOF IN DIE REDE
  - Ons noem dit rasionalisme.
  Spreuke 3:5 'Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.’
  - Ons eie insig of die insig van die mensdom is nie iets waarop gereken kan word nie en dit is nie iets waarop ons, ons vertroue kan plaas nie.
  - Die Bybel maak dit baie duidelike: ‘steun nie op jou eie insig nie.’
  - Die Bybel maak dit ook duidelik wat ons moet doen: 'Vertrou op die HERE met jou hele hart…’
  - Dit is waar ons geloof eintlik moet rus.

  2.  GELOOF IN GOD OPEN DIE DEUR TOT MOONTLIKHEDE
  - Geloof voer die gelowige weg uit die saai, elke-dag normale tipe lewe na die bonatuurlike!
  - Jesus het gesê, ‘BY GOD is alle dinge moontlik’.
  Matthéüs 19:26 ‘Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê:By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik.’
  - Hy het ook gesê ‘alle dinge is moontlik vir die een wat glo.’
  Mark 9:23 ‘En Jesus sê vir hom: Wat dit betref  - as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo.’
  - Dit beteken dat deur geloof is alles wat vir God moontlik is, vir ons ook moontlik.
  - Prys die Here!

  3.  WAT IS GELOOF NOU EINTLIK?
  - In Afikaans het ons twee woorde:’n snw, GELOOF; ‘n ww, OM TE GLO.
  - In Grieks het ons 'pistis', GELOOF en 'pisteuo', OM TE GLO, albei woorde het dieselfde wortel 'pist'.
  - Daarom om geloof te hê is om te glo.
  - Die Griekse woorde deur hierdie wortel gevorm kom amper 600 keer in die Nuwe Testament te voorskyn.
  - Dat hierdie woord soveel keer voorval beteken ‘n tema wat sentraal is tot die boodskap van die Bybel.
  - Om geloof in God te hê is om in God te glo.
  - Dit beteken dat ons nie geloof in al hierdie ander dinge het nie, maar ons glo in God en Sy vermoë, krag en finale outoriteit.
  GELOOF GEDEFINIEER:
  Hebreërs 11:1 sê, 'Die geloof dan is’n VASTE VERTROUE op die dinge wat ons hoop,‘n BEWYS van die dinge wat ons nie sien nie.’  
  - 'VASTE VERTROUE' beteken ‘dit wat die basis is vir’,
  - Byvoorbeeld, ‘n transportakte, is die vast vertroue, dit bewys eienaarskap.
  - 'BEWYS' is soos ‘n bank gewaarborgde tjek! – ‘n Bewys van dinge wat nie gesien word nie; ‘n Bewys dat daar kontant in die bank is.
  - Maw geloof skakel ons met die onsigbare wêreld – die wêreld van dit wat nie gesien word nie.
  Hebreërs 11:3 'Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie  ontstaan het uit sienlike dinge nie.’
  Hebreërs 11:27 'Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die Onsienlike sien.’ 

  4.  ONS GELOOF KAN GROEI
  - Die Bybel vertel ons dat ons elkeen ‘n maat van geloof ontvang het.

   - Romeine 12:3 '…na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het.’
  - Die Bybel vertel ons dat ons geloof kan groei.
  2 Thessalonicense 1:3 'Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word.’
  1. KLEINGELOOF
  Lukas 12:28 'As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in ‘n oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle, kleingelowiges!’
  2. GROOT GELOOF
  Matthéüs 8:10 ‘Toe Jesus dit hoor, het Hy Hom verwonder en aan sy volgelinge gesê: Voorwaar Ek sê vir julle, selfs in Israel het Ek so ‘n groot geloof nie gevind nie.’
  3. VOL GELOOF
  Handelinge 6:5 '…; en hulle het gekies: Stéfanus, ‘n man vol geloof en van die Heilige Gees,..’
  - Ons geloof groei as ons die VOEDSEL VAN GELOOF nuttig, dit is die Woord van God.
  Romeine 10:17 'Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.’ 
  - Die Bybel sê ook dat ons kan groei ‘uit geloof tot geloof’.
  Romeine 1:17 'Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe.’
  - Dit is God se uiterste plan dat ons die LEWE VAN GELOOF moet lewe.
  - Deur meditasie in God se Woord sal ons geloof groei. Mediteer!

  5. ONS IS GEROEP OM ‘N LEWE VAN GELOOF TE LEWE!
  - Geloof is soos ‘n avontuur of ‘n reis waar ons van punt “A” na punt “B” beweeg.
  - By punt “A” oefen ons ons geloof uit, moontlik deur die ‘gebed van geloof’ te bid.
  - Ons probleem begin waar ons poog om van daardie gebed van geloof  te beweeg na punt “B”, die antwoord op die gebed.
  - Hoe oorbrug ons hierdie gaping?
  - Wel, die Bybel is baie duidelik oor hierdie punt dit sê duidelik dat ons ‘LANKMOEDIGHEID’ by ons geloof moet voeg.
  Hebreërs 6:12 '..., maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is.’
  - Maw nadat ons die gebed van geloof gebid het moet ons nie opgee om die antwoord te verwag nie.
  - Jesus is meer geïnteresseerd in ons geloofslewe dan wat die meeste van ons besef.
  - Deel van Sy huidige bediening is om ons te help om na volwasse geloof te beweeg.
  - Hebreërs 12:2 sê dat Jesus is die ‘LEIDSMAN en VOLEINDER van ons geloof.’
  - Verbeel jou dat Jesus jou persoonlik leer? 'die oog gevestig op Jesus' is dus die sleutel om die ‘voleindiging van ons geloof’ te ondervind.
  - Jesus, deur Sy Woord is die Een wat ons van punt “A” na punt “B” neem.
  - God se uiterse plan vir ons is dat ons die lewe van geloof moet lewe.
  - Nege eeue voor Chirstus, het die profeet Hàbakuk gesê, 'Maar die regverdige, DEUR SY GELOOF SAL HY LEWE.’(Hàbakuk 2:4) (Hierdie is een van die twee keer waar die woord ‘geloof’ in die Ou Testament voorkom.).
  - Hierdie verklaring van die profeet word drie maal in die Nuwe Testament gekwoteer in Romeine 1:17, in, Galasiërs 3:11 en in Hebreërs 10:38.

  - Dit doen ‘n beroep op ons om elke area van ons lewens met geloof te bedek.
  - Kom ons lewe ‘n lewe van geloof!