Daily Bible Verse:              Nahum 1:7

‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’

- If ever the world was living in ‘days of distress’ it is now.
- But in difficult times, we have a Stronghold.
- A mighty Fortress is our God.
- He is our Tower of strength, and He will never fail or abandon us.

Prayer: Lord, thank You that You are my Stronghold, You are my Fortress, and You are my Tower of Strength. I choose to run to You, knowing that as I trust You, I can believe that Your care and kindness will be a reality in my life. Amen.


Daily Bible Verse: Nahum 1:7
‘The LORD is good, a stronghold in the day of distress; He cares for those who trust in Him.’


Daily Bible Verse: Psalm 145:9
‘The LORD is good to ALL; He has compassion on ALL He has made.’

Notes - DIE TOEKOMS BEGIN NOU

DIE TOEKOMS BEGIN NOU

By: Andrew W Roebert

These notes may be shared with others.

 • DIE TOEKOMS BEGIN NOU

  Notas: DIE TOEKOMS BEGIN NOU! 

  Inleiding:
  - Ons kan soms so verstrengeld in die lewe raak dat ons nie besef dat 'n nuwe begin met elke nuwe dag kom nie.
  - As 'n jong man onthou ek dat ek die huis van my vriend besoek het. Sy moeder het 'n geborduurde kunswerk gehad wat gehang het aan die einde van die gang waar jy by die huis uitstap. Ek kan nie die presiese woorde onthou nie, maar dit het soiets gesê: 'VANDAG IS DIE EERSTE DAG VAN DIE RES VAN JOU LEWE!' As jong man het dit 'n indruk op my gemaak. Ek was jonk en het nie veel notisie geneem nie, maar tog het dit my aandag getrek en dit het al die jare by my gebly.
  - Hoe sou ons leef as ons besef het dat vandag die eerste dag van die res van ons lewe was?
  - Ek is seker dat dit ons perspektief sou verander en dat ons die nuwe dag met nuwe hoop en krag sou omhels.
  - Dit sou vandag in 'n nuwe geleentheid verander en nie net nog 'n dag nie.
  - Dit sou dit wat ons vandag doen meer betekenisvol maak, en ons miskien aanmoedig om 'n nuwe begin te maak en dit beter laat benut.
  - Jy sien, jou toekoms begin nou.
  - Hierdie is 'n oomblik wat God jou gegee het.
  - Gryp dit met albei hande aan en maak die meeste daarvan.

  1. GOD HET JOU SO VER GEBRING
  - Deur sy wysheid en plan het God jou tot by hierdie punt gebring.
  - Herken Sy hand in jou lewe.
  - Psalm 139:16 'U oë het my ongevormde klomp gesien; en in U boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.'
  - Moet nooit twyfel aan die diep en blywende liefde van die Here vir jou nie, selfs nie in die moeilike tye nie.
  - Herinner jouself altyd daaraan dat dit die Here is wat jou gedra en ondersteun het.
  - 1 Samuel 7:12 ‘Toe het Samuel 'n klip geneem en dit opgerig, ... en dit Ebenhaéser genoem en gesê: Tot hiertoe het die HERE ons gehelp.'
  - Miskien kan jy net 'n oomblik wag en onthou wat die Here vir jou gedoen het, en dankbaar wees.

  2. MOENIE TOELAAT DAT JOU VERLEDE JOU TERUGHOU NIE.
  - Een van die grootste struikelblokke om ons vandag ten volle te benut, is ons verlede!
  - Ons verlede het baie bagasie, en as ons hierdie bagasie in die toekoms probeer insleep, ongeag hoe kosbaar dit mag wees, sal dit ons terughou.
  - Jou verlede is presies dit, jou verlede.
  - Die prag van die verlede is dat dit verby is, en niemand kan verander wat daar gebeur het nie, maar ons kan stilstaan, 'n oomblik terugkyk en dan kyk na die stygende sonskyn van vandag en alles wat dit belowe.
  - Jesaja 43:18-19 18Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. 19Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit uitspruit; sal julle dit nie merk nie? Ja, Ek maak ’n pad in die woestyn, riviere in die wildernis.'

  3. MôRE KOM NOOIT NIE!
  - In ons kultuur is daar 'n frase wat gereeld gebruik word: 'Môre is nog 'n dag!'
  - Die implikasie is dat ons nie bekommerd of onder druk hoef te wees nie, want daar is altyd môre.
  - Ons kan môre sien as nog 'n kans of geleentheid om te bereik wat ons nie vandag bereik het nie.
  - Maar die waarheid van die saak is dat môre nooit regtig aanbreek nie.
  - Wanneer môre aanbreek, is dit nog 'n vandag, met sy eie môre wat nog voorlê. Vandag is eintlik al waarvan ons seker is.
  - Môre is net nog 'n hoop en nog 'n belofte, van nog 'n vandag .
  - Om hierdie rede is dit belangrik om te besef hoe belangrik vandag is.
  - Spreuke 27:1 'Beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie.'

  4. OMHELS DIE NUWE – DRUK DEUR
  - Philippense 3:12-14 'Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.
  - Hierdie 'omhelsing' van die nuwe en hierdie houding om deur te druk, moet ons kwaliteitsbesluit en die keuse van ons harte wees.
  - Moenie tevrede wees met nog van dieselfde nie. Moenie skik vir minder as God se beste nie.
  - Herhaal na my: 'Ek glo dat die Here groot dinge vir my voorberei het’. Hy het 'n hoop en toekoms wat Hy vir my voorberei het. Vandag tree ek weg van die verlede en ek omhels Sy nuwe seisoen, Sy nuwe lewe en Sy doel en plan vir my! Amen'

  5. WAT GAAN JY MET DIE RES VAN JOU LEWE DOEN?

  1. Moenie jou tyd op futiele dinge vermors nie.
  - 1 Petrus 4:2 'om die orige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God.’

  2. Moenie op jou eie wysheid staatmaak nie.
  - Spreuke 19:20 'Luister na raad en neem tug aan, sodat jy in die vervolg wys kan wees.'

  3. Moenie in vrees vir die toekoms leef nie.
  - Matthéüs 6:34 'Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.'

  4. Leef jou lewe voluit
  - Kolossense 3:23 'En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie,'

  5. Verwag die beste van God.
  - 1 Konings 3:13 'Ja, selfs wat jy nie begeer het nie, sal Ek jou gee, rykdom sowel as eer, sodat onder die konings niemand soos jy sal wees al jou dae nie.'

  6. Tree daagliks in op die oorvloedige lewe wat die Here jou bied.
  - Johannes 10:10 'Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.'

  Deur: Andrew W Roebert
  Hierdie notas mag met ander gedeel word.