Daily Bible Verse:              Isaiah 50:10

‘If you are walking in darkness, without a ray of light, trust in the LORD and rely on your God.’

- No matter how much darkness we face, we have One on Whom we can rely.
- Even if it seems like there is no ray of hope, we can trust Him, for He is with us.
- When the way forward seems uncertain, and we do not know what to do, He is there.
- Trust in the Lord, and rely on your God.

Prayer: Lord, as I walk through life, it is great to know that You are always watching over me. No amount of darkness can extinguish the ray of hope and confidence that I have in You. I will trust in You and I will not be afraid. Amen.


Daily Bible Verse: Isaiah 50:10
‘If you are walking in darkness, without a ray of light, trust in the LORD and rely on your God.’


Daily Bible Verse: Isaiah 50:7
‘Because the Sovereign LORD helps me, I will not be disgraced. Therefore, I have set my face like a stone, determined to do His will. And I know that I will not be put to shame.’

Notes - DIE WONDER VAN KERSFEES

DIE WONDER VAN KERSFEES

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • DIE WONDER VAN KERSFEES

  DIE WONDER VAN KERSFEES

  "Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee;" –            Jesaja 9:5

  1. IS HIERDIE ‘N WARE FEIT?
  Wat ek en jy glo is gebaseer op die eenvoudige vraag: Glo jy dat hierdie waar is?
  Die vraag of Kersees waar is of nie, is gebaseer op glo ons dat ‘n kind gebore is en dat hierdie professie werklik vervul is. 
  ‘n Tyd gelede het ek dokumentêre kanale op TV gekyk. ‘n Program oor die lewe van Jesus het begin wys. Die verteller het die volgende gesê: 'The greatest attested fact of ancient history was Jesus Christ!' Ek het hierdie verklaring nog nooit vergeet nie.
  Maar is dit waar?
  Is dit waar of is dit net ‘n sprokie, legende en tradisie?
  Die wonder van Kersfees is dat ons met ons hele hart kan glo dat dit waar is. Dat God vlees geword het, die vlees van ‘n menslike kind en tussen die mensdom kom lewe het.
  Dink daaroor, dieselfde planeet waarop ek en jy lewe, loop en op werk, het die Verlosser van die wêreld, die Skepper van die heelal, op gelewe, geloop en gewerk.
  Kersfees sal nooit waarlik vir jou Kersfees wees, voordat jy hierdie as ‘n werklikheid en waarheid aanvaar het nie.

  2. IS HIERDIE FEIT WAAR VIR JOU?
  Meer as net ‘n historiese feit, meer as net ‘n deel van antieke geskiedenis, moet ons, onsself afvra: ‘IS HIERDIE FEIT WAAR VIR JOU’?
  "Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee;" – Jesaja 9:5
  Kom ons maak hierdie vers ons eie.
  Neem die woord ‘ONS’ en vervang dit met jou eie naam.
  " Want ‘n Kind is vir my (jou naam) gebore, ‘n Seun is aan my (jou naam) gegee;" – Jesaja 9:5
  Hierdie is die ware wonder van die Kersfees verhaal.
  Die Kind en die Seun was vir my en vir jou gegee.
  Nie net vir die mensdom en geskiedenis nie, maar vir my en vir jou!
  Ons moet nie net hierdie as ‘n historiese feit aanvaar nie,ons moet verder gaan.
  Ons moet dit as ‘n persoonlike geskenk aanvaar!
  Nie vir die persoon by jou nie, maar vir jou!
  ‘n Kind is vir jou gebore!
  ‘n Seun is vir jou gegee!
  Het jy Hom as jou persoonlike geskenk ontvang?
  Neem vir ‘n oomblik al die geskiedenis, die kommersialisering, die kersliedere, die geskenke en die vakansies weg en konsentreer op die basiese dinge.
  Het jy hierdie Kind, hierdie Seun wat God vir jou gegee het, ontvang!

  3. DIE VERBAND TUSSEN DIE KIND ONTVANG EN OM ‘N KIND TE WEES
  Ons besef dus dat ons die historiese gebeurtenis as die waarheid moet aanvaar.
  Ons moet hierdie Kind as ‘n persoonlike geskenk aan ons, ontvang.
  Maar ons moet ook as gevolg daarvan verander word.
  My kinders is jong volwassenes. Vanaf hulle geboorte spartel ons om hulle tot volwassendom te bring. Ek onthou hoe iemand my probeer motiveer het om my dogter, net na haar derde verjaardag te leer lees. Ander mense het my vertel dat hulle dogter ‘n woordeskat van 1 000 woorde gehad het toe sy 3 jaar oud was en hulle wou weet hoeveel woorde in my dogter se woordeskat was. Hierdie vraag het my onkant gevang. Ons haas om ons kinders tot volwasse, goed afgeronde volwassenes te ontwikkel en dan praat ons van verlore kinder jare en verspeelde jeug!
  Toe jy ‘n kind was het jy geglo wat volwassenes gesê het en wat hulle vir jou vertel het, maar nou dat ons volwasse is, verwag ons dat ons kinders alles wat hulle hoor moet bevraagteken en vir hulleself daaroor moet besluit.
  Ons beweeg van glo tot rasionele verduideliking.
  Maar wanneer ons DIE KIND ontvang, moet iets verander!
  Matthéüs 18:2-4 Toe roep Jesus ‘n kindjie na Hom en laat hom in hulle midde staan (3) en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie! (4) Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele.
  Ons moet soos ‘n kind word.
  Hierdie is so vreemd teenoor wat die menslike natuur en die samelewing vir ons voorskryf.
  Daar is ‘n verskil tussen kinderlik en kinderagtig.1
  Kinderagtig – Onvolwasse, onnosel, wat by ‘n kind pas.
  1 Korinthiërs 13:11 Toe ek ‘n kind was, het ek gepraat soos ‘n kind, gedink soos ‘n kind, geredeneer soos ‘n kind; maar nou dat ek ‘n man is, het ek die dinge van ‘n kind afgelê.
  Kinderlik – Om die kwaliteite van ‘n kind te hê, onskuld, vertroue, nederig, liefdevol en vergewingsgesind, onderrigbaar, gehoorsaam en gewillig om sy vader se wil te doen.
  Matthéüs 19:14 “Maar Jesus sê: Laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na My te kom nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele."
  Lukas 10:21 In dieselfde uur het Jesus Hom in die gees verheug en gesê: Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het, Ja, Vader, want so was dit u welbehae."
  Kom ons keer terug na kinderlikheid wanneer ons die Kind aanvaar.
  Kinderlike geloof, kinderlik glo en kinderlike vertroue in die Kind wat vir ons gegee is!

  4.  DIE VERBAND TUSSEN DIE SEUN AANVAAR EN ‘N SEUN WEES
  Ja, ons moet die Histories feit as waarheid aanvaar.
  Ja, Ons moet die Kind as ‘n persoonlike geskenk aan ons, aanvaar.
  Ja, ons moet as gevolg daarvan werander word.
  Maar dit gaan ‘n tree verder.
  "Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee;" – Jesaja 9:5
  ‘n Seun is vir ons gegee.
  Die vraag is: ‘Is jy self ‘n seun?'
  Johannes 1:12 Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;
  Sien die verband – Aanvaar die Seun en wees ‘n seun of dogter van God.
  Wanneer jy die Seun ontvang kan jy ‘n seun of dogter van God word.
  Is jy ‘n seun of dogter van God?
  Vertrou jy jou Hemelse Vader?
  Vertrou jy dat Hy ‘n vader, ‘n voorsiener en ‘n vriend vir jou sal wees?
  Aanvaar die Seun en wees ‘n seun!
  Moenie met minder tevrede wees nie.!

  5. AS GOD VIR ONS ‘N KIND EN ‘N SEUN GEGEE HET, AS GOD ONS TOEGELAAT HET OM SY KIND  EN SY SEUN TE WEES, DAN KAN ONS SEKERLIK ONSSELF TENVOLLE VIR HOM GEE!
  Het jy jouself vir Jesus Christus gegee?
  Het jy ALLES vir Jesus Christus gegee?
  Daar was ‘n ou gesang wat ons gesing het: ‘JUST AS I AM’.
  Hier is die woorde: ‘Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come’!
  God het ons alles gegee.
  Johannes 3:16-17 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.
  Ons kan sekerlik alles tenvolle vir Hom gee?
  1 Korinthiërs 6:19-20 Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.
  Al wat nou oorbly is om God vir die res van jou lewe te verheerlik in alles wat jy doen en sê!
  Laat die Kind wat vir jou gegee is alles vir jou wees!
  1 Korinthiërs 7:23 Julle is duur gekoop; moenie slawe van mense word nie.

  Deur: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.